[[suggestion]]
Jemen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sana'a

Etniske grupper

Hovedsakelig arabere, men også afro-arabere, sør-asiatere og europeere

Språk

Arabisk (offisielt)

Religion

Muslimer 99 % (sunnier 65 %, sjiaer 35 %), andre 1 % (inkluderer jøder, hinduer, og kristne) (2010)

Innbyggertall

28 250 000

Styreform

Republikk

Areal

527 970 km2

Myntenhet

Riyal à 100 fil

BNI pr innbygger

2 507 PPP$

Nasjonaldag

22. mai

Andre landsider

Geografi

Jemen er omtrent en og en halv gang så stort som Norge, og har variert landskap. I innlandet er det fjell og veldig tørt. Den lange kysten er et ørkenområde. Mellom fjellene og kysten ligger det fruktbare høysletter. I tillegg til fastlandet har Jemen 112 øyer, og de gjør krav på Kuria Muria i Adenbukta. Jemens grense mot Saudi-Arabia er ikke endelig fastlagt, mens grensen mot Oman ble fastlagt i 1995.

Klimaet er varmt og tørt, bortsett fra i høylandet, hvor det er litt kjøligere. Landet hadde tidligere skoger og et rikt dyreliv, men hogst har bidratt til erosjon og forørkning, og de fleste dyreartene er forsvunnet.

Mangel på vann er et av landets største problem. Alle elvene i Jemen er tørrlagte og fylles bare når det regner. Situasjonen blir ekstra alvorlig fordi grunnvannsnivået synker, samtidig som befolkningsveksten er høy. Verst er det rundt hovedstaden, Sana’a, der stort vannforbruk gjør faren for akutt vannmangel enorm. Beregninger viser at byen kan være helt uten vann allerede i 2025.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jemen ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Jemens beliggenhet ved innseiling til Rødehavet har alltid gitt landet en viktig strategisk posisjon. I oldtiden var området fruktbart, hadde et velutviklet jordbruk og store handelsrikdommer. Gjennom historien har området vært en del av mange riker og imperier. Oldtidsriket Saba hadde omtrent samme grenser som Jemen. På 500-tallet ble Saba okkupert av perserne, og da imperiet ble muslimsk på 600-tallet, spredte religionene seg til Jemen.

I 1517 ble Jemen-området del av Det osmanske riket. Etter hvert kom også europeiske makter til området. Da Suezkanalen åpnet fikk området større strategisk betydning. Britene og osmanerne havnet stadig oftere i krig om landområdene, og på begynnelsen av 1900-tallet ble de enige om å dele området mellom seg. Grensen delte området opp i Nord-Jemen og Sør-Jemen. De osmanske styrkene trakk seg ut av Jemen etter første verdenskrig (1918).

Under den kalde krigen var Nord-Jemen og Sør-Jemen på hver sin side i konflikten, der Sør-Jemen var alliert med Sovjetunionen, og Nord-Jemen var alliert med Vesten. Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen til Den forente republikken Jemen i 1990. Likevel har forholdet mellom befolkningen i nord og sør vært preget av konflikt og mistillit.

Jemen var blant de arabiske landene som i 2011 opplevde store opprør, kjent som den arabiske våren. Dette førte til statskupp og borgerkrig i Jemen i 2014, der en Saudi-Arabia-ledet militærkoalisjon grep inn i landet i 2015.

Samfunn og politikk

Jemens grunnlov fra 1990 er uvanlig demokratisk for regionen. Landet har flerpartisystem, med president og nasjonalforsamling som velges i frie valg, hvor også kvinner har stemmerett.

I praksis har landet vært vanskelig å styre, og regjeringen har hatt lite makt. Mange områder ble i realiteten styrt av lokale klaner. Befolkningen føler størst tilhørighet til sin stamme eller klan, ikke til landet som helhet. Klaner er viktig i samfunnet, og mange politiske partier er egentlig klaner og deres støttespillere.

Grunnloven gjelder formelt fremdeles, men etter at president Saleh ble styrtet i 2011 har Jemen vært preget av politisk kaos. Det har blitt utarbeidet et nytt grunnlovsforslag, men det har ikke blitt innført på grunn av borgerkrigen.

Økonomi og handel

Jemen er et av de fattigste landene i Midtøsten. Olje er den viktigste inntektskilden, men både prisen og produksjonen av olje har sunket. De aller fleste innbyggerne bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Selv om bare seks prosent av landet er ansett som dyrkbart, sysselsetter jordbruket nesten halvparten av den yrkesaktive befolkningen.

Dyrkingen av det narkotiske stoffet khat er den mest lønnsomme produksjonen for landsbybefolkningen. Dette er et problem i et land med raskt økende folketallet og stadig mindre ferskvann. Khat står for inntil 25 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), men legger beslag på store områder og betydelige vannmengder – som ellers kunne vært brukt til å dyrke mat.

Over halvparten av befolkningen i Jemen lever under fattigdomsgrensa. Barnedødeligheten er høy, og halvparten av alle barn lider av underernæring. Den svake staten har gjort det vanskelig å drive inn skatt, og den svarte økonomien er stor. Den svake statsmakten gjør det også vanskelig å gi utenlandske investorer sikkerhet, slik at lite penger har kommet til landet. Borgerkrigen har forverret den allerede vanskelige økonomiske situasjonen.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Jemen er i dette rollespillet invitert til møtet i Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Regjeringen til President Hadi er fortsatt de som har den formelle makten i Jemen, og som representerer Jemen på dette møtet i Sikkerhetsrådet. De har et nært forhold til Saudi-Arabia, som de har bedt om hjelp til å bekjempe houti-opprørerne. Mange vestlige land, deriblant USA, står også på den jemenittiske regjeringens side i kampen mot houtiene.

Jemen har et dårlig forhold til Iran, som på sin side støtter houti-opprørerne.

Verken Jemen, Saudi-Arabia eller Iran er medlem av Sikkerhetsrådet, men de er likevel invitert til dette møtet fordi de er sterkt berørt av konflikten.

Tips

Det viktigste for Jemen er å beseire houtiene. Først når de er bekjempet kan det bli fred.

Det er viktig for Jemen å få sympati fra verdenssamfunnet. Det ønsker å ivareta de gode båndene med Saudi-Arabia og resten av koalisjonen, og støtten fra blant annet USA kan brukes til å overtale flere land til å også gi sin støtte til koalisjonens bombeangrep. Det kan også være lurt å få Iran til å fremstå som den store skurken i Jemen-konflikten ved å fokusere på at Iran støtter houtiene og at det er houtiene som er ansvarlige for at det er krig i landet.

På et møte i Sikkerhetsrådet i angående Jemen i april 2018 sa Jemen at de mener Sikkerhetsrådet har gjort for lite for å forhindre houti-militsens ekspansjon. Dette er ikke bare en tragedie for Jemen, men også svært alvorlig med tanke på fremveksten av andre militsgrupper i verden, mener Jemens FN-delegasjon.

Alt dette gjør at Jemen ønsker at den saudi-arabiske koalisjonen skal fortsette sine bombeangrep. De vil antagelig ikke ha noe i mot at koalisjonen invaderer Houdeida heller.

Jemen har ikke stemmerett på møtet, så det blir desto viktigere å være aktive i det diplomatiske arbeidet. På den måten kan de forsøke å få andre land til å stemme som de selv ville gjort.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Jemen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  527 970
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,0
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  28 915 284
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,767
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,452
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  60,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  26,1
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 674
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 195
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  280 692
  Personer
  Internt fordrevne
  2 014 000
  Internt fordrevne
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2 426
  Fredsindeksen
  3,305
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  55
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  48
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,86
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,52
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  32
  Drapsrate
  6,66
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  30,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,737
  Skala
  Henrettelser
  8
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  70,86
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  14
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  4,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  0,00
  Prosent
  Lykkeindeks
  3,36
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  112,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  90,2
  Prosent
  Alfabetisme
  70,0
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  54,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  53
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  29,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,2
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  7 710 440 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data