[[suggestion]]
Kapp Verde

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Praia

Etniske grupper

Kreol (mulatt) 71%, afrikansk 28%, europeisk 1%

Språk

Portugisisk (offisielt), kreol (blanding av portugisisk og vestafrikansk)

Religion

katolsk kristne(blandet med afrikansk tro) 77,3 %, protestantiske og andre kristen 8%, muslimer 1,8 % andre eller ingen 12,8%

Innbyggertall

553 335 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

4 030 000

Myntenhet

Escudo à 100 centavos

BNI pr innbygger

6 551 PPP$

Nasjonaldag

5. juli

Andre landsider

Geografi

Kapp Verde er et lite land utenfor vestafrikas kyst som består av 15 øyer, der ni er bebodd. Hovedstaden Praia ligger på den største øya São Tiago.

Landet er av vulkansk opprinnelse, og øyene består av mye fjell og klipper. Det vokser svært lite på øyene, det finnes noen grønne oaser, oftest med bananavlinger. Øygruppen ligger i forlengelsen av Sahel-beltet i Afrika, og er forholdsvis ofte utsatt for tørke. Det er ikke uvanlig at man er uten regn i 8-9 måneder av året. Mellom 1968 og 1984 regnet det nesten ikke i det hele tatt.

Det er både jord- og vannmangel på Kapp Verde. Dette er også årsaken til at så mange har bosatt seg utenlands. Under ti prosent av landarealet er egnet for jordbruk, og i tillegg gjør vannmangelen at Kapp Verde er avhengig av å kjøpe mat fra utlandet.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kapp Verde ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De ubebodde Kapp Verde-øyene ble oppdaget og kolonisert av portugiserne på 1400-tallet. På grunn av øyenes strategiske plassering ble de brukt som mellomstasjon for slavehandelen til Latin-Amerika og Europa. Slavehandelen ble forbudt i 1876, og sammen med en alvorlig tørke førte det til en økonomisk nedgangstid. I kolonitiden fikk forholdsvis mange fra Kapp Verde utdanning, og de ble brukt i administrasjonen i andre kolonier. Øygruppens status ble 1951 endret fra koloni til oversjøisk provins, og 1961 ble alle innbyggere gitt portugisisk statsborgerskap. I tiden før selvstendigheten i 1975 levde ideen om en union mellom Guinea og Kapp Verde, men alle planer ble lagt i grus da den guineanske regjeringen ble styrtet i 1980.

Etter selvstendigheten i 1975 hadde Kapp Verde lenge et ettpartisystem styrt av partiet: «Kapp Verdes afrikanske selvstendighetsparti» (PAICV). De førte en sosialistisk, men praktisk politikk. Protester fra kirken og høyt utdannede grupper i befolkningen føret til at PAICV gav opp sitt politiske monopol i 1990. Året etter kunne man velge mellom to partier: PAICV og det borgerliget partiet «Bevegelsen for demokrati (MPD)». MPD seiret i valget i 1991. De to partiene har så byttet på regjeringsmakten opp gjennom årene gjennom frie og selvstendige valg.

Samfunn og politikk

Landet fastsatte en ny grunnloven i 1992 som definerer landet som et parlamentarisk demokrati med flerpartistyre og med en president som er statssjef.  Det er valg hvert femte år.

Kapp Verde har alltid vært et viktig knutepunkt for sjøfart mellom Europa, Afrika og Latin-Amerika. Landet ble det første av de fem portugisisktalende landene i Afrika som innførte demokratisk styresett, og er regnet som et av de mest stabile landene i regionen. Til tross for økonomisk utvikling lever omtrent en av fire kappverdere under den nasjonale fattigdomsgrensen, og det er store forskjeller mellom befolkningen.

Helse har lenge vært et prioritert område for myndighetene. Nesten alle har tilgang til helsetjenester, forventet levealder har økt fra 49 år i 1960 til 75 år i 2015. Landet har også et velferdssystem som de fleste har god tilgang til. Den største utfordringen er tilgangen til rent vann, som har ført til kolerautbrudd med jevne mellomrom. Befolkningsveksten har blitt holdt nede med utvandringen som følge av tørke.

Økonomi og handel

Kapp Verde har hatt en god økonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1975. I 2008 sluttet FN å regne Kapp Verde som et utviklingsland. Men den karrige jorden, tørke og mangel på naturressurser setter en naturlig grense for utviklingen. Landet produserer lite. Den lille handelen som finnes består i sko, klær, fisk og skalldyr. Siden forutsetningene for å produsere innenfor jordbruk og industri er så dårlige, er det særlig turistnæringen som står for inntekter.

Et viktig tilskudd er penger som sendes hjem av kappverdere som bor i utlandet. Kapp Verdes største inntekter kommer likevel fra bistand. Lenge utgjorde bistand 90% av statsbudsjettet. Det landet som gir mest penger til Kapp Verde er Portugal, men også Verdensbanken, EU, Nederland og USA er bidrar.

Arbeidsledigheten er den viktigste utfordring for landet. Nedgangstidene i EU rundt 2014 førte til lavere handel med EU-landene, men pilene peker nå oppover igjen. Man håper at utvikling i turistnæringen kan gjøre landet mindre avhengig av bistand, og det bygges hoteller i stor skala på alle øyene. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kapp Verde på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  123 000 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  8,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  35,00
  prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,511
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  491
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,93
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,6
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  4 030
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,5
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  91,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  57
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  19,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  13
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  12,3
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  3,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  42
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  80
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  134
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  86,8
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  86,2
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  43,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,61
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  25
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  72
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  92,6
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 772 706 451
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 244
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,71
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  57,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  91
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  553 335
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  194
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)