[[suggestion]]
Kamerun

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yaoundé

Etniske grupper

Kamerunske høylendere 31%, ekvatorialbantu 19%, kirdi 11%, fulani 10%, nordvestbantu 8%, østnigritere 7%, andre afrikanere 13%, ikke-afrikanere 1%

Språk

24 større afrikanske språk, fransk og engelsk

Religion

Katolikker 38.4%, protestanter 26.3%, andre kristne 4.5%, muslimer 20.9%, animister 5.6%, andre 1%, ingen 3.2% (2015)

Innbyggertall

24 678 234 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

475 440 km2

Myntenhet

CFA-franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

3 609 PPP$

Nasjonaldag

20. mai

Andre landsider

Geografi

Kamerun ligger rett nord for ekvator og naturen er veldig variert. De sørlige delene av landet er preget av mye regnskog. De sentrale områdene av landet består av et høyt platå, og de nordligste delene av landet består av store savanner. Helt i vest ligger Kamerunfjellet, landets høyeste fjell. Kamerunfjellet er en av de største og mest aktive vulkanene på det afrikanske kontinentet.

Årstidene skifter mellom regn- og tørkeperioder. Sør i landet er det to regnperioder og mye nedbør. De nordlige områdene har et mye tørrere klima med én regnperiode i året. Temperaturen varierer lite, og ligger som regel mellom 25 og 35°C.

Avskoging og ulovlig hogst av regnskog utgjøre store miljøproblemer for landet. Hogst av skogene nord i landet har også ført til at store områder har blitt til ørkenlignende landskap med dårlig jordsmonn.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kamerun ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har trolig bodd pygmestammer i Kamerun i over 50 000 år. Disse folkegruppene ble etter hvert drevet bort fra de sentrale områdene av bantutalende folk, som bosatte seg i de sørlige og vestre delene av landet. Utover 1000-tallet (e.Kr.) bosatte det muslimske nomadefolket fulani seg i de nordlige delene av landet.  

De første europeerne som kom til området var portugisiske sjøfarere. Disse ga området navnet «camarões», etter det portugisiske ordet for reker, da de fant store forekomster av et rekelignende dyr langs kysten. Portugiserne drev mye handel langs kyststrøkene, og særlig slavehandel ble en stor industri i Kamerun. På 1800-tallet ble Kamerun en del av den Tyske kolonimakten. Etter andre verdenskrig ble landet delt mellom Frankrike og Storbritannia.

I 1961 ble forbundsrepublikken Kamerun opprettet etter mange års misnøye med det franske kolonistyret. I 1972 ble den britiskkontrollerte delen av Kamerun en del av den selvstendige forbundsrepublikken Kamerun. Etter at Kamerun ble en selvstendig republikk har landet vært preget av diktatorisk styre og stor korrupsjon. Landet har også vært sterkt preget av mye intern konflikt mellom den engelskspråklige og den franskspråklige delen.

Samfunn og politikk

Kamerun er en republikk der den formelle makten besittes av en president, som blir valgt hvert syvende år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Det er også en statsminister, men denne ministerposten har kun en seremoniell rolle. Presidenten i Kamerun besitter nærmere all makt, og styrer både regjeringen og militæret. På grunn av korrupsjon og mangel på fungerende demokratiske prosesser har Kamerun kun hatt to presidenter siden landet ble selvstendig i 1961.  

Det kamerunske samfunnet er sterkt splittet mellom den franskspråklige majoriteten, og den engelskspråklige minoriteten. Språk- og kulturforskjellene gjør at de engelskspråklige områdene føler seg underrepresentert og undertrykket av landets franskspråklige styre. Denne konflikten har de siste årene hatt en voldelig utvikling og mange menneskeliv har gått tapt.

I de nordlige delene av landet, mot grensen til Nigeria, har terrororganisasjonen Boko Haram de siste årene fått fotfeste. Til tross for stor motstand fra det kamerunske militæret fortsetter terrorgruppen å operere i landet.

Befolkningen i Kamerun er preget av landets dårlig utbygde infrastruktur. Tilgangen på helsetjenester, rent vann og sanitæranlegg er dårlig. Smitte og spredning av sykdommer forekommer derfor hyppig.

Du kan lese mer om terrororganisasjonen Boko Haram her

Økonomi og handel

Kameruns økonomi er godt over det afrikanske gjennomsnittet. Til tross for dette er det anslått at rundt 20 prosent av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. Landet har god tilgang på oljeressurser. I tillegg har landet gode forutsetninger for jordbruk og utvinning av andre naturresurser.

Siden 1990-tallet har Kameruns økonomi hatt stor fremgang, og landet har greid å betale tilbake mye av sin utenlandsgjeld. I dag utgjør eksport av olje om lag 40 prosent av landets inntekt. Mangelen på nye oljereserver betyr imidlertid at landet i nær fremtid må utvikle og utnytte nye næringer for å opprettholde den økonomiske fremgangen.

Selv om landet har hatt stor økonomisk fremgang, har vanstyret og den utbredte korrupsjonen resultert i at forskjellene mellom fattige og rike har økt. Landets politiske utfordringer og korrupsjon har også hindret utenlandske investeringer og turisme.  

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Kamerun på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet