[[suggestion]]
Grenada

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Saint George's

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 82.4%, blandet 13.3%, indiere 2.2%, andre 1.3%, uspesifisert 0.9% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt)

Religion

protestanter 49.2% (pinsebevegelsen 17.2%, syvendags adventister 13.2%, anglikanere 8.5%, baptister 3.2%, church of God 2.4%, evangelister 1.9%, metodister 1.6%, andre 1.2%) romersk katolske 36%, jehovas vitner 1.2%, rastafari 1.2%, andre 5.5%, ingen 5.7%, uspesifisert 1.3% (2011)

Innbyggertall

108 339

Styreform

Konstitusjonelt Monarki

Areal

340 Km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

14 200 PPP$

Nasjonaldag

7. februar

Andre landsider

Geografi

Grenada er et øysamfunn i Karibia som omfatter øya Grenada samt de sørligste øyene i Grenadine Islands, hvorav Carriacou og Petite Martinique er befolket.

Grenada er en vulkansk øy dekket av et skogkledt landskap som strekker seg i retning nordøst–sørvest. Grenada er en grønn og frodig øy, men regnskogen i innlandet bærer preg av mange år med overhogst og etableringen av store plantasjer. Klimaet er tropisk med temperaturer som varierer med høyden. Middeltemperaturen for hele året i lavlandet er ca. 26 °C, med små årstids- og døgnvariasjoner.

Grenada er svært utsatt for orkaner og ekstremvær. Orkanen «Ivan» i 2004 var den verste naturkatastrofen i manns minne og hele ni av ti bygninger på øya ble ødelagt. Ivan og «Emily» (2005) forårsaket stor skade for jordbruket og turistnæringen. Utbygging tilknyttet turisme var på forhånd målt til å nærme seg tålegrensen for miljøet.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Grenada ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Grenada var opprinnelig bebodd av arawakfolket, som siden ble utryddet av karibfolket. Engelske kjøpmenn prøvde å grunnlegge en koloni i 1609, men urbefolkningen tvang dem til å forlate øya. Senere på 1600-tallet lyktes Frankrike å kolonisere øya og Grenada forble en fransk koloni frem til 1762. Den franske kolonimakten ble da byttet ut med den britiske.

Grenada fikk selvstendighet i 1974, men valgte å forbli en del av det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth of nations). Etter selvstendigheten sluttet landet seg til den kommunistiske ideologien. Som straff for at Grenada innførte kommunisme, brøt USA diplomatiske forbindelser med landet. USA gjorde også sitt ytterste for å sabotere økonomien og la press på Vest-Europa for å avvikle utviklingshjelp til øya. I 1983 ble statsministeren avsatt av en radikal fløy av sitt eget regjerende kommunistparti. Dette kuppet førte til at USA invaderte øya uten forvarsel, noe som ble sterkt fordømt internasjonalt. Etter 10 år med et overgangsråd i styring etter den amerikanske okkupasjonen, har politikken i Grenada stabilisert seg. Det konservative partiet NNP (Det nye nasjonale partiet) og NDC (Den nasjonale demokratiske kongressen) har skiftet på å styre landet i nyere tid.

Samfunn og politikk

Grenada er et konstitusjonelt monarki der den britiske monarken er det formelle statsoverhodet. Staten er strukturert som et parlamentarisk demokrati der regjeringen ledet av statsministeren har den utøvende makten. Politikken i Grenada har vært preget av ustabilitet og korrupsjon, men har forbedret seg mye siden 1990 tallet.

Etter orkanen «Ivan» i 2004 har Grenada gjennomgått en lang og vanskelig gjenoppbyggingsprosess. I denne orkanen ble over 90 prosent av alle hjemmene på øya ødelagt. Selv om situasjonen er forbedret etter orkanen, og levestandarden i landet fortsetter å bevege seg i riktig retning, forblir bekjempelse av fattigdom den viktigste politiske saken. Blant annet har regjeringen fokusert på at alle med jobb skal få utbetalt riktig lønn til riktig tid hver måned.

Økonomi og handel

Turismeindustrien er den viktigste inntektskilden for Grenada. Til sammen utgjør denne næringen nesten 80 prosent av landets samlede inntekt. Eksport av krydder er en annen betydelig industri i Grenada, særlig produksjon av muskatnøtt har bidratt til at Grenada ofte blir kalt «krydderøya». Produksjon og eksport av bananer, kakao, sitrusfrukter, mais, ingefær og kaffe er andre inntektskilder for landet.

Selv om Grenadas industri har forbedret seg betraktelig etter orkanen i 2004, er økonomien fremdeles tynget av mye gjeld som følge av gjenoppbyggingsarbeidet av landet. Fiskerivirksomhet er også en industri det blir satset på i Grenada, og det har i senere tid blitt investert mye på utbygging av denne næringen med tanke på fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Grenada på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet