[[suggestion]]
Jamaica

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kingston

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 92,1%, afrikansk/europeisk opprinnelse 6,1%, øst-indisk 0,8%, andre 0,4%, uspesifisert 0,7% (2011)

Språk

Engelsk, engelsk patois

Religion

Protestanter (ulike kirkesamfunn) 64,8%, romersk katolske 2,2%, jehovas vitner 1,9%, rastafari 1,1%, andre/uspesifiserte 8,8%, ingen 21,3%, (2011)

Innbyggertall

2 898 677 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

10 990 km2

Myntenhet

Dollar à 100 cents

BNI pr innbygger

8 821 PPP$

Nasjonaldag

Første mandag i august

Andre landsider

Geografi

Jamaica er den tredje største øya i det Karibiske hav. Landskapet er preget av fjell og kupert terreng. I øst rager de høyeste fjelltoppene over 2000 moh. Langs kysten ligger en smal frodig kystslette. De mange elvene som renner ned fra fjellene skaper flere store fossefall. Vest- og sørkysten er beskyttet av korallrev som har skapt hvite sandstrender. Klimaet langs kysten er tropisk varmt og fuktig hele året. I fjellene er klimaet mer temperert med tydelige skiller mellom årstidene. Om høsten kan kraftige vinder fra sørøst skape store ødeleggende stormer. Størstedelen av nedbøren kommer fra oktober til november.

Jamaica er regelmessig utsatt for jordskjelv og store tropiske stormer. Fra juni til november er det vanlig at øya blir truffet direkte eller berørt av orkaner i regionen. I 1988 ble øya hardt rammet av orkanen Gilbert. Orkanen førte til store ødeleggelser, og krevde 45 menneskeliv. De største menneskeskapte miljøutfordringene er forurensning av øyas ferskvann og havområder. Dårlig håndtering av søppel, avfall fra industri og gruvevirksomhet, samt oljesøl har ført til helseskadelig forurensning flere steder på øya.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jamaica ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Jamaica ble bebodd rundt 1000 fvt. av et arawak-talende folk. Urfolket bodde i landsbyer styrt av høvdinger. Etter at spanjolene  kom til øya i 1494 ble urfolket helt utryddet. For å skaffe arbeidskraft ble flere tusen vestafrikanske slaver brakt til øya. Da Storbritannia overtok styring av øya i 1655, flyktet de fleste slavene opp i fjellene for å leve som frie bønder. Britene og Maroonene, (som de rømte slavene ble kalt)hadde flere væpnede konflikter frem til 1739, da Maroonene  fikk begrenset selvstendighet. Britene fraktet stadig flere slaver til øya. Europeiske etterkommere beholdt kontrollen over øya frem til 1938, til tross for at de utgjorde kun 1 % av befolkningen. Utover 1940 og 1950 tallet økte den fargede befolkningen sin deltagelse i politikken, men øya forble både økonomisk og politisk dominert av utenlandske (hovedsakelig britiske og amerikanske) selskaper og interesser. I 1962 oppnådde Jamaica selvstendighet fra Storbritannia.

Siden selvstendigheten har landet vært preget av sosial uro, utbredt kriminalitet, politiske konflikter og en ustabil økonomi. Utover 1970-tallet var økonomien svak, og kriminaliteten økte raskt. Den ustabile situasjonen resulterte i 1980 i voldelige opptøyer der over 500 mennesker mistet livet.

Samfunn og politikk

Jamaica er et parlamentarisk demokrati, og et konstitusjonelt monarki. Ettersom Jamaica er medlem av det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth), er landets statsoverhode den britiske monarken. Den utøvende makten i landet ligger hos statsministeren, som blir utpekt av den folkevalgte delen av nasjonalforsamlingen.

Jamaica satset tidlig på å etablere et velferdssystem for alle sine innbyggere. Allerede i 1938 ble minstelønn innført, og i 1966 kom et system for alderspensjon og forsikringer på plass. Til tross for dette har landet store sosial problemer. Kriminalitet er et utbredt samfunnsproblem, og spesielt hovedstaden Kingston er sterkt preget av gjengkriminalitet. Koblingen mellom narkotika og kriminalitet er tydelig. Både narkotikahandel og misbruk av narkotika er omfattende. Kvinneundertrykkelse, seksuell trakassering og misbruk er et annet stort samfunnsproblem. Kvinner er underrepresentert i politikken, og i arbeidslivet tjener kvinner i gjennomsnitt mye mindre enn menn. Seksuelle minoriteter har få rettigheter, og blir regelmessig utsatt for hets og diskriminering. Homofili kan straffes med opptil ti års fengsel.

Jamaica er kjent for rastafari-bevegelsen, som oppstod som en mobiliserende reaksjon mot undertrykkelsen av den fargede befolkningen. Rastafari-bevegelsens mest kjente formidlingsform er reggae-musikken.

Økonomi og handel

Jamaicas økonomi har siden 1960-tallet utviklet seg fra å være helt avhengig av jordbruk over til å basere seg mer på gruveindustri, turisme og penger som jamaicanere bosatt i utlandet sender hjem. Jordbruket spiller fortsatt en viktig rolle i landets økonomi, og det er hovedsakelig sukker og bananer som dyrkes. Siden 1960-tallet har Jamaica blitt en verdensledende leverandør av aluminium, og de eksporterer bauxitt og aluminiumoksid. Økonomien er svært sårbar for endringer i eksportvarenes pris på verdensmarkedet. Jamaica har også en stor uformell «svart» økonomi (ulovlig salg og handel som ikke blir beskattet). Noen anslag viser så mye som at 40 prosent av landets bruttonasjonalprodukt er "svart".

Siden 1990-tallet har den økonomiske veksten i Jamaica vært langsom. Stor sosial uro, manglende statlig kontroll og store naturkatastrofer er de viktigste grunnene til den svake økonomiske veksten. Andelen fattige i landet har minsket, men nedgangen går sakte. Rundt 20 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Arbeidsledigheten blant unge ligger på rundt 30 prosent. Dette blir sett på som en av hovedgrunnene til at landet har et problem med gjengkriminalitet, og narkotikabruk og salg.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Jamaica på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  58 790 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,018
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  19,90
  prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,608
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  60,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  7 422
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,59
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,6
  Prosent
  Marine verneområder
  17
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  10 990
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  30,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,068
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  98,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,35
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  44
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  11,13
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  63,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  17
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  8,9
  Prosent
  Undervektige barn
  3,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  6,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  89
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  46
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,3
  Prosent
  Alfabetisme
  88,1
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,5
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,422
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  56,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,46
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  26,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  91
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 056
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,2
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  31,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  14 781 107 822
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 114
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  72
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,67
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  48,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  2 898 677
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 680
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  24
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,732
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (der 10 er best)