[[suggestion]]
Kapp Verde

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Praia

Etniske grupper

Kreol (mulatt) 71%, afrikansk 28%, europeisk 1%

Språk

Portugisisk (offisielt), kreol (blanding av portugisisk og vestafrikansk)

Religion

Kristendom: katolsk (blandet med afrikansk tro) og protestantisk

Innbyggertall

496 000

Styreform

Republikk

Areal

4 030 000

Myntenhet

Escudo à 100 centavos

BNI pr innbygger

6 551 PPP$

Nasjonaldag

5. juli

Andre landsider

Geografi

Kapp Verde er et land som består av 15 øyer. Norge har 80 ganger så stort areal, som det lille øyriket. Hovedstaden Praia ligger på den største øya São Tiago. Kapp Verde har mye fjell og klipper. Landskapet er formet vulkaner og erosjon. Det vokser lite på øyene og plantelivet er fattig. Det finnes noen grønne oaser, oftest med bananavlinger. Øygruppen ligger i forlengelsen av Sahel-beltet i Afrika, og er forholdsvis ofte utsatt for tørke. Det er ikke uvanlig at man er uten regn i 8-9 måneder av året. Mellom 1968 og 1984 regnet det nesten ikke i det hele tatt. Det er både jord- og vannmangel på Kapp Verde. Sult og tørke er også årsaken til at så mange har bosatt seg utenlands. Under ti prosent av landarealet er egnet for jordbruk, og i tillegg gjør vannmangelen at Kapp Verde er avhengig av å kjøpe mat fra utlandet.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kapp Verde ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De ubebodde Kapp Verde-øyene ble oppdaget og kolonisert av portugiserne på 1400-tallet. På grunn av øyenes strategiske plassering ble de brukt som mellomstasjon for slavehandelen til Latin-Amerika og Europa. Slavehandelen ble forbudt i 1876, og sammen med en alvorlig tørke førte det til en økonomisk nedgangstid. I kolonitiden fikk forholdsvis mange fra Kapp Verde utdanning, og de ble brukt i administrasjonen i andre kolonier. Øygruppens status ble 1951 endret fra koloni til oversjøisk provins, og 1961 ble alle innbyggere gitt portugisisk statsborgerskap. I tiden før selvstendigheten i 1975 levde ideen om en union mellom Guinea og Kapp Verde, men alle planer ble lagt i grus da den guineanske regjeringen ble styrtet i 1980.

Etter selvstendigheten i 1975 hadde Kapp Verde lenge et ettpartisystem. Kapp Verdes afrikanske selvstendighetsparti (PAICV) førte en sosialistisk, men praktisk politikk. Protester fra kirken og høyt utdannede grupper i befolkningen føret til at PAICV gav opp sitt politiske monopol i 1990. Året etter kunne man velge mellom to partier: PAICV og Bevegelsen for demokrati (MPD). MPDs kandidat Antonio Mascarenhas Monteiro seiret i valget. Monteiro prioriterte å åpne opp økonomien for privatisering, samtidig som han gav mye penger til helse og utdanning. Resultatet var en økonomisk oppgangstid på 90-tallet. Parlamentsvalget i 2001 førte til et maktskifte. Da vant PAICV. Deretter har partiet vunnet to valg: i 2006 og i 2011. PAICV-lederen José Maria Neves er statsminister, mens MPD har hatt presidentposten med Carlos Fonseca.  

Samfunn og politikk

Kapp Verde har alltid vært et viktig knutepunkt for sjøfart mellom Europa, Afrika og Latin-Amerika. Kapp Verde ble det første av de fem portugisisktalende landene i Afrika som innførte demokratisk styresett, og landet er regnet som et av de mest stabile landene i regionen. Til tross for økonomisk utvikling lever omtrent en av fire kappverdere under den nasjonale fattigdomsgrensen, og det er store forskjeller i landet. 

Helse har lenge vært et prioritert område for myndighetene. Nesten alle har tilgang til helsetjenester, forventet levealder har økt fra 52 år i 1960 til 71 år i 2009. Landet har også et velferdssystem som de fleste har god tilgang til. Den største utfordringen er tilgangen til rent vann, som har ført til kolerautbrudd med jevne mellomrom. Befolkningsveksten har blitt holdt nede med utvandringen som følge av tørke. Men tall fra 2010 viser at øyene har en ung befolkning. En av tre innbyggere er 14 år eller yngre. 

Økonomi og handel

Kapp Verde har hatt en god økonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1975. I 2008 sluttet FN å regne Kapp Verde som et utviklingsland. Men den karrige jorden, tørke og mangel på naturressurser setter en naturlig grense for utviklingen. Landet produserer lite. Den lille handelen som finnes består i sko, klær, fisk og skalldyr. Siden forutsetningene for å produsere innenfor jordbruk og industri er så dårlige, er det særlig turistnæringen som står for inntekter. Et viktig tilskudd er penger som sendes hjem av kappverdere som bor i utlandet. Kapp Verdes største inntekter kommer allikevel fra bistand. Lenge utgjorde bistand 90% av statsbudsjettet. Det landet som gir mest penger til Kapp Verde er Portugal, men også Verdensbanken, EU, Nederland og USA er bidrar. 

Høy arbeidsledighet er en viktig utfordring for landet. En annen bekymring er nedgangstidene i EU, for eksempel Italia og Portugal, som er viktige handelspartnere for Kapp Verde. Man håper at en fortsatt positiv utvikling i turistnæringen kan demme opp for effektene av handelsnedgang. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kapp Verde på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,3
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  553 335
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  9,4
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  194
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  138
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,93
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  5,88
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  18
  Drapsrate
  11,49
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  91,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  55
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  87
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,3
  Prosent
  Alfabetisme
  88,5
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  72
  Prosent
 •  

  Kapp Verde

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 536 772 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data