[[suggestion]]
Forente arabiske emirater

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abu Dhabi

Etniske grupper

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sør asiatere 50%, andre arbeidsinnvandrere (inkluderer vestlige og øst asiatere) 8% (1982) notat: mindre enn 20% er statsborgere (1982)

Språk

Arabisk (offisiell), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96% (sjia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Innbyggertall

9 577 128

Styreform

Monarki, forbundsstat

Areal

83 600 Km2

Myntenhet

Emiratarabisk dirham

BNI pr innbygger

72 400 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

De forente arabiske emirater ligger på sørkysten av Persiabukta, i den nordøstlige delen av Den arabiske halvøya. I øst grenser landet til Oman-bukta. Landets viktigste byer ligger ved Persiabukta. I landets østlige del hever Hajarfjellene seg til 2500 moh. Den største delen av De forente arabiske emiraters areal er sandørken, som i vest og sør grenser til Saudi-Arabia og i øst til Oman. Bare under én prosent er dyrkbar jord. Landskapet består for det meste av sanddyner med noen oaser, og vannkildene der har gjort permanent beboelse og dyrking av jord mulig. I sandørkenen forekommer det en del sterke sandstormer. Klimaet er varmt og tørt, spesielt i kystområdene der det regner lite. Mangel på ferskvann er et problem for landet.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Forente arabiske emirater ville vi trenge 5.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området var bebodd allerede 5 500 år før vår tidsregning. Takket være handel vokste områdets bebyggelse. De første handelsforbindelsene bygget på kamelkaravaner, men senere ble sjøfarten også en betydelig forutsetning for handelen. Profeten Muhammed erklærte området i 630 som et islamsk område, noe som førte til at religionen islam spredte seg også til andre steder i Midtøsten og Asia. Etter Vasco da Gamas oppdagelsesreiser på 1500-tallet, var området i 150 år under portugisisk herredømme. Deretter ble det erobret av Det osmanske rike. Området var på 1700-tallet beryktet for sjørøvervirksomhet og ble kalt Piratkysten. Etter stadige overfall på det britiske Ostindiakompaniets skip inngikk britene en fredsavtale med områdets sjeiker. Mot slutten av 1800-tallet ble området til et britisk protektorat.

Veien mot selvstendighet startet etter den 2. verdenskrig. I 1952 ble et felles emirråd grunnlagt. Når britene trakk seg ut av området i 1971 gikk seks av emiratene sammen og opprettet De forente arabiske emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttet seg til i føderasjonen i 1972. Tanken var at både Bahrain og Qatar skulle bli en del av føderasjonen, men disse to valgte å stå utenfor. Krigsutbruddet mellom Irak og Iran 1980 ble den første trusselen mot De forente Arabiske Emirater. Iran ønsket å blokkere en viktig ferdselsrute for oljetransporten og kvele landets inntekter. Emiratene gav penger til Irak og levde med stor risiko for å bli dratt inn i krigen før våpenhvilen i 1988. I 2004 døde sjeik Zayed, landets president siden selvstendigheten i 1971 og emir av Abu Dhabi siden 1966. Sjeik Zayed var godt likt, og hadde på sine eldre dager overført en stor del av makten til sin eldste sønn, kronprins sjeik Khalifa. Dagen etter Zayeds død valgte landets emirer Khalifa til president. Khalifas halvbror sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan ble utpekt til ny kronprins i Abu Dhabi. 

Emiratene styres eneveldig av presidenten og lederne for de syv emiratene. Det første valget noensinne ble holdt i 2006, men bare et fåtall av innbyggerne fikk stemme og valget gjaldt bare halvparten av plassene i den rådgivende forsamlingen.Den arabiske våren og kampen for demokratisering i regionen fikk liten oppslutning i Emiratene. Grunnen var en sterk inngripen fra politi og militæret og en lov som forbyr regimekritikk. Våren 2013 ble over 90 personer stilt for retten, anklaget for å ha planlagt kupp. 

Samfunn og politikk

Siden begynnelsen av 1960-tallet har De forente arabiske emirater vært et av de viktigste oljeeksporterende land i verden. Emiratene har utviklet seg fra å være en fattig kyststat til et moderne og fremgangsrikt land med svært sjenerøse ordinger for sine innbyggere. Ved hjelp av oljeinntektene har man bygget ut helsetjenester, utdanning og infrastruktur. De forente arabiske emirater er et av de frieste land ved Persiabukta, men politisk er landet fremdeles meget autoritært. De forente arabiske emirater var helt til 2006 det eneste landet i regionen uten et organ som var valgt ved allmenne valg. Landet styres av en president, som velges for fem år av gangen. Presidentperiodene er ikke begrenset. Visepresidenten er i tillegg statsminister, som også sitter i fem år ved makten. Både presidenten og visepresidenten velges av Herskernes øverste råd, som styrer landet. Rådet består av sjeikene i de syv emiratene. Abu Dhabi er det dominerende emirat og har også presidenten, mens emiren av Dubai er statsminister. Innenfor hvert emirat ligger all makt hos emiren.

Hvis man ser på BNP for Emiratene er en gjennomsnittlig innbygger i landet blant verdens rikeste. Men rikdommen er ikke likt fordelt mellom de syv emiratene. I Dubai og Abu Dhabi har tusenvis av familier fått gratis bosted. Flere steder har velferdsordningene blitt kritisert for å være så generøse at mange unge lar være å utdanne seg og å arbeide.

Kvinner kan inneha posisjoner i statsforvaltningen og utgjør en stor andel av de som studerer på universitetene, men i praksis er likestilling i arbeidslivet langt unna.

Økonomi og handel

De forente arabiske emirater har i dag et av de høyeste inntektsnivåene i verden. Men det har ikke alltid vært sånn. Før oljeepoken var emiratene lite utviklet, og dominert av perlefiske, fiskeri, handel og dyrking av dadler. Forandringen startet da man i 1958 fant olje i Abu Dhabi. Dersom man fortsetter å utvinne landets olje i dagens tempo, regner man med at ressursen vil vare i ca. 150 år.  Oljeindustrien forandret landets økonomi og samfunn. Som følge av oljeindustrien flyttet også store mengder gjestearbeidere til landet, som på 2000-tallet utgjorde mer enn tre firedeler av landets befolkning. Oljen gjør også at de er svært avhengige av prisen på olje. Begynnelsen av 2000-tallet ble i så måte en oppsving for landets økonomi.  For å redusere avhengigheten av oljesektoren, har emiratene satset på å bygge ut finans-, turisme- og industrisektorene. Inntektene som emiratene får av landets naturressurser, råolje og gass, utgjør likevel fremdeles en betydelig andel av statens BNP. Forretnings- og byggesektoren har hatt en markant vekst etter at utenlandske bedrifter og investorer er blitt tilbudt skattefrie områder og gratis jord, samt mulighet til å eie land. Dubai har utviklet seg til et regionalt handelssenter og internasjonalt finanssenter, i tillegg til å være et populært turistmål. Landet er et av de landene som har høyest banktetthet, med et stort antall utenlandske banker. I 1999 åpnet de børs. Viktige handelspartnere er Japan, USA, Kina, samt Vest- Europa.  

Særlig Dubai anses å være et sentrum for smugling og pengevasking. Etter 11. september har særlig USA lagt press på landet for å få kontroll over finansmarkedet. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Forente arabiske emirater på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  83 600
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,9
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 541 615
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,232
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,863
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  77
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  216
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  352
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 779
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,820
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  23,30
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  34,66
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  9,8
  Hektar per person
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,66
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,972
  Skala
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  35,77
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  70
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  14,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  42,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,5
  Prosent
  Alfabetisme
  93,0
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  55
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data