[[suggestion]]
Grenada

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Saint George's

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 82.4%, blandet 13.3%, indiere 2.2%, andre 1.3%, uspesifisert 0.9% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt)

Religion

protestanter 49.2% (pinsebevegelsen 17.2%, syvendags adventister 13.2%, anglikanere 8.5%, baptister 3.2%, church of God 2.4%, evangelister 1.9%, metodister 1.6%, andre 1.2%) romersk katolske 36%, jehovas vitner 1.2%, rastafari 1.2%, andre 5.5%, ingen 5.7%, uspesifisert 1.3% (2011)

Innbyggertall

108 339

Styreform

Konstitusjonelt Monarki

Areal

340 Km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

14 200 PPP$

Nasjonaldag

7. februar

Andre landsider

Geografi

Grenada er et øysamfunn i Karibia som omfatter øya Grenada samt de sørligste øyene i Grenadine Islands, hvorav Carriacou og Petite Martinique er befolket.

Grenada er en vulkansk øy dekket av et skogkledt landskap som strekker seg i retning nordøst–sørvest. Grenada er en grønn og frodig øy, men regnskogen i innlandet bærer preg av mange år med overhogst og etableringen av store plantasjer. Klimaet er tropisk med temperaturer som varierer med høyden. Middeltemperaturen for hele året i lavlandet er ca. 26 °C, med små årstids- og døgnvariasjoner.

Grenada er svært utsatt for orkaner og ekstremvær. Orkanen «Ivan» i 2004 var den verste naturkatastrofen i manns minne og hele ni av ti bygninger på øya ble ødelagt. Ivan og «Emily» (2005) forårsaket stor skade for jordbruket og turistnæringen. Utbygging tilknyttet turisme var på forhånd målt til å nærme seg tålegrensen for miljøet.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Grenada ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Grenada var opprinnelig bebodd av arawakfolket, som siden ble utryddet av karibfolket. Engelske kjøpmenn prøvde å grunnlegge en koloni i 1609, men urbefolkningen tvang dem til å forlate øya. Senere på 1600-tallet lyktes Frankrike å kolonisere øya og Grenada forble en fransk koloni frem til 1762. Den franske kolonimakten ble da byttet ut med den britiske.

Grenada fikk selvstendighet i 1974, men valgte å forbli en del av det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth of nations). Etter selvstendigheten sluttet landet seg til den kommunistiske ideologien. Som straff for at Grenada innførte kommunisme, brøt USA diplomatiske forbindelser med landet. USA gjorde også sitt ytterste for å sabotere økonomien og la press på Vest-Europa for å avvikle utviklingshjelp til øya. I 1983 ble statsministeren avsatt av en radikal fløy av sitt eget regjerende kommunistparti. Dette kuppet førte til at USA invaderte øya uten forvarsel, noe som ble sterkt fordømt internasjonalt. Etter 10 år med et overgangsråd i styring etter den amerikanske okkupasjonen, har politikken i Grenada stabilisert seg. Det konservative partiet NNP (Det nye nasjonale partiet) og NDC (Den nasjonale demokratiske kongressen) har skiftet på å styre landet i nyere tid.

Samfunn og politikk

Grenada er et konstitusjonelt monarki der den britiske monarken er det formelle statsoverhodet. Staten er strukturert som et parlamentarisk demokrati der regjeringen ledet av statsministeren har den utøvende makten. Politikken i Grenada har vært preget av ustabilitet og korrupsjon, men har forbedret seg mye siden 1990 tallet.

Etter orkanen «Ivan» i 2004 har Grenada gjennomgått en lang og vanskelig gjenoppbyggingsprosess. I denne orkanen ble over 90 prosent av alle hjemmene på øya ødelagt. Selv om situasjonen er forbedret etter orkanen, og levestandarden i landet fortsetter å bevege seg i riktig retning, forblir bekjempelse av fattigdom den viktigste politiske saken. Blant annet har regjeringen fokusert på at alle med jobb skal få utbetalt riktig lønn til riktig tid hver måned.

Økonomi og handel

Turismeindustrien er den viktigste inntektskilden for Grenada. Til sammen utgjør denne næringen nesten 80 prosent av landets samlede inntekt. Eksport av krydder er en annen betydelig industri i Grenada, særlig produksjon av muskatnøtt har bidratt til at Grenada ofte blir kalt «krydderøya». Produksjon og eksport av bananer, kakao, sitrusfrukter, mais, ingefær og kaffe er andre inntektskilder for landet.

Selv om Grenadas industri har forbedret seg betraktelig etter orkanen i 2004, er økonomien fremdeles tynget av mye gjeld som følge av gjenoppbyggingsarbeidet av landet. Fiskerivirksomhet er også en industri det blir satset på i Grenada, og det har i senere tid blitt investert mye på utbygging av denne næringen med tanke på fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Grenada på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  5 840 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,772
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  38,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  6,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  317
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  242
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,28
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,8
  Prosent
  Marine verneområder
  33
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  340
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  8,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,0
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  162
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  5
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  17,73
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  52
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  59,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  27
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  1,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  53
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  3
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  98,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,2
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  33,33
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  7,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  11
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  92,3
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 126 882 296
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 451
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  13
  Prosent
  Tertiærnæring
  79
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,56
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  59,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  82
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  3
  Personer
  Befolkningstall
  108 339
  tall