[[suggestion]]
Kiribati

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bairiki på Tarawa

Etniske grupper

Mikronesere 98, 8%

Språk

I-Kiribati, engelsk (offisielt)

Religion

Katolikker 55%, protestanter 36%, Mormonere 3.1%, Bahai 2.2%, Syvende dags adventister 1.9%, andre 1.8%

Innbyggertall

100 000

Styreform

Republikk

Areal

810 000

Myntenhet

Australsk dollar

BNI pr innbygger

2 109 PPP$

Nasjonaldag

12. juli

Andre landsider

Geografi

Kiribati består av en øy (Banaba) og 32 korallatoller fordelt på tre øygrupper. Korallatollene er egentlige toppene av undersjøiske vulkaner, og de fleste ligger bare noen få meter over havet. Atollene er stort sett dekket av kokospalmer og skruepalmer og har dårlig jordsmonn.  Høyeste punkt er på øya Banaba, 80 meter over havet. Ni av ti bor i øygruppen Gilbert Islands, de aller fleste på Tarawa-atollen hvor hovedstaden ligger.

Kiribati har tropisk klima, og nedbørsmengden varierer og tørke er et tilbakevendende problem. Kiribatis største bekymring er uten tvil klimaendringene. Hele landet vil forsvinne hvis forskernes beregninger for hvor mye havet vil stige, slår til. I 2008 tok statsministeren initiativ til å lage en langsiktig beredskapsplan for evakuering og bosetting av Kiribatis befolkning i andre land. Han henvendte seg i første omgang til New Zealand og Australia, og mente at hele befolkningen vil måtte flytte i løpet av de neste 50 årene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kiribati ville vi trenge 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene slo seg ned på øyene så tidlig som tre tusen år før Kristus. De fleste øyene i Mikronesia, utenom Gilbert-øyene, har tradisjonelt vært basert på kvinnelig familiestruktur (matriarkat).

De første europeere var spanske sjøfarere som kom på 1500-tallet, men øyene fikk navnet fra Thomas Gilbert, en britisk eventyrer som slo seg ned i 1788. På 1800-tallet brukte hvalfangere øyene som base under spermhvalfangsten og fra 1900 ble det satt i gang storstilt fremstilling av fosfat. Øyene ble annektert av Storbritannia fra 1880 og fikk status som kronkoloni i 1915. Under den annen verdenskrig var Kiribati okkupert av japanerne. Fosfatressursene tok slutt i løpet av 60-tallet, og hadde egentlig ødelagt øya. Pengene landet trengte for å bli selvstendige fikk det hovedsakelig fra en britisk erstatningsutbetaling for ødeleggelsene. 

Kronkolonien fikk indre selvstyre 1971. I 1975 ble noen øyer fraskilt som en selvstendig stat, Tuvalu, og ønsket om uavhengighet vokste i regionen.  Den nye staten Kiribati fikk selvstendighet i 1979. Ved en vennskapsavtale samme år fraskrev USA seg formelt sine territoriale krav på 14 av de 33 øyene Kiribati består av. Ieremia Tabai ble landets første president. Han ble valgt flere ganger frem til 1991, da den forrige visepresidenten Teatao Teannaki tok over. Teannaki måtte gå etter at flere i hans regjering var mistenkt for å ha jukset til seg penger. I det neste presidentvalget vant opposisjonslederen Teburoro Tito. Tito ble valgt i tre perioder, men hans siste periode ble kortvarig. Da ble han felt fordi han ikke ville gå ut med detaljer i en avtale han hadde gjort med Kina, om satellittovervåking på hovedøya Tarawa. Titos etterfølger, Anote Tong, innfridde et viktig løfte om å stenge Kinas satelittbasen, ved å anerkjenne staten Taiwan. Etter dette brøt Kina den diplomatiske kontakten og stengte stasjonen. 

I 2006 ønsket innbyggerne på Banaba å bli en del av Fiji. Bakgrunnen for dette var at erstatningspengene etter ødeleggelsen av Banaba, styres av regjeringen i Kiribati. De var ikke fornøyd med håndteringen av pengene. I 2007 ble Tong gjenvalgt som president. Han blir regnet som den som har fått til økonomisk vekst i landet på 2000-tallet. I 2011 var Ban Ki-Moon på besøk på øya for å plante et mangroveplantasje for å holde havet tilbake. Hovedsakene i valgkampen var om de ønsker bistand fra Kina eller Taiwan, og prisen på kokosnøttkjøtt, som påvirker levestandarden på de fattigere øyene mye. President Tong vakte internasjonal oppmerksomhet i 2013 da han kunngjorde at Kiribati skulle kjøpe land av Fiji. Mange trodde dette handlet om å skaffe nytt land som klimaflyktninger kunne bosette seg på, men Tong selv mente at dette var for å garantere tilgangen til mat. 

Samfunn og politikk

Grunnloven fra 1979 slår fast at Kiribati er republikk. Presidenten er stats- og regjeringssjef og utnevner alle landets dommere. Presidentene utnevner også regjeringen som, i tillegg til presidenten, består av visepresident, justisminister og 12 andre ministere. Politiske partier i egentlig forstand finnes ikke, i stedet er politikken løst organisert i allianser som først og fremst bygger på familiebånd og geografisk samhørighet.

Livet i Kiribati dreier seg rundt storfamilien og maneaban, det vil si huset som utgjør samlingsplassen i hver by og landsby. Samfunnet preges av tradisjonelle tanker om at kollektive interesser går foran individet, og at politikken skal drives av eldre menn. Befolkningsveksten i landet er høy. En tredel av alle innbyggerne er barn under 15 år. Nesten halvparten av Kiribatis befolkning bor i og rundt hovedstaden. Det har ført til to problemer. Slumområder og liten tilgang til land, hvor man kan dyrke mat. Dessuten er risikoen for at man bruker opp ferskvannsressursene hele tiden overhengende. En av tre mangler tilgang til rent vann, som igjen har ført til spredning av en rekke dødelige sykdommer som kolera, tuberkulose, diaré og gulsot. På Tarawa mangler hver tredje innbygger tilgang til toalett. Alternativet er da å gjøre sitt nødvendige ute i havet, langs strendene. Det gjør fisken ved stranden farlig å spise. 

Landet ble til en viss grad bygd ut og modernisert i den sterkt eksportorienterte økonomien tidlig på 1900-tallet og skoler og helsevesen er bygd ut etter vestlig modell. Det finnes ikke riksdekkende telefonnett på Kiribati og bare 2 % av innbyggerne brukte internett i 2008. De store avstandene gjør også samferdsel vanskelig. 

Økonomi og handel

Befolkningen i Kiribati lever for det meste av småskala jordbruk og fiske. Bare én av fire har vanlig, betalt arbeid, og rundt halvparten av disse jobber i det offentlige. Frem til 1979 ble fosfat utvunnet på Banaba og avviklingen av næringen, som stod for omkring 80 % av eksportinntektene og 50 % av statsinntektene, har hatt en ødeleggende virkning på økonomien.

Kiribatis viktigste ressurs er havet. Innbyggerne selv fisker stort sett til eget forbruk. FN regner Kiribati som et av verdens minst utviklede land, og flertallet på øyene lever av det naturen gir dem. Fiske var en viktig næring, men det statlige fiskeriselskapet ble nedlagt i 1991 på grunn av sterk nedgang i fangsten. Salg av fiskerilisenser til andre land har siden blitt en viktig inntektskilde. Omtrent en firedel av landets inntekter kommer fra salg av slike kvoter. Kiribatiere som arbeider i utlandet eller på utenlandske skip overfører også store og viktige bidrag til Kiribatis økonomi. Turisme er et satsningsområde og utgjør rundt 15 % av landets inntekter. Resten av landets inntekter kommer fra utviklingsbistand. De viktigste giverne er EU, Australia, New Zealand, Japan, Canada, USA, FN og Taiwan. Kiribati er avhengig av å importere mye av den maten de trenger. 

Kiribati må importere brensel i form av diesel, men håper at de kan erstatte importen ved å utvikle solcelleenergi og bruke kokosnøttolje. 

Storbritannia og USA har brukt øya Kiritimati (Christmas Island, for øvrig verdens største korallatoll) som operasjonsbase for kjernefysiske prøvesprengninger siden 50-tallet.  Flere øyer i Kiribati har også blitt brukt som utskytnings- og landingsbaser for romfartøyer.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kiribati på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  12,9
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,80
  prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  15,0
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  118 414
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,612
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  55
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  497
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,78
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,56
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  20
  Drapsrate
  7,50
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  9,77
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  6,52
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  63
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  66,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  40
  Prosent
 •  

  Kiribati

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  8
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data