Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Conakry

Etniske grupper

Peuhl 40%, malinke 30%, soussou 20%, mindre etniske grupper 10%

Språk

Fransk, innfødte språk

Religion

Muslimer 85%, kristne 8%, tradisjonell religion 7%

Innbyggertall

12 347 766

Styreform

Republikk

Areal

245 860 Km2

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

1 207 PPP$

Nasjonaldag

2. oktober

Andre landsider

Geografi

Guinea er et lite land på vestkysten av Afrika. Naturen er veldig variert. Her finnes floder, fjorder, slettelandskap, regnskog og mangroveskog. Mangroveskogene har i stor grad blitt hugget og erstattet med risåkre. Lengst i sør ligger et fjellmassiv kalt Nimba. Her er plante-og dyrelivet rikt, og området ligger på UNESCOs verdensarvliste. Her finnes det arter som ikke lever noen andre steder, blant annet sjimpanser som kan bruke stein som verktøy.

Klima er tropisk og det faller mye nedbør langs kysten. Hovedstaden Conakry er kjent for sine nedbørsrekorder i juli og august; hele 4000 mm.  

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første europeere som kom til Guinea var portugisere (1445). Etter dem kom både franskmenn og briter, som drev litt handel langs kysten. Guinea ble fransk koloni i 1891 og innlemmet i Fransk Vest-Afrika i 1904. 

I 1958 tilbød Frankrike sine kolonier medlemskap i et fransk samvelde. Guinea var den eneste som sa nei, og landet gikk etter en folkeavstemning inn for øyeblikkelig selvstendighet. 2. november 1958 ble Guinea en selvstendig republikk, med Sékou Touré som president. Beslutningen førte til at Frankrike brøt forbindelsene med Guinea og trakk ut alt sitt personell og mye utstyr fra landet, noe som vanskeliggjorde utviklingen i Guinea. Frankrike støttet heller ikke Guinea økonomisk, og landet fikk økonomisk bistand fra andre land, særlig fra Øst-Europa.

Det ble gjort flere forsøk på å fjerne presidenten fra makten, men Touré ble sittende helt til sin død 1984. Etter hans død grep en gruppe offiserer makten i et militærkupp. Disse var ledet av oberstene Lansana Conté og Diarra Traoré, som ble president og statsminister. Nasjonalforsamlingen ble oppløst og makten lagt til et militært råd. Statsministerstillingen ble avskaffet seinere i 1984, og i 1985 forsøkte den avsatte statsminister Traoré å gripe makten gjennom et nytt kupp, men mislyktes og ble deretter henrettet.

Landet hadde på dette tidspunktet i historien stor gjeld til utlandet. Det tvang landets styre til å gjøre store innstramminger i budsjettene, i samarbeid med IMF og Verdensbanken. Folk flest i Guinea ble mer og mer misfornøyde med regimet  og i begynnelsen av 1990-tallet gav president Conté etter for kravet om å tillate flere partier. I valget i 1993 fikk Conté flertall, men i 1996 gjorde deler av militæret opprør med krav om høyere lønninger. Situasjonen i landet var nå slik at man måtte si opp folk som jobbet i den offentlige sektoren og arbeidsløsheten steg jevnt, særlig i industribransjen. Allikevel ble Conté gjenvalgt i 1998. 

I 2000 kom det til væpnede kamper i sørøst, ettersom borgerkrigene i nabolandene Sierra Leone og Liberia spredte seg over grensen til Guinea. Tre år seinere ble Conté igjen valgt, men denne gangen hadde opposisjonen valgt å ikke stille. Etter valget ble landets økonomi verre, hvilket utløste nye folkelige protester. Sommeren 2005 ble alle varer dyrere, særlig mat og brensel, og igjen ble landet kastet ut i streik og gateprotester. Svaret fra regimet falt nå inn i et mønster. Av og til gav de etter for kravene om høyere lønn og lavere priser, andre ganger slo de hardt ned på opptøyene med vold, med militæret i spissen. Problemet nå var at president Conté ikke hadde full kontroll på maktapparatet, og i 2007 ble soldatene beskyldt for å ha skutt på ubevæpnede demonstranter, plyndring og trakassering av uskyldige sivile. Presidenten lovte å utbetale lønninger, men det var fremdeles uklart om landets økonomi kunne tåle hans løfter. 

I 2008 døde Conté, og en gruppe unge offiserer gjorde kupp, ledet av kaptein Moussa Dadis Camara. Han lovte kamp  mot korrupsjon, frie valg og at inntektene fra gruvedriften i landet endelig skulle komme befolkningen tilgode. Kuppet ble tatt godt imot, men det tok ikke lang tid før folket begynte å tvile på om de var klare til å avstå fra makten. Da Camara antydet at han ønsket å stille som kandidat til presidentvalget i 2009 ble det store demonstrasjoner. Militæret ble satt inn og 157 mennesker ble skutt. Dette førte til at land som gav landet bistand stoppet pengeoverføringene. 

Landet har siden 2010 hatt en folkevalgt president som heter Alpha Condé. Men motsetningene mellom Guineas største folkegrupper, fulani og malinké, har blitt tydeligere de siste årene. Planene om å holde nye valg ble stadig utsatt, men i 2013 ble valget holdt, i rolige former, men resultatet vakte uenighet. FNs representanter i valgovervåkningen ønsket å løse problemene i domstolen i Haag. I januar 2014 ble det klart at Condé beholdt makten.  

Samfunn og politikk

Guinea ligger lavt på FNs utviklingsindeks. Hver tiende innbygger har vanskeligheter med å få nok penger til et måltid om dagen. Andelen fattige har økt de siste årene. Samtidig finnes det en liten elite som kan leve et godt liv. Helsesystemet er dårlig utbygd, særlig utenfor de store byene. En av fem barn er underernært og barnedødeligheten er høy. Sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og kolera bidrar til dette. I begynnelsen av 2014 fikk Guinea sine første tilfeller av den alvorlige, og smittsomme sykdommen Ebola. Frem til slutten av september hadde 800 mennesker mistet livet som følge av sykdommen. 

Kvinner har generelt en lav stilling i samfunnet, selv om de fikk stemmerett i 1958. To av tre kvinner gifter seg før de har fylt 18 år, en del så unge som 11 år. Vold mot kvinner er vanlig, og selv om kjønnslemlesting er forbudt ved lov, forekommer det fortsatt. 

Økonomi og handel

Guinea er svært rik på naturressurser, spesielt mineraler. Landet har over halvparten av verdens bauxittreserver. De viktigste eksportartiklene er bauxitt, aluminium, gull og diamanter. I 2004 stod gruvesektoren for 70 prosent av Guineas eksport. Under Tourés styre forfalt både landbruks- og gruvesektoren. Landet er svært fattig og det trengs økt satsing på, og forbedring av, de ulike næringssektorene i landet. Størsteparten av befolkningen arbeider i landbruket som småbønder. De eksporterer råvarer som bananer, kaffe, ananas, oljepalmer, jordnøtter, sitrusfrukter og grønnsaker. Under oppsyn av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har landet det siste tiåret gjennomgått en gradvis liberalisering. Urolighetene og kampene i grenseområdene til Sierra Leone og Liberia har skapt usikkerhet og ført til tap av utenlandske investeringer. Nå frykter man konsekvensene ebolautbruddet vil ha for Guineas økonomi.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  1,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  1,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,8
  Prosent
  Primærnæring
  20
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  245 860
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,9
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  12 717
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  56
  År
  Forventet levealder for menn
  53
  År
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  28,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  9
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  57,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,784
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,414
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  27
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  21,93
  Prosent
  Global lykkeindeks
  15,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  104,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  76
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  26,2
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  35,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  16,4
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  281
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  17 005
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  8 839
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  430
  Fredsindeksen
  2,073
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,8
  Prosent av BNP
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  94
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  146
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  679
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  177
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  52
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  33,15
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,90
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,19
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,00
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  39
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  45,3
  Prosent
  Alfabetisme
  30,5
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  76,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  20
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  6 699 203 543
  US Dollar
  BNP per innbygger
  531
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -1,40