Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kongo, Den demokratiske republikk

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kinshasa

Etniske grupper

Mongo, luba, kongo (bantu-stammer) og mangbetu-azande 45%, andre afrikanske stammer (over 200) 55%

Språk

Fransk (offisielt), lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion

Katolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre/uspesifisert/ingen 10%

Innbyggertall

68 millioner

Styreform

Republikk

Areal

2 344 860 km2

Myntenhet

Kongolesiske franc

BNI pr innbygger

783 PPP$

Nasjonaldag

Uavhengighetsdag 30 juni

Andre landsider

Geografi

Landskapet i DR Kongo preges av Riftdalen, en enorm geologisk formasjon som har blitt dannet gjennom tusener av år der to deler av jordskorpen møtes. Riftdalen strekker seg fra Syria til Mosambik, og dominerer de østlige delene av landet, hvor den har skapt hyppig vulkansk aktivitet og store innsjøer. Riftdalen er også hovedårsaken til at landet er svært rikt på minerale ressurser som kobber, gull, sølv og diamanter. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever hyppige tordenvær og har verdens nest største regnskog. I de sørlige og nordlige regionene er klimaet tropisk og svært fuktig med lange regntidsperioder, mens de sentrale områdene langs ekvator ikke har forskjeller mellom årstidene. Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i lander. De største miljøproblemene knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging, grunnet dårlig utbygget infrastruktur og avhengighet av tre til brensel.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Den demokratiske republikk ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For mer enn 2000 år siden begynte flere folkegrupper å bosette seg i landet, og fra 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. Det velstående Kongo-kongedømmet etablerte for første gang kontakt med europeere da portugiserne ankom kysten rundt 1480. Utover på 1800-tallet ble tusener av mennesker fanget som slaver, og de lokale kongedømmene gikk under etter hvert som handelen med mennesker og mineraler vokste i omfang. Den belgiske kong Leopold II overtok i 1884 DR Kongo som sin personlige eiendom, og tilranet seg enorme rikdommer gjennom brutal utnyttelse. DR Kongo ble belgisk koloni i 1908, og ble selvstendig i 1960. I 1965 grep generalen Joseph Mobuto makten, tok navnet Mobuto Sese Seko, og omdøpte landet til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og styrte landet til 1997, da han ble avsatt i et kupp. Det nye regimet ble kastet året etter i et nytt kupp, som resulterte i en borgerkrig som krevde nærmere 3,5 millioner menneskeliv og varte til 2003.

Samfunn og politikk

Etter at krigen opphørte i 2003 fikk DR Kongo en overgangsregjering som styrte frem til 2006, da landet fikk en ny grunnlov og et nytt parlamentarisk system. Parlamentet velges for fire år av gangen, og består av en nasjonalforsamling og et senat. Statsminister og regjering oppnevnes av presidenten etter anbefaling fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Den nye styringsformen gir mye makt til distriktene, som tidligere ble styrt ensidig fra hovedstaden. De politiske utfordringene er overveldende, og politikerne må bygge opp en ny stat helt fra grunnen av. Den sittende presidenten Kabilas regime har blitt mer autoritært de siste årene, og korrupsjon er en stor utfordring. Konflikter blusser til stadighet opp i deler av landet. I øst skaper væpnede rebeller problemer for lokalbefolkningen og for presidenten. Kabila mener Rwanda og Uganda aktivt støtter opprørsgruppene. Før gjenoppbyggingen kan ta til for fullt må regjeringen sørge for at volden opphører og menneskerettighetene respekteres over hele landet. FN-styrken MONUSCO samarbeider med regjeringshæren i dette arbeidet. Behovet for rent drikkevann til alle områder av landet og gjenoppbyggingen av et ødelagt veinett er avgjørende for utviklingen. Andre viktige tema er bekjempelsen av korrupsjon, oppbyggingen av et velfungerende statsapparat og gjenetableringen av internasjonale forbindelser.

Økonomi og handel

Til tross for enorme naturressurser er DR Kongo et av de aller fattigste landene i verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Mange av problemene skyldes den belgiske koloniadministrasjonens oppbygging av ensidige økonomiske strukturer, med sikte på å tømme landet for verdifulle ressurser. En annen hovedårsak er Mobuto Sese Sekos mangeårige vanstyre, hvor enorme rikdommer ble ført ut av landet. President Kabila har liberalisert økonomien, men det er fortsatt store problemer knyttet til korrupsjon, ustabil sentral styring og enorm inflasjon. Staten styrer fortsatt industrien tilknyttet større eksportvarer, men en omfattende skyggeøkonomi har vokst fram for å dekke behovet for tjenesteytelser og transport. De viktigste eksportvarene er diamanter, gull, kobber, kobolt, treprodukter, kaffe og råolje. Gruveindustrien står for 70 prosent av eksportinntektene. Dette førte til at DR Kongo var et av de afrikanske landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. De siste årene har Kina investert mer og mer i infrastruktur og sykehus i DR Kongo, mot gunstige avtaler om utvinning av kobber og kobolt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kongo, Den demokratiske republikk på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,0
  Prosent
  Primærnæring
  21
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  46
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 344 860
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  67,3
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  81 340
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  47
  År
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  38,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  13
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  24,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,832
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,663
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,435
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  21
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  8,94
  Prosent
  Global lykkeindeks
  18,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  109,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  96
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  110
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  16,4
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  77,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  74,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 184
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  541 499
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  383 095
  Personer
  Internt fordrevne
  2 857 400
  Internt fordrevne
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 530
  Fredsindeksen
  3,073
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  98
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  138
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  693
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  325
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  37
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  52,67
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,04
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,81
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  20
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  86,1
  Prosent
  Alfabetisme
  77,2
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  52,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  29
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  35 237 742 278
  US Dollar
  BNP per innbygger
  456
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  6,07