[[suggestion]]
Kenya

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nairobi

Etniske grupper

Kikuyu 22%, luhya 14%, luo 13%, kalenjin 12%, kamba 11%, kisii 6%, meru 6%, andre afrikanske stammer 15%, ikke-afrikanere (asiatere, europeere, arabere) 1%

Språk

Engelsk (offisielt), kiswahili (offisielt), flere urspråk

Religion

Protestanter 47,7%, andre kristne 11,9%, katolikker 23,4%, muslimer 11,2%, tradisjonalister 1,7%, andre 1,8, ingen religion 2,4% (2009)

Innbyggertall

49 700 000

Styreform

Republikk

Areal

580 370 km2

Myntenhet

Kenyansk shilling

BNI pr innbygger

3 155 PPP$

Nasjonaldag

12. desember

Andre landsider

Geografi

Landskapet i Kenya er variert. Sør i landet finnes savannelandskap, i vest finnes tropisk regnskog, mens ørken preger landskapet i nord. Tvers igjennom landet strekker Riftdalen seg. Langs kanten av Riftdalen finnes Kenyas høyeste fjell, Mount Kenya. Landet er også kjent for Turkanasjøen som er en av verdens største varige ørkensjøer. Klimaet i Kenya varierer med landskapets høyde over havet. Klimaet langs kysten er tropisk, med høye temperaturer året rundt. På høysletten er det jevnt over litt kaldere, med tydeligere skiller mellom årstidene. De lavtliggende områdene rundt Viktoriasjøen oversvømmes med ujevne mellomrom, mens ørkenområdene i nord opplever tørkeperioder.

Kenya har svært dårlig vannkvalitet og store områder på landsbygda har ikke tilgang på rent vann i det hele tatt. Ulovlig hugging av den tropiske skogen vest i landet har ført til at den dyrkbare jorden skylles vekk med regn og flom. Global oppvarming og klimaendring påvirker Kenyas klima. Tørke og flom har blitt vanligere og er stadig mer alvorlig.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kenya ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arabiske handelsmenn slo seg ned langs kysten i Kenya på 700-tallet. Innlands i Kenya bodde afrikanske handelsmenn. Innlandsgruppene ble påvirket av arabisk handel langs kysten, og språket swahili og religionen islam spredte seg langs handelsveiene. På 1500-tallet kom portugisere til landet, invaderte byene langs kysten og opprettet en handelsvei til India. Kysten ble et viktig sentrum for slave- og varehandel. Da de europeiske stormaktene delte det afrikanske kontinentet mellom seg under Berlinkonferansen 1884-1885, sikret Storbritannia seg Kenya. Britene etablerte handelsstasjoner og plantasjer. I 1920 ble den britiske kolonien Kenya formelt opprettet. Lokalbefolkningen ble sterkt undertrykket, og de britiske koloniherrene oppfordret briter og andre europeere til å bosette seg i landet. Dette skapte konflikter om fordeling av jordeiendom, noe som fortsatt preger landet. Kun hvite fikk lov til å eie land, og lokalbefolkningen manglet helt grunnleggende rettigheter.

I 1952 brøt Mau Mau-opprøret ut, opprøret varte til 1956. Opprøret grunnet i en fredelig kampanje der Kenyas afrikanske union (KAU) stilte krav om at lokalbefolkningen skulle få tilgang på jord. Da den fredelige kampanjen ikke fikk gjennomslag, brøt det ut et væpnet opprør mot hvite innbyggere. Britene møtte opprøret med å sette store antall kenyanere i fangeleire under meget dårlige forhold.

Kenya ble selvstendig i 1963. Året etter ble Kenya republikk under ledelse av partiet Kenya African National UNION (KANU). I praksis har det vært et ettpartisystem med kun to ledere fra 1963 til 2002. Kritikk om styresettet har blitt slått hardt ned på. Opposisjonen i landet ble utsatt for undertrykking, og flere av opposisjonspartiene var forbudt. Etter den kalde krigens slutt fikk regimet i Kenya problemer med å holde på makten. Vestlige bistandsgivere stilte krav om demokratisering for at Kenya skulle fortsette å få støttemidler. Regimet fikk særlig kritikk for brudd på menneskerettighetene. I 1991 gikk regimet med på å innføre flerpartisystem, og under valget 2002 tapte KANU makten for første gang. 

Valget i 2007 førte til nærmere borgerlignende tilstander mellom etniske grupper, og over 1000 mennesker døde i opptøyer og 300 000 mennesker ble drevet på flukt.  Presidenten Uhuru Kenyatta og visepresidenten ble senere stilt for den internasjonale kriminaldomstolen (ICC) for medvirkningen, men vant likevel neste valg i 2013.

Siden 2011 har Kenya vært en del av Den afrikanske unions styrker i Somalia, og har siden den gang blitt utsatt for flere  store terrorangrep innenfor sine egne grenser.

Samfunn og politikk

Kenya er en republikk. Landet fikk en ny grunnlov i 2010, som skal bedre maktbalanse og desentralisering av makt, samt styrke rettsvesenet. Presidenten leder regjeringen, utnevner ministre og er statens formelle overhode. Presidenten og visepresidenten i landet velges hvert femte år. Presidenten kan ikke velges for mer enn to femårsperioder. Kenya har 47 fylker som alle har en guvernør og en fylkesforsamling. Det kenyanske partisystemet er svakt, og etnisk tilhørighet spiller ofte en stor rolle i politikken. Partisplittelser er vanlige, og det er ikke uvanlig at politikere bytter parti. Det er heller ikke uvanlig at det dannes nye partier og allianser før valg. Korrupsjon er utbredt, og politisk lojalitet kan kjøpes.

Uroligheter , vold og mistro preger politikken. Landets siste valg i 2017 der Kenyatte utropte seg som vinner,  ble annullert av høyesterett og omvalget ble boikottet av opposisjonen. Opposisjonslederen Rahila Odinga utnevnte seg som "folkets president" i januar 2018. I mars 2018 gikk Kenyatta og opposisjonlederen  Rahila Odinga sammen i en avtale om samarbeid. Dette har bedret situasjonen noe, men landet har fremdeles sterke politiske spenninger.  

Det bor rundt 40 ulike folkegrupper i Kenya. Nesten to tredjedeler av innbyggerne tilhører noen av de største folkegruppene i landet: kikuyu, luhya, kalenjin, lou og kamba. De ulike folkegruppene i Kenya har lenge levd i harmoni med hverandre, men motsetninger mellom de ulike gruppene har i nyere tid resultert i vold. Halve den kenyanske befolkningen er under 19 år.

Økonomi og handel

I forhold til de fleste afrikanske land hadde Kenya en sterk økonomi da landet ble selvstendig i 1963. 1980-årene bød på flere økonomiske problemer grunnet politisk vanstyre, mangel på dyrkbar jord og høy befolkningsvekst. I moderne tid har det vært store forskjeller mellom en liten velstående overklasse og det fattige, ofte jordløse flertallet av folket. De siste tiårene har økonomien sakte men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon og manglende modernisering utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske utvikling. Store deler av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen og Kenya er avhengig av internasjonal bistand.

De fleste kenyanere jobber med jordbruk. Kenya eksporterer te, grønnsaker, blomster og kaffe. Kenyas avhengighet av jordbruket har gjort landet sårbart for ustabil nedbør og svingninger i verdensmarkedsprisen på te og kaffe. I dag bidrar jordbruket med omtrent 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Tjenestesektoren står for over 60 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og turisme er en viktig næring. Kenya er også et viktig mellomland for handel med nabolandene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kenya på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 474 760 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  36,8
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,179
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  36,10
  prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  24,2
  Prosent
  Undervektige barn
  4,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  26,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  46
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  58
  År
  Malariatilfeller
  70,8
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  510
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  96
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  319
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  86,5
  Prosent
  Alfabetisme
  78,7
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  81,8
  Prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,78
  Prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  33,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  72
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  15
  Prosent
  Tilgang til strøm
  56,0
  Prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 595
  US Dollar
  Primærnæring
  32
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  16 179 130 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  2,27
  Prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  580 370
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,8
  Prosent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  50 950 879
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,565
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,590
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  57
  År
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  56,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  34 011
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  13 315
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  488 415
  Personer
  Internt fordrevne
  159 000
  Internt fordrevne
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  49
  Fredsindeksen
  2,354
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,80
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,31
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,05
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  5,61
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  66,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,919
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  39,85
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,51
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  97,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Kenya

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  69
  Prosent