[[suggestion]]
Haiti

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 95%, europeisk opprinnelse/blandet 5%

Språk

Fransk (offiselt), kreolsk (offiselt)

Religion

Katolikker 54,7%, protestanter 28,5% (baptister 15,4%, pinsebevegelsen 7,9%, adventister 3%, metodister 1,5%, andre 0,7%), voodo 2,1%, andre 4,6%, ingen 10,2%, (mange praktiserer elementer av voodoo som en del av andre religioner) (2003).

Innbyggertall

11 112 945 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

27 750 Km2

Myntenhet

Gourde

BNI pr innbygger

1 784 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Haiti er den vestlige delen av øya Hispaniola, i tillegg til en rekke mindre øyer. På den østlige delen av øya ligger Den dominikanske republikk. Haiti har et kupert terreng med mye fjell. Ved kysten ligger det sletter og lavere dalstrøk. Klimaet er tropisk, men kjøles ned av passatvindene i området. Temperaturene varierer med høydeforskjellene i landet. I de fleste delene av landet er det to regntider i løpet av året. 

Frodige skoger har tidligere dekket hele øya, men avskoging har ført til at bare om lag 30 prosent av skogene er igjen. Avskogingen har ført til store miljø-ødeleggelser. Jorderosjon er et enormt problem, og har gjort at landet er svært utsatt for flom, oversvømmelser og jordskred. Haiti ligger i tillegg i en jordskjelvutsatt region, og i 2010 opplevde landet sitt kraftigste jordskjelv på 200 år. Skjelvet målte 7,0 på Richters skala, og førte til enorme ødeleggelser. Landet er også svært utsatt for orkaner. Både i 2016 og 2017 førte kraftige orkaner til store oversvømmelser, flom og jordskred.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Haiti ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før øya Hispaniola ble kolonisert av Kristoffer Columbus i 1492, bodde om lag en halv million arawak-talende folk på øya. Urbefolkningen ble raskt utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og innføringen av europeiske sykdommer. I 1697 overga Spania den vestlige delen av øya, som i dag er Haiti, til Frankrike. Områdets store plantasjer gjorde Haiti til en av Frankrikes rikeste kolonier. Frankrike fraktet opp mot tre millioner slaver fra Afrika til Haiti for å arbeide på plantasjene.

 I 1791 gjorde slavene opprør mot den brutale franske overmakten. De franske representantene på øya mistet raskt kontrollen over kolonien. I 1804 ble Haiti selvstendig, som verdens første «svarte» republikk. Siden har forholdene i landet vært kaotiske og preget av store sosiale og politiske problemer. USA har grepet inn flere ganger, og okkuperte Haiti fra 1915 til 1934. Landet var styrt av legen François Duvalier («Papa Doc») fra 1957-1971. Etter hans død tok sønnen Jean-Claude («Baby Doc») over. Begge regimene var svært brutale diktaturer. «Baby Doc» ble avsatt ved et militærkupp i 1986. Landet har siden vært preget av uroligheter og flere militærkupp. Haitis første demokratiske valg ble holdt i 1996.

Du kan lese mer om den urolige og konfliktfylte situasjonen i Haiti her

Samfunn og politikk

Presidenten og regjeringen har den utøvende makten i Haiti. Presidenten velges for fem år av gangen. Landets første demokratiske grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i 1987, og er inspirert av det amerikanske og franske systemet. I følge grunnloven er Haiti en demokratisk republikk, men systemet fungerer dårlig. De politiske partiene er svake, og fungerer mest som redskap for mektige enkeltpersoner som ønsker seg makt. Både politikken og rettsvesenet er gjennomsyret at korrupsjon.

Situasjonen i landet er kaotisk. Rundt 60 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, svært få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin Amerika. Det er hovedsakelig frivillige bistandsorganisasjoner som gir befolkningen sosiale hjelp som helsetjenester og utdanning. Jordskjelvet i 2010 førte til enorme ødeleggelser og raserte hovedstaden. Nesten 40 000 mennesker er fremdeles internt fordrevne etter ødeleggelsene. Smitte og spredning av sykdommer er et stort problem. Etter de senere års naturkatastrofer har over 10 000 mennesker dødd som følge av kolera. Over 150 000 voksne haitiere lever med hiv/aids i dag, og sykdommen har ført til at over 90 000 barn er foreldreløse.

Økonomi og handel

Haiti har det laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger på den vestlige halvkule, og landet er et av verdens fattigste. Forskjellene på fattig og rik innad i landet er stor. Uten bidrag fra utlandet ville landets økonomi ha falt sammen. Jordbruket er lite effektivt og produserer for det meste mat til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består i hovedsak av utenlandske fabrikker. De bidrar lite til statens inntekter på grunn av svært generøse skatteregler. Lønnsnivået er også svært lavt. Landet sliter med utbredt korrupsjon, og den urolige situasjonen gjør det vanskelig for utenlandske og nasjonale bedrifter å etablere seg i landet. Ettersom industrien er liten, og jordbruksproduksjonen er mest for eget forbruk, har landet et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer).

Mange haitiske familier overlever i dag på penger de får tilsendt fra slektninger i utlandet. Det foregår også mye smugling til USA, og da spesielt av narkotika. Hyppige naturkatastrofer har vært en stor økonomisk belastning for landet, ikke minst jordskjelvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Haiti på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  980 230 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  23,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,231
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  58,50
  prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,304
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  61
  År
  Lykkeindeks
  3,60
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  74,4
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  398
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  0,7
  Hektar per person
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 860
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,27
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,6
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  27 750
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  38,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,5
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  207
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  68 511
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  11
  Personer
  Fredsindeksen
  2,064
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  84,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  72,79
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,00
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  102,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  1 174
  Antall
  Hjemsendte penger
  29
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,0
  Prosent av BNP
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  45,8
  Prosent
  Undervektige barn
  5,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  21,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  72
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  63
  År
  Malariatilfeller
  3,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  359
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  55
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  181
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,3
  Prosent
  Alfabetisme
  48,7
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  57,3
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,593
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  24,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  2,54
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  76
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  39
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  38,7
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  8 408 150 518
  US Dollar
  BNP per innbygger
  766
  US Dollar
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  57
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,06
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  12,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  40
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2
  Personer
  Befolkningstall
  11 112 945
  tall