[[suggestion]]
Guyana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Indisk opprinnelse 39,8%, afrikansk opprinnelse 29,3%, blanding 19,9%, urfolk (amerindianere) 10,5%, andre 0,5% (inkludert portugisere, kinesere og europeisk opprinnelse)

Språk

Engelsk (offisielt), guyanesisk kreolsk, amerindiansk (inkludert karibiske og arawak språk) indiske språk (inkludert karibisk hindustani, en dialekt av hindi), kinesisk (2014)

Religion

Protestanter 34,8% (ulike), hindu 24,8%, romersk katolske 7,1%, muslimer 6,8%, jehovas vitner 1,3%, rastafari 0,5%, andre kristne 20,8%, andre/ingen 4% (2012)

Innbyggertall

782 225 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

214 970 Km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

7 836 PPP$

Nasjonaldag

23. februar

Andre landsider

Geografi

Rundt 80 prosent av Guyana er dekket av regnskog med et spesielt stort biologisk mangfold. Nesten 25 prosent av verdens regnskog ligger på Guyana-platået i nordøstlige Amazonas (som deles mellom landene Brasil, Surinam, Fransk Guyana og Guyana). Naturen ved atlanterhavskysten i nord er preget av en smal og fruktbar kyststripe. Innenfor kyststripen er naturen mer kupert. 

Klimaet er tropisk, med varme hele året og mye nedbør. Ved kysten er det regntid fra april til august, og fra desember til januar. I innlandet regner det mest fra mai til september.

På grunn av Guyanas mange elver og store nedbørsmengder er flom og oversvømmelser konstante trusler. I tillegg bidrar hogst av regnskogen til at flommene og oversvømmelsene blir større, ettersom bar og oppdyrket jord lettere kan bli skylt vekk eller oversvømt enn skogkledte områder. Hogst av regnskogen truer også det rike dyre- og plantelivet i regionen. Flere organisasjoner og land, deriblant Norge, jobber aktivt for å redde regnskogen i Guyana.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guyana ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Opprinnelig var Guyana bebodd av karib- og arawak-talende folk. De fleste levde som nomader frem til området ble kolonisert av det nederlandske imperiet på 1500-tallet. Guyana forble en nederlandsk koloni utover 1600-tallet, før området ble delt mellom Nederland (Nederlandsk Guyana; nå Surinam), Frankrike (nå Fransk Guyana), og på 1800-tallet, England (nå Guyana). Kolonimaktene fraktet mange slaver fra Afrika til Guyana for å jobbe på plantasjene. Da slaveriet ble forbudt i 1834, begynte kolonimaktene å importere arbeidere fra India. Landet har lenge vært preget av sosiale spenninger mellom etterkommerne av disse to folkegruppene.

Guyana ble en selvstendig stat i 1966, og ble styrt av ulike sosialistiske regjeringer frem til 1992. Landet var preget av store motsetninger mellom den etnisk indisk og den etnisk afrikanske befolkningen. Politisk hadde landet nære bånd til Sovjetunionen og andre kommunistiske stater frem til 1980-tallet. Da dårlig styrte statlige selskaper og planøkonomi holdt på å føre til økonomisk sammenbrudd på 1980-tallet, skiftet landet til en markedsøkonomi. Samtidig brøt landet de nære båndene til andre kommunistiske land, og åpnet for mer demokratiske valg.  

Samfunn og politikk

Guyana er en republikk, der presidenten er statens overhodet. Presidenten blir nominert av en folkevalgt nasjonalforsamling, som har den lovgivende makten i landet. Presidenten velger selv statsministeren og regjeringen, og sammen utgjør disse den utøvende makten i landet.

Siden selvstendigheten har Guyanas politikk vært preget av etniske spenninger, undertrykkelse, korrupsjon og grensekonflikter med nabolandene. Urolighetene har ført til at mellom 500 000 og en million guyanere har utvandret til andre land. Landet sliter også med å følge internasjonale retningslinjer mot kjønnsdiskriminering og undertrykkelse på bakgrunn av legning. Overgrep og vold mot kvinner og seksuelle minoriteter er utbredt og blir sjeldent rettsforfulgt eller anmeldt.

Det guyanske samfunnet er sterkt preget av store sosiale ulikheter. Skillelinjene går mellom de ofte fattigere indiske etterkommerne på landsbygda, og de rikere afrikanske etterkommerne i byene. Blant annet er helsevesenet, skolene, infrastrukturen og andre sosiale goder mindre utviklet på landsbygda der den indiske befolkningen er størst, mens det er en overvekt av afrikanske etterkommere i maktposisjoner i samfunnet, som i politiet, militæret og politikken.

Økonomi og handel

Til tross for mange naturressurser er Guyana et av de fattigste landene i Latin-Amerika. Økonomien er sterkt avhengig av eksport av bauxitt, gull og jordbruksprodukter som sukker og ris. Dårlig utbygd infrastruktur har imidlertid gjort at eksporten av naturressursene er lite lønnsom. Landet har også opparbeidet stor utenlandsgjeld etter lån og økonomisk støtte fra Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Omstillingen fra en planøkonomi til kapitalisme på starten av 1990-tallet, førte også til en økonomisk vekst, og i løpet av de siste tiårene har utenlandsgjelden minsket betraktelig, men er fremdeles en byrde for landets økonomi.

Ulikhetene mellom fattige og rike er en stor utfordring for Guyana. Over en tredjedel av befolkningen lever i fattigdom, mens rundt 14 prosent lever i ekstrem fattigdom. Disse ulikhetene, sammen med de politiske og sosiale urolighetene har gjort landet sårbart for korrupsjon og kriminalitet. Blant annet har den manglende politiske kontrollen ført til at landet har blitt en transportetappe for smugling av narkotika og våpen fra Sør-Amerika til Europa og USA. Dette har ført til at Guyana har en av de høyeste mordratene i Sør-Amerika.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guyana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  51 130 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  14,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,014
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,532
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  28,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  33,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  4
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 010
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,63
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,4
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  214 970
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,92
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  83,9
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  842
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  40
  Personer
  Fredsindeksen
  2,043
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  88,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  37,69
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  26,63
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  70,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  8
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,5
  Prosent
  Undervektige barn
  6,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  12,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  31
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,6
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  70
  År
  Malariatilfeller
  32,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  229
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  29,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  19
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  74
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  86
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,7
  Prosent
  Alfabetisme
  85,6
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,5
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,508
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  37,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  35,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  31,88
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  77
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  84,2
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  24,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  3 621 046 005
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 655
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  46
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,56
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  37,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  782 225
  tall