[[suggestion]]
Fiji

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Suva

Etniske grupper

Fijianere 57.3%, Indere 37.6%, Rotuman 1,2% (2007)

Språk

Engelsk, Fijiansk

Religion

Kristne 64.5%, Hinduister 27.9%, Muslimer 6.3%, Sikher 0.3%,(2007)

Innbyggertall

892 727

Styreform

Republikk

Areal

18 270 Km2

Myntenhet

Fijiansk dollar

BNI pr innbygger

9 110 PPP$

Nasjonaldag

10. oktober

Andre landsider

Geografi

Fiji er en øygruppe med over 300 øyer, hvorav litt over 100 er permanent bebodde. Landet er den mest folkerike av øystatene i Stillehavet. De største øyene er av vulkansk opprinnelse, mange av de mindre er flate koralløyer (gamle atoller som er hevet opp fra havet). Fiji har et tropisk havklima, hvor sørøstpassaten virker modererende på den fuktige varmen.

Fiji er ekstremt sårbart for klimaendringene. Mange av øyene ligger få meter over havet og står i fare for å forsvinne i det havnivået stiger. Noen av de små atollene på Fiji har allerede tapt 30 meter. Samtidig trenger saltvannet ned i grunnen og ødelegger fruktbart land og grunnvann. Klimaendringene fører også til mer ekstremt vær, og Fiji har de siste årene opplevd mer tørke, samt flere orkaner og sykloner. Høyere havtemperatur truer korallrevene rundt øyene, for en økning på bare én grad er nok til at korallene dør. Dermed mister mange fisker sitt leveområde, og menneskene et viktig næringsgrunnlag og en turistattraksjon.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Fiji ville vi trenge 2.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fijis opprinnelige befolkning var melanesiere, med et innslag av polynesiere. I 1643 kom den nederlandske oppdagelsesreisende Abel Tasman som første europeer til Fiji. Det var mange stammekriger på 1800-tallet. Landet var britisk koloni 1874–1970, noe som førte med seg stor innvandring av indiske plantasjearbeidere. Indere ble raskt den største folkegruppen på øya. Landet fikk indre selvstyre fra 1966, og full uavhengighet oktober 1970.

Sterke etniske motsetninger mellom melanesiere (etniske fijianere) og indere har preget politikken i landet. Inderne kom til øyene som plantasjearbeidere under den tidlige kolonitiden. Det melanesiske Alliance Party hadde makten fra selvstendighet helt til de tapte valget 1987, da den første regjering med indere i flertall ble dannet. Den ble straks styrtet ved et militærkupp. Fiji var medlem av Commonwealth , og den britiske dronningen nektet å godta det nye militærstyret. Som svar opphevet kuppmakerne forfatningen, avsatte dronningen, erklærte Fiji som republikk og gikk ut av Commonwealth. Omveltningene fikk vesentlige følger for Fijis økonomi og forholdet til omverdenen. De indisk-ættede har blitt systematisk diskriminert og veldig mange har emigrert. Etter seks års militærdiktatur ble Fijis daværende regime, ledet av statsminister Frank Bainimarama, tvunget til å begynne å planlegge en demokratiseringsprosess, med et folkevalgt styre. En ny grunnlov ble vedtatt i september i 2013. Her ble det utskrevet nyvalg innen et år, men samtidig ble det vedtatt at militæret ikke kunne straffes for alt det har gjort siden kuppet i 2006. I september 2014 ble det første demokratiske valget på åtte år gjennomført og Bainimaramas parti Fiji først gjorde et brakvalg og vant. Etter valget har Fiji fått tilbake sitt medlemskap i det britiske samveldet. 

Samfunn og politikk

Fiji tilhører de mest velutviklede samfunnene blant de små øystatene i Stillehavet, men den politiske uroen har gjort at fattigdom og arbeidsløshet har bredt om seg i alle folkegrupper og i alle regioner. Det har skjedde en rask omveltning og flere og flere flytter til slumområdene utenfor de store byene. Nesten en tredel av befolkningen lever i fattigdom, og bare halvparten har tilgang til rent drikkevann. Befolkningen på øyene er ung, nesten en tredel er under 15 år. 

Fiji har deltatt i mange av FNs fredsbevarende operasjoner. Etter press fra Australia og New Zealand ble denne rollen betraktelig redusert av FN i 2007. Uten fredsrollen er det tvilsomt om Fijis militære ville blitt sterke nok til å opptre som kuppmakere. FN-soldatene har også bidratt vesentlig til landets Brutto Nasjonal Produkt (BNP).

Økonomi og handel

Turisme og eksport av sukker er Fijis viktigste næringer. Turistindustrien svarer for ca. 30 prosent av BNP og sysselsetter flest. Fiji noterte rekord med over 500 000 utenlandske turister i 2008, men i 2009 er det en bratt nedgang etter ny politisk turbulens. Australia og New Zealand har frarådet besøk, både av prinsipielle grunner og fordi sikkerheten på hovedøya Suva anses som tvilsom. 56 % av turistene kom 2008 fra Australia/New Zealand, 15 prosent fra Europa.

Både politisk uro og fall i eksportinntektene har gjort at Fijis økonomiske utvikling er usikker. I 2002 vedtok regjeringen et radikalt privatiseringsprogram for å avverge kollaps innen sukkerindustrien etter frafall av EU-subsidier, men næringen sliter fortsatt. Den offisielle arbeidsløsheten er syv prosent, men uoffisielle anslag peker mot 25 prosent.

Landbruket inkludert fiske bidrog med 15 prosent av BNP og sysselsatte rundt 40 prosent av arbeidskraften. Over 80 prosent av jorden eies av «Native Land Trust Board» som kontrolleres av de fijianske høvdingene.

Fiji er nummer 86 av 169 på FN indeks over menneskelig utvikling (Human Development Index 2010)

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Fiji på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  18 270
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,7
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  912 241
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,358
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,741
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 416
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  19
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  67
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,67
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,32
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  5,69
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,9
  Hektar per person
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  2,26
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,931
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,68
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  38,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  68
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  70
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  863 553 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data