Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Japan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tokyo

Etniske grupper

Japanere 98%, koreanere og kinesere 1%, andre 1%

Språk

Japansk

Religion

Shinto og buddhisme 84%, andre/uspesifisert/ingen 16%

Innbyggertall

126 536 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

377 955 km2

Myntenhet

Yen à 100 sen

BNI pr innbygger

37 322 PPP$

Nasjonaldag

23. desember

Andre landsider

Geografi

Japan er omtrent på størrelse med Norge i areal, og består av flere tusen øyer. De fleste av dem er ubebodde. Mesteparten av befolkningen bor på de fire største øyene. To tredeler av landet er dekket av skog, og kun en liten del er beboelig på grunn av ulendt fjellterreng.

Under øyene møtes flere jordskorpeplater, og det finnes over 80 aktive vulkaner i landet. Hvert år registreres det tusenvis av små og litt større jordskjelv og utbrudd. I mars 2011 opplevde Japan det kraftigste jordskjelvet i landets historie, etterfulgt av en voldsom tsunami som gjorde store ødeleggelser langs den nordøstlige kysten.

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige delene er nærmest tropisk klima. Forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Rundt år 300 f.Kr kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til det som i dag er Japan. På 600-tallet vokste Heianriket fram, med Kyoto som hovedstad. På 1100-tallet fikk mektige krigerslekter mer og mer makt, og fra 1200-tallet var keiseren i praksis bare en symbolsk figur. Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en serie kriger. De neste 250 årene var landet mer eller mindre stengt for omverden under Tokugawadynastiet.

På midten av 1800-tallet førte amerikansk press til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble igjen samlet rundt keiseren, som startet store moderniseringsreformer i hele samfunnet. På kort tid ble Japan et av de mektigste landene i Øst-Asia. Under andre verdenskrig deltok Japan på Tysklands side. I 1945 slapp de allierte atombomber over de japanske byene Nagasaki og Hiroshima. Dette satte et punktum for andre verdenskrig, og er eneste gang atombomber har blitt brukt som våpen i krig. Japan var under amerikansk okkupasjon i syv år etter krigen.

En ny, pasifistisk grunnlov og et parlamentarisk system ble innført etter amerikansk modell. Japan tapte alle sine erobringer, og landområder som alltid har blitt sett på som japanske. I 1951 sluttet Japan fred med USA og andre allierte. Samme år inngikk Japan og USA en forsvarspakt, som ga USA rett til å ha styrker på japansk land. I 1952 ble Japan på nytt en selvstendig stat. Landet ble en østasiatisk bastion i USAs kamp mot kommunismen. I årene etter selvstendigheten har Japan vært et fredlig og demokratisk land med sterk økonomisk utvikling.

Samfunn og politikk

Japan er i dag viktig i internasjonal og regional politikk. Landet styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble skrevet av seierherrene fra andre verdenskrig i 1947. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid lovendringer som åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet under enkelte omstendigheter. Keiseren er statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. Han/hun danner regjering med utgangspunkt i jevnlige valg.

I etterkrigstiden har politikken vært dominert av det konservative liberaldemokratiske partiet LDP. De senere årene har også Det demokratiske partiet DPJ hatt makten. Energitilgang og bruk av kjernekraft er sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning blant de største utfordringene Japan står ovenfor. I tillegg har forholdet til Kina blitt mer anspent, og det har ført til økt nasjonalisme. Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.

Økonomi og handel

Japan er en av verdens største og viktigste økonomier, og er verdensledende på en rekke områder innenfor elektronikk og IT. Landet gjenoppbygde industrien sin på svært kort tid etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig, og opplevde enorm vekst fra 1960-tallet og utover. En svært høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og eksisterende industrielle strukturer fra før krigen gjorde den eksplosjonsartede veksten mulig.

Japan har ikke markedsøkonomi i tradisjonell forstand, ettersom båndene mellom næringslivet og staten er spesielt tette. Myndighetene utformer ofte reguleringer og tiltak i tett samarbeid med de viktigste bedriftene for å sikre stabil utvikling. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, men tok seg inn igjen utover på 2000-tallet. I dag sliter landet med en stadig økende statsgjeld. En minkende yrkesaktiv befolkning og en voldsom eldrebølge krever nytt pensjonssystem.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Japan er medlem i Sikkerhetsrådet nå, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Forholdet til USA har vært tett siden Japan ble selvstendig, og USA er Japans sikkerhets- og utenrikspolitiske hjørnesten. Forsvarspakten med USA gir USA rett til å ha styrker på japansk jord, og binder landene tett sammen. Det skal derfor mye til for at disse landene vil stemme ulikt i viktige sikkerhetsmessige saker. USAs NATO-medlemskap gir også en indirekte link mellom Japan og NATO-landene i Sikkerhetsrådet. (Storbritannia, Frankrike og Spania)

Kulturhistorisk er det tette bånd mellom Kina og Japan, men Japans overgrep mot kinesere under andre verdenskrig og Kinas kjernevåpen og voksende militærstyrke bidrar til mistenksomhet og uenigheter. Landene er uenige om hvem som eier øygruppen Senkaku (Diaoyu på kinesisk). De siste årene har det vært mange tilfeller der japanske og kinesiske fartøy og kampfly har møttes i området rundt øyene, og situasjonen er tidvis spent. Samtidig fortsetter handel og investeringer å blomstre mellom de to landene.

Japan og Russland har aldri offisielt sluttet fred etter andre verdenskrig. Landene har likevel hatt diplomatiske forbindelser siden 1956. Det største hinderet for en fredsavtale er konflikten om fire øyer som sovjetiske tropper tok kontroll over da krigen gikk mot slutten. Russland har sagt seg villig til å gi slipp på to av dem, mens Japan krever å få alle tilbake.

Tips

Siden handel, også med Midtøsten, er veldig viktig for Japan ønsker de seg stabile forhold uten krig.

I oktober 2016 hadde Japan en uttalelse om Jemen i Sikkerhetsrådet. Der la de stor vekt på omfanget av den humanitære krisen. Japan legger også mye vekt på at en våpenhvile må tre i kraft snarest, og at dette også gjelder luftangrepene utenfra (som den saudiarabiske koalisjonen står for). FNs spesialutsending til Jemen har utarbeidet et veikart for fred, som Japan støtter opp om.

Japan er svært kritiske til en invasjon av Houdeida, da de er redde for at det vil forverre den humanitære situasjonen ytterligere. Japan ønsker å presse partene tilbake til forhandlingsbordet, få på plass en stabil våpenhvile og sikre humanitær adgang.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Japan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,7
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  377 960
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  68,5
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  127 484
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  84
  År
  Forventet levealder for kvinner
  87
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  0
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,970
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,116
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,903
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  11,10
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  72
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  9,47
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  36,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  0
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  4
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  7 836
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 296
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  145
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 474
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,326
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  4
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  5
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  18
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,44
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  9,76
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  20,11
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  4 383 080 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  32 477
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,06