[[suggestion]]
Kirgisistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bishkek

Etniske grupper

Kirgisere 73.2%, usbekere 14.6%, russere 5.8%, dungan 1,1%, andre 5.3% (inkludert uighurer, tadsjiker tyrkere, kasaker, tatarer, ukrainere, koreanere, tyskere) (2017)

Språk

Kirgisisk (offisielt) 71.4%, usbekisk 14.4%, russisk (offisielt) 9%, andre 5.2% (2009)

Religion

Muslimer 75%, russisk-ortodokse 20%, andre 5%

Innbyggertall

6 132 932

Styreform

Republikk

Areal

199 949 km2

Myntenhet

Som à 100 tyin

BNI pr innbygger

3 552 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

Kirgisistan er et lite fjelland i Sentral-Asia. Langs grensen til Kina dominerer fjellkjeden Tian Shan som er dekket av snø store deler av året. Landets høyeste fjell, Pik Pobedy, er 7439 m.o.h. Resten av landet består av flere fjellkjeder atskilt av daler. Nordøst i landet ligger Issyk-Kül, verdens nest største fjellinnsjø, omringet av høye fjelltopper. Den sørvestre delen av landet ligger i Ferganadalen, her gjør det subtropiske klimaet og fruktbare jordsmonnet jordbruk og matproduksjon til en viktig industri. De nordlige delene av landet har innlandsklima med store forskjeller mellom vinter og sommer.

Forurenset vann er et stort problem. Giftig avløpsvann fra gruvedrift blir ikke tilstrekkelig renset, og utgjør en stor trussel for landets elver og vann. Landet plages også av redusert jordkvalitet etter mange år med overgjødsling og feilvanning. I tillegg har overbeite ført til at rundt 60 prosent av landet er rammet av jorderosjon. Det vil si at den dyrkbare jorda slites vekk av vind, vann, byggevirksomhet og lignende.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kirgisistan ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Sentral-Asia, der Kirgisistan ligger, har vært bebodd av nomadiske folkegrupper i flere tusen år. Området har også blitt kontrollert av en rekke store riker, som mongolene, uighurene og kokand-khanatet. I 1918 tok Sovjetunionen kontroll over området. Under Stalins styre ble den kirgisiske befolkningen for første gang tvunget til å etablere faste bosteder, og å legge sin nomadiske livsstil til side.

For å styrke sin kontroll over området bestemte Sovjetunionen at Sentral-Asia skulle deles inn i fem ulike sovjetrepublikker. Delingen av disse landene var preget av lite omtanke, og landenes grenseområder er fremdeles omdiskuterte i dag. I 1991 da Sovjetunionen kollapset, og Kirgisistan ble en selvstendig republikk, blusset etniske konflikter opp mellom de fem sentralasiatiske republikkene. Ferganadalen, som strekker seg gjennom Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan ble et sentrum for de etniske konfliktene.

Siden Kirgisistan ble selvstendig i 1991 har landets politikk vært preget av store politiske uroligheter, revolusjon, korrupsjon og vanstyre. I 2010 eskalerte den politiske konflikten, særlig de sørlige delene av landet ble hardt rammet av voldelige opptøyer og store ødeleggelser. Landet fikk i 2010 en ny grunnlov og ble formelt et parlamentarisk demokrati.

Samfunn og politikk

Kirgisistan er en republikk der den formelle makten sitter hos en president som blir valgt hvert sjette år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Landet har også en regjering og en statsminister. Manglende demokratiske prosesser har imidlertid gjort at presidentens makt er veldig stor i forhold til statsministerens og regjeringens.

Politikken er sterkt preget av utbredt korrupsjon. Dette har ført til at demokratiet i de fleste tilfeller svikter. Krenkelser og menneskerettighetsbrudd forekommer ofte, og konflikter mellom landets forskjellige folkegrupper har eskalert. I tillegg har stor fattigdom, mangel på et fungerende styre og dårlig utbygd infrastruktur gjort Kirgisistans befolkning spesielt utsatt for smitte og spredning av sykdommer. Landets helsetilbud er dårlig utbygd, og det er en stor mangel på medisiner, vaksiner og annet medisinsk utstyr.

Kirgisistans politiske situasjon og korrupsjonen har ført til at organisert kriminalitet har fått fotfeste i landet, særlig i form av narkotikasmugling. De siste årene har også militant islamisme blitt et voksende problem for landet. Disse miljøene har fått andre land som Kina, Russland, Usbekistan, Tadsjikistan og USA til å reagere sterkt på landets politiske situasjon og manglende kontroll.

Økonomi og handel

Kirgisistan er et fattig land med dårlig utviklet infrastruktur og industri. Landet har ikke maktet å utnytte sine store naturresurser. Det finnes olje, gass, mineraler og edle metaller i landet, men driften er verken godt nok utnyttet eller godt nok kontrollert. Til tross for dette utgjør utvinning og eksport av gull og andre edle metaller over 30 prosent av landets inntekt. Jordbruket er en annen viktig næring, og bomull, ull, silke, sukker og kjøtt er viktige eksportvarer.

Den kirgisiske økonomien er veldig ustabil. Den usikre politiske situasjonen, og det ustabile forholdet til nabolandene gjør at landets økonomi varierer mye fra år til år. Landet forblir avhengig av internasjonal bistand, og av at utvandrede kirgisere sender penger hjem til familie og bekjente i hjemlandet. Om lag 30 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom.

På sikt kan turistnæringen bli en viktig industri for Kirgisistan. De politiske forholdene og den utbredte korrupsjonen har imidlertid gjort at få turister kommer, og at få utenlandske selskaper velger å investere i landet.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kirgisistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  460 820 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  25,40
  prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,672
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,606
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  5,26
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  35,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  32
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  9 608
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,65
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  199 950
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,3
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  174
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 673
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  442
  Personer
  Fredsindeksen
  2,181
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  97,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  18,92
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  164 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,92
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  78,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  30
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,2
  Prosent av BNP
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,5
  Prosent
  Undervektige barn
  2,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  12,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  68
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  76
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  38
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  144
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,2
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  89,9
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,394
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,17
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  66,3
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  83
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 941
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  14,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  7 564 738 836
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 220
  US Dollar
  Primærnæring
  12
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,04
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  38,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  207
  Personer
  Befolkningstall
  6 132 932
  tall