Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Libya

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tripoli

Etniske grupper

Arabere og berbere 97%, andre 3%

Språk

Arabisk, italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer 97%, andre/uspesifisert/ingen 3%

Innbyggertall

6 606 000

Styreform

Sosialistisk komitéstyre

Areal

1 759 540

Myntenhet

Dinar à 1000 dirham

BNI pr innbygger

14 154 PPP$

Nasjonaldag

1. september

Andre landsider

Geografi

Libya ligger midt i Det nordafrikanske platået, og er nesten fem ganger så stort som Norge. Midt i landet ligger flere fjellkjeder med topper opp mot 3500 meter over havet. Innlandet er goldt og tørt, med langstrakte ørkenområder uten planter eller bebyggelse. Dette området har ørkenklima med nesten ingen nedbør og ekstreme temperatursvingninger året gjennom. Den lille befolkningen bor på spredte oaser. Langs den vestlige kyststripen ligger fruktbare marker som egner seg godt for landbruk. Her er bebyggelsen langt tettere, og flere av de større byene ligger i denne regionen, som har et typisk mildt Middelhavsklima. Øst for Sidra-gulfen går kysten over i lave åsrygger, som også er tett befolket.

Til tross for store forskjeller mellom regionene er manglende nedbør en konstant faktor i hele Libya. I ørkenområdene kan det gå år mellom hver regnskur, mens det i kystområdene kan falle maksimalt 4-500 mm nedbør på et år. Libyas største miljøproblemer er knyttet til landets klima og beliggenhet – landet har svært dårlig tilgang på rent drikkevann og sliter med ørkenspredning og jorderosjon på grunn av dårlig jordsmonn og rovdrift på jorda, for å dyrke mat.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Libya ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man vet ikke så mye om den eldste historien til Libya. Landet var styrt av romerne til midten av 400-tallet, da imperiet begynte sin lange nedgangstid. På midten av 600-tallet ble området en del av det arabiske riket, som innførte islam og arabisk kultur og språk. De libyske områdene ble en kasteball mellom forskjellige arabiske sultaner de neste århundrene. Da Det ottomanske imperiet tok kontroll over Libya på 1500-tallet ble styret av landet overlatt til leiesoldater, og libyske havner ble brukt av de ottomanske sjørøverne som herjet i Middelhavet de neste århundrene. Utover på 1800-tallet begynte ottomanerne å miste stadig flere områder, og i 1911 invaderte Italia Libya og gjorde landet til italiensk provins. Flere tusen italienere flyttet til landet, og store vei- og industriprosjekter ble satt i gang.

Under andre verdenskrig ble Libya invadert av britiske styrker. I 1951 ble landet selvstendig, som et av de første i Afrika. Den gang var Libya et kongedømme under kong Idris. Han hadde enorme problemer med fattigdom og underutvikling, og var helt avhengig av utenlandsk bistand, helt til det ble funnet olje i 1959. Siden Libya ligger så nær Egypt hentet landet ideer fra den egyptiske revolusjonen. I 1969 ble regjeringen felt under et statskupp ledet av oberst Muammar al Gaddafi. Han kastet ut alle utlendinger og ville konstruere en ny sosial og politisk orden fra grunnen av.

Gaddafi styrte landet med jernhånd i 42 år. All makt lå hos ham og en gruppe slektninger og sikkerhetssjefer. Landet ble på kort tid et av Afrikas rikeste, målt i brutto nasjonalprodukt, takket være oljen. Store deler av inntektene ble brukt på militær opprustning. I tillegg satte han i gang større utviklingsprosjekter, som å lede grunnvann fra Sahara til kysten. Gaddafi skaffet seg mange fiender og bekjempet blant annet USA og Israel ved å støtte militante grupper rundt om i verden. Dette førte til at landet ble stilt overfor FN-sanksjoner, som rammet landets økonomi. Lenge var landet svært isolert fra resten av verden. 

I 2011 brøt det ut opprør mot Gaddafi-regimet. Opprøret ble raskt slått ned vest i landet, hvor regimet stod sterkest. Øst i landet fikk opprøret raskt oppslutning. Mange som hadde jobb i det militære hoppet av, og ble med i demonstrasjonene med våpen i hånd. I Benghazi oppstod et nasjonalt overgangsråd, med den avhoppede justisministeren Mustafa Abdeljalil i spissen. Gaddafis hær var allikevel overlegne, og nærmet seg raskt Benghazi. Siden FNs sikkerhetsråd ønsket å beskytte sivilbefolkningen, "med alle midler", ble det gitt mandat til internasjonal innsats med stridsfly. Styrkene var ledet av NATO, med Frankrike, USA og Storbritannia i spissen. Alle angrep fra NATO-styrkene var rettet mot Gaddafi-regimet og regjeringen. I august samme år nådde opprørsstyrkene hovedstaden Tripoli og i oktober ble Gaddafi selv drept. 

Sommeren 2012 overtok et styre makten fra de opprørerne som året før hadde gjort ende på Gaddafis enevelde. Styret satte ned en regjering som skulle lage en ny grunnlov for landet. I 2014 ble det holdt nye valg, selv om man ikke hadde kommet til enighet om noen ny grunnlov. Samtidig er forholdene i Libya veldig kaotisk, og det hersker borgerkrigstilstander i landet. Utallige grupper kjemper om penger og land. 

Samfunn og politikk

Oljen har gitt Libya en ganske høy levestandard, med et godt utbygd velferdssystem og gjestearbeidere som tar de tyngste takene. Siden 1970-tallet har regjeringen gitt folket hus, gratis utdannelse og helsetjenester, arbeid i den offentlige sektoren, og prisstøtte til viktige matvarer. Nesten alle barn blir vaksinert, og landet har lav barnedødelighet. Gjennomsnittlig levealder er høy, 78 år. To tredeler av folk er under 30 år. 

Det bor ikke så mange folk i Libya. Nesten 80% av befolkningen på 7 millioner bor i byer. De fleste langs kysten i de to største byene, Tripoli og Benghazi, ligger. Libyerne er i all hovedsak sunni-muslimer, med et lite mindretall kristne. 

Økonomi og handel

I afrikansk målestokk er den libyske økonomien solid, og landet har et av kontinentets høyeste brutto nasjonalprodukt (BNP). I perioden da landet var isolert fra omverdenen stagnerte mye av økonomien på grunn av sanksjoner fra FN og USA, høy korrupsjon og store investeringer i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen. De senere årene har landet opplevd jevn vekst, men økonomien svinger i takt med oljeprisen på verdensmarkedet, noe som gjør langsiktig planlegging vanskelig. Så mye som 95 prosent av økonomien består av oljeindustrien, men store deler av inntektene fra denne sektoren kommer ikke innbyggerne til gode. Mange av arbeiderne innenfor oljeindustrien kommer utenfra, og tar med seg pengene de tjener ut av landet. Nest etter oljen er landbruket Libyas viktigste næringsvei. Landet er likevel helt avhengig av matvareimport, og produserer bare en fjerdedel av eget matbehov. Arbeidsledighet og liten sammenheng mellom utdannelse og arbeidsmarked bidrar til å stagnere den ensidige økonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Libya på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  28,1
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  50,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  19,2
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  78
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  20
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 759 540
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,1
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 375
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,950
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,167
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,716
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  83,33
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  14
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  15,96
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  95,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 923
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 904
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 085
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 305
  Personer
  Internt fordrevne
  434 000
  Internt fordrevne
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  322
  Fredsindeksen
  2,830
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  8,0
  Prosent av BNP
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  40
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  56,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,15
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,96
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  91,4
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  71,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  97
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  34 699 395 524
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 643
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -23,95