[[suggestion]]
Litauen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vilnius

Etniske grupper

Litauere 84,1%, polakker 6,6%, russere 5,8%, hviterussere 1,2%, andre/uspesifisert 2,3% (2011)

Språk

Litauisk (offisielt) 82%, russisk 8%, polsk 5,6%, andre/uspesifisert 4,4% (2011)

Religion

Romersk-katolske 77,2%, russiskortodokse 4.1%, andre 2,4 %, ingen 6,1%, uspesifisert 10,1% (2011)

Innbyggertall

2 876 475 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

65 300 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

29 862 PPP$

Nasjonaldag

16. februar

Andre landsider

Geografi

Litauen består av lavland og sletteland gjennomskåret av brede elvedaler. Mesteparten av landet ligger under 100 moh. Landets høyeste punkt er Aukštasis kalnas på 295 moh. Kysten i vest er en eneste lang sandstrand, mens den sørlige delen av landet består av høydedrag og mange innsjøer. Litauen har et moderat innlandsklima. Langs kysten kommer det mye nedbør og temperaturen varierer mindre enn i de østlige delene av landet. Innlandet har kalde vintre og varme somre.

De største miljøutfordringene i Litauen er forurensning av jorden og grunnvannet. Særlig petroleumsprodukter og lekkasjer av kjemikalier rundt landets militærbaser er årsaker til miljøutfordringene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Litauen ville vi trenge 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Mennesker bosatt i Litauen hadde handelsforbindelser med middelhavsområdet allerede i romersk tid, og med Skandinavia i vikingtiden. Litauen ble en samlet stat på 1200-tallet. På 1300-tallet var landet en europeisk stormakt som strakte seg helt fra Østersjøen til Svartehavet. Litauen var et av de siste landene i Europa til å bli kristne, dette skjedde etter de gikk inn i en union med Polen i 1386.

På 1700-tallet falt mesteparten av stor-Litauen under russisk kontroll. En liten del av landet mot Østersjøen falt under Prøyssisk (tysk) kontroll. Frem til første verdenskrig vokste det frem en nasjonalistisk bevegelse blant den etnisk litauiske befolkningen, og etter krigens slutt i 1919 ble republikken Litauen opprettet rundt Østersjøens bredder. Etter andre verdenskrig ble landet okkupert av Sovjetunionen. Motstanden mot det sovjetiske styret var stort, og flere hundre tusen litauere ble fengslet, torturert og deportert til andre deler av Sovjetunionen. Litauen oppnådde selvstendighet i 1991. Siden selvstendigheten har Litauen vært preget av flere politiske konflikter og skandaler. Landet har imidlertid stått samlet om å styrke sitt samarbeid med USA og Vest-Europa, og å kritisere Russland og russisk militærmakt i regionen.

Samfunn og politikk

Litauen er en republikk der makten er delt mellom en president og en regjering. Presidenten velges i direktevalg for fem år av gangen. Regjeringen må bli godkjent av nasjonalforsamlingen som blir valgt for 4 år av gangen. Presidenten har mye makt over landets utenrikspolitikk, mens regjeringen har mer makt over innenriksspørsmål. Litauens politikk er preget av mye ustabilitet, korrupsjon og konflikter. Mellom hvert valg blir det dannet mange nye partier.

De har vært medlem av NATO og EU siden 2004, og har deltatt i Schengen-samarbeidet siden 2007.

Litauen har en aldrende befolkning, samtidig som utvandring av unge er en stor utfordring. Det statlige helsevesenet er derfor under stort press, da landet tjener mindre penger på skatter samtidig som befolkningen som trenger omsorg øker. Kvinnediskriminering er forbudt ved lov, men forekommer regelmessig både i hjemmet og på arbeidsplasser. Undervisning om bi- og homoseksualitet har vært forbudt siden 2017.

Økonomi og handel

Litauen er et av landene i EU med størst økonomisk ulikhet mellom fattige og rike. Over 20 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Etter den globale finanskrisen i 2008 ble landets økonomi hardt rammet. Arbeidsledigheten økte kraftig, og en stor del av befolkningen mistet sparepengene og pensjonen sin. Landet har mangel på kvalifisert arbeidskraft på grunn av den store utvandringen til andre EU-land. Siden 1990 har over 10 prosent av befolkningen reist fra landet.

Den viktigste næringen i Litauen er tjenestesektoren. Denne næringen sysselsetter flest folk, og utgjør størstedelen av landets bruttonasjonalprodukt. Andre viktige næringer er jordbruk og industri. Landets viktigste eksportvarer er tekstiler, kjemiske produkter og brennstoff. De viktigste importvarene er olje- og gassprodukter, maskiner og kjemikalier.

Litauen har deltatt i eurosamarbeidet siden 2015, og økonomien har hatt en stor fremgang i de senere årene. Landets statsbudsjett er likevel avhengig av EU-midler.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Litauen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  22,20
  prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  31,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  50
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,3
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  39,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  50,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,28
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  61
  Prosent
  Vannuttak
  19,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  10 852
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  31
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  16 681
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  4,79
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  65 286
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,8
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 876 475
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,121
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,858
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  142
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  168
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 836
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,749
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,38
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  25,15
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  5,25
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,032
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,68
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  59
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,15
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  39,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Litauen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent