[[suggestion]]
Lesotho

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Maseru

Etniske grupper

Sotho 99.7%, andre 0,3%

Språk

Sesotho, engelsk, zulu, xhosa

Religion

Kristne 80%, urfolkreligioner 20%

Innbyggertall

2 120 000

Styreform

Monarki

Areal

30 360 km2

Myntenhet

Lesothisk loti

BNI pr innbygger

2 951 PPP$

Nasjonaldag

4. oktober

Andre landsider

Geografi

Lesotho er et lite fjelland på størrelse med Belgia. Hele landet ligger på over 1000 meter over havet, og høyeste fjell er 3482 meter. Elven Oranje har skåret dype dalfører med fruktbar jord i vest. Her ligger også hovedstaden Maseru. Mangelen på jord og intensiv utnyttelse av beitene har ført til alvorlige jorderosjonsskader. Både plante- og dyrelivet har blitt utarmet. Skog finnes ikke lenger, men rasktvoksende tresorter som eukalyptus har blitt plantet for å motvirke jordødeleggelsen. Pattedyrfaunaen omfatter 50 arter. Elefant, løve og leopard forekommer, men er utryddingstruede.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Lesotho ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har levd mennesker i Lesotho i over 50 000 år. De første innbyggerne var jegere og sankere fra san-folket. Fra 1400-tallet innvandret flere bantu-folkeslag. Rundt 1830 dannet sothohøvdingen Moshoeshoe et kongedømme. I årene etter fulgte kriger mellom forskjellige afrikanske folk, samtidig som hvite bosettere (boere) slo seg ned i kongedømmet. Kong Moshoeshoe søkte støtte hos britene. Etter en periode som britisk protektorat ble området gjort om til en kronkoloni ved navn Basutoland i 1884. Britene etablerte en viss grad av selvstyre gjennom et nasjonalt råd og en overhøvding. Lesotho ble et selvstendig kongedømme i 1966. Årene etter var preget av politisk uro. Det har vært flere kupp og kongen har blitt tvunget i eksil flere ganger. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å innføre demokratisk styresett.

Samfunn og politikk

Lesotho er et demokratisk monarki, men kongen har en symbolsk rolle. Partipolitikken er mer preget av sterke personligheter enn av ideologi, og lokale høvdinger har stor makt. De senere år har landet vært preget av uroligheter på grunn av uenighet om valgresultater. Det har vært flere attentatforsøk mot profilerte politikere. Fattigdomsbekjempelse og utbygging av velferdsstaten er de viktigste politiske sakene. Lesotho er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids-epidemien. Rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen er hiv-smittet. Lesotho er sterkt knyttet til Sør-Afrika, der mange av innbyggerne arbeider.

Økonomi og handel

Lesotho har lite naturressurser og bare ti prosent av jorda er dyrkbar. Likevel livnærer rundt halvparten av innbyggernse seg av jordbruk. Siden årtusenskiftet har diamantgruver og tekstilindustri blitt en viktig del av landets økonomi. Samtidig har inntektene fra fremmedarbeidere i Sør-Afrika sunket, fordi det har blitt vanskeligere å få jobb i nabolandets gruver. Dette har ført til økt arbeidsledighet i Lesotho. Lesotho har mye vann i fjellområdene, og har satset på utbygging av  vannkraft. Det største prosjektet er Lesotho Highlands Water Project som startet i 1986 og er planlagt ferdig i 2020. Prosjektet har fått kritikk for stor inngripen i miljøet. Turisme har også vært en viktig næring i vekst, men fordrer politisk ro. I det siste har stigende mat- og drivstoffpriser rammet den allerede fattige befolkningen hardt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Lesotho på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  30 360
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,6
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 263 010
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,549
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,520
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  48
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  59,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  11,2
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  27
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  87
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  68
  Fredsindeksen
  2,144
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  86
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  852
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,15
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,91
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  17
  Drapsrate
  41,25
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  45,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,962
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,18
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,13
  Prosent
  Lykkeindeks
  3,80
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  80,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,1
  Prosent
  Alfabetisme
  79,4
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  81,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  30
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  37,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  28,5
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  32
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  876 327 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data