Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Finland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Helsinki

Etniske grupper

Finner 93.4%, svensker 5.6%, russere 0.5%, estere 0.3%, rom 0.1%, samer 0.1% (2006)

Språk

Finsk (offisielt)89%, svensk (offisielt)5.3%, russisk 1.3%,annet (f.eks. små samiske minoriteter) 4.4% (2014)

Religion

Protestanter 73.8%, Ortodokse kristne 1.1%, andre eller ingen religion 25.1% (2014)

Innbyggertall

5 460 592

Styreform

Republikk

Areal

338 420 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

40 601 PPP$

Nasjonaldag

6. desember

Andre landsider

Geografi

Nesten to tredjedeler av landet er dekket av skog og en tiendedel av innsjøer. Med sine 187 000 innsjøer er Finland i forhold til størrelsen det landet i verden med flest innsjøer og kalles «De tusen sjøers land». Landet er relativt flatt og har en langstrakt skjærgård langs kysten. Finlands klima er likt det skandinaviske med kalde vintre og varme somre. Naboen Russlands store landmasser skaper kalde vinder om vinteren og varmebølger om sommeren. Landet sliter med avskoging på grunn av skogsindustrien. Finlands innsjøer er grunne og er derfor svært sårbare for forurensning. Mye av vannet fra innsjøer og elver renner ut i Østersjøen som i dag er svært forurenset.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Finland ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1300- tallet var Finland en svensk provins, nært knyttet Sverige både formelt og kulturelt, dessuten var svensk lenge det dominerende språket. I 1809 erobret Russland Finland, og landet ble et delvis selvstendig fyrstedømme. Tsaren i Russland respekterte Finlands lover, så lenge finnene ikke gjorde opprør. På den måten fikk Finland rom til å utvikle sin selvstendighet og sitt ønske om uavhengighet. Etter den russiske oktoberrevolusjonen i 1917 krevde borgerlige partier ”de hvite” i Finland selvstendighet, mens venstresiden ”de røde” ønsket å slutte seg til revolusjonen. Uenigheten førte til borgerkrig (1918) som ”de hvite” vant, men konflikten skapte et dypt politisk skille i landet. Under andre verdenskrig kjempet Finland mot Russland på grunn av uenigheter om russisk tilgang. Første gang var Vinterkrigen (1939-1940). Russiske styrker angrep, men finske tropper klarte uventet å forsinke dem i tre måneder. Etter det var den finske regjeringen nødt til å kapitulere. Et år senere gikk Finland inn på tysk side og angrep Sovjetunionen igjen. Etter krigen i 1944 måtte Finland betale krigsgjeld og gi landområder til Sovjetunionen.

Samfunn og politikk

Finland var blant de første landene i verden med stemmerett for kvinner (1906). I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til Sovjetunionen. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt, som kom til å påvirke Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionens oppløsning. Finland ble for eksempel nødt til å avstå fra Marshallhjelpen. Etter at Sovjetunionen falt forandret Finland gradvis sin utenrikspolitikk. De finske myndighetene snudde seg til EU, og ble medlem i 1995. Finland er en demokratisk republikk med president som øverste leder. Riksdagen består av 200 personer som velges hvert fjerde år. Presidenten har opprinnelig hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velges for seks år om gangen, og kan bare sitte i én periode. Presidenten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen, men den må godkjennes av Riksdagen. Finland har i likhet med de andre nordiske landene utviklet omfattende velferdsordninger og scorer høyt på tester innen utdanning.

Økonomi og handel

Finland har mye skog, og skogindustrien i landet står sterkt. Etter andre verdenskrig ble det også etablert metall- og maskinindustri i landet. På begynnelsen av 1990-tallet gikk Finland inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv. Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Siden midten av 90-tallet har landets økonomi vokst. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og har vært verdensledende innen mobiltelefoni. Til tross for den positive utviklingen har økonomiske nedgangstider ført til sterkt press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned, og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet. Det har også vist seg å være vanskelig å få deler av befolkningen som har falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb. Arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativ høy og finanskrisa gjorde at mange i industrien mistet jobbene sine.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Finland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  24,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,6
  Prosent
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  7
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  338 420
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  73,1
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 523
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,000
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,056
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,895
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  18,61
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  89
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  41,50
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  17,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  23 580
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  39
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  15 510
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 754
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  12 703
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,348
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  7
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  3
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  34,3
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  8,92
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,51
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  34,43
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  231 950 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  41 921
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -0,89