Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kirgisistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bishkek

Etniske grupper

Kirgisere 64,9%, usbekere 13,8%, russere 12,5%, dungan 1,1%, ukrainere 1%, uighurer 1%, andre 5,7 (1999)

Språk

Kirgisisk (offisielt) 64,7%, usbekisk 13,6%, russisk (offisielt) 12,5%, dungun 1%, andre 8,2% (1999)

Religion

Muslimer 75%, russisk-ortodokse 20%, andre 5%

Innbyggertall

5 334 000

Styreform

Republikk

Areal

199 949 km2

Myntenhet

Som à 100 tyin

BNI pr innbygger

3 427 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

Kirgisistan er et lite fjelland i Sentral-Asia. Langs grensen til Kina dominerer fjellkjeden Tian Shan som er dekket av snø store deler av året. Her er den høyeste fjelltoppen Pik Pobedy på 7439 moh. Resten av landet består av andre fjellkjeder atskilt av daler. Nordøst er Issyk-Kül, verdens nest største fjellinnsjø, omringet av høye fjelltopper. I sørvest er Ferganadalen hvor elven Syr-Darja renner vestover mot Usbekistan. Klimaet i Ferganadalen er subtropisk. I nord er det innlandsklima med store forskjeller mellom vinter og sommer. Forurenset vann er et stort problem i Kirgisistan. Giftig avløpsvann fra gruver blir ikke tilstrekkelig renset fra på grunn av dårlige renseanlegg. Landet plages også av for salt jordsmonn, på grunn av kunstig vanning av jordbruksområder. Overbeite har ført til at 60 % av landet er rammet av jorderosjon. Det vil si at den dyrkbare jorda slites vekk på grunn av vind, vann, byggevirksomhet og lignende. 

Historie

Man tror at kirgisere opprinnelig kom fra Tyrkia. Tidligere gikk området som Kirgisistan er en del av, under navnet Turkestan, som minner oss om at tyrkiske folkeslag utgjør det viktigste befolkningsinnslaget. På 800-tallet erobret de uigurenes rike, i det som nå er Mongolia. Djengis Khan beseiret dem på 1200-tallet, og kirgiserne rømte sørover til dagens Kirgisistan. Da russerne kom på 1800-tallet, var området underlagt kokand-khanatet. Det var et usbekisk fyrstedømme som kontrollerte deler av Sentral-Asia på 1700- og 1800-tallet. Mange var misfornøyde med høyt skattetrykk fra Kokand, og overga seg frivillig til Russland. I 1918 ble Kirgisistan del av Sovjetunionen. Kirgiserne var opprinnelig nomader, men i 1928 ble de av Stalin tvunget til å bli bofaste. Som en del av sovjets politikk skulle hele det Sentral-asiatiske området deles inn i fem ulike unionsrepublikker. Grensetrekkingen var ganske tilfeldig: Store grupper usbeker og tadsjiker ble for eksempel boende utenfor området som ble tildelt deres gruppe. Systemet fungerte så lenge Sovjetunionen la lokk på konfliktene.

Etter Sovjetunionens fall i 1991 ble Kirgisistan selvstendig. Men i den folkerike Ferghanadalen, som krysser grensene til Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan blusset etniske spenninger opp. Dalen er et lappeteppe av etniske grupper og er et av de mest konfliktfylte områdene i dagens Sentral-Asia. I Kirgisistan ble Akajev ble valgt til president. Han var den eneste av lederne i de nye sentralasiatiske landene som ikke kom fra kommunistpartiet. Han ville gjøre fjellandet til "Sentral-Asias Sveits". Å få modernisert produksjonsapparatet og en nedslitt infrastruktur ble viktig for Akajev. Han gjennomførte en storstilt privatisering  og åpnet for utenlandsk kapital og investeringer. 

I stedet ble styret hans preget av valgfusk og vannstyre. Korrupsjon har gjennomsyret samfunnet og statsapparatet, og er et stort problem. Eksamener, stillinger, byggetillatelser, offentlige kontrakter, dommer - alt er til salgs for den som har penger. Akajev ble styrtet etter et opprør i 2005 - den såkalte tulipanrevolusjonen. Etterfølgeren Bakijev var ikke bedre enn sin forgjenger, han ble fjernet etter opptøyer i april 2010. 

I kjølvannet av at Bakijev ble avsatt, brøt de verste urolighetene i manns minne ut i det etnisk delte Sør-Kirgisistan. I byen Osj ble hele bydeler satt i brann, og hundretusener av usbekere måtte flykte. Den kirigistanske statsmakten har i dag bare begrenset kontroll i sør. Usbekistan, Tadsjikistan, Kina og Russland er alle bekymret for lovløsheten i området, som allerede er et viktig knutepunkt for smugling av opium og heroin fra Afghanistan. Man er redd for at området kan bli en base for islamistiske opprørere. 

Samfunn og politikk

Veien mot vellykket demokrati har vært vanskelig i Kirgisistan. Siden selvstendigheten i 1991 har landet i prinsippet vært demokratisk republikk, men presidenten har hatt stor makt og menneskerettighetene vært truet. Det politiske systemet har vært preget av korrupsjon og valgfusk. Forholdet mellom ulike etniske grupper har lenge vært turbulent. Ferganadalen deles av Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan og er tett befolket. Tvister om land og vann, høy arbeidsløshet og fattigdom har her ført til flere blodige sammenstøt mellom de ulike folkegruppene. Særlig byen Osj på grensen til Usbekistan er utsatt for voldelige opptøyer. Her har det også vært kamper mellom islamistiske bevegelser og den kirgisiske hæren. I april 2010 flyktet president Bakijev til Hviterussland etter store demonstrasjoner i Bisjkek. Landet fikk en midlertidig regjering før nyvalg i 2011. Etter presidentvalget i 2011 er situasjonen fremdeles ustabil. Helsetilstanden i Kirgisistan er dårlig, mye på grunn av mangel på medisiner, vaksiner og annet medisinsk utstyr. Organisert kriminalitet har godt fotfeste i landet, og øker i takt med narkotikasmuglingen fra Afghanistan og Tadsjikistan.

Et annet problem er at militante islamister markerer seg i landet. Myndighetene forsøker å kontrollere visse religiøse samfunn, og flere imamer har blitt fengslet. Usbekere ser det annerledes og mener at myndighetene forsøker å undertrykke opposisjonelle usbekere under dekke av å bekjempe islamsk terrorisme. 

Økonomi og handel

Kirgisistan er et fattig land med dårlig utviklet infrastruktur og industri. Det er blant annet grunnen til at verdifulle naturressurser som mineraler og jernmalm ikke har ført til økt rikdom. Gull er blitt utvunnet siden 1997 og står i dag for 40 % av eksportinntektene. Bomull, ull og kjøtt er andre viktige eksportvarer. Russland er fremdeles den viktigste handelspartneren, men det ser ut til at Kina er i ferd med å ta over markedet. Korrupsjon har for en stor del skremt vekk utenlandske investorer. Rundt halvparten av arbeidskraften er sysselsatt i primærnæringen og landet er selvforsynt med jordbruksprodukter. Dette til tross for at bare 7 % av landet har dyrkbar jord.

Kirgisistan er det eneste landet i verden med både russisk og amerikansk militærbase, noe som viser at godt forhold til mektige land er viktig med en utsatt posisjon i Sentral-Asia. Nærheten til Afghanistan gjør landet til et viktig støttepunkt for NATO.Fremvoksende regionale makter som Iran og Tyrkia investerer også aktivt og trekker fordeler av en felles kulturell arv. Det økonomiske potensialet i Kirgisistan er stort. Vannkraftverkene fungerer ikke optimalt, mye på grunn av dårlige ledningsnett. I sovjettiden var landet et turistmål på grunn av vakker natur. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kirgisistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Arbeidsledighet blant kvinner
    9,1
    Prosent
    Arbeidsledighet blant unge
    14,9
    Prosent
    Arbeidsledighet
    8,1
    Prosent
    Primærnæring
    17
    Prosent
    Sekundærnæring
    27
    Prosent
    Sårbar sysselsetting, kvinner
    0
    Prosent
    Tertiærnæring
    56
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Areal
    199 949
    Kvadratkilometer
    Arealbruk, dyrkbar mark
    6,7
    Prosent av totalt landareal
    Landområder dekket av skog
    3,3
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Befolkningstall
    6 045
    1000 innbyggere
    Fruktbarhetstall
    2,9
    Antall barn per kvinne
    Forventet levealder
    68
    År
    Forventet levealder for kvinner
    72
    År
    Forventet levealder for menn
    64
    År
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Barnearbeid
    25,8
    Prosent av barn 5-17 år.
    Drapsrate
    5
    Antall drap per 100.000 innbyggere
    Offentlig registrerte fødsler
    97,7
    Prosent av barn under fem år
    GDI - likestillingsutvikling
    0,967
    Skala
    Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
    0,394
    Skala: 0-1 (der 0 er best)
    HDI - indeks for menneskelig utvikling
    0,664
    Skala: 0-1 (der 1 er best)
    Innsatte uten dom
    20,92
    Prosent av insatte
    Korrupsjon
    28
    Skala:0-100
    Likestilling i styring av landet
    19,17
    Prosent
    Global lykkeindeks
    33,1
    Skala: 1-100 (der 100 er best)
    Sårbare stater
    82,2
    Indeks (0-120)
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Atomkraft
    Mangler data
    millioner kilowattimer (kWh)
    Fornybar energi
    22
    Prosent fornybar av totalt energikonsum
    Strømforbruk pr innbygger
    1 887
    Kwt per innbygger
    Tilgang til strøm
    100,0
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Ekstrem fattigdom
    2,9
    Prosent
    Befolkning som lever i slum i byer
    Mangler data
    Prosent av bybefolkningen
    Underernært befolkning
    6,0
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Asylsøkere etter ankomstland
    207
    Personer
    Flyktninger, etter land de har flyktet fra
    2 502
    Personer
    Flyktninger, flyktet til
    354
    Personer
    Internt fordrevne
    0
    Internt fordrevne
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Antall drepte i væpnede konflikter
    174
    Fredsindeksen
    2,359
    Skala: 1-5 (1 er best)
    Militærutgifter
    3,4
    Prosent av BNP
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Barnedødelighet
    21
    Antall per 1000 levendefødte
    Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
    42
    Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
    Svangerskapsrelatert dødelighet
    76
    Dødsfall per 100.000 levendefødte
    Tuberkulosetilfeller
    142
    Tilfeller per 100.000 innb.
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Barneekteskap
    12
    Henrettelser
    Mangler data
    Antall henrettede
    Kvinner i lederstillinger
    Mangler data
    Prosent
    Politiske rettigheter
    5
    Skala: 1-7 (1 er best)
    Pressefrihet
    30,92
    Skala der 0 er best
    Sivile rettigheter
    5
    Skala: 1-7 (1 er best)
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Biologisk mangfold
    0,98
    Rødlisteindeks
    CO2-utslipp per innbygger
    1,72
    Tonn CO2 per innbygger
    Materielt fotavtrykk
    7,08
    Tonn per innbygger
    Økologisk fotavtrykk
    Mangler data
    Hektar per person
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Mobildekning
    59
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Lese- og skrivekyndighet blant unge
    99,8
    Prosent
    Alfabetisme
    99,5
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Tilgang til rent vann
    90,0
    Prosent
    Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    93
    Prosent
  •  

    Kirgisistan

    Enhet

    Vis graf

    Bruttonasjonalprodukt
    6 571 853 849
    US Dollar
    BNP per innbygger
    1 103
    US Dollar
    Økonomisk vekst
    1,87