[[suggestion]]
Libya

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tripoli

Etniske grupper

Arabere og berbere 97%, andre 3%

Språk

Arabisk, italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer 97%, andre/uspesifisert/ingen 3%

Innbyggertall

6 606 000

Styreform

Sosialistisk komitéstyre

Areal

1 759 540

Myntenhet

Dinar à 1000 dirham

Nasjonaldag

1. september

Andre landsider

Geografi

Libya ligger midt i Det nordafrikanske platået. Landet er nesten fem ganger så stort som Norge. Midt i landet finner man flere fjellkjeder med topper opp mot 3500 moh. Innlandet er tørt, med langstrakte ørkenområder uten planter og bebyggelse. Dette området har lite nedbør og ekstreme temperatursvingninger. Langs den vestlige kyststripen ligger fruktbare marker som egner seg godt for landbruk. Her er bebyggelsen langt tettere enn i innlandet. Flere av de større byene ligger i denne regionen, som har et typisk mildt Middelhavsklima. Øst for Sidra-gulfen går kysten over i lave åsrygger, som også er tett befolket.

Til tross for store forskjeller mellom regionene, er manglende nedbør en konstant faktor i hele Libya. I ørkenområdene kan det gå flere år mellom hver regnskur, mens kystområdene har en maksimal nedbør på 4-500 mm hvert år.

Libyas største miljøproblemer er knyttet til landets klima og beliggenhet. Landet har dårlig tilgang på rent drikkevann, og sliter med ørkenspredning og jorderosjon på grunn av dårlig jordsmonn.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Libya ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Libya har lite dokumentert eldre historie. Islam og arabisk kultur og språk ble innført på 600-tallet da området ble innlemmet i det arabiske riket. Etter 900 år som kasteball mellom arabiske sultaner tok osmanere over kontrollen i Libya på 1500-tallet. Da ble politisk styring overlatt til leiesoldater, og libyske havner ble brukt av osmanske sjørøvere som herjet i Middelhavet de neste hundre årene. I 1911 ble landet invadert av Italia, og flere tusen italienere flyttet til landet. Det var på denne tiden at store vei- og industriprosjekter ble satt i gang.

Under andre verdenskrig ble Libya invadert av britiske styrker. I 1951 ble landet selvstendig, som et av de første i Afrika. Den gang var Libya et kongedømme under kong Idris. Han hadde enorme problemer med fattigdom og underutvikling, og var helt avhengig av utenlandsk bistand fram til oljefunnet i 1959.

I 1969 ble det gjennomført statskupp, ledet av oberst Muammar al-Gaddafi. Gaddafi var diktator i Libya i 42 år. Landets økonomi ble på kort tid et av Afrikas største, takket være oljen. Gaddafi støttet militante grupper og terrorisme internasjonalt. Dette førte til at FN innført økonomiske sanksjoner mot Libya på 1990-tallet.

I 2011 brøt det ut opprør mot Gaddafi-regimet, som utløste en borgerkrig i landet. FNs sikkerhetsråd ga deretter NATO tillatelse til å bruke militærmakt i Libya for å beskytte sivile. Norge var med i operasjonen, og bidro til at Gaddafi-regimet falt. Krigen førte til kaos og lovløshet i landet, inkludert oppblomstring av menneskehandel og islamistisk ekstremisme.

Samfunn og politikk

Etter Gaddafi-regimets fall har Libya vært plaget av lovløshet og kaos. Libya har en rekke militsgrupper som støtter ulike konkurrerende myndigheter i landet. Det er en pågående konflikt mellom restene av den gamle statsmakten, med utgangspunkt i hovedstaden Tripoli i vest, og en nyere (da internasjonalt anerkjent) myndighet i Tobruk i øst. Senere, gjennom forhandlinger i FN-regi, ble det etablert en helt ny koalisjonsregjering, som flyttet inn i Tripoli. Likevel har det vært konflikt og splittelser knyttet til denne løsningen. Deler av nasjonalforsamlingen (parlamentet) anerkjenner ikke den nye, FN-støttede regjeringen. I praksis er det tre regjeringer som konkurrerer om makten, og en rekke militser som har ulike internasjonale støttespillere, slik som Sudan, Qatar og Tyrkia.

Det er et omfattende brudd på menneskerettigheter i Libya, særlig mot flyktninger og migranter. Landet har lenge vært et knutepunkt for mennesker som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa. Flere hundretusen migranter befinner seg i landet. Mange av de lever i interneringsleirer, styrt av menneskesmuglere som tjener mye penger på migrantenes vanskelige situasjon.

Økonomi og handel

Så mye som 95 prosent av økonomien består av oljeindustrien, men store deler av inntektene fra denne sektoren kommer ikke innbyggerne til gode. Fem år etter borgerkrigen lå oljeproduksjonen på rundt en femtedel av hva den gjorde før krigen. Dessuten hadde prisene for oljen på verdensmarkedet stupt, noe som bidro til at Libyas økonomi gikk kraftig nedover.

Omfattende korrupsjon og smugling av varer til nabolandene bidrar til en økonomisk vanskelig situasjon i Libya. Tidligere forsøk på å minske oljens betydning, ved å blant annet gjennomføre ambisiøse planer om utvikling av jordbruk og industri, har ikke ført frem.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Libya på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  431 870 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,706
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  5,53
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  77,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  4
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,3
  Hektar per person
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  56 996
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  9,19
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,5
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 759 540
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,1
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  404
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  20 668
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  56 208
  Personer
  Fredsindeksen
  3,262
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  90,01
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  221 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  17
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  55,77
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  94,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  2
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  11,4
  Prosent av BNP
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  6,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  21,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  40
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  86,1
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,1
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,167
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  24,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  15,96
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  26
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 857
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,5
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  50,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  17,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  38 107 728 083
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 978
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  78
  Prosent
  Tertiærnæring
  20
  Prosent
  Økonomisk vekst
  61,92
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  21,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  78
  Prosent
 •  

  Libya

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 904
  Personer
  Befolkningstall
  6 470 956
  tall