Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hviterussland (Belarus)

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Minsk

Etniske grupper

Hviterussere 83.7%, russere 8,3%, polakker 3.1%, ukrainere 1,7%, andre 3,2% (2009)

Språk

Russisk (offisielt) 70,2%, hviterussisk (offisielt) 23,4%, andre 6,4% (2009)

Religion

Ortodokse kristne 80%, andre/uspesifisert/ingen 20% (1997)

Innbyggertall

9 259 666

Styreform

Republikk

Areal

207 600 Km2

Myntenhet

Hviterussiske rubler

BNI pr innbygger

17 661 PPP$

Nasjonaldag

3.juli

Andre landsider

Geografi

Hviterussland er et lavtliggende land, det høyeste fjellet er bare 346 meter over havet og landskapet består i all hovedsak av lave åser og koller. Nesten en tredjedel av landet er dekket av tette skogområder. I sør ligger langstrakte myrer som gjennomskjæres av mange elver og innsjøer som er viktige transportveier og kilder til elektrisk energi. Nærheten til Østersjøen gjør klimaet temperert, med gjennomsnittstemperaturer på ca. -6 grader om vinteren og ca. 18 grader om sommeren. Hviterussland sliter med store miljøproblemer etter utslipp fra omfattende industriell utvikling fra tiden under Sovjetunionen. En femtedel av landet ble sterkt forurenset da atomreaktoren i Tsjernobyl i nabolandet Ukraina eksploderte i 1986. Utslippene gjorde områdene ubrukelig til landbruk. Flere hundre tusen mennesker måtte flytte, og antallet fødselsskader og krefttilfeller mer enn doblet seg på kort tid.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Hviterussland (Belarus) ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Hviterussland ble befolket av slavere under de store folkeforflytningene i Sentral-Europa rundt 4-500 år e.Kr. Området ble innlemmet i Kievan Rus-riket som vokste fram rundt Kiev på 800-tallet. Da Kievan Rus kollapset etter de mongolske invasjonene på 1200-tallet, ble Hviterussland en del av det litauiske hertugdømme, som senere ble slått sammen med Polen. Det polsk-litauiske samveldet lå i konstant krig med sine omgivelser i flere århundrer, inntil det ble delt opp blant sine naboer på slutten av 1700-tallet. Mesteparten av Hviterussland ble innlemmet i Det russiske tsarriket. Etter den russiske oktoberrevolusjonen i 1917, erklærte Hviterussland seg som selvstendig stat, men etter bare to år ble landet gjort til en del av Sovjetunionen. Under andre verdenskrig ble landet okkupert av Tyskland, og mistet mer enn en tredjedel av befolkningen. I årene etter krigen ble Hviterussland bygget opp til å bli et av de viktigste industrielle sentrene i hele Sovjetunionen. Landet ble selvstendig da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

Samfunn og politikk

Hviterussland styres av en president som leder parlamentet, er statsoverhode og hærens øverstkommanderende. Siden 1994 har landet blitt styrt av Aleksander Lukasjenko, som styrer i stadig mer autoritær retning. Lukasjenko har avsatt en rekke ministre, blitt gjenvalgt i udemokratiske valg og endret grunnloven for å utvide sine fullmakter. Han har søkt nærmere samarbeid med Russland, og foreslo på slutten av 1990-tallet at de to landene skulle inngå i en egen union. Den nasjonale sikkerhetstjenesten KGB holder den politiske opposisjonen under kontroll, og det er ulovlig å demonstrere mot styresmaktene. Hviterussland har gjentatte ganger fått kritikk for grove brudd på menneskerettighetene. Mediene kontrolleres i stor grad av staten. Noe av årsaken til at Lukasjenko har klart å holde på makten er at Hviterussland har beholdt en av de høyeste levestandardene i de tidligere sovjetrepublikkene med en velutbygget industry. Landet har et sterkt bånd til Russland og lar deres oljerør gå igjennom landet så Russland kan eksportere til Europa.

Økonomi og handel

Mer enn 80 prosent av den økonomiske aktiviteten i Hviterussland eies og styres av staten. Etter selvstendigheten i 1991 ble flere sektorer privatisert, men i årene siden Lukasjenko kom til makten i 1994 har flesteparten av disse blitt statlige igjen. Denne ”markedssosialismen” har gjort landet økonomisk isolert, og forhindrer utenlandske investeringer. Hviterussland har mye tung industri som fortsatt drives som i sovjettiden, med stor våpen- og maskinproduksjon. Et velfungerende landbruk gjør at landet slipper å importere mange matvarer, og utdanningsnivået gjør at industrien har jevn tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Hviterussland er avhengig av å importere energi, og Russland forsyner landet med billig gass, noe som er svært viktig for at dagens nåværende økonomiske system skal fortsette å fungere. Hviterussland sliter med korrupsjon og høy arbeidsledighet. Landet ble hardt rammet av den internasjonale finanskrisen i 2008, og måtte ta opp store lån fra Russland og Det internasjonale pengefondet (IMF) for å unngå å gå konkurs. IMF har krevd at Hviterussland gjennomfører økonomiske reformer for å liberalisere og privatisere økonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Hviterussland (Belarus) på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,9
  Prosent
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  42
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  49
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  207 600
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  27,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,6
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 468
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  71
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  1,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  4
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,021
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,144
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,796
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  13,20
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  40
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  27,27
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  75,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  7
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 648
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  259
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 124
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 809
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,208
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  22
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  3
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  47,0
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  52,43
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,74
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,05
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,7
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  94
  Prosent
 •  

  Hviterussland (Belarus)

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  54 608 962 635
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 740
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,57