[[suggestion]]
Fiji

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Suva

Etniske grupper

Itaukeier 56,8%, indere 37,5%, rotumanere 1,2% (2007)

Språk

Engelsk, Fijiansk

Religion

Kristne 64.5%, hinduister 27,9%, muslimer 6,3%, sikher 0,3%,(2007)

Innbyggertall

926 276 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

18 274 km2

Myntenhet

Fijiansk dollar

BNI pr innbygger

9 110 PPP$

Nasjonaldag

10. oktober

Andre landsider

Geografi

Fiji er en øygruppe med over 300 øyer, hvor litt over 100 er permanent bebodde. Landet er den mest folkerike av øystatene i Stillehavet. De største øyene er av vulkansk opprinnelse, mens mange av de mindre er flate koralløyer (atoller) som er hevet opp fra havet. Fiji har et tropisk havklima med mye regn. Den sørøstlige passatvinden modererer den fuktige varmen og holder temperaturen stabil.

Fiji er ekstremt sårbart for klimaendringer, og engasjerer seg derfor sterkt i den globale kampen mot dem. Mange av øyene ligger få meter over havet og står i fare for å forsvinne når havnivået stiger. Fordi atollene er flate, kan en liten havstigning føre til at store arealer forsvinner under vann. I tillegg trenger saltvannet ned i grunnen og ødelegger fruktbart land og grunnvann. Klimaendringene fører også til mer ekstremvær, og Fiji har de siste årene opplevd mer tørke, samt flere orkaner og sykloner. Høyere havtemperatur truer korallrevene rundt øyene, for en økning på bare én grad er nok til at korallene dør. Dermed mister mange fisker sitt leveområde, og menneskene et viktig næringsgrunnlag.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Fiji ville vi trenge 2.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fijis opprinnelige befolkning kom fra nordligere øyer i Melanesia for over 3 500 år siden, og kalles itaukeier. På slutten av 1700-tallet startet europeere å forhandle med befolkningen, og tømte nesten øyene for sandeltre, i bytte mot ildvåpen. Handelen med europeerne førte til flere stammekriger på 1800-tallet. Disse krigene førte til at Bau-kongedømmet vokste, til hele Fiji var forent i en kort periode fra 1871-74. Etter dette var landet britisk koloni helt til 1970.

Etnisk konflikt mellom itaukeier og indere har preget politikken i landet. Inderne kom til øyene som plantasjearbeidere under den tidlige kolonitiden. Siden uavhengigheten har det itaukeiske partiet Alliance Party regjert, helt til de tapte valget i 1987. Indere fikk da for første gang flertall i parlamentet, men styret ble straks styrtet ved et militærkupp. Etter dette emigrerte mange indere.

Siden dette har det vært tre andre militærkupp, det siste i 2006. Etter seks år med militærdiktatur ble Fiji tvunget til å demokratisere regimet. Likevel ble det lovfestet at militæret ikke kunne straffes for menneskerettighetsbruddene de begikk. Det første demokratiske valget på åtte år ble gjennomført i 2014, og partiet «Fiji først» vant med et solid flertall. Partiet vant også i 2018.

Samfunn og politikk

Fiji er en demokratisk republikk med president og statsminister, der statsministeren har den reelle makten. Landet har hatt fire ulike grunnlover siden 1970, og den siste ble vedtatt i 2013.

Fijis politikk er preget av etniske skillelinjer mellom innfødte itaukeier og indere. Førstnevnte sitter med makten og er i flertall, og det er liten sannsynlighet for at inderne får politisk innflytelse. Militæret har mye politisk makt, og lederne for de tre store politiske partiene har bakgrunn fra militæret. I tillegg er korrupsjon et stort problem i politiet.

I forhold til landets størrelse har Fiji svært høy deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Dette har tidligere blitt kritisert av Australia og New Zealand på grunn av militærdiktaturet i landet, og siden 2007 har FN ikke latt Fiji sende flere tropper.

Fiji er et av de mest velutviklede samfunnene blant de små øystatene i Stillehavet, men den politiske uroen førte til at fattigdom og arbeidsløshet spredde seg i alle folkegrupper og i alle regioner. Mange har flyttet til slumområdene utenfor de store byene. Etter at Fiji ble et demokrati i 2014, har flere kommet i arbeid. Øyene har en ung befolkning; nesten en tredel er under 15 år.

Økonomi og handel

Turisme og eksport av sukker er Fijis viktigste næringer. Turistindustrien utgjør ca. 30 prosent av BNP og sysselsetter flest.

I 2017 besøkte nesten 850 000 turister Fiji, som utgjør like mange som det bor der. Turistindustrien opplevde en brå nedgang etter den politiske turbulensen i 2009, men siden Fiji ble demokratisk har besøkstallene passert tidligere rekorder, og utgjør den desidert viktigste sektoren.

Landbruk og fiske bidro med 15 prosent av BNP og sysselsatte rundt 40 prosent av arbeidskraften.

Fiji har også naturressurser, og mineraler som gull, sølv og kobber er viktige for økonomien. I tillegg er flaskevann den nest største eksportvaren etter sukker, men staten tjener ikke like mye penger på vannet fordi det ikke skattlegges i særlig grad.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Fiji på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  145 890 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  34,00
  prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,625
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 170
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,32
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,1
  Prosent
  Marine verneområder
  6
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  18 270
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,67
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,9
  Hektar per person
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,13
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,18
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,4
  Prosent
  Undervektige barn
  6,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  23
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  40
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  49
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,2
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,358
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  38,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  33,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,00
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  40
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,7
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  5 061 202 767
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 589
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  70
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,26
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  50,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11
  Personer
  Befolkningstall
  912 241
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 416
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,741
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)