[[suggestion]]
Kirgisistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bishkek

Etniske grupper

Kirgisere 64,9%, usbekere 13,8%, russere 12,5%, dungan 1,1%, ukrainere 1%, uighurer 1%, andre 5,7 (1999)

Språk

Kirgisisk (offisielt) 64,7%, usbekisk 13,6%, russisk (offisielt) 12,5%, dungun 1%, andre 8,2% (1999)

Religion

Muslimer 75%, russisk-ortodokse 20%, andre 5%

Innbyggertall

5 334 000

Styreform

Republikk

Areal

199 949 km2

Myntenhet

Som à 100 tyin

BNI pr innbygger

3 552 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

Kirgisistan er et lite fjelland i Sentral-Asia. Langs grensen til Kina dominerer fjellkjeden Tian Shan som er dekket av snø store deler av året. Her er den høyeste fjelltoppen Pik Pobedy på 7439 moh. Resten av landet består av andre fjellkjeder atskilt av daler. Nordøst er Issyk-Kül, verdens nest største fjellinnsjø, omringet av høye fjelltopper. I sørvest er Ferganadalen hvor elven Syr-Darja renner vestover mot Usbekistan. Klimaet i Ferganadalen er subtropisk. I nord er det innlandsklima med store forskjeller mellom vinter og sommer. Forurenset vann er et stort problem i Kirgisistan. Giftig avløpsvann fra gruver blir ikke tilstrekkelig renset fra på grunn av dårlige renseanlegg. Landet plages også av for salt jordsmonn, på grunn av kunstig vanning av jordbruksområder. Overbeite har ført til at 60 % av landet er rammet av jorderosjon. Det vil si at den dyrkbare jorda slites vekk på grunn av vind, vann, byggevirksomhet og lignende. 

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kirgisistan ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man tror at kirgisere opprinnelig kom fra Tyrkia. Tidligere gikk området som Kirgisistan er en del av, under navnet Turkestan, som minner oss om at tyrkiske folkeslag utgjør det viktigste befolkningsinnslaget. På 800-tallet erobret de uigurenes rike, i det som nå er Mongolia. Djengis Khan beseiret dem på 1200-tallet, og kirgiserne rømte sørover til dagens Kirgisistan. Da russerne kom på 1800-tallet, var området underlagt kokand-khanatet. Det var et usbekisk fyrstedømme som kontrollerte deler av Sentral-Asia på 1700- og 1800-tallet. Mange var misfornøyde med høyt skattetrykk fra Kokand, og overga seg frivillig til Russland. I 1918 ble Kirgisistan del av Sovjetunionen. Kirgiserne var opprinnelig nomader, men i 1928 ble de av Stalin tvunget til å bli bofaste. Som en del av sovjets politikk skulle hele det Sentral-asiatiske området deles inn i fem ulike unionsrepublikker. Grensetrekkingen var ganske tilfeldig: Store grupper usbeker og tadsjiker ble for eksempel boende utenfor området som ble tildelt deres gruppe. Systemet fungerte så lenge Sovjetunionen la lokk på konfliktene.

Etter Sovjetunionens fall i 1991 ble Kirgisistan selvstendig. Men i den folkerike Ferghanadalen, som krysser grensene til Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan blusset etniske spenninger opp. Dalen er et lappeteppe av etniske grupper og er et av de mest konfliktfylte områdene i dagens Sentral-Asia. I Kirgisistan ble Akajev ble valgt til president. Han var den eneste av lederne i de nye sentralasiatiske landene som ikke kom fra kommunistpartiet. Han ville gjøre fjellandet til "Sentral-Asias Sveits". Å få modernisert produksjonsapparatet og en nedslitt infrastruktur ble viktig for Akajev. Han gjennomførte en storstilt privatisering  og åpnet for utenlandsk kapital og investeringer. 

I stedet ble styret hans preget av valgfusk og vannstyre. Korrupsjon har gjennomsyret samfunnet og statsapparatet, og er et stort problem. Eksamener, stillinger, byggetillatelser, offentlige kontrakter, dommer - alt er til salgs for den som har penger. Akajev ble styrtet etter et opprør i 2005 - den såkalte tulipanrevolusjonen. Etterfølgeren Bakijev var ikke bedre enn sin forgjenger, han ble fjernet etter opptøyer i april 2010. 

I kjølvannet av at Bakijev ble avsatt, brøt de verste urolighetene i manns minne ut i det etnisk delte Sør-Kirgisistan. I byen Osj ble hele bydeler satt i brann, og hundretusener av usbekere måtte flykte. Den kirigistanske statsmakten har i dag bare begrenset kontroll i sør. Usbekistan, Tadsjikistan, Kina og Russland er alle bekymret for lovløsheten i området, som allerede er et viktig knutepunkt for smugling av opium og heroin fra Afghanistan. Man er redd for at området kan bli en base for islamistiske opprørere. 

Samfunn og politikk

Veien mot vellykket demokrati har vært vanskelig i Kirgisistan. Siden selvstendigheten i 1991 har landet i prinsippet vært demokratisk republikk, men presidenten har hatt stor makt og menneskerettighetene vært truet. Det politiske systemet har vært preget av korrupsjon og valgfusk. Forholdet mellom ulike etniske grupper har lenge vært turbulent. Ferganadalen deles av Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan og er tett befolket. Tvister om land og vann, høy arbeidsløshet og fattigdom har her ført til flere blodige sammenstøt mellom de ulike folkegruppene. Særlig byen Osj på grensen til Usbekistan er utsatt for voldelige opptøyer. Her har det også vært kamper mellom islamistiske bevegelser og den kirgisiske hæren. I april 2010 flyktet president Bakijev til Hviterussland etter store demonstrasjoner i Bisjkek. Landet fikk en midlertidig regjering før nyvalg i 2011. Etter presidentvalget i 2011 er situasjonen fremdeles ustabil. Helsetilstanden i Kirgisistan er dårlig, mye på grunn av mangel på medisiner, vaksiner og annet medisinsk utstyr. Organisert kriminalitet har godt fotfeste i landet, og øker i takt med narkotikasmuglingen fra Afghanistan og Tadsjikistan.

Et annet problem er at militante islamister markerer seg i landet. Myndighetene forsøker å kontrollere visse religiøse samfunn, og flere imamer har blitt fengslet. Usbekere ser det annerledes og mener at myndighetene forsøker å undertrykke opposisjonelle usbekere under dekke av å bekjempe islamsk terrorisme. 

Økonomi og handel

Kirgisistan er et fattig land med dårlig utviklet infrastruktur og industri. Det er blant annet grunnen til at verdifulle naturressurser som mineraler og jernmalm ikke har ført til økt rikdom. Gull er blitt utvunnet siden 1997 og står i dag for 40 % av eksportinntektene. Bomull, ull og kjøtt er andre viktige eksportvarer. Russland er fremdeles den viktigste handelspartneren, men det ser ut til at Kina er i ferd med å ta over markedet. Korrupsjon har for en stor del skremt vekk utenlandske investorer. Rundt halvparten av arbeidskraften er sysselsatt i primærnæringen og landet er selvforsynt med jordbruksprodukter. Dette til tross for at bare 7 % av landet har dyrkbar jord.

Kirgisistan er det eneste landet i verden med både russisk og amerikansk militærbase, noe som viser at godt forhold til mektige land er viktig med en utsatt posisjon i Sentral-Asia. Nærheten til Afghanistan gjør landet til et viktig støttepunkt for NATO.Fremvoksende regionale makter som Iran og Tyrkia investerer også aktivt og trekker fordeler av en felles kulturell arv. Det økonomiske potensialet i Kirgisistan er stort. Vannkraftverkene fungerer ikke optimalt, mye på grunn av dårlige ledningsnett. I sovjettiden var landet et turistmål på grunn av vakker natur. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kirgisistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  199 949
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,3
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 132 932
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,394
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,672
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  6,0
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  207
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 346
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  446
  Personer
  Internt fordrevne
  164 000
  Internt fordrevne
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  174
  Fredsindeksen
  2,181
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  19
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  142
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,65
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,08
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  12
  Drapsrate
  4,49
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  97,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,967
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  18,41
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  34,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  33,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  78,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  59
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,5
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  93
  Prosent
 •  

  Kirgisistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  16,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  12
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  7 257 121 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data