[[suggestion]]
Island

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk og keltisk opprinnelse 94%, andre 6%

Språk

Islandsk, engelsk, andre nordiske språk, tysk

Religion

Protestanter 73,8%, romersk-katolske 3,6%, frikirkesamfunn 5,9%, andre religioner 3,9%, ingen/uspesifisert 16,7% (2015)

Innbyggertall

320 000

Styreform

Republikk

Areal

103 000 km2

Myntenhet

Islandsk krone

BNI pr innbygger

50 746 PPP$

Nasjonaldag

17. Juni

Andre landsider

Geografi

En tiendedel av Island er dekket av isbreer. I tillegg har landet hundrevis av varme kilder og geysirer. Midt i landet ligger fjell og isbreer, mens kysten er flatere og har flere og dype fjorder. Island ligger på en undersjøisk fjellkjede som går langs atlanterhavsbunnen. Fjellet ligger midt mellom to kontinentalplater som sakte beveger seg fra hverandre. På grunn av dette har landet flere aktive vulkaner. Gjennomsnittlig har Island vulkanutbrudd hvert femte år. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet av et stort utbrudd. Island ligger rett sør for polarsirkelen, men på grunn av Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har svale somre og milde vintre og de fleste havnene er isfrie. Som følge av både vind og overbeiting er jorderosjon et av de største miljøproblemene på Island.

Historie

Island var antagelig bebodd av irske munker før skandinavene begynte å bosette seg der fra 870. Innen 930 var all den dyrkbare jorda tatt, og et lovgivende og dømmende parlament, Alltinget, ble etablert. Kristendommen ble innført rundt år 1000. Island var selvstendig fram til 1262, da landet ble slått sammen med Norge. På slutten av 1400-tallet ble Island og Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hardt og kaldt på 1800-tallet og mange islendinger emigrerte til USA og Canada. Det vokste etter hvert fram en islandsk frigjøringsbevegelse, og i 1870 fikk landet sin egen grunnlov. I 1918 ble landet selvstendig, selv om den danske kongen fortsatt skulle være statssjef. Under andre verdenskrig tok USA militær kontroll over Island. Danmark var okkupert av tyskerne og amerikanerne ønsket en angrepsbase mellom USA og Europa. Island fikk først tilbake sin selvstendighet i 1944, etter at en folkeavstemning vedtok å avslutte unionen med Danmark. Landet hadde ikke et eget militært forsvar, og inngikk på 50-tallet en avtale med USA, som påtok seg ansvaret for forsvaret mot at de kunne stasjonere tropper og benytte flybasen i landet.

Samfunn og politikk

Island er en republikk med president som øverste leder. Presidenten har liten politisk makt, og har for det meste seremonielle oppgaver. Landet har etter grunnloven fra 1944 et parlamentarisk styre, basert på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren som er regjeringsoverhodet og utnevner regjeringen. Den islandske nasjonalforsamlingen kalles Alltinget og består av 63 personer. Alltinget kan dateres helt tilbake til 930. Island har i likhet med de andre skandinaviske landene en lang sosialdemokratisk tradisjon. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for mange islendinger, og mange har mistet tilliten til politikerne. Selv om Island har vært i forhandlinger med EU, har planene om EU-medlemskap foreløpig blitt lagt på is.

Økonomi og handel

Island var lenge et av verdens rikeste land. Økonomien var i stor grad basert på fiskenæringen, som stod for 60 prosent av eksportinntektene. På 90-tallet startet myndighetene med en kraftig liberalisering av økonomien. Statlige bedrifter ble solgt og de største bankene ble privatisert. Finanssektoren vokste seg stor, og mange islandske banker etablerte seg i utlandet. Dette skapte en svært høy økonomisk vekst. Før finanskrisen slo inn hadde bankene en omsetning som var tolv ganger større enn landets BNP. I tillegg hadde bankene en like stor utenlandsgjeld, fordi de hadde tatt opp store lån i utlandet for å finansiere egne lån. Da finanskrisen slo inn i 2008 brøt de tre største bankene sammen. Staten tok over bankene i et forsøk på å stabilisere økonomien. Mange islandske bedrifter gikk konkurs, den islandske krona sank dramatisk og arbeidsledigheten økte. Island ble det første landet i Norden som mottok et kriselån på 2,1 milliarder dollar fra IMF. I løpet av 2010 stabiliserte økonomien seg igjen, og i årene etter har det vært økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Island på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,5
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  337 780
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,051
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,935
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  719
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,096
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  3
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,06
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  26,81
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,30
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,965
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,55
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  76
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  34,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  38,10
  Prosent
  Lykkeindeks
  7,49
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,8
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data