[[suggestion]]
Jordan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Jordanere 69.3%, syrere 13.3%, palestinere 6.7%, egyptere 6.7%, irakere 1.4%, andre 2.6% (inkludert armenere og circassianere) (2015)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer 97.2% (hovedsakelig sunnimuslimer), kristne 2.2% (hovedsaklig gresk ortodokse, men også noen gresk- og romersk katolske, syrisk ortodokse, koptisk ortodokse, armensk ortodokse og protestanter), buddhister 0.4%, hinduister 0.1%, jøder <0.1%, tradisjonelle trossamfunn <0.1%, uavhengige <0.1%, andre <0.1% (2010)

Innbyggertall

9 903 802 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

89 320 km2

Myntenhet

Jordanske dinarer

BNI pr innbygger

9 048 PPP$

Nasjonaldag

25. mai

Andre landsider

Geografi

Jordan har en to mil lang kyststripe til Aqababukten, ellers er landet omgitt av andre land. Store deler av landet består av et tørt høyplatå på 700 til 1000 meters høyde. I vest er landskapet preget av en dyp dal, der Jordanelven renner fra nord mot sør. Elven renner ut i Dødehavet som ligger 400 meter under havoverflaten, og er jordoverflatens laveste punkt. Langsmed dalen i vest er jorden fruktbar, og alle de største byene ligger i denne regionen. I nord og øst er det ørkenlandskap.

Mangel på ferskvann er Jordans største miljøproblem. Landet tapper jordanelven for å opprettholde jordbruket, men fordi denne elven også er viktig for nabolandene har dette ført til politisk konflikt. For å unngå at tappingen av elven førte til at Dødehavet tørket ut, ble Jordan og Israel enige om å bygge en vannledning fra Rødehavet i 2002. Andre miljøutfordringer er avskoging, overbeite, jorderosjon og ørkenspredning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jordan ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Jordan har vært bebodd i 8000 år. Landområdet har vært underlagt flere store riker og imperier. Assyria, Babylon og Persia hersket over området frem til rundt 300 fvt. da det arabiske nomadefolket Nabateerne etablerte byen Petra som sin hovedstad. Dette landet ble okkupert av Romerriket i år 106 evt. Etter over 500 år med romersk styre, ble området underlagt arabisk kontroll i 633, før Det osmanske riket tok over makten i 1516. Jordan forble en del av det store tyrkiske riket frem til Storbritannia og Frankrike delte Midtøsten mellom seg i 1918, da Det osmanske riket kollapset under første verdenskrig. Storbritannia beholdt kontrollen over Jordan frem til 1946, da landet ble et selvstendig kongedømme.

Etter selvstendigheten har landet vært preget av politiske uroligheter, diktatur og konflikt. Ved opprettelsen av staten Israel i 1948 gikk Jordan, sammen med Egypt, Syria og Irak, til krig, og okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områdene ble gjenerobret av Israel i 1967, og Jordan mistet dermed rike jordbruksområder og flere turistattraksjoner. Helt frem til en fredsavtale ble signert i 1994, var situasjonen spent mellom Jordan og Israel.

Du kan lese mer om konflikten mellom Israel og Palestina (der også Jordan har deltatt) her

Samfunn og politikk

Jordan er et konstitusjonelt kongedømme. Den jordanske hashemittiske kongefamilien regnes for å være etterkommere av profeten Muhammed, noe som gir legitimitet hos befolkningen. Kongen er statssjef og øverstkommanderende for hæren. Han har også utøvende makt, og har rett til å erklære krig, slutte fred, utlyse eller avlyse valg, oppløse parlamentet og velge landets statsminister.

Jordan har et stabilt, velutdannet og utviklet samfunn. Landet har et statlig helsevesen, men kvaliteten og tilgangen er bedre i byene enn på landsbygden. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet og i politikken, men sammenlignet med sine naboland har kvinner en sterkere samfunnsposisjon. Homoseksualitet er ikke kriminalisert ved lov, men er samfunnsmessig tabubelagt og sett ned på.

Ettersom Jordan har vært stabilt over tid, har flere millioner flyktninger fra Palestina, Syria og Irak søkt tilflukt der. Dette har satt stort press på landets offentlige sektor, statlige kontroll og ressurser. Til tross for landets aktive rolle i bekjempelsen av Den islamske staten (IS), har ikke religiøs ekstremisme fått fotfeste i Jordan.

Du kan lese mer om den brutale konflikten med Den islamske staten her

Økonomi og handel

Jordan har få inntektsbringende naturressurser, og en liten jordbrukssektor. Landet har imidlertid oppnådd større velstand enn mange andre land i regionen. Dette skyldes hovedsakelig bistand fra utlandet, inntekter fra jordanere som jobber utenlands, og eksport av fosfat. I tillegg drar Jordan nytte av å være et knutepunkt for handelen mellom Europa og Midtøsten, og av å ha en velutdannet arbeidsstyrke. Bygg og anlegg, samt varetransport er viktig næringer, og det satses på oppbygging av en IT-industri. Jordan vil også videreutvikle turismen, som er en viktig inntektskilde for landet. De fleste turistene kommer fra andre muslimske land, blant annet reiser veldig mange gjennom Jordan på sin pilegrimsferd til Mekka.

Jordan sliter i dag med store forskjeller mellom fattige og rike. I byene er levestandarden generelt noe bedre enn på landsbygda. Landet har en høy arbeidsledighet, blant unge er denne på over 30 prosent. Rundt 14 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Jordan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 920 750 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,005
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  14,40
  prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  13,5
  Prosent
  Undervektige barn
  2,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  58
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  26
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  97,9
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,4
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  17,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  15,38
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,3
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  77
  Prosent
  Vannuttak
  100,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  5
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  33,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 130
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  24 255 798 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  -0,48
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  89 320
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,1
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 903 802
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,478
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,735
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  12,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  18 789
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 639
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 941 577
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  34
  Fredsindeksen
  2,104
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,00
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,82
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,864
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  45,44
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  49
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,91
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent