Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Madagaskar

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Antananarivo

Etniske grupper

Malayo-indonesere (merina- folket og det beslektede betsileo- folket), cotiers (blandet afrikansk, malayo-indonesisk, og arabisk opphav; betsimisaraka, tsimihety, antaisaka, sakalava), franske, indere, kreolere, komorere

Språk

Fransk (offisiell), malagassisk (offisiell), engelsk

Religion

Tradisjonell trosretning 52%, kristne 41%, muslimer 7%

Innbyggertall

24 235 000

Styreform

Republikk

Areal

587 040

Myntenhet

Ariary

BNI pr innbygger

1 459 PPP$

Nasjonaldag

26. juni

Andre landsider

Geografi

Madagaskar er verdens fjerde største øy. Den løsrev seg trolig fra Afrikas kontinent for 165 millioner år siden, og fra Indias kontinent 85 millioner år senere. Øyas fauna og flora har derfor utviklet seg i isolasjon, og et unikt artsmangfold har oppstått. Rundt 90 prosent av Madagaskars dyre- og plantearter er endemiske. Det vil si at de ikke finnes noen andre steder i verden. Øyas kystområder består for det meste av tropisk regnskog, mens fjellområder dominerer i midten. På østkysten ligger en 60 mil lang kjede av innsjøer, kunstige innsjøer og kanaler. Området kalles Canal des Pangalanes. Landets myndigheter har fredet store deler av øyas areal. Til tross for dette er avskoging et alvorlig miljøproblem og en trussel for øyas dyre- og plantearter. Regnskogene på Madagaskar står på UNESCOs verdensarvliste.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Madagaskar ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Madagaskars befolkning kommer hovedsakelig fra Asia og Afrika. Øya var trolig ubebodd før sjøfolk fra Sørøst-Asia kom dit på 100-tallet. På 600-tallet etablerte arabere et handelssenter på øya. På 1500 og 1600-tallet startet også portugisere og franskmenn handelsvirksomhet. Merina-kongedømmet hadde i en lang periode kontroll på mesteparten av øya. I 1885 ble Madagaskar et fransk protektorat. Ti år senere tok Frankrike makten og avsatte Merina-kongedømmet. Under begge verdenskrigene deltok gassiske styrker i kamper sammen med franskmennene i Frankrike, Marokko og Syria. En nasjonalistisk bevegelse vokste så frem, og gjorde opprør mot Frankrike i 1947. Madagaskar ble selvstendig i 1960. Etter selvstendigheten har landet vært preget av kupp og opprør. Oberst Didier Ratsiraka ble president i 1975 og satt med makten i 16 år. Han iverksatte en radikal sosialistisk politikk. Fra slutten av 1980-årene vokste det frem en sterk demokratibevegelse med krav om reelt flerpartistyre og frie valg. Etter demonstrasjoner ble det i 1990 innført et flerpartisystem og sensuren ble opphevet. To år etter fikk landet en ny grunnlov ved folkeavstemning.

Samfunn og politikk

Selv om Madagaskar har gått fra å være en ettpartistat til et demokrati, preges landet fortsatt av politisk uro. Nesten alle maktskifter har funnet sted på kuppaktige måter. Etter hvert makskifte har den nye presidenten gjort endringer i grunnloven for å styrke sin egen stilling. I perioden mellom 2009 og 2014 var det politiske systemet satt ut av spill, etter at borgermesteren i hovedstaden gjennomførte et kupp. Mot slutten av 2013 ble det avholdt valg i landet, og en folkevalgt president kom til makten. Madagaskar er en presidentstyrt republikk, og landets statsminister leder både regjeringen og parlamentet. De politiske partiene er ofte forankret i en folkegruppe, en landsdel eller en person. Ideologi spiller en mindre rolle. Befolkningen er av blandet etnisk opphav og er oppdelt i 18 etniske grupper. Gjennom historien har det vært konflikter mellom høylandsbefolkningen og kystbefolkningen.

Økonomi og handel

På tross av at Madagaskar er rikt på naturressurser, er landets innbyggere blant verdens fattigste. Mangelen på reform av 1970- og 80-tallets planøkonomi har ført til langsom vekst i økonomien. Den politiske uroen har også hindret utvikling. Kuppet i 2009 skremte vekk både investorer og turister, samtidig som den globale finanskrisen bidro til nedgang. Rundt 80 prosent av befolkningen er sysselsatt i jordbruket. Industrivarer - særlig tekstiler, står for de viktiste eksportinntektene. Olje, edelstener og mineraler gir også eksportinntekter, men disse utgjør under 1 prosent av BNP. Den uformelle delen av økonomien er stor, og mange arbeider svart.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Madagaskar på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  3,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,6
  Prosent
  Primærnæring
  26
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  587 295
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  21,5
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  25 571
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,2
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  67
  År
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  22,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  8
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  83,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,948
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,512
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  53,61
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  26
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  20,53
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  83,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  79
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  15,4
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  81,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  77,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  33,0
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  286
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,124
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  50
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  145
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  353
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  235
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  24,5
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  26,71
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,80
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,88
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,9
  Hektar per person
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  65,1
  Prosent
  Alfabetisme
  64,7
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  51,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  12
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  9 738 652 322
  US Dollar
  BNP per innbygger
  412
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,60