[[suggestion]]
Jordan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Arabere 98%, armenere 1%, Circassian 1%

Språk

Arabisk (offisielt)

Religion

Muslimer 97,2 % (hovedsakelig sunnimuslimer), kristne 2,2 %, andre 0,6 % (2010)

Innbyggertall

7 690 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

89 320 km2

Myntenhet

Jordanske dinarer

BNI pr innbygger

9 048 PPP$

Nasjonaldag

25. mai

Andre landsider

Geografi

Jordan har en to mil lang kyststripe sør ved Aqababukten, og er ellers omgitt av naboland på alle kanter. Store deler av landområdet er et tørt høyplatå på mellom 700 og 1000 meters høyde. I vest begynner en dyp dal, som leder ned til Jordanelven og Dødehavet. Dødehavet ligger 400 meter under havoverflaten, og er jordklodens laveste punkt. I nordøst er det ørkenlandskap, og alle de store byene ligger vest i landet.

Mangel på ferskvann er Jordans største miljøproblem. Det har vært forsøkt mange vannprosjekter med nabolandene, men den politiske uroen i regionen gjør det vanskelig.  I 2002 ble Jordan og Israel enige om å bygge en vannledning fra Rødehavet til Dødehavet for å unngå at Dødehavet tørker ut. Vannivået i Dødehavet synker med én meter i året, fordi Jordanelven blir tappet hardt for ferskvann for å holde i gang jordbruket. Andre miljøutfordringer for Jordan er avskoging, overbeite, jorderosjon og ørkenspredning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jordan ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Jordan har vært bebodd i 8000 år og har vært under både kristen og muslimsk kontroll. Fra 633 ble Jordan ble underlagt araberne. Mellom 1516–1918 overtok tyrkerne i Det osmanske riket. Etter første verdenskrig krevde arabiske nasjonalister selvstendighet, men dette ble avvist av Frankrike og Storbritannia. Stormaktene delte heller Midtøsten mellom seg i mandatområder, og Storbritannia fikk Jordan. Noen år etter ble Jordan delvis selvstendig, men britene hadde fremdeles kontroll over militæret, økonomien og utenrikspolitikken. Jordan ble et uavhengig kongedømme da britene trakk seg ut i 1946. Siden da har utviklingen i landet vært tett knyttet til . Ved opprettelsen av Israel i 1948 gikk Jordan, sammen med Egypt, Syria og Irak, til krig, og okkupperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områdene ble gjenerobret av Israel i 1967 og da tapte Jordan rike jordbruksområder og mange turistattraksjoner i det hellige land. Jordan inngikk fredsavtale med Israel i 1994. 

Samfunn og politikk

Jordan er et monarki, og mesteparten av makten ligger hos kongefamilien. Den jordanske hashemittiske kongefamilien regnes for å være etterkommere av profeten Muhammed, noe som gir den legitimitet hos befolkningen. Kongen er statssjef og øverstkommanderende for hæren. Han har også utøvende makt, og har rett til å erklære krig, slutte fred, utlyse eller avlyse valg, og oppløse parlamentet. Det var ikke før i 1992 at det ble tillatt med politiske partier i landet. Det viktigste partiet er Den islamistiske aksjonsfronten, som er knyttet til den islamistiske bevegelsen Det muslimske brorskapet. Jordan har lenge vært blant Vesten og USAs nærmeste allierte i regionen. Etter at det brøt ut borgerkrig i nabolandet Syria har Jordan tatt imot over en halv million syriske flyktninger. I tillegg er det registrert over 2 millioner palestinske flyktninger i landet, noe som utgjør mellom 60-70 prosent av befolkningen.

Økonomi og handel

Til tross for mangel på naturressurser og en liten jordbrukssektor, har Jordan oppnådd større velstand enn mange andre land i regionen. Dette skyldes hovedsakelig bistand fra utlandet, inntekter fra jordanere som jobber utenlands, og eksport av fosfat. I tillegg drar Jordan nytte av å være knutepunkt for handelen mellom Europa og Midtøsten, og av å ha en velutdannet arbeidsstyrke. Bygg og anlegg, samt varetransport er viktig næringsgrener, og det satses på oppbygging av en IT-industri. Jordan vil også videreutvikle turismen, som er en viktig inntektskilde for landet. Det store flertallet kommer fra andre muslimske land, blant annet reiser veldig mange gjennom Jordan på sin pilegrimsferd til Mekka.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Jordan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  89 320
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,1
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 903 802
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,478
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,735
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  18 789
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 639
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 941 577
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  34
  Fredsindeksen
  2,104
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,00
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,82
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  8
  Drapsrate
  1,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,864
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  45,44
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  49
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  5,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  15,38
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,16
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  98,0
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  33,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,7
  Prosent
  Barnearbeid
  1,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  24 255 798 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data