[[suggestion]]
Haiti

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 95%, europeisk opprinnelse/blandet 5%

Språk

Fransk (offiselt), kreolsk (offiselt)

Religion

Katolikker 54,7%, protestanter 28,5% (baptister 15,4%, pinsebevegelsen 7,9%, adventister 3%, metodister 1,5%, andre 0,7%), voodo 2,1%, andre 4,6%, ingen 10,2%, (mange praktiserer elementer av voodoo som en del av andre religioner) (2003).

Innbyggertall

11 112 945 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

27 750 Km2

Myntenhet

Gourde

BNI pr innbygger

1 784 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Haiti er den vestlige delen av øya Hispaniola, i tillegg til en rekke mindre øyer. På den østlige delen av øya ligger Den dominikanske republikk. Haiti har et kupert terreng med mye fjell. Ved kysten ligger det sletter og lavere dalstrøk. Klimaet er tropisk, men kjøles ned av passatvindene i området. Temperaturene varierer med høydeforskjellene i landet. I de fleste delene av landet er det to regntider i løpet av året. 

Frodige skoger har tidligere dekket hele øya, men avskoging har ført til at bare om lag 30 prosent av skogene er igjen. Avskogingen har ført til store miljø-ødeleggelser. Jorderosjon er et enormt problem, og har gjort at landet er svært utsatt for flom, oversvømmelser og jordskred. Haiti ligger i tillegg i en jordskjelvutsatt region, og i 2010 opplevde landet sitt kraftigste jordskjelv på 200 år. Skjelvet målte 7,0 på Richters skala, og førte til enorme ødeleggelser. Landet er også svært utsatt for orkaner. Både i 2016 og 2017 førte kraftige orkaner til store oversvømmelser, flom og jordskred.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Haiti ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før øya Hispaniola ble kolonisert av Kristoffer Columbus i 1492, bodde om lag en halv million arawak-talende folk på øya. Urbefolkningen ble raskt utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og innføringen av europeiske sykdommer. I 1697 overga Spania den vestlige delen av øya, som i dag er Haiti, til Frankrike. Områdets store plantasjer gjorde Haiti til en av Frankrikes rikeste kolonier. Frankrike fraktet opp mot tre millioner slaver fra Afrika til Haiti for å arbeide på plantasjene.

 I 1791 gjorde slavene opprør mot den brutale franske overmakten. De franske representantene på øya mistet raskt kontrollen over kolonien. I 1804 ble Haiti selvstendig, som verdens første «svarte» republikk. Siden har forholdene i landet vært kaotiske og preget av store sosiale og politiske problemer. USA har grepet inn flere ganger, og okkuperte Haiti fra 1915 til 1934. Landet var styrt av legen François Duvalier («Papa Doc») fra 1957-1971. Etter hans død tok sønnen Jean-Claude («Baby Doc») over. Begge regimene var svært brutale diktaturer. «Baby Doc» ble avsatt ved et militærkupp i 1986. Landet har siden vært preget av uroligheter og flere militærkupp. Haitis første demokratiske valg ble holdt i 1996.

Du kan lese mer om den urolige og konfliktfylte situasjonen i Haiti her

Samfunn og politikk

Presidenten og regjeringen har den utøvende makten i Haiti. Presidenten velges for fem år av gangen. Landets første demokratiske grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i 1987, og er inspirert av det amerikanske og franske systemet. I følge grunnloven er Haiti en demokratisk republikk, men systemet fungerer dårlig. De politiske partiene er svake, og fungerer mest som redskap for mektige enkeltpersoner som ønsker seg makt. Både politikken og rettsvesenet er gjennomsyret at korrupsjon.

Situasjonen i landet er kaotisk. Rundt 60 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, svært få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin Amerika. Det er hovedsakelig frivillige bistandsorganisasjoner som gir befolkningen sosiale hjelp som helsetjenester og utdanning. Jordskjelvet i 2010 førte til enorme ødeleggelser og raserte hovedstaden. Nesten 40 000 mennesker er fremdeles internt fordrevne etter ødeleggelsene. Smitte og spredning av sykdommer er et stort problem. Etter de senere års naturkatastrofer har over 10 000 mennesker dødd som følge av kolera. Over 150 000 voksne haitiere lever med hiv/aids i dag, og sykdommen har ført til at over 90 000 barn er foreldreløse.

Økonomi og handel

Haiti har det laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger på den vestlige halvkule, og landet er et av verdens fattigste. Forskjellene på fattig og rik innad i landet er stor. Uten bidrag fra utlandet ville landets økonomi ha falt sammen. Jordbruket er lite effektivt og produserer for det meste mat til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består i hovedsak av utenlandske fabrikker. De bidrar lite til statens inntekter på grunn av svært generøse skatteregler. Lønnsnivået er også svært lavt. Landet sliter med utbredt korrupsjon, og den urolige situasjonen gjør det vanskelig for utenlandske og nasjonale bedrifter å etablere seg i landet. Ettersom industrien er liten, og jordbruksproduksjonen er mest for eget forbruk, har landet et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer).

Mange haitiske familier overlever i dag på penger de får tilsendt fra slektninger i utlandet. Det foregår også mye smugling til USA, og da spesielt av narkotika. Hyppige naturkatastrofer har vært en stor økonomisk belastning for landet, ikke minst jordskjelvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Haiti på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet