Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Jemen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sana'a

Etniske grupper

arabere

Språk

arabisk

Religion

islam

Innbyggertall

24 053 000

Styreform

Republikk

Areal

527 970 km2

Myntenhet

Riyal à 100 fil

BNI pr innbygger

3 792 PPP$

Nasjonaldag

22. mai

Andre landsider

Geografi

Jemen er ca. en og en halv gang så stort som Norge og har variert landskap. I innlandet er det fjell og veldig tørt. Langs den lange kysten er det ørken. I mellom fjellene og kysten ligger det fruktbare høysletter. I tillegg til fastlandet har Jemen også 112 øyer, og de gjør krav på Kuria Muria i Adenbukta. Jemen grensen mot Saudi-Arabia er ikke endelig fastlagt, mens grensen mot Oman ble fastlagt 1995.

Klimaet er varmt og tørt, bortsett fra høylandet, hvor det er litt kjøligere. Det var et rikt dyreliv i Jemen før, men de fleste dyreartene er forsvunnet.

Mangel på vann er et av landets største problem.  Alle elvene i Jemen er tørrlagte og fylles bare når det regner. Situasjonen blir ekstra alvorlig fordi grunnvannsnivået synker, samtidig som befolkningsøkningen er høy. Verst er det rundt hovedstaden Sana’a der stor forbruk av vann gjør faren for akutt vannmangel enorm. Beregninger viser at byen kan stå helt uten vann allerede i 2025.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jemen ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Jemens beliggenhet har både i oldtid og nyere tid gitt landet en svært viktig strategisk posisjon, fordi det ligger ved innseilingen til Rødehavet. På grunn av sin fruktbarhet, velutviklede jordbruk og sin handelsrikdom ble Jemen kjent som ”det lykkelige Arabia”, og var et av verdens rikeste land.

På 600-tallet overtok islam og Jemen ble okkupert av forskjellige stormakter i mange hundre år fremover. Fra 1500 – 1900-tallet var landet underlagt det osmanske riket, men endte til slutt opp som britisk protektorat. Utviklingen i de to Jemen-statene var på mange måter ulik, men begge var preget av sterke sosiale og politiske motsetninger, både internt og mellom de to statene.

Helt siden de osmanske styrkene ble trukket ut av Jemen etter den første verdenskrig (1918) har Jemen vært preget av politisk uro, kuppforsøk og væpnede sammenstøt både innad i nord og sør, og mellom nord og sør. Under den kalde krigen var de to statene Nord-Jemen og Sør-Jemen på hver sin side. I sør var de knyttet til Sovjetunionen, i nord vendte de seg mot Vesten. I 1972 og 1979 brøt det ut i to kortvarige grensekriger mellom Nord-Jemen og Sør-Jemen.

Jemen, som én selvstendig stat, ble til i 1990, men er et prosjekt som har hatt store vanskeligheter. Det er store spenninger innad i den nordlige delen av landet, og det er sterke motsetninger mellom de to tidligere landene. Bakgrunnen for konfliktene er den lange politiske striden mellom tre aktører i Jemen: Houtis, General Peoples Congress, som er partiet til den nå avsatte president Hadi, og Mushtarak, - en koalisjon mellom sju politiske partier, som tilhører sunni-islam. FN har lenge forsøk å utarbeide en politisk enighet mellom disse tre.

I nord regjerer en bevegelse som ofte blir kalt Houtis, etter grunnleggeren Hussain al-Houti. Konflikten i nord foregår rundt byen Saada. Saada er kanskje Jemens fattigste område, og det blir brukt lite penger for å bygge opp området. Her hersker klaner, og uenighetene har også religiøs sammenheng. Dette er kjerneområdet til en retning innen sjia-islam som kalles zaidi. Helt siden lederen ble drept i 2004 har det vært væpnet opprør i nord. Kampen ble videreført av hans slektninger. Etter at myndighetene i Jemen, i 2001, støttet USA i kampen mot terror, antar man at sjia-regimet i Iran og Libanons Hizbollah har støttet Houti-bevegelsen med penger og våpen. Krigen mellom regjeringsstyrkene og Houtiene har pågått siden 2004, i flere runder. 

I sør er de også i konflikt med sentralmyndighetene, men her er det begrunnet i økonomiske og politiske forhold. Størstedelen av oljeressursene ligger i sør, men lite av pengene kommer sør til gode. Fra 2007 har motstanden samlet seg i én bevegelse, kalt Al-Mushtarak. Deler av denne gruppen ønsker at sør skal bli en egen stat, kalt Sør-Arabia. De har uttalt at de ikke vil akseptere en regjering bestående av Houtis, eller hvor Houtis er i flertall. I motsetning til i nord, har opprøret i sør ikke ført til væpnet kamp. Her er protestene politiske. Av Jemens befolkning tilhører ca 65% sunni-islam. 

Den hittil siste borgerkrigen var i 2009. Samme år bestemte Saudi-Arabia seg for aktivt å støtte regjeringsstyrkene i kampen mot Houtiene. Jemens forhold til Saudi-Arabia hadde lenge vært dårlig, som en følge av Iraks invasjon av Kuwait i 1990, hvor Jemen ble stående i skvis mellom to viktige samarbeids- og handelspartnere; Irak og Saudi-Arabia. Jemen valgte å la være å stemme over sanksjonene mot Irak i Sikkerhetsrådet. Den politiske situasjonen i Jemen, med en svak sentralmakt og store kulturelle, økonomiske og religiøse spenninger, har også gjort det mulig for radikale islamske grupper å bruke Jemen som base.   

Motstanden mot president Saleh har altså vært stor, og kommet fra alle kanter. Saleh ble president for det samlede Jemen fra 1990; gjenvalgt i 1994. I 1999 ble han gjenvalgt, som landets første direkte valgte president; og igjen i 2006. Forfremmet ved vedtak i parlamentet til feltmarskalk i 1997. Som en del av den arabiske våren i 2011, kom det til store protester i landet. Regimet svarte med vold, og de militæret delte seg og kjempet mot hverandre. Faren for borgerkrig var igjen stor. President Saleh måtte gå av i 2012, etterfulgt av visepresidenten al-Hadi, som da ble valgt uten motkandidat. FNs krav om valg av ny generalforsamling og demokratisering av landet er utsatt til 2015. 

I 2014 har Houtiene fra nord tatt kontroll over hovedstaden. Det ble fremforhandlet en våpenhvileavtale av FN, med dannelse av en ny regjering med en blanding av Houti og opprørsbevegelsen i sør. I 2015 fortsatte Houtis sin fremrykking, og i januar inntok de presidentpalasset og presidenten Hadi ble satt i husarrest. I begynnelsen av februar oppløste Houtis nasjonalforsamlingen og etablerte et styringsråd, - og grep dermed makten i landet. Kuppet fordømmes av FN, USA og regionale samarbeidsorganer. FN krever at Hadi slipper ut av husarrest og blir president igjen. Samtidig som man innkaller alle parter til samtaler for å forsøke å løse krisen. 

Samfunn og politikk

Jemen har en svak sentralmakt, det vil si at de myndighetene som skal styre, har liten tillit. Grupperinger i landet har større kontroll i hver sine deler av landet, enn myndighetene har totalt. Befolkningen føler størst tilhørighet til sin stamme eller klan, ikke til landet som helhet.

En grunn til de voldelige opprørene og konfliktene er at Jemen er et av de landene i verden som har størst våpentetthet. De fleste voksne har tilgang til et moderne håndvåpen, og flere stammer og klaner har også panservogner, luftvernraketter og artilleri. Beliggenheten gjør også at landet påvirkes av urolighetene i bla. Somalia. En annen internasjonal bekymring er at mange terrororganisasjoner holder til der og landet har vært åsted for flere terrorhandlinger.

Jemen er et mannssamfunn der kvinner spiller en underordnet rolle. Det er tillatt med flerkoneri. I 1999 ble aldersgrensen for når kvinner kan gifte seg satt ned fra 15 år til begynnelsen av puberteten. Jemen er dog et av de få landene på den arabiske halvøy der kvinner har stemmerett.

I 1994 ble islamsk lov, sharia, skrevet inn som en del av grunnloven i landet.

Det er stor fattigdom i Jemen, hvis man sammenligner med de andre arabiske landene. Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensa. Barnedødeligheten er høy, og 1 av 2 barn lider av underernæring. 

Økonomi og handel

Jemen har store vanskeligheter økonomisk; oljeinntektene minker, folketallet øker raskt, grunnvannet forsvinner, fattigdommen og arbeidsledigheten er stor. Rundt halvparten lever for under 12 kroner dagen, og mellom 30 og 50 prosent er arbeidsledige.

Oljeindustrien står for tre fjerdedeler av statsinntektene. Oljen tar slutt om ikke mange år, men det er funnet gass og det er håp om at eksporten av gass vil øke. Likevel er Jemen fremdeles et jordbruksland.  Selv om bare 6 % av landet er ansett som dyrkbart sysselsetter jordbruket nesten halvparten av den yrkesaktive befolkningen.  I store deler av landet drives jordbruket med lavt utbytte. Dyrkingen av khat er det mest lønnsomme for landsbybefolkningen, men anses som en negativ faktor for landets utvikling. Khat står for inntil 25 % av BNP men legger beslag store områder og betydelige vannmengder – som ellers kunne vært brukt til å dyrke mat.

I 2010 etablerte det internasjonale samfunnet en gruppe kalt "Venner av Jemen" som har gitt nær 7 billioner dollar til Jemen. Jemen er nummer 133 av 169 på FNs liste over menneskelig utvikling (Human Development Report 2010)

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Jemen er i dette rollespillet invitert til møtet i Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Regjeringen til President Hadi er fortsatt de som har den formelle makten i Jemen, og som representerer Jemen på dette møtet i Sikkerhetsrådet. De har et nært forhold til Saudi-Arabia, som de har bedt om hjelp til å bekjempe houthi-opprørerne. Mange vestlige land, deriblant USA, står også på den jemenittiske regjeringens side i kampen mot houthiene.

Jemen har et dårlig forhold til Iran, som på sin side støtter houthi-opprørerne.

Verken Jemen, Saudi-Arabia eller Iran er medlem av Sikkerhetsrådet, men de er likevel invitert til dette møtet fordi de er sterkt berørt av konflikten.

Tips

Det viktigste for Jemen er å beseire houthiene, og at det blir fred i landet. De ønsker derfor at den saudi-arabiske koalisjonen fortsetter sine bombeangrep i landet. De vil antagelig ikke ha noe i mot at koalisjonen invaderer Houdeida heller. Det er viktig for Jemen å få sympati fra verdenssamfunnet, og i den anledning kan det være lurt å fokusere på at Iran støtter houthiene, og at det er houthiene som er ansvarlige for at det er krig i landet.

Jemen har ikke stemmerett på møtet, så det blir desto viktigere å være aktive i det diplomatiske arbeidet. På den måten kan de forsøke å få andre land til å stemme som de selv ville gjort. Det kan også være nyttig å få Iran til å fremstå som den store skurken.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Jemen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  39,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  29,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  17,4
  Prosent
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  527 970
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,0
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  28 250
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  22,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  7
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  30,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,737
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,767
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,482
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  14
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  0,00
  Prosent
  Global lykkeindeks
  22,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  108,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  247
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  48,4
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  60,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  26,1
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 674
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  15 896
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  267 173
  Personer
  Internt fordrevne
  1 439 100
  Internt fordrevne
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 660
  Fredsindeksen
  2,601
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,6
  Prosent av BNP
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  42
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  67
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  385
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  48
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  32
  Henrettelser
  8
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  65,80
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,99
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,52
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  90,2
  Prosent
  Alfabetisme
  70,0
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  54,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  53
  Prosent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  37 733 919 936
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 408
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -2,67