[[suggestion]]
Haiti

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 95%, europeisk opprinnelse/blandet 5%

Språk

Fransk (offiselt), kreolsk (offiselt)

Religion

Katolikker 54,7%, protestanter 28,5%, voodo 2,1%, andre/ingen 14,8%. Mange praktiserer elementer av voodoo som en del av andre religioner.

Innbyggertall

10 603 731

Styreform

Republikk

Areal

27 750 Km2

Myntenhet

Gourde

BNI pr innbygger

1 784 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Haiti er den vestlige delen av øya Hispaniola, og består også av en rekke mindre øyer. På den østlige delen av øya ligger Den dominikanske republikk. Haiti er kupert og har mye fjell. Ved kysten ligger det sletter og mindre dalstrøk. Klimaet er tropisk, men kjøles ned av passatvindene i området. Temperaturene varierer med høydeforskjellene i landet. I de fleste delene av landet er det to regntider i løpet av året. Øya er spesielt utsatt for orkaner mellom august og november. Frodige skoger har tidligere dekket hele øya, men i dag er bare rundt 1,5 prosent av den opprinnelige skogen igjen. Avskogingen har hatt store miljømessige følger for Haiti. Jorderosjonen er enorm, og landet er svært utsatt for flom og oversvømmelser. Haiti ligger i en region som er utsatt for jordskjelv og i 2010 opplevde landet sitt kraftigste jordskjelv på 200 år. Skjelvet ble målt til 7,0 på Richters skala.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Haiti ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Christopher Columbus gikk i land på øya Hispaniola i 1492 og erklærte den som spansk. Øya var bebodd av indianere som på 1500-tallet raskt ble utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og europeiske sykdommer. Franske sjørøvere bosatte seg på den vestlige delen av øya på 1600-tallet, og i 1697 overga Spania offisielt området som i dag er Haiti til Frankrike. Haiti ble en av Frankrikes rikeste kolonier, med store plantasjer som dyrket sukker, kaffe og bomull. Plantasjene ble drevet ved hjelp av slavearbeid, og i denne perioden ble det fraktet opp mot tre millioner slaver fra Afrika til Haiti. I 1791 brøt det ut et selvstendighets- og slaveopprør i landet. Frankrike klarte ikke å slå ned opprøret og mistet kontroll over kolonien. I 1804 ble Haiti selvstendig, og var verdens første svarte republikk. Siden har forholdene i landet vært kaotiske. USA har grepet inn flere ganger og okkuperte Haiti fra 1915 til 1934. Landet var styrt av legen François Duvalier ("Papa Doc") fra 1957-1971. Etter hans død tok sønnen Jean-Claude ("Baby Doc") over. Regimene var svært diktatoriske og brutale. ”Baby Doc”ble avsatt ved et militærkupp i 1986. Landet har i ettertid vært preget av uroligheter med flere militærkupp. Det første demokratiske valget ble først gjennomført i 1996.

Samfunn og politikk

Presidenten og regjeringen har den utøvende makten i Haiti. Presidenten velges for fem år av gangen. Landets første demokratiske grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i 1987 og er inspirert av det amerikanske og franske systemet. I følge grunnloven er Haiti en demokratisk republikk, men det demokratiske systemet fungerer dårlig. De politiske partiene er svake, og fungerer mest som redskap for sterke individer som ønsker seg makt. Både politikken og rettsvesenet er gjennomsyret at korrupsjon - hovedsaklig på grunn av lave lønninger og få ressurser. Situasjonen i landet er kaotisk. Fire av fem lever i fattigdom, svært få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin Amerika. Det er for det meste frivillige bistandsorganisasjoner som gir befolkningen sosiale tjenester som helsetjenester og utdanning. På grunn av fattigdom og politisk vold bor i dag rundt 1,5 millioner haitiere i andre land. Jordskjelvet i 2010 førte til enorme ødeleggelser og raserte hovedstaden. Mange bor fortsatt i improviserte leire og hjelpearbeidet etter katastrofen tar tid på grunn av mangel på infrastruktur.

Økonomi og handel

Haiti har det laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger på den vestlige halvkule, og landet er et av verdens fattigste. Forskjellene på fattig og rik innad i landet er stor. Uten bidrag fra utlandet ville landets økonomi ha falt sammen. Jordbruket er lite effektivt og produserer for det meste mat til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består i hovedsak av utenlandske fabrikker. De bidrar lite til statens inntekter på grunn av svært generøse skatteregler. Lønnsnivået er også svært lavt. Landet sliter med mye korrupsjon, og den urolige situasjonen gjør det vanskelig for utenlandske og nasjonale bedrifter å etablere seg i landet. Flere haitiske ressurspersoner har derfor valgt å reise ut av Haiti. Mange familier overlever i dag på penger de får tilsendt fra slektninger i utlandet. Det foregår også mye smugling til USA, og da spesielt av narkotika. Et samarbeid med Verdensbanken ble startet i 2004 i et forsøk på å stabilisere og normalisere økonomien. Hyppige naturkatastrofer har vært en stor økonomisk belastning for landet, ikke minst jordskjelvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Haiti på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  980 230 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  23,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,231
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  58,50
  prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  45,8
  Prosent
  Undervektige barn
  5,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  21,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  72
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  63
  År
  Malariatilfeller
  3,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  236
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  55
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  181
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,3
  Prosent
  Alfabetisme
  48,7
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  57,3
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  24,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  2,54
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  76
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  38,7
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  766
  US Dollar
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 937 469 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  -0,06
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  27 750
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  38,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,5
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 112 945
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,593
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  61
  År
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  74,4
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  65 449
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  207
  Fredsindeksen
  2,064
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,72
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,27
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,34
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,7
  Hektar per person
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  10,04
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  79,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  70,82
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  3,60
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  102,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Haiti

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  40
  Prosent