[[suggestion]]
Liechtenstein

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vaduz

Etniske grupper

Liechtensteinere 65.6%, andre 34.4%

Språk

Tysk 94,5% (offisielt), italiensk 1,1%, andre 4,3% (2010)

Religion

Katolikker 75.9%, protestanter 6.5%, muslimer 5.4%, andre 4,2%, ingen 5.4%, uspesifisert 2.6% (2010)

Innbyggertall

37 000

Styreform

Fyrstedømme

Areal

160 km2

Myntenhet

Sveitserfranc

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Liechtenstein ligger inneklemt mellom Østerrike og Sveits, og er en av Europas minste stater. Landet er 25 km langt og 10 km bredt. Det består av en flat slette på østsiden av Rhinens øvre løp, og den vestlige delen av De rätiske alper. Den 6 km brede sletta ligger ca. 450 moh. Den var tidligere sumpland, men ble drenert og lagt ut til dyrket mark på 1800-tallet. Fjellene, som består av kalkstein, når en høyde på 2599 moh. Plante- og dyrelivet er variert, og er typisk for Alpene. Sammen med er Lichtenstein det eneste landet i verden som er såkalt “ dobbelt kystløst”. Det vil si at det bare grenser til land som heller ikke grenser til havet.

Historie

I antikken var området som i dag er Liechtenstein en del av den romerske provinsen Rhaetia. Under folkevandringstiden på 400-tallet e.Kr. bosatte germanske alemannere seg i området, som etter hvert ble en del av det tysk-romerske riket.  Fyrstedømmet Liechenstein ble dannet i 1719. Da kjøpte den østerikske fyrstefamilien Liechenstein to grevskap, og slo dem sammen. Landet ble helt selvstendig i 1866. Fram til slutten av første verdenskrig var det nært knyttet til Østerrike. Senere ble Sveits nærmeste samarbeidspartner. Liechtenstein var nøytrale under andre verdenskrig. I etterkrigstiden utviklet landet seg fra å være en jordbruksnasjon til et rikt industriland, og et viktig finanssentrum. De senere årene har Liechtenstein mottatt internasjonal kritikk.

Samfunn og politikk

Liechtenstein er et konstitusjonelt monarki og et fyrstedømme. Makten har gått i arv fra sønn til sønn i flere hundreår. Parlamentet vedtar lover, og landet har innslag av direkte demokrati. Innbyggerne kan legge fram lovforslag og be om folkeavstemning om saker parlamentet har vedtatt. Samtidig er landet det eneste monarkiet i Europa der mesteparten av makten ligger hos regenten. Fyrsten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen. Han utpeker dommere, og kan legge ned veto mot lovforslag. En lovreform i 2003 økte fyrstens makt, og senere forslag om å begrense den har blitt nedstemt. Mange mener at fyrsten garanterer stabilitet i landet.

Økonomi og handel

Liechtenstein er et av de rikeste landene i verden. I løpet av etterkrigstiden har landet gått fra å være en jordbruksnasjon til et høyindustrialisert samfunn. Økonomien er nært knyttet til Sveits. De to landene har lenge hatt en tollunion. Statens inntekter er høyere enn utgiftene, og arbeidsledigheten er lav. Gunstige skatteregler er en av årsakene til landets økonomiske vekst. Utenlandske firmaer, som av skattemessige grunner er registrert i Liechtenstein, utgjør en viktig inntektskilde. Landets banker er kjente for diskresjon og hemmelighold. Dette har ført til at kriminelle driver hvitvasking av penger via bankkontoer i landet. Andre vestlige land har krevd at Liechtenstein strammer inn kontrollen med bankene, og opphever det strenge hemmeligholdet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Liechtenstein på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  160
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  43,1
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  38 155
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  68
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  255
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,19
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  44,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,00
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  44,83
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,00
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data