[[suggestion]]
Kamerun

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yaoundé

Etniske grupper

Kamerunske høylendere 31%, ekvatorialbantu 19%, kirdi 11%, fulani 10%, nordvestbantu 8%, østnigritere 7%, andre afrikanere 13%, ikke-afrikanere 1%

Språk

24 større afrikanske språk, fransk og engelsk

Religion

Katolikker 38.4%, protestanter 26.3%, andre kristne 4.5%, muslimer 20.9%, animister 5.6%, andre 1%, ingen 3.2% (2015)

Innbyggertall

24 678 234 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

475 440 km2

Myntenhet

CFA-franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

3 609 PPP$

Nasjonaldag

20. mai

Andre landsider

Geografi

Kamerun ligger rett nord for ekvator og naturen er veldig variert. De sørlige delene av landet er preget av mye regnskog. De sentrale områdene av landet består av et høyt platå, og de nordligste delene av landet består av store savanner. Helt i vest ligger Kamerunfjellet, landets høyeste fjell. Kamerunfjellet er en av de største og mest aktive vulkanene på det afrikanske kontinentet.

Årstidene skifter mellom regn- og tørkeperioder. Sør i landet er det to regnperioder og mye nedbør. De nordlige områdene har et mye tørrere klima med én regnperiode i året. Temperaturen varierer lite, og ligger som regel mellom 25 og 35°C.

Avskoging og ulovlig hogst av regnskog utgjøre store miljøproblemer for landet. Hogst av skogene nord i landet har også ført til at store områder har blitt til ørkenlignende landskap med dårlig jordsmonn.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kamerun ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har trolig bodd pygmestammer i Kamerun i over 50 000 år. Disse folkegruppene ble etter hvert drevet bort fra de sentrale områdene av bantutalende folk, som bosatte seg i de sørlige og vestre delene av landet. Utover 1000-tallet (e.Kr.) bosatte det muslimske nomadefolket fulani seg i de nordlige delene av landet.  

De første europeerne som kom til området var portugisiske sjøfarere. Disse ga området navnet «camarões», etter det portugisiske ordet for reker, da de fant store forekomster av et rekelignende dyr langs kysten. Portugiserne drev mye handel langs kyststrøkene, og særlig slavehandel ble en stor industri i Kamerun. På 1800-tallet ble Kamerun en del av den Tyske kolonimakten. Etter andre verdenskrig ble landet delt mellom Frankrike og Storbritannia.

I 1961 ble forbundsrepublikken Kamerun opprettet etter mange års misnøye med det franske kolonistyret. I 1972 ble den britiskkontrollerte delen av Kamerun en del av den selvstendige forbundsrepublikken Kamerun. Etter at Kamerun ble en selvstendig republikk har landet vært preget av diktatorisk styre og stor korrupsjon. Landet har også vært sterkt preget av mye intern konflikt mellom den engelskspråklige og den franskspråklige delen.

Samfunn og politikk

Kamerun er en republikk der den formelle makten besittes av en president, som blir valgt hvert syvende år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Det er også en statsminister, men denne ministerposten har kun en seremoniell rolle. Presidenten i Kamerun besitter nærmere all makt, og styrer både regjeringen og militæret. På grunn av korrupsjon og mangel på fungerende demokratiske prosesser har Kamerun kun hatt to presidenter siden landet ble selvstendig i 1961.  

Det kamerunske samfunnet er sterkt splittet mellom den franskspråklige majoriteten, og den engelskspråklige minoriteten. Språk- og kulturforskjellene gjør at de engelskspråklige områdene føler seg underrepresentert og undertrykket av landets franskspråklige styre. Denne konflikten har de siste årene hatt en voldelig utvikling og mange menneskeliv har gått tapt.

I de nordlige delene av landet, mot grensen til Nigeria, har terrororganisasjonen Boko Haram de siste årene fått fotfeste. Til tross for stor motstand fra det kamerunske militæret fortsetter terrorgruppen å operere i landet.

Befolkningen i Kamerun er preget av landets dårlig utbygde infrastruktur. Tilgangen på helsetjenester, rent vann og sanitæranlegg er dårlig. Smitte og spredning av sykdommer forekommer derfor hyppig.

Du kan lese mer om terrororganisasjonen Boko Haram her

Økonomi og handel

Kameruns økonomi er godt over det afrikanske gjennomsnittet. Til tross for dette er det anslått at rundt 20 prosent av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. Landet har god tilgang på oljeressurser. I tillegg har landet gode forutsetninger for jordbruk og utvinning av andre naturresurser.

Siden 1990-tallet har Kameruns økonomi hatt stor fremgang, og landet har greid å betale tilbake mye av sin utenlandsgjeld. I dag utgjør eksport av olje om lag 40 prosent av landets inntekt. Mangelen på nye oljereserver betyr imidlertid at landet i nær fremtid må utvikle og utnytte nye næringer for å opprettholde den økonomiske fremgangen.

Selv om landet har hatt stor økonomisk fremgang, har vanstyret og den utbredte korrupsjonen resultert i at forskjellene mellom fattige og rike har økt. Landets politiske utfordringer og korrupsjon har også hindret utenlandske investeringer og turisme.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kamerun på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 212 600 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  23,8
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,244
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  37,50
  prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,556
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,366
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  54
  År
  Forventet levealder for menn
  51
  År
  Lykkeindeks
  5,04
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  51
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  7 004
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,31
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  475 440
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,3
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  63
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  63 804
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  388 446
  Personer
  Fredsindeksen
  2,484
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  66,1
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  59,00
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  668 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  25
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  43,32
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  95,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,3
  Prosent
  Undervektige barn
  5,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  31,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  84
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,9
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  52
  År
  Malariatilfeller
  303,8
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  596
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  26
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  119
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  194
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  80,6
  Prosent
  Alfabetisme
  71,3
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,2
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,568
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  49,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  31,11
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  78
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  25
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  281
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  60,1
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  34 922 782 311
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 452
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  48
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,90
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  23,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  65
  Prosent
 •  

  Kamerun

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11 754
  Personer
  Befolkningstall
  24 678 234
  tall