[[suggestion]]
Japan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tokyo

Etniske grupper

Japanere 98.5%, koreanere og kinesere 0.9%, andre 0.6%

Språk

Japansk

Religion

Shinto og buddhisme 84%, kristendom 1.5%, andre 7.1%

Innbyggertall

127 484 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

377 960 km2

Myntenhet

Yen à 100 sen

BNI pr innbygger

42 281 PPP$

Nasjonaldag

23. desember

Andre landsider

Geografi

Japan er omtrent på størrelse med Norge i areal, og består av flere tusen øyer. De fleste av dem er ubebodde. Mesteparten av befolkningen bor på de fire største øyene. To tredeler av landet er dekket av skog, og kun en liten del er beboelig på grunn av ulendt fjellterreng.

Under øyene møtes flere jordskorpeplater, og det finnes over 80 aktive vulkaner i landet. Hvert år registreres det tusenvis av små og litt større jordskjelv og utbrudd. I mars 2011 opplevde Japan det kraftigste jordskjelvet i landets historie, etterfulgt av en voldsom tsunami som gjorde store ødeleggelser langs den nordøstlige kysten.

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige delene er nærmest tropisk klima. Forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Rundt år 300 f.Kr kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til det som i dag er Japan. På 600-tallet vokste Heianriket fram, med Kyoto som hovedstad. På 1100-tallet fikk mektige krigerslekter mer og mer makt, og fra 1200-tallet var keiseren i praksis bare en symbolsk figur. Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en serie kriger. De neste 250 årene var landet mer eller mindre stengt for omverden under Tokugawadynastiet.

På midten av 1800-tallet førte amerikansk press til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble igjen samlet rundt keiseren, som startet store moderniseringsreformer i hele samfunnet. På kort tid ble Japan et av de mektigste landene i Øst-Asia. Under andre verdenskrig deltok Japan på Tysklands side. I 1945 slapp de allierte atombomber over de japanske byene Nagasaki og Hiroshima. Dette satte et punktum for andre verdenskrig, og er eneste gang atombomber har blitt brukt som våpen i krig. Japan var under amerikansk okkupasjon i syv år etter krigen.

En ny, pasifistisk grunnlov og et parlamentarisk system ble innført etter amerikansk modell. Japan tapte alle sine erobringer, og landområder som alltid har blitt sett på som japanske. I 1951 sluttet Japan fred med USA og andre allierte. Samme år inngikk Japan og USA en forsvarspakt, som ga USA rett til å ha styrker på japansk land. I 1952 ble Japan på nytt en selvstendig stat. Landet ble en østasiatisk bastion i USAs kamp mot kommunismen. I årene etter selvstendigheten har Japan vært et fredelig og demokratisk land med sterk økonomisk utvikling.

Samfunn og politikk

Japan er i dag viktig i internasjonal og regional politikk. Landet styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble skrevet av seierherrene fra andre verdenskrig i 1947. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid lovendringer som åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet under enkelte omstendigheter. Keiseren er statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. Han/hun danner regjering med utgangspunkt i jevnlige valg.

I etterkrigstiden har politikken vært dominert av Det liberaldemokratiske parti. De senere årene har også Det demokratiske parti hatt makten. Energitilgang og bruk av kjernekraft, sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning, er blant de største utfordringene Japan står ovenfor. I tillegg er forholdet til Kina tidvis spent, særlig rundt en uenighet om hvem som eier øygruppen Senkaku (Diaoyu på kinesisk). Samtidig fortsetter handel og investeringer å blomstre mellom de to landene. Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.

Økonomi og handel

Japan er en av verdens største og viktigste økonomier, og er verdensledende på en rekke områder innenfor elektronikk og IT. Landet gjenoppbygde industrien sin på svært kort tid etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig, og opplevde enorm vekst fra 1960-tallet og utover. En svært høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og eksisterende industrielle strukturer fra før krigen gjorde den eksplosjonsartede veksten mulig.

Japan har ikke markedsøkonomi i tradisjonell forstand, ettersom båndene mellom næringslivet og staten er spesielt tette. Myndighetene utformer ofte reguleringer og tiltak i tett samarbeid med de viktigste bedriftene for å sikre stabil utvikling. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, men tok seg inn igjen utover på 2000-tallet.  I dag sliter landet med en stadig økende statsgjeld.

En minkende yrkesaktiv befolkning og en voldsom eldrebølge krever nytt pensjonssystem, og myndighetene har satt et mål om å ta imot 500.000 arbeidere fra utlandet innen 2025, som følge av den voksende eldre befolkningen. Sommeren 2018 ble det også signert en frihandelsavtale mellom EU og Japan som til sammen står for en tredel av verdensøkonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Japan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  377 970
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  68,5
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  127 185 332
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,116
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,909
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  84
  År
  Forventet levealder for kvinner
  87
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  0
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 296
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  155
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  33 395
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,391
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  18
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  9,54
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  20,11
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,28
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,970
  Skala
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  11,19
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  73
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  13,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,11
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,92
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  34,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data