Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Litauen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vilnius

Etniske grupper

Litauere 84%, polsk 6,6%, russisk 5,8%, hviterussisk 1,2%, andre/uspesifisert 2,3% (2011)

Språk

Litausk (offisielt) 82%, russisk 8%, polsk 5,6%, andre/uspesifisert 4,4 % (2011)

Religion

Romersk-katolske 77,2%, russiskortodokse 4,1%, andre 2,4%, ateister 6,1%, uspesifisert 10.1% (2011)

Innbyggertall

2 999 000

Styreform

Republikk

Areal

65 300 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

27 730 PPP$

Nasjonaldag

16. februar

Andre landsider

Geografi

Litauen har et moderat innlandsklima med middeltemperaturer mellom – 5 °C og 18 °C. Rundt en tredel av landet er dekket av skog, i hovedsak gran og furu. Blandingsskoger av eik, alm, agnbøk, lind, lønn og ask er også vanlig. Floraen ligner den østnorske, men inneholder flere arter. Faunaen omfatter blant annet elg, hjort, rådyr, villsvin og gaupe. Få steder i landet ligger over 200 meter over havet, og det meste av Litauen ligger lavere enn 100 meter. De midtre delene av landet er et svakt bølget sletteland med brede elvedaler. Langs kysten strekker det seg et belte av sanddyner, som i nord vender direkte ut mot Østersjøen. Miljøproblemer i Litauen er særlig forurensing av jord og grunnvann på grunn av petroleumsprodukter, samt fra kjemikalier i områder rundt militærbaser.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Litauen ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Litauen hadde handelsforbindelser med middelhavsområdet allerede i romersk tid, og med Skandinavia i vikingtiden. De fleste litauiske stammene var bosatt inne i landet, isolert fra handelsveiene. Dette førte til at de fikk være relativt i fred, og til at de beholdt sin førkristne religion helt til 1300-tallet. Det var lenger enn noe annet folk i Europa. Den første politiske samlingen av litauerne skjedde i 1236 av fyrst Mindaugas. Fra slutten av 1300-tallet ble det gjennom ekteskap inngått en polsk-litausk union som varte til slutten av 1700-tallet. Siden det lå størstedelen av dagens Litauen under Russland frem til uavhengigheten i 1919. Litauen var selvstendig mellom 1919–40. I 1940 ble landet igjen besatt av sovjetiske tropper, og erklært som unionsrepublikk i Sovjetunionen. Det var hele tiden sterk lithausk motstand og mye geriljavirksomhet mot okkupasjonsmakten. Landet fikk igjen sin uavhengighet i september 1991, etter over ett års åpen konflikt med Moskva. Litauen ble raskt anerkjent av flere land og ble medlem av FN samme år.

Samfunn og politikk

Litauen er et parlamentarisk demokrati, selv om det er presidenten som tar alle store avgjørelser i utenrikspolitikken. Den politiske situasjonen i Litauen har siden frigjøringen vært ustabil med mange nye partier. Korrupsjon og tomme løfter om økt velferd for alle har ført til misnøye i befolkningen, og til dannelsen av flere populistiske partier. Både på 90-tallet og i 2003 måtte politiske ledere gå på grunn av korrupsjon og økonomisk utroskap. Litauen sliter med ettervirkninger etter Sovjettiden, men russifiseringen av Litauen var ikke så sterk som i nabolandene. Sammenlignet med Estland og Latvia er den russiske minoriteten i Litauen liten. Forholdet til Russland er i dag en viktig del av litauisk utenrikspolitikk, særlig når det kommer til energispørsmål. Litauen er i dag fortsatt avhengig av Russland når det gjelder olje- og gassleveranser.

Økonomi og handel

Før andre verdenskrig var Litauen et typisk jordbruksland, og hadde en aktiv markedsøkonomi. Etter den sovjetiske okkupasjonen i 1940 ble det innført planøkonomi, og landet ble industrialisert. Markedsøkonomien ble gjeninnført etter selvstendigheten i 1991, og i dag er tjenestesektoren den viktigste. Økonomien falt kraftig under finanskrisen i 2009, og landet ble tvunget til å ta opp store utenlandslån. Etter harde innstramminger stabiliserte økonomien seg igjen. Veksten de siste årene skyldes i stor grad økt etterspørsel i hjemmemarkedet, og især av energisektoren, bygg, anlegg og handel. Litauen ble tatt inn i eurosonen, og skiftet valuta til euro i 2014. Landet har mangel på kvalifisert arbeidskraft, blant annet på grunn av stor emigrasjon. Ifølge offisiell statistikk har mer enn ti prosent av den totale befolkningen forlatt landet siden uavhengigheten i 1990.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Litauen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  10,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,3
  Prosent
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  9
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  65 300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  37,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,8
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 890
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  5
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,032
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,121
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,848
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  11,46
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  59
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  23,40
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  43,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  10 852
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 664
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  142
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  144
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 093
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,741
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,7
  Prosent av BNP
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  62
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  35,4
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  21,37
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,27
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  25,15
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,4
  Hektar per person
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  92
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  41 170 728 956
  US Dollar
  BNP per innbygger
  14 172
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,69