[[suggestion]]
Liechtenstein

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vaduz

Etniske grupper

Liechtensteinere 66,2%, sveitsere 9,6%, østerrikere 5,8%, italienere 4,2%, tyskere 3,1%, andre 11,2% (2016)

Språk

Tysk 91,5% (offisielt) (alemannisk dialekt er mest vanlig), italiensk 1,5%, tyrkisk 1,3%, portugisisk 1,1%, andre 4,6% (2015)

Religion

Katolikker 73,4% (offisielt), protestanter 8,2%, muslimer 5,9%, kristen ortodoks 1,3%, andre/ingen 11,4 % (2015)

Innbyggertall

38 155 (2018)

Styreform

Fyrstedømme

Areal

160 km2

Myntenhet

Sveitserfranc

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Liechtenstein ligger inneklemt mellom Østerrike og Sveits, og er et av Europas minste land. Landet er ca. 25 km langt og 10 km bredt. Det består av en flat slette på østsiden av Rhinens øvre løp, og den vestlige delen av de rätiske alper. Den 6 km brede sletta ligger ca. 450 moh. Den var tidligere sumpland, men ble drenert og lagt ut til dyrkbar mark på 1800-tallet. Fjellene, som består av kalkstein, når en høyde på 2599 moh.

Historie

I antikken var området som i dag er Liechtenstein en del av den romerske provinsen Rhaetia. Under folkevandringstiden på 400-tallet e.Kr. bosatte germanske alemannere seg i området, som etter hvert ble en del av det tysk-romerske riket. Fyrstedømmet Liechtenstein ble dannet i 1719. Da kjøpte den østerrikske fyrstefamilien Liechtenstein to grevskap, og slo dem sammen. Landet ble helt selvstendig i 1866. Fram til slutten av første verdenskrig var landet nært knyttet til Østerrike. Senere ble Sveits nærmeste samarbeidspartner. Liechtenstein var nøytrale under andre verdenskrig. I etterkrigstiden utviklet landet seg fra å være en jordbruksnasjon til et rikt industriland, og et viktig finanssentrum.

Tidlig på 2000-tallet oppstod en politisk konflikt mellom fyrst Hans-Adam (landets statsoverhode) og regjeringen. Konflikten gikk ut på hvilken makt fyrsten skulle inneha. Etter en folkeavstemning ble fyrstens politiske makt styrket i 2003, noe som fikk stor internasjonal kritikk. 

Samfunn og politikk

Liechtenstein er et konstitusjonelt monarki og et fyrstedømme. Makten har gått i arv fra far til sønn i flere hundre år. Parlamentet vedtar lover, og landet har innslag av direkte demokrati. Innbyggerne kan legge fram lovforslag og be om folkeavstemning om saker parlamentet har vedtatt. Samtidig er landet det eneste monarkiet i Europa der mesteparten av makten ligger hos regenten. Fyrsten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen, han utpeker dommere og han kan legge ned veto mot lovforslag. Senest i 2012 var det en egen folkeavstemning for at fyrsten beholder sin vetorett mot folkeavstemninger. Mange mener at fyrsten garanterer stabilitet i landet.

Liechtenstein er et relativt konservativt land. Kvinner fikk først stemmerett i 1984, og abort er fremdeles kriminalisert. Dersom en abort finner sted kan både kvinnen og legen idømmes fengselsstraff. Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt, siden 2011 kan imidlertid par av samme kjønn registrere partnerskap.

Økonomi og handel

Liechtenstein er et av de rikeste landene i verden. I løpet av etterkrigstiden har landet gått fra å være en jordbruksnasjon til et høyindustrialisert samfunn. Økonomien er nært knyttet til Sveits. De to landene har lenge hatt en tollunion. Statens inntekter er høyere enn utgiftene, og arbeidsledigheten er lav. Gunstige skatteregler er en av årsakene til landets økonomiske vekst.

Utenlandske firmaer, som av skattemessige grunner er registrert i Liechtenstein, utgjør en viktig inntektskilde. Landets banker er kjente for diskresjon og hemmelighold. Dette har ført til at kriminelle driver hvitvasking av penger via bankkontoer i landet. Andre vestlige land har krevd at Liechtenstein strammer inn kontrollen med bankene, og opphever det strenge hemmeligholdet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Liechtenstein på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  14,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  237
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  44
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,19
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  160
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  43,1
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  245
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  46,07
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  20,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  4
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,1
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,00
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  99
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  63
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  6 214 633 651
  US Dollar
  BNP per innbygger
  164 993
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  42
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,02
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  98,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  68
  Personer
  Befolkningstall
  38 155
  tall