[[suggestion]]
Laos

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vientiane

Etniske grupper

Lao 55%, khmou 11%, hmong 8%, andre (over 100 etniske grupper) 26%. (2005)

Språk

Lao (offisielt), fransk, engelsk. Ulike minoritetsspråk.

Religion

Buddhister 67%, kristne 1.5%, andre/uspesifisert 31.5% (2005)

Innbyggertall

7 020 000

Styreform

Republikk

Areal

236 800 km2

Myntenhet

Lao Kip

BNI pr innbygger

6 550 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

Laos’ topografi preges av fjell og høylandsplatåer, som til sammen utgjør rundt 70 prosent av landets areal. Elven Mekong renner fra nord til sør. I dette fruktbare området bor flesteparten av innbyggerne. Laos har Asias største skogreserver sett i forhold til arealet. Hogst, svijordbruk og store ødeleggelser under krigen har imidlertid ført til at skogreservene har krympet.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Laos ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Laos historie går tilbake til 1353. Da ble kongedømmet Lan Xang, 'millioner elefanters land', dannet. Siden kom borgerkriger, og perioder underlagt Thailand, Myanmar og Vietnam. I 1893 ble Laos en del av Fransk Indokina. Etter å ha vært okkupert av Japan under andre verdenskrig, ble "Kongeriket Laos" uavhengig i 1949. I 1953 startet to tiår med borgerkrig mellom franskvennlige krefter og sosialister med sterke bånd til venstregeriljaen i Vietnam. Disse båndene førte til at Laos ble trukket inn i Vietnamkrigen. Nordvietnamesiske styrker brukte Laos som forsyningslinje under kampene i Sør-Vietnam. Amerikanske styrker gjennomførte derfor massive bombeangrep i Laos. I 1975 hadde kommunistgeriljaen Pahet Lao tatt makta i mesteparten av landet, med hjelp fra Sovjetunionen og Nord-Vietnam. Samme år ble det dannet koalisjonsregjering mellom kommunistpartiet LPRP og rojalistene som hadde støtte fra USA og Frankrike. Etter flere regjeringskonflikter tok LPRP all makt og tvang kongen til å abdisere. Landet ble døpt om til ”Det laotiske folks demokratiske republikk.”

Samfunn og politikk

Laos er en kommunistisk ettpartistat, med en grunnlov fra 1991. Partiet har hatt makten siden 1975. Øverste utøvende myndighet er presidenten. Han er også militær øverstkommanderende, utnevner regjeringen og ratifiserer lover. Kritikk mot det politiske systemet er forbudt. De få regimekritiske protestene som har vært de siste årene har blitt slått brutalt ned på. Militæret har stor politisk innflytelse. Forholdet mellom den største folkegruppen, laofolket, og minoritetene er anstrengt. En liten gruppe hmongfolk har drevet geriljakrig mot regimet siden 1975. Regimet har svart med å bombe hmongområder. Dette har ført til at rundt en tredel av hmongfolket har flyktet.

Økonomi og handel

Laos er et av de fattigste landene i Asia. Landet er rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mangel på infrastruktur, kapital og utdannet arbeidskraft har imidlertid ført til at ressursene blir dårlig utnyttet. Den sosialistiske planøkonomien ble i 1980- og 1990-årene gradvis erstattet med markedsøkonomi. Dette førte til økonomisk vekst, og utbygging av industri- og tjenestesektoren. Tekstilindustri, gruvenæring og turisme er viktige næringer. Størsteparten av befolkningen jobber imidlertid med jordbruk. Laos er helt avhengig av bistand og lån fra utlandet. Mellom 18 og 20 prosent av BNP er bistandsmidler. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Laos på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  236 800
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  81,3
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 961 210
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,468
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,601
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  22,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  31,4
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  18,5
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 287
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  249
  Fredsindeksen
  1,821
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  63
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  189
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,30
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,78
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  35
  Drapsrate
  7,01
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  74,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,924
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  27,52
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,62
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  80,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  65
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  90,2
  Prosent
  Alfabetisme
  79,9
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  75,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  71
  Prosent
 •  

  Laos

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  4,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,7
  Prosent
  Barnearbeid
  12,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  16
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  10 724 348 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data