[[suggestion]]
Kuwait

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kuwait

Etniske grupper

Kuwaitere 31 %, andre arabere 28 %, asiater 38 %, afrikanere 2 %, andre 1 % (2013)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer (offisiell) 77 %, kristne 17 %, andre/uspesifiserte 6 % (2013)

Innbyggertall

4 137 000 (2017)

Styreform

Monarki

Areal

17 820 km²

Myntenhet

Dinar à 1000 fils

BNI pr innbygger

74 264 PPP$

Nasjonaldag

25. februar

Andre landsider

Geografi

Kuwait er et ørkenland som består av en bølgende sandslette med lave åser. Åskammene har en spesiell betydning. Tyngdekraften gjør at råoljen strømmer fra oljefeltene ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Den brede Kuwaitbukta skjærer seg inn i landet, og skaper et stort, og godt beskyttet, havneområde. Kuwait omfatter også flere øyer utenfor kysten. Kuwait har et subtropisk ørkenklima. Det er ofte sandstorm. Somrene er svært hete og tørre, og vintrene er kjølige. Maksimumstemperaturen om sommeren stiger ofte til 50 °C, mens minimumstemperaturen kan synke ned til 0 °C om vinteren. Det finnes nesten ingen vegetasjon, og dyrelivet er begrenset til insekter og reptiler. Mangel på ferskvann er et stort problem i Kuwait, men et av verdens største og mest moderne avsaltningsanlegg sørger for mye av landets vannforsyning. Kuwait har også problemer med luftforurensning.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kuwait ville vi trenge 4.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Kuwait i minst 4000 år, for det meste nomadefolk. Området har vært et handelssentrum i regionen, hvor befolkningen forsørget seg på handel og fiske. Det nåværende Sabah-dynastiet har regjert siden 1756. Landet var under britisk kontroll (et protektorat) fra 1899-1961, og ble en selvstendig stat i 1962. Etter selvstendigheten fikk Kuwait en grunnlov og et parlament. Oljeutvinningen kom i gang og gav kuwaitere arbeid og muligheten til å bygge opp et stort velferdssystem.

Kuwaits historie preges av forholdet til nabolandene. Særlig forholdet til Irak er dårlig. Irak har gjort krav på landet flere ganger, og invaderte Kuwait i 1990. Invasjonen ble fordømt av det internasjonale samfunnet. Året etter ble landet befridd av USA-ledede styrker med FN-mandat.

Samfunn og politikk

Kuwait er et monarki der emiren er statsoverhode og monark. Emiren utpeker statsministeren, som velger resten av regjeringen. Landet har også et folkevalgt parlament, men mye av makten ligger hos emiren. Statsministeren er tradisjonelt et medlem av kongefamilien. Selv om politiske partier er forbudt, dreier politikken seg om konflikter i parlamentet mellom de regjeringstro, og koalisjonene av opposisjonelle. Konflikten har skapt ustabilitet. Flere ganger har regjeringen gått av, og nyvalg blitt avholdt. Etter den arabiske våren har opposisjonen i økende grad krevd demokratisering.

Kuwait har et mer åpent politisk system enn mange andre land i regionen. Kvinners stilling er styrket siden 2005, selv om det fortsatt er langt igjen til samfunnet er likestilt. Rettsvesenet styres av emiren, og det forekommer dødsstraff og tortur. Kuwait har en friere og mer kritisk presse enn de fleste nabolandene, men det er forbudt å kritisere emiren, grunnloven, rettsvesenet og islam. I tillegg blir opposisjonspolitikere fratatt statsborgerskapet og fengslet. 

Kuwait er et av de mest urbaniserte landene i verden, og nesten alle innbyggerne bor i Kuwait City. Bare en tredjedel av dem som bor i landet er kuwaitiske statsborgere. Resten er gjestearbeidere fra Asia og andre arabiske land, med få eller ingen rettigheter og sosiale goder. 

 

Økonomi og handel

Kuwait er et land med høy levestandard og en godt utbygd velferdsstat for den delen av befolkningen som ikke er fremmedarbeidere. Størsteparten av Kuwaits borgere jobber i den enorme og ineffektive offentlige sektoren – lang flere enn hva som er nødvendig. Fire femtedeler av det offentlige budsjettet går til lønninger og subsidier. Den positive siden er at arbeidsledigheten er lav.

Den kuwaitiske økonomien domineres helt av oljeindustrien. I 2014 stod olje for 94 prosent av statens inntekter. I en periode med fallende oljepriser var dette et problem. Samtidig må landet finansiere den overdimensjonerte offentlige sektoren. De senere års økonomisk politikk har gått ut på privatisering, utenom i olje- og gass-, og helse- og utdanningssektoren. Det er også lagt frem en plan for økonomisk utvikling, hvor det skal investeres i andre næringer enn olje og gass.

Kuwait har en åpen økonomi, med lave tollmurer og fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft. Landets viktigste eksportvare er olje. Samtidig må landet importere neste alt annet. USA har lenge vært Kuwaits viktigste handelspartner, men landet samarbeider i økende grad med asiatiske land, som Sør-Korea, Japan, Kina og India.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Kuwait er medlem av Sikkerhetsrådet, og informasjonen som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Kuwaits nyere politiske historie er delvis preget av Iraks invasjon av landet i 1990. De har et anstrengt forhold til landene som støttet Irak, deriblant Jemen. Saudi-Arabia, på den annen side, var blant de arabiske landene som hjalp Kuwait. I tillegg fikk Saudi-Arabia USA til å bli med på Kuwaits side.

Etter Gulfkrigen har Kuwait vært opptatt av å sikre seg allierte over hele verden, særlig landene i FNs sikkerhetsråd. De har derfor forsvarsavtaler med både USA, Storbritannia, Frankrike og Russland. I tillegg har de et ganske godt forhold til Iran. For Kuwait blir det viktig å unngå å komme på kant med sine allierte i denne konflikten.

Tips

Kuwait er et av landene som er med i den saudi-arabiske koalisjonen, og har således valgt side i konflikten. De har likevel en utfordrende balansegang foran seg, ettersom det er viktig for dem å bevare de gode diplomatiske forbindelsene de har til mange land.

Forholdet til USA og Saudi-Arabia vil nok veie tyngst, selv om det også er viktig for Kuwait å ha et godt forhold til Russland. De vil  være forsiktige med å anklage Iran for ting som ikke kan dokumenteres. Kuwait støtter koalisjonens luftangrep, men kan også prøve å ta en rolle som brobygger for å hindre at konflikten sprer seg til andre arabiske land.

I et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018 la Kuwait vekt på at løsningen på konflikten måtte være politisk. De la stor vekt på at rakettene houthi-opprørerne hadde skutt mot Saudi-Arabia gjorde veien til en politisk løsning lenger. Kuwait er også klare på at houthiene må trekke seg tilbake fra alle territorier de har tatt, i henhold til sikkerhetsrådsresolusjon 2216.

Selv om Kuwait har snakket varmt om politiske løsninger, er de fortsatt med i koalisjonen. Derfor støtter de planene om invasjon av byen Hodeida.

Den kuwaitiske FN-delegasjonen skriver også på sin nettside at de vil jobbe for at små stater skal involvere seg i FNs arbeid, også når det gjelder fred og sikkerhet.

Les mer på Kuwaits nettside som beskriver hva de skal jobbe med som medlemmer i Sikkerhetsrådet

 

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kuwait på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  17 820
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,4
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 197 128
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,335
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,803
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 038
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 061
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 566
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  135
  Fredsindeksen
  1,799
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  21
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  25,22
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  41,76
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  7,6
  Hektar per person
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,80
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,972
  Skala
  Henrettelser
  5
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,91
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  39
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  13,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,5
  Prosent
  Alfabetisme
  96,1
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  64
  Prosent
  Tertiærnæring
  35
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data