[[suggestion]]
Kongo, Republikken

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brazzaville

Etniske grupper

Kongolesere 40,5%, teke 16,9%, Mbochi 13,1%, sangha 5,6%, andre 29,5% (2015)

Språk

Fransk (offisielt), lingala, monokutuba, kikongo og andre lokale språk og dialekter

Religion

Katolikker 33,1%, protestanter 19,9%, andre kristne 22,3% salutister 2,2%, muslimer 1,6%, kimbaguister 1,5%, andre 8,1%, ingen 11,3% (2010)

Innbyggertall

5 261 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

342 000 km2

Myntenhet

CFA-franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

5 717 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Republikken Kongo ligger midt i Afrika. Store deler av landet består av skog, og er derfor ganske tynt befolket. Nord i landet finnes det regnskog. I øst finnes åser og fjell og vegetasjonen er mer sparsom i disse områdene. Lengst sør i landet finner man den fruktbare og gresskledte Niaridalen. Langs grensen mot Den demokratiske republikken Kongo (DR-Kongo) renner elven Ubangi, som helt i sør bytter navn til Kongoelven. Nær utløpet i Atlanterhavet passerer elven hovedstaden Brazzaville.

Ekvator skjærer tvers igjennom Kongo, noe som sikrer et stabilt klima. Klimaet er fuktig og varmt, og temperaturen ligger på rundt 25 grader året rundt. Nord for ekvator kommer regntiden mellom april og oktober, og tørkeperioden varer fra november til mars. Sør for ekvator er det motsatt. Regnskogen i landet er stor, men er under press fra kommersiell tømmerdrift og fra bønder som svir av skog fordi de trenger jord.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Republikken ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Opprinnelig var området som i dag er Republikken Kongo befolket av et jeger- og sankersamfunn. Rundt år 1400 oppstod kongeriket Kongo som strakte seg over områder vi i dag kjenner som Republikken Kongo og Angola, samt deler av Den demokratiske republikken Kongo. Etter press fra andre kongedømmer ble kongeriket redusert til en liten stat i dagens Angola i løpet av 1600-tallet. Da oppstod det nye kongeriker innad Republikken Kongo. År 1880 gikk en fransk oppdager i land i Kongo. Han inngikk en avtale som ga Frankrike den nordlige delen av landet. Dette førte til at Belgia ønsket å få tak i landet sør for kongoelven; det som i dag er Den demokratiske republikken Kongo. Under Berlinkonferansen i 1884 ble Frankrike tildelt koloniområdet Fransk Kongo. Franskmennene utnyttet Fransk Kongo for elfenben, slaver og gummi. Tvangsarbeid ble innført og kolonien ble plyndret for naturrikdommer. Flere tusen flyktet fra brutaliteten i Belgisk Kongo til Fransk Kongo, men endte med å flykte tilbake da forholdene var minst like brutale der. Det blir anslått at folketallet ble halvert som et resultat av undertrykking og utbytting som fant sted under kolonitiden.

Kongo ble selvstendig fra Frankrike i 1960. De første tiårene etter selvstendigheten var preget av politisk uro. I 1964 ble det radikale Mouvement national de la révolution (MNR) stiftet, som det eneste tillatte partiet. Det var store politiske motsetninger og mye misnøye i landet. I 1968 var det militærkupp og det marxistisk-leninistisk Kongolesiske arbeiderpartiet (PTC) overtok makten, noe som banet veien for fullt militært styre. Ved inngangen til 1990-tallet begynte landets demokratiseringsprosess, ettpartisystemet ble opphevet og mange nye partier ble stiftet.

I 1997 brøt det ut borgerkrig da tropper tilhørende president Sassou-Nguesso gjorde opprør. Opprøret ble slått ned av regjeringsstyrker, og spenningen fortsatte. Krigen hadde politiske grunner, men spilte også på etniske skiller, og ulike militsgrupper tok livet av sivile på grunnlag av etnisk tilhørighet. Flere land gikk inn og støttet de ulike sidene i krigen. Borgerkrigen varte frem til 1999, og krigen ødela landets infrastruktur, økonomi, skoler og jordbruk. Titusentalls mennesker døde under krigen, og rundt 800 000 mennesker måtte flykte. I 2000 inngikk partene en fredsavtale. Fredsavtale til tross, væpnede sammenstøt fortsatte. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner fastslo etter krigens slutt at alle sider hadde vært ansvarlige for grove brudd på menneskerettighetene, ved bruk av henrettelser, tortur og voldtekt som våpen i krig. Sassou-Nguesso har vunnet alle valg siden borgerkrigen. I 2002 fikk landet en ny grunnlov der presidenten fikk mye makt. Det har vært knyttet uro til landets politiske valg, og menneskerettighetsorganisasjonen OCDH har rapportert om en rekke uregelmessigheter i forbindelse med valgene.

Samfunn og politikk

De politiske institusjonene i Kongo er bygd etter fransk modell. Presidenten er statssjef, har mye makt og velger regjeringens ministre og høyere tjenestemenn innenfor militæret. I følge grunnloven velges presidenten for fem år, og kan ikke sitte mer enn tre perioder. Kongos befolkning består av omtrent 50 ulike etniske grupper. I grunnloven står det at politiske partier ikke skal være basert på etnisk, geografisk eller religiøs tilhørighet. Tross dette vender de fleste av landets 240 politiske partier seg til en viss folkegruppe eller velgere fra et bestemt område, noe som forsterker motsetningene mellom de ulike etniske gruppene.

Siden uavhengigheten fra Frankrike har det vært flere urolige perioder i Kongo. Langvarig politisk uro, korrupsjon og borgerkrig er viktige årsaker til at det er slik. Borgerkrigen i 1997-1999 pådro landet store ødeleggelser og gjennoppbyggingen av landet foregår fortsatt. To av tre kongolesere har ikke tilgang til rent vann. Alvorlige sykdommer som malaria, tuberkulose og AIDS er vanlige.

Økonomi og handel

I løpet av de siste 30 årene har økonomien og næringslivet i Kongo gjennomgått store forandringer. Landet har gått fra å være avhengig av landbruk og tømmerhogst til å bli en betydelig oljeeksportør. Utnyttelse av landets rike oljereserver begynte allerede før landet ble selvstendig, men skjøt for alvor fart på 1980-tallet. I dag står denne sektoren for mer enn 50% av landets bruttonasjonalprodukt, selv om sektoren kun gir arbeid til 1% av befolkningen.

Kongo er rikt på mange ressurser, først og fremst naturgass, gull, diamanter, bly, kobber, sink og skog. Tross mange gode forutsetninger i naturressursene, lever de fleste kongolesere i fattigdom. Størstedelen av oljeindustrien styres av utenlandske selskaper, og korrupsjon er utbredt i bransjen. Avhengigheten av inntekter fra oljen gjør landet svært sårbart for endringer i det internasjonale oljemarkedet. Kongo er fremdeles avhengig av bistand, og særlig Frankrike bidrar. Mye av utenlandsgjelden har blitt avskrevet, men Pengefondet har stilt krav om bedre kontroll på pengebruken og en mer bestemt tilnærming til fattigdomsbekjempelse. Nye store satsninger på infrastruktur ble påbegynt i 2012 - veier, kraftverk og telekommunikasjon ble satt i gang med penger fra Kina. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kongo, Republikken på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  107 970 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  37,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,185
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,50
  prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,606
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,469
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  57
  År
  Lykkeindeks
  4,81
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  63,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  46,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  15
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  3 095
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,64
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  342 000
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  65,4
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  51
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Fredsindeksen
  2,343
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  107 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  19
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,04
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  93,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  6,2
  Prosent av BNP
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  37,5
  Prosent
  Undervektige barn
  8,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  21,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  48
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,6
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  58
  År
  Malariatilfeller
  197,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  442
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  19
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  147
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  376
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  80,9
  Prosent
  Alfabetisme
  79,3
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  85,8
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,592
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,26
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  37,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  63
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  25
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  197
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  56,6
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  10,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  8 701 334 800
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 654
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  54
  Prosent
  Tertiærnæring
  26
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -5,59
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  8,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  17
  Prosent
 •  

  Kongo, Republikken

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  3 199
  Personer
  Befolkningstall
  5 399 895
  tall