[[suggestion]]
Kuwait

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kuwait

Etniske grupper

Kuwaitere 31 %, andre arabere 28 %, asiater 38 %, afrikanere 2 %, andre 1 % (2013)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer (offisiell) 77 %, kristne 17 %, andre/uspesifiserte 6 % (2013)

Innbyggertall

4 137 000 (2017)

Styreform

Monarki

Areal

17 820 km²

Myntenhet

Dinar à 1000 fils

BNI pr innbygger

74 264 PPP$

Nasjonaldag

25. februar

Andre landsider

Geografi

Kuwait er et ørkenland som består av en bølgende sandslette med lave åser. Åskammene har en spesiell betydning. Tyngdekraften gjør at råoljen strømmer fra oljefeltene ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Den brede Kuwaitbukta skjærer seg inn i landet, og skaper et stort, og godt beskyttet, havneområde. Kuwait omfatter også flere øyer utenfor kysten. Kuwait har et subtropisk ørkenklima. Det er ofte sandstorm. Somrene er svært hete og tørre, og vintrene er kjølige. Maksimumstemperaturen om sommeren stiger ofte til 50 °C, mens minimumstemperaturen kan synke ned til 0 °C om vinteren. Det finnes nesten ingen vegetasjon, og dyrelivet er begrenset til insekter og reptiler. Mangel på ferskvann er et stort problem i Kuwait, men et av verdens største og mest moderne avsaltningsanlegg sørger for mye av landets vannforsyning. Kuwait har også problemer med luftforurensning.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kuwait ville vi trenge 4.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Kuwait i minst 4000 år, for det meste nomadefolk. Området har vært et handelssentrum i regionen, hvor befolkningen forsørget seg på handel og fiske. Det nåværende Sabah-dynastiet har regjert siden 1756. Landet var under britisk kontroll (et protektorat) fra 1899-1961, og ble en selvstendig stat i 1962. Etter selvstendigheten fikk Kuwait en grunnlov og et parlament. Oljeutvinningen kom i gang og gav kuwaitere arbeid og muligheten til å bygge opp et stort velferdssystem.

Kuwaits historie preges av forholdet til nabolandene. Særlig forholdet til Irak er dårlig. Irak har gjort krav på landet flere ganger, og invaderte Kuwait i 1990. Invasjonen ble fordømt av det internasjonale samfunnet. Året etter ble landet befridd av USA-ledede styrker med FN-mandat.

Samfunn og politikk

Kuwait er et monarki der emiren er statsoverhode og monark. Emiren utpeker statsministeren, som velger resten av regjeringen. Landet har også et folkevalgt parlament, men mye av makten ligger hos emiren. Statsministeren er tradisjonelt et medlem av kongefamilien. Selv om politiske partier er forbudt, dreier politikken seg om konflikter i parlamentet mellom de regjeringstro, og koalisjonene av opposisjonelle. Konflikten har skapt ustabilitet. Flere ganger har regjeringen gått av, og nyvalg blitt avholdt. Etter den arabiske våren har opposisjonen i økende grad krevd demokratisering.

Kuwait har et mer åpent politisk system enn mange andre land i regionen. Kvinners stilling er styrket siden 2005, selv om det fortsatt er langt igjen til samfunnet er likestilt. Rettsvesenet styres av emiren, og det forekommer dødsstraff og tortur. Kuwait har en friere og mer kritisk presse enn de fleste nabolandene, men det er forbudt å kritisere emiren, grunnloven, rettsvesenet og islam. I tillegg blir opposisjonspolitikere fratatt statsborgerskapet og fengslet. 

Kuwait er et av de mest urbaniserte landene i verden, og nesten alle innbyggerne bor i Kuwait City. Bare en tredjedel av dem som bor i landet er kuwaitiske statsborgere. Resten er gjestearbeidere fra Asia og andre arabiske land, med få eller ingen rettigheter og sosiale goder. 

 

Økonomi og handel

Kuwait er et land med høy levestandard og en godt utbygd velferdsstat for den delen av befolkningen som ikke er fremmedarbeidere. Størsteparten av Kuwaits borgere jobber i den enorme og ineffektive offentlige sektoren – lang flere enn hva som er nødvendig. Fire femtedeler av det offentlige budsjettet går til lønninger og subsidier. Den positive siden er at arbeidsledigheten er lav.

Den kuwaitiske økonomien domineres helt av oljeindustrien. I 2014 stod olje for 94 prosent av statens inntekter. I en periode med fallende oljepriser var dette et problem. Samtidig må landet finansiere den overdimensjonerte offentlige sektoren. De senere års økonomisk politikk har gått ut på privatisering, utenom i olje- og gass-, og helse- og utdanningssektoren. Det er også lagt frem en plan for økonomisk utvikling, hvor det skal investeres i andre næringer enn olje og gass.

Kuwait har en åpen økonomi, med lave tollmurer og fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft. Landets viktigste eksportvare er olje. Samtidig må landet importere neste alt annet. USA har lenge vært Kuwaits viktigste handelspartner, men landet samarbeider i økende grad med asiatiske land, som Sør-Korea, Japan, Kina og India.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Kuwait er medlem av Sikkerhetsrådet, og informasjonen som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Kuwaits nyere politiske historie er delvis preget av Iraks invasjon av landet i 1990. De har et anstrengt forhold til landene som støttet Irak, deriblant Jemen. Saudi-Arabia, på den annen side, var blant de arabiske landene som hjalp Kuwait. I tillegg fikk Saudi-Arabia USA til å bli med på Kuwaits side.

Etter Gulfkrigen har Kuwait vært opptatt av å sikre seg allierte over hele verden, særlig landene i FNs sikkerhetsråd. De har derfor forsvarsavtaler med både USA, Storbritannia, Frankrike og Russland. I tillegg har de et ganske godt forhold til Iran. For Kuwait blir det viktig å unngå å komme på kant med sine allierte i denne konflikten.

Tips

Kuwait er et av landene som er med i den saudi-arabiske koalisjonen, og har således valgt side i konflikten. De har likevel en utfordrende balansegang foran seg, ettersom det er viktig for dem å bevare de gode diplomatiske forbindelsene de har til mange land.

Forholdet til USA og Saudi-Arabia vil nok veie tyngst, selv om det også er viktig for Kuwait å ha et godt forhold til Russland. De vil  være forsiktige med å anklage Iran for ting som ikke kan dokumenteres. Kuwait støtter koalisjonens luftangrep, men kan også prøve å ta en rolle som brobygger for å hindre at konflikten sprer seg til andre arabiske land.

I et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018 la Kuwait vekt på at løsningen på konflikten måtte være politisk. De la stor vekt på at rakettene houthi-opprørerne hadde skutt mot Saudi-Arabia gjorde veien til en politisk løsning lenger. Kuwait er også klare på at houthiene må trekke seg tilbake fra alle territorier de har tatt, i henhold til sikkerhetsrådsresolusjon 2216.

Selv om Kuwait har snakket varmt om politiske løsninger, er de fortsatt med i koalisjonen. Derfor støtter de planene om invasjon av byen Hodeida.

Den kuwaitiske FN-delegasjonen skriver også på sin nettside at de vil jobbe for at små stater skal involvere seg i FNs arbeid, også når det gjelder fred og sikkerhet.

Les mer på Kuwaits nettside som beskriver hva de skal jobbe med som medlemmer i Sikkerhetsrådet

 

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kuwait på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Gå til all statistikken for landet.