[[suggestion]]
Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Conakry

Etniske grupper

Peuhl 32.1%, malinke 29.8%, soussou 19.8%, guerze 6.2%, kissi 4.7%, toma 2.8%, andre 4.6% (2012)

Språk

Fransk, innfødte språk

Religion

Muslimer 89.1%, kristne 6.8%, animister 1.6%, andre 1%, ingen 2.4%

Innbyggertall

13 052 608 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

245 860 Km2

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

1 966 PPP$

Nasjonaldag

2. oktober

Andre landsider

Geografi

Guinea et lite land på vestkysten av det afrikanske kontinent. Naturen er svært variert med elver, dype daler, slettelandskap, regnskog og mangroveskoger. Lengst sør ligger fjellmassivet «Nimba» som er på UNESCOs verdensarvliste. Her finnes flere truede arter som ikke lever noen andre steder. Klimaet i Guinea er tropisk, men varierer avhengig av høyden. Langs kysten og i hovedstaden Conakry regner det mye særlig i juli og august.

Til tross for mye nedbør er tilgangen til rent drikkevann et problem i Guinea. Avfall fra dyrket mark, avskoging og dårlig infrastruktur er hovedgrunnene til at vannet blir forurenset. Andre miljøproblemer i Guinea er knyttet til utvikling og dyrking av sårbare naturområder.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første spor av mennesker i Guinea stammer fra omkring 4000 f.v.t. Den første dokumenterte historien begynner imidlertid rundt 800 e.v.t. da Susu– og Malinkéfolkene kom inn fra nord og øst og drev Bagafolket ut mot kyststrøkene. Frem til 1500-tallet var Guinea del av flere ulike store vestafrikanske riker. I 1890 ble Guinea kolonisert av Frankrike etter langvarig konflikt mellom kolonimakten og den lokale befolkningen.

Fra Guinea ble en selvstendig republikk i 1958 og frem til 1991 byttet landet på å være en marxistisk ettpartistat og et militærdiktatur. Mangelen på fungerende demokratiske strukturer gjorde overgangen fra diktatur til demokrati veldig vanskelig, og krig, konflikt og stor fattigdom vedvarte. På 2000-tallet ble landet innblandet i flere konflikter med nabolandene. Da ble over 200 000 mennesker drevet på flukt fra nabolandene og langs grenseområdene. I 2014 ble Guinea hardt rammet av et stort ebolavirusutbrudd i regionen, flere internasjonale organisasjoner måtte hjelpe til for å få situasjonen under kontroll.

Samfunn og politikk

Guinea er en republikk der den formelle makten sitter hos en president valgt for 5 år av gangen. Presidenten kan kun bli gjenvalgt én gang. Den utøvende makten er ment å tilfalle en regjering styrt av en statsminister. I og med at presidenten må godkjenne valget av statsministeren, og valgene av både presidenten og regjeringen går for å være lite demokratiske, innehar presidenten i landet i realiteten både den formelle og den utøvende makten.  

Etter mange år med konflikt, politisk uro, korrupsjon og vanstyre ligger Guinea lavt på FNs utviklingsindeks. Det er anslått at over 40 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Grunnleggende infrastruktur er dårlig utbygd, særlig utenfor de store byene. Dette, sammen med et mangelfullt helsesystem har resultert i at Guinea har stor barnedødelighet, høy underernæring blant unge og et stort problem med smitte og spredning av sykdommer. Sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og kolera forekommer ofte.

Kvinneundertrykkelse er vanlig i Guinea. To av tre kvinner gifter seg i en alder mellom 11 og 18 år. Vold mot kvinner er også vanlig, og selv om kjønnslemlesting er forbudt ved lov, forekommer det fortsatt.

Økonomi og handel

Guinea er svært rikt på naturressurser, spesielt mineraler. Landet har over halvparten av verdens bauxittreserver. De viktigste eksportartiklene er bauxitt, aluminium, gull og diamanter. Det mangeårige vanstyre med korrupsjon og politisk ustabilitet har ført til at landets naturresurser har blitt forvaltet dårlig, og ikke kommet landet til gode. De siste årene har imidlertid Guineas økonomi gått betraktelig bedre. Forbedret strømforsyning, en økt satsing på gruvedrift og jordbruk, og internasjonal hjelp fra Verdensbanken og det internasjonale pengefondet har hjulpet den økonomiske utviklingen i landet.

Størsteparten av befolkningen arbeider i landbruket som småbønder. De eksporterer råvarer som bananer, kaffe, ananas, palmeolje, peanøtter, sitrusfrukter og grønnsaker. Urolighetene og kampene i grenseområdene til Sierra Leone og Liberia skaper imidlertid usikkerhet og fører til tap av utenlandske investeringer.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  457 330 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  35,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,337
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  55,20
  prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,306
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  35,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 450
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,21
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,9
  Prosent
  Marine verneområder
  60
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  245 860
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  430
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,101
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  74,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  28
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  33,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  101,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,3
  Prosent av BNP
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  19,7
  Prosent
  Undervektige barn
  8,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  86
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  55
  År
  Malariatilfeller
  336,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  504
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  146
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  176
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  46,3
  Prosent
  Alfabetisme
  32,0
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  76,8
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,93
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  75
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  33,5
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  1,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  10 472 514 515
  US Dollar
  BNP per innbygger
  823
  US Dollar
  Primærnæring
  16
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,51
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  11,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  62
  Prosent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  281
  Personer
  Befolkningstall
  13 052 608
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  54 890
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  5 274
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,459
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  56
  År
  Forventet levealder for menn
  53
  År
  Lykkeindeks
  4,53
  Skala: 1-10 (der 10 er best)