[[suggestion]]
Lesotho

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Maseru

Etniske grupper

Sotho 99.7%, europeere, asiatere og andre 0.3%

Språk

Sesotho (offisielt) (sør-sotho), engelsk (offisielt), zulu, xhosa

Religion

Protestanter 47.8% (pinsebevegelsen 23.1%, Lesotho evangelisk 17.3%, anglikansk 7.4%), katolikker 39.3%, andre kristne 9.1%, ikke-kristne 1.4%, ingen 2.3% (2014)

Innbyggertall

2 263 010 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

30 360 km2

Myntenhet

Lesothisk loti

BNI pr innbygger

2 951 PPP$

Nasjonaldag

4. oktober

Andre landsider

Geografi

Lesotho er et lite fjelland totalt omsluttet av Sør-Afrika på alle kanter. Hele landet ligger over 1000 meter over havet, og det høyeste fjellet er 3482 moh. Elven Oranje har skåret dype dalfører med fruktbar jord i vest. Klimaet er typisk innlandsklima med kalde vintre med nedbør og varme somre med tørke.

Mangel på dyrkbar jord og overbeite har ført til alvorlige jorderosjonsskader. Både plante- og dyrelivet har blitt utarmet. Skog finnes ikke lenger, men rasktvoksende tresorter som eukalyptus har blitt plantet for å motvirke jordødeleggelsen. Utbygging av vannkraftverk truer også store naturområder i landet.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Lesotho ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har levd mennesker i Lesotho i over 50 000 år. De første innbyggerne var jegere og sankere fra san-folket. Fra 500 f.v.t. begynte flere bantutalende-folkeslag å bosette seg i området. Man vet svært lite om landets tidlige historie.

På 1800-tallet var det store konflikter og kriger i området, både blant de lokale folkene og med europeere (boere) som utvandret fra deres kolonier langs kysten. I et forsøk på å unngå de mange konfliktene i området, dannet sothohøvdingen Moshoeshoe I et kongedømme i 1830. For å beskytte seg mot boerne søkte kongedømmet støtte hos den britiske kolonimakten. Kongedømmet ble et britisk protektorat, og senere også en koloni. Kolonien, som da ble kalt Basutoland, hadde mye selvstyre. 

I 1966 ble landet selvstendig, og tok navnet Lesotho. Årene etter frigjøringen var preget av politisk uro. En rekke kupp fant sted, og kongen ble tvunget i eksil flere ganger. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å innføre demokratisk styresett. Den politiske uroen har imidlertid vedvart, og siden 2012 har nye opptøyer, og flere politiske attentater funnet sted.

Samfunn og politikk

Lesotho er et demokratisk monarki, der kongen har en symbolsk rolle. Den utøvende makten tilfaller en regjering styrt av en statsminister. Statsministeren og regjeringen blir valgt hvert femte år. De allmenne valgene blir ansett for å være lite demokratiske, og valgjuks er utbredt.

Partipolitikken i Lesotho er mer preget av sterke personligheter enn av ideologi. Blant annet har lokale høvdinger stor innflytelse. Fattigdomsbekjempelse, utbygging av velferdsstaten og infrastruktur er de viktigste politiske sakene.

Kvinners stilling i samfunnet er lav. Til tross for at diskriminering mot kvinner er forbudt ved lov, tjener kvinner i arbeidsmarkedet i gjennomsnitt en tredjedel av menn. Lesotho er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids-epidemien. Rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen er hiv-smittet. Dette fører til at mange barn blir født med hiv-smitte, og at mange blir foreldreløse i ung alder.

Økonomi og handel

Lesotho har få naturressurser og bare ti prosent av jorda er dyrkbar. Til tross for dette livnærer rundt halvparten av innbyggerne seg av jordbruk. Siden årtusenskiftet har også diamantgruver og tekstilindustri blitt en viktig del av landets økonomi.

Økonomisk er landet svært avhengig av det store nabolandet som omslutter dem, og valutaen er knyttet til den sørafrikanske randen. Mange basutoer jobber i Sør-Afrika, og ettersom det har blitt vanskeligere å få jobb i nabolandets gruvenæring har arbeidsløsheten i Lesotho økt.

Vannkraft er den eneste store industrien. Næringe har likevel bare gavnet noen få av landets innbyggere, mens størstedelen av befolkningen fortsatt lever i stor fattigdom.

Turisme har også vært en viktig næring for landet, men den senere tids politiske urolighet har satt denne næringen i fare. Omtrent en av fem lever i absolutt fattigdom.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Lesotho på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  146 790 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  59,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,146
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  57,10
  prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,359
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  26,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 468
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,15
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  30 360
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,95
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  68
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,144
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  43,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  19,49
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  80,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  15
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  12,8
  Prosent
  Undervektige barn
  2,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  33,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  86
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  8,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  49
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  310
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  21,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  38
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  94
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  665
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  86,6
  Prosent
  Alfabetisme
  76,6
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  80,9
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,549
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,13
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  2,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  51
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  36
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  29,7
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  37,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  23,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 578 265 358
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 154
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  32
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -2,86
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  29,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  2 263 010
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  27
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  87
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,520
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  48
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
  Lykkeindeks
  3,80
  Skala: 1-10 (der 10 er best)