[[suggestion]]
Guyana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Øst-Indere 43.5%, afrikansk opprinnelse 30.2%, blanding 16.7%, amerindianer 9.1%, andre 0.5%

Språk

Engelsk, amerindianske dialekter, kreol, karibisk hindustani (en dialekt av hindi), urdu.

Religion

Hinduisme 28.4%, pinsevenner 16.9%, romersk-katolske 8.1%, angelikanske 6.9%, syvendedags-adventister 5%, metodister 1.7%, Jehovas vitner 1.1%, andre kristne 17.7%, muslimer 7.2%, andre/ingen 8,6

Innbyggertall

807 611

Styreform

Republikk

Areal

214 970 Km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

7 836 PPP$

Nasjonaldag

23. februar

Andre landsider

Geografi

Hele 80 prosent av Guyana er dekket med regnskog og her finnes et spesielt stort biologisk mangfold. 25 prosent av verdens regnskog ligger på Guyana-platået i nordøstlige Amazonas (som deles mellom landene Brasil, Surinam, Fransk Guyana og Guyana). Grunnen til at landet ofte blir kalt "de mange vanns land" er de mange flodene og elvene. 

Dyrelivet i regnskogen er rikt. Landet er svært tynt befolket og 90 % av befolkningen bor langs kysten, flesteparten på landsbygda. Hovedstaden Georgetown er eneste større by med 235 000 innbyggere.

Klimaet i Guyana er tropisk, det vil si at det er varmt og rikelig med nedbør. Landet deles i to når det gjelder regntider. Ved kysten er det regntid fra april til august, og fra desember til januar. I innlandet regner det mest fra mai til september.  

Norge har et samarbeid med Guyana for å redde regnskogen i landet. Partnerskapet mellom de to landene kan tjene som eksempel på hvordan samarbeid mellom industriland og utviklingsland kan redde verdens tropiske skoger. 

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guyana ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Opprinnelig var Guyana-området bebodd av karib- og arawak-talende folk. De fleste av disse er forsvunnet, men fremdeles finnes det mindre områder av indianere som stort sett bor i regnskogen.

Guyana var en del av en nederlandsk koloni på 1600-tallet som etter hvert ble delt mellom Nederland (Nederlandsk Guyana; nå Surinam), Frankrike (nå Fransk Guyana) i 1815 og England (nå Guyana). Kolonimaktene fraktet store mengder slaver fra Afrika til Guyana for å jobbe på plantasjene. Da slaveriet ble forbudt, flyttet flesteparten av de tidligere slavene til byene. Kolonimaktene trengte fremdeles arbeidskraft til sukkerplantasjene og importerte arbeidere fra India. Landet har lenge vært preget av sosiale spenninger mellom disse to folkegruppene, særlig på grunn av forskjellene som har utviklet seg mellom fattige og rike.

Guyana ble selvstendig i 1966, og ble styrt av ulike sosialistiske regjeringer frem til 1992. Dårlig styrte statlig eierskap og planøkonomi holdt på å føre til økonomisk sammenbrudd på 1980-tallet. Som en motkur ble det raskt lagt om til markedsøkonomi. Samtidig ble det politiske landskapet friere, men motsetningene mellom indere og den afrikanske befolkningen ligger stadig der.  I 1992 holdt landet det første demokratiske og rettferdige valg siden det ble selvstendig. People’s Progressive Party fikk da makten og har blitt regnet for å være et venstreparti dominert av den indiskættede delen av befolkningen. 

Etter et jevnt valg i 2015 vant en koalisjon dominert av partier med afro-guyanere valget. Den tidligere generalen David Granger ble ny president.

Samfunn og politikk

Ni av ti innbyggere i Guyana bor på den smale kystsletten, for det meste rundt hovedstaden Georgetown. Som en følge av utvandring bor det mellom 500 000 og en million guyanere i utlandet, særlig i USA og Canada. 

Det er to store folkegrupper som dominerer: indere (indo-guyanere) og svarte (afro-guyanere). Guyanas moderne historie preges av motsetningene mellom disse. De svarte er etterkommere etter slavene som europeerne hentet fra Afrika. Da slaveriet ble avskaffet i 1834 ble kontraktsarbeidere lokket til Guyanas plantasjer - først kinesere og portugisere, senere indere. Inderne, som i størst grad bor på landsbygda, er den største gruppen og utgjør 40 % av befolkningen. Rundt 30% av innbyggerne er svarte og bor først og fremst i byene der mange jobber i forvaltningen, i militæret eller i politiet. Andelen av befolkningen som etterhvert vil si de er av blandet slekt vokser. 

Guyanas urbefolkning, indianerne, utgjør en knapp tidel av befolkningen. De fleste bor i innlandet og lever av svibruk, jakt, fiske og i den senere tid gullvasking. Flere tusen gullvaskere fra Brasil oppholder seg i Guyana ulovlig. Guyana er det eneste landet i Sør-Amerika som har engelsk som offisielt språk. 

Guyana er et av Latin-Amerikas fattigste land og fordelingen av rikdommen er skeiv. Mange lever i fattigdom, og en høy andel er også det vi kaller ekstremt fattige. Flesteparten av disse lever i innlandet. Det er store sanitære utfordringer, og liten tilgang til rent vann. Andelen HIV-smittede er blant de høyeste i Latin-Amerika. 

Guyana er en transportetappe for narkotika -og våpenhandelen som skjer på kontinentet. Det har gjort kriminaliteten til et økende problem for landet. 

Økonomi og handel

Selv om landet har ganske store naturressurser er Guyana et fattig land med mye gjeld. Økonomien i Guyana er sterkt avhengig av eksport av bauxitt, gull og jordbruksprodukter som sukker og ris. Det er mange ting som gjør at guyanerne ikke har greid å utnytte naturressursene til sin fordel. En årsak er infrastrukturen - det er dårlige veier og vanskelig med transport. Det er en økende grad av kriminalitet knyttet til narkotika og våpenhandel. 

Landet har opplevd økonomisk vekst som følge av et økonomisk reformprogram som ble innledet i 1989. Reformer ble iverksatt i samarbeid med Verdensbanken og Det internasjonale valutafond (IMF) og innebar redusering av regjeringens rolle i økonomien, oppmuntring til utenlandske investeringer, nedbetaling av gjeld og privatisering av statlige bedrifter. Statsgjelden har også sunket de siste årene. Investeringer i landet har sunket, men bistandspengene som landet har mottatt har blitt brukt til å bygge veier, broer og vanningssystemer. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guyana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  214 970
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  84,0
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  782 225
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,508
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  70
  År
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  33,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  10,6
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  746
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,043
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  27
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  103
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,92
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,63
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  30
  Drapsrate
  18,37
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  88,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,943
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  36,64
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  25,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  70,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,4
  Prosent
  Alfabetisme
  87,5
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  84
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  24,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  10,8
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  35
  Prosent
  Tertiærnæring
  46
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  2 379 137 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data