[[suggestion]]
Kenya

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nairobi

Etniske grupper

Kikuyu 22%, luhya 14%, luo 13%, kalenjin 12%, kamba 11%, kisii 6%, meru 6%, andre afrikanske stammer 15%, ikke-afrikanere (asiatere, europeere, arabere) 1%

Språk

Engelsk (offisielt), kiswahili (offisielt), flere urspråk

Religion

Protestanter 47,7%, andre kristne 11,9%, katolikker 23,4%, muslimer 11,2%, tradisjonalister 1,7%, andre 1,8, ingen religion 2,4% (2009)

Innbyggertall

49 700 000

Styreform

Republikk

Areal

580 370 km2

Myntenhet

Kenyansk shilling

BNI pr innbygger

3 155 PPP$

Nasjonaldag

12. desember

Andre landsider

Geografi

Landskapet i Kenya er variert. Sør i landet finnes savannelandskap, i vest finnes tropisk regnskog, mens ørken preger landskapet i nord. Tvers igjennom landet strekker Riftdalen seg. Langs kanten av Riftdalen finnes Kenyas høyeste fjell, Mount Kenya. Landet er også kjent for Turkanasjøen som er en av verdens største varige ørkensjøer. Klimaet i Kenya varierer med landskapets høyde over havet. Klimaet langs kysten er tropisk, med høye temperaturer året rundt. På høysletten er det jevnt over litt kaldere, med tydeligere skiller mellom årstidene. De lavtliggende områdene rundt Viktoriasjøen oversvømmes med ujevne mellomrom, mens ørkenområdene i nord opplever tørkeperioder.

Kenya har svært dårlig vannkvalitet og store områder på landsbygda har ikke tilgang på rent vann i det hele tatt. Ulovlig hugging av den tropiske skogen vest i landet har ført til at den dyrkbare jorden skylles vekk med regn og flom. Global oppvarming og klimaendring påvirker Kenyas klima. Tørke og flom har blitt vanligere og er stadig mer alvorlig.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kenya ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arabiske handelsmenn slo seg ned langs kysten i Kenya på 700-tallet. Innlands i Kenya bodde afrikanske handelsmenn. Innlandsgruppene ble påvirket av arabisk handel langs kysten, og språket swahili og religionen islam spredte seg langs handelsveiene. På 1500-tallet kom portugisere til landet, invaderte byene langs kysten og opprettet en handelsvei til India. Kysten ble et viktig sentrum for slave- og varehandel. Da de europeiske stormaktene delte det afrikanske kontinentet mellom seg under Berlinkonferansen 1884-1885, sikret Storbritannia seg Kenya. Britene etablerte handelsstasjoner og plantasjer. I 1920 ble den britiske kolonien Kenya formelt opprettet. Lokalbefolkningen ble sterkt undertrykket, og de britiske koloniherrene oppfordret briter og andre europeere til å bosette seg i landet. Dette skapte konflikter om fordeling av jordeiendom, noe som fortsatt preger landet. Kun hvite fikk lov til å eie land, og lokalbefolkningen manglet helt grunnleggende rettigheter.

I 1952 brøt Mau Mau-opprøret ut, opprøret varte til 1956. Opprøret grunnet i en fredelig kampanje der Kenyas afrikanske union (KAU) stilte krav om at lokalbefolkningen skulle få tilgang på jord. Da den fredelige kampanjen ikke fikk gjennomslag, brøt det ut et væpnet opprør mot hvite innbyggere. Britene møtte opprøret med å sette store antall kenyanere i fangeleire under meget dårlige forhold.

Kenya ble selvstendig i 1963. Året etter ble Kenya republikk under ledelse av partiet Kenya African National UNION (KANU). I praksis har det vært et ettpartisystem med kun to ledere fra 1963 til 2002. Kritikk om styresettet har blitt slått hardt ned på. Opposisjonen i landet ble utsatt for undertrykking, og flere av opposisjonspartiene var forbudt. Etter den kalde krigens slutt fikk regimet i Kenya problemer med å holde på makten. Vestlige bistandsgivere stilte krav om demokratisering for at Kenya skulle fortsette å få støttemidler. Regimet fikk særlig kritikk for brudd på menneskerettighetene. I 1991 gikk regimet med på å innføre flerpartisystem, og under valget 2002 tapte KANU makten for første gang. 

Valget i 2007 førte til nærmere borgerlignende tilstander mellom etniske grupper, og over 1000 mennesker døde i opptøyer og 300 000 mennesker ble drevet på flukt.  Presidenten Uhuru Kenyatta og visepresidenten ble senere stilt for den internasjonale kriminaldomstolen (ICC) for medvirkningen, men vant likevel neste valg i 2013.

Siden 2011 har Kenya vært en del av Den afrikanske unions styrker i Somalia, og har siden den gang blitt utsatt for flere  store terrorangrep innenfor sine egne grenser.

Samfunn og politikk

Kenya er en republikk. Landet fikk en ny grunnlov i 2010, som skal bedre maktbalanse og desentralisering av makt, samt styrke rettsvesenet. Presidenten leder regjeringen, utnevner ministre og er statens formelle overhode. Presidenten og visepresidenten i landet velges hvert femte år. Presidenten kan ikke velges for mer enn to femårsperioder. Kenya har 47 fylker som alle har en guvernør og en fylkesforsamling. Det kenyanske partisystemet er svakt, og etnisk tilhørighet spiller ofte en stor rolle i politikken. Partisplittelser er vanlige, og det er ikke uvanlig at politikere bytter parti. Det er heller ikke uvanlig at det dannes nye partier og allianser før valg. Korrupsjon er utbredt, og politisk lojalitet kan kjøpes.

Uroligheter , vold og mistro preger politikken. Landets siste valg i 2017 der Kenyatte utropte seg som vinner,  ble annullert av høyesterett og omvalget ble boikottet av opposisjonen. Opposisjonslederen Rahila Odinga utnevnte seg som "folkets president" i januar 2018. I mars 2018 gikk Kenyatta og opposisjonlederen  Rahila Odinga sammen i en avtale om samarbeid. Dette har bedret situasjonen noe, men landet har fremdeles sterke politiske spenninger.  

Det bor rundt 40 ulike folkegrupper i Kenya. Nesten to tredjedeler av innbyggerne tilhører noen av de største folkegruppene i landet: kikuyu, luhya, kalenjin, lou og kamba. De ulike folkegruppene i Kenya har lenge levd i harmoni med hverandre, men motsetninger mellom de ulike gruppene har i nyere tid resultert i vold. Halve den kenyanske befolkningen er under 19 år.

Økonomi og handel

I forhold til de fleste afrikanske land hadde Kenya en sterk økonomi da landet ble selvstendig i 1963. 1980-årene bød på flere økonomiske problemer grunnet politisk vanstyre, mangel på dyrkbar jord og høy befolkningsvekst. I moderne tid har det vært store forskjeller mellom en liten velstående overklasse og det fattige, ofte jordløse flertallet av folket. De siste tiårene har økonomien sakte men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon og manglende modernisering utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske utvikling. Store deler av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen og Kenya er avhengig av internasjonal bistand.

De fleste kenyanere jobber med jordbruk. Kenya eksporterer te, grønnsaker, blomster og kaffe. Kenyas avhengighet av jordbruket har gjort landet sårbart for ustabil nedbør og svingninger i verdensmarkedsprisen på te og kaffe. I dag bidrar jordbruket med omtrent 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Tjenestesektoren står for over 60 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og turisme er en viktig næring. Kenya er også et viktig mellomland for handel med nabolandene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kenya på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Gå til all statistikken for landet.