[[suggestion]]
Laos

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vientiane

Etniske grupper

Lao 53.2%, khmou 11%, hmong 9.2%, phu tai 3.4%, thai 3.1%, makong 2.5%, katong 2.2%, lue 2%, akha 1.8%, andre 11.6 %, (det bor over 200 forskjellige etniske folkegrupper i Laos) (2015)

Språk

Lao (offisielt), fransk, engelsk, ulike minoritetsspråk.

Religion

Buddhister 64.7%, kristne 1.7%, ingen 31.4%, andre/uspesifisert 2.1% (2015)

Innbyggertall

6 961 210 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

236 800 km2

Myntenhet

Lao Kip

BNI pr innbygger

6 550 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

Laos er en innlandsstat som består av fjell, høyfjellsplatåer og jungel. Til sammen utgjør fjellandskapet rundt 70 prosent av landets areal. Elven Mekong renner fra nord til sør i landet. Størstedelen av befolkningen lever i de fruktbare områdene rundt elven. Den sørlige delen av landet består hovedsakelig av lavland og slettelandskap. I forhold til arealet har Laos Asias største skogreserver.

Udetonerte landminer og bomber fra Vietnamkrigen utgjør en stor miljøtrussel i Laos. De udetonerte sprengladningene krever både dyreliv og menneskeliv hvert år. I tillegg utgjør avskoging og svijordbruk store miljøproblemer for landet ettersom dette fører til jorderosjon og dårlig jordkvalitet.  

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Laos ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Laotiske folk bosatte seg, og opprettet små riker i områdene rundt Mekongelven på 800-tallet. Det første samlede laotiske kongedømmet, Lan Xang, ble imidlertid først opprettet på 1300-tallet. Kongedømmet fungerte som et lydrike (selvstendig rike delvis under kontrollen av et annet rike)i perioder, til andre større riker i Myanmar, Thailand og Vietnam. I 1893 ble Laos en del av Fransk Indokina. Da området ble okkupert av Japan under andre verdenskrig begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem. I 1954 ble Laos internasjonalt anerkjent som et selvstendig monarki.

Fra 1953 til 1975 ble Laos dratt inn i Vietnamkrigen. Landet ble benyttet som en slags hovedvei mellom nord og sør-Vietnam for de kommunistiske nord-vietnamesiske styrkene. For å stoppe de vietnamesiske styrkene ble Laos meget hardt bombet av det amerikanske militæret.

I 1975 ble den laotiske kongen tvunget til å abdisere, og det kommunistiske partiet tok makten. Landet ble omdøpt til «det laotiske folks demokratiske republikk», og kommunistpartiet har vært det eneste tillatte politiske partiet siden. Til tross for opptøyer, tidvis også terrorhandlinger, mot det kommunistiske regimet, har det kommunistiske styret vedvart.

Samfunn og politikk

Laos har siden 1975 vært en kommunistisk ettpartistat. Den øverste utøvende myndigheten er presidenten. Han er også øverstkommanderende for militæret, utnevner regjeringen og ratifiserer lover. Kritikk mot det politiske systemet i Laos er forbudt. De få regimekritiske protestene som har funnet sted i senere tid har blitt slått brutalt ned.

Det laotiske samfunnet er preget av et anstrengt forhold mellom den største etniske folkegruppen, laotene, og landets mange minoriteter. En liten gruppe hmongfolk har blant annet drevet geriljakrig mot regimet siden 1975. Regimet har svart med å bombe hmongområder, og rundt en tredel av hmongfolket har måttet flykte.

Infrastrukturen og helsevesenet i Laos er dårlig utbygd, noe som særlig gjør livssituasjonen utenfor de største byene svært vanskelig. I tillegg er underernæring og manglende rent drikkevann svært utbredt på landsbygden. Kvinners stilling i samfunnet er avhengig av hvilken etnisk folkegruppe de tilhører. I de sørlige områdene av Laos har kvinnene generelt sett noe høyere stilling i samfunnet enn i nord. Laos er relativt tolerant når det kommer til LHBTI+, men likekjønnet ekteskap er ikke tillatt.

Økonomi og handel

Laos er et av de fattigste landene i Asia. Landet er rikt på naturressurser som skog, mineraler og vannkraft. Mangel på infrastruktur, kapital og utdannet arbeidskraft har imidlertid ført til at naturressursene blir dårlig utnyttet. Etter den sosialistiske planøkonomien gradvis ble erstattet med markedsøkonomi på 1990-tallet, har landet hatt en viss økonomisk vekst. Blant annet har det ført til at industri- og tjenestesektoren har blitt utbygd. De største industriinvesteringene har forekommet rundt de største byene. Dette har bidratt til at de økonomiske forskjellene mellom by og landsby har økt.

Den viktigste næringen i Laos er jordbruk. Denne næringen sysselsetter over 70 prosent av befolkningen. Andre viktige industrier er tekstilindustri, gruvedrift og turisme. Den laotiske økonomien er fortsatt avhengig av bistand og lån fra utlandet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Laos på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  475 930 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  22,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,211
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  23,40
  prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,601
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,445
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
  Lykkeindeks
  4,80
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  33,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  31,4
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  30
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 955
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,30
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  236 800
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  82,1
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  249
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 234
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  1,821
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  73,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  64,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  80,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,2
  Prosent av BNP
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  16,6
  Prosent
  Undervektige barn
  6,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  43,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  63
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  68
  År
  Malariatilfeller
  5,8
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  197
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  76
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  168
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  92,5
  Prosent
  Alfabetisme
  84,7
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,3
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,468
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  59,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  27,52
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  52
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  87,1
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  4,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  16 853 087 485
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 457
  US Dollar
  Primærnæring
  16
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,34
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  25,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  78
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  6 961 210
  tall