[[suggestion]]
Japan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tokyo

Etniske grupper

Japanere 98.5%, koreanere og kinesere 0.9%, andre 0.6%

Språk

Japansk

Religion

Shinto og buddhisme 84%, kristendom 1.5%, andre 7.1%

Innbyggertall

127 484 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

377 960 km2

Myntenhet

Yen à 100 sen

BNI pr innbygger

42 281 PPP$

Nasjonaldag

23. desember

Andre landsider

Geografi

Japan er omtrent på størrelse med Norge i areal, og består av flere tusen øyer. De fleste av dem er ubebodde. Mesteparten av befolkningen bor på de fire største øyene. To tredeler av landet er dekket av skog, og kun en liten del er beboelig på grunn av ulendt fjellterreng.

Under øyene møtes flere jordskorpeplater, og det finnes over 80 aktive vulkaner i landet. Hvert år registreres det tusenvis av små og litt større jordskjelv og utbrudd. I mars 2011 opplevde Japan det kraftigste jordskjelvet i landets historie, etterfulgt av en voldsom tsunami som gjorde store ødeleggelser langs den nordøstlige kysten.

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige delene er nærmest tropisk klima. Forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Rundt år 300 f.Kr kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til det som i dag er Japan. På 600-tallet vokste Heianriket fram, med Kyoto som hovedstad. På 1100-tallet fikk mektige krigerslekter mer og mer makt, og fra 1200-tallet var keiseren i praksis bare en symbolsk figur. Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en serie kriger. De neste 250 årene var landet mer eller mindre stengt for omverden under Tokugawadynastiet.

På midten av 1800-tallet førte amerikansk press til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble igjen samlet rundt keiseren, som startet store moderniseringsreformer i hele samfunnet. På kort tid ble Japan et av de mektigste landene i Øst-Asia. Under andre verdenskrig deltok Japan på Tysklands side. I 1945 slapp de allierte atombomber over de japanske byene Nagasaki og Hiroshima. Dette satte et punktum for andre verdenskrig, og er eneste gang atombomber har blitt brukt som våpen i krig. Japan var under amerikansk okkupasjon i syv år etter krigen.

En ny, pasifistisk grunnlov og et parlamentarisk system ble innført etter amerikansk modell. Japan tapte alle sine erobringer, og landområder som alltid har blitt sett på som japanske. I 1951 sluttet Japan fred med USA og andre allierte. Samme år inngikk Japan og USA en forsvarspakt, som ga USA rett til å ha styrker på japansk land. I 1952 ble Japan på nytt en selvstendig stat. Landet ble en østasiatisk bastion i USAs kamp mot kommunismen. I årene etter selvstendigheten har Japan vært et fredelig og demokratisk land med sterk økonomisk utvikling.

Samfunn og politikk

Japan er i dag viktig i internasjonal og regional politikk. Landet styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble skrevet av seierherrene fra andre verdenskrig i 1947. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid lovendringer som åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet under enkelte omstendigheter. Keiseren er statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. Han/hun danner regjering med utgangspunkt i jevnlige valg.

I etterkrigstiden har politikken vært dominert av Det liberaldemokratiske parti. De senere årene har også Det demokratiske parti hatt makten. Energitilgang og bruk av kjernekraft, sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning, er blant de største utfordringene Japan står ovenfor. I tillegg er forholdet til Kina tidvis spent, særlig rundt en uenighet om hvem som eier øygruppen Senkaku (Diaoyu på kinesisk). Samtidig fortsetter handel og investeringer å blomstre mellom de to landene. Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.

Økonomi og handel

Japan er en av verdens største og viktigste økonomier, og er verdensledende på en rekke områder innenfor elektronikk og IT. Landet gjenoppbygde industrien sin på svært kort tid etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig, og opplevde enorm vekst fra 1960-tallet og utover. En svært høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og eksisterende industrielle strukturer fra før krigen gjorde den eksplosjonsartede veksten mulig.

Japan har ikke markedsøkonomi i tradisjonell forstand, ettersom båndene mellom næringslivet og staten er spesielt tette. Myndighetene utformer ofte reguleringer og tiltak i tett samarbeid med de viktigste bedriftene for å sikre stabil utvikling. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, men tok seg inn igjen utover på 2000-tallet.  I dag sliter landet med en stadig økende statsgjeld.

En minkende yrkesaktiv befolkning og en voldsom eldrebølge krever nytt pensjonssystem, og myndighetene har satt et mål om å ta imot 500.000 arbeidere fra utlandet innen 2025, som følge av den voksende eldre befolkningen. Sommeren 2018 ble det også signert en frihandelsavtale mellom EU og Japan som til sammen står for en tredel av verdensøkonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Japan på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet