[[suggestion]]
Madagaskar

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Antananarivo

Etniske grupper

Malayo-indonesere (merina- folket og det beslektede betsileo- folket), cotiers (blandet afrikansk, malayo-indonesisk, og arabisk opphav; betsimisaraka, tsimihety, antaisaka, sakalava), franskmenn, indere, kreolere, komorere

Språk

Fransk (offisiell), malagassisk (offisiell), engelsk

Religion

Kristne, tradisjonelle trosretninger, muslimer

Innbyggertall

26 262 810 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

587 040 km2

Myntenhet

Ariary

BNI pr innbygger

1 506 PPP$

Nasjonaldag

26. juni

Andre landsider

Geografi

Madagaskar er verdens fjerde største øy. Øya løsrev seg trolig fra det afrikanske kontinentet for om lag 165 millioner år siden, og fra det indiske subkontinentet for om lag 85 millioner år senere. Øyas fauna og flora har derfor utviklet seg i isolasjon, og et unikt artsmangfold har oppstått. Rundt 90 prosent av Madagaskars dyre- og plantearter er endemiske. Det vil si at de ikke finnes noen andre steder i verden. Øyas kystområder består for det meste av tropisk regnskog, mens fjellområder dominerer i midten. På østkysten ligger en 60 mil lang kjede av innsjøer, kunstige innsjøer og kanaler. Området kalles Canal des Pangalanes.

Landets myndigheter har fredet store deler av øya for å redde den unike naturen. Til tross for dette er avskoging et alvorlig miljøproblem og en trussel for øyas dyre- og plantearter. Regnskogene på Madagaskar står på UNESCOs verdensarvliste. Madagaskar er det landet i Afrika som er mest utsatt for sykloner. Fra 1996 til 2016 ble landet rammet av 35 sykloner.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Madagaskar ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Madagaskars befolkning kommer hovedsakelig fra Asia og Afrika. Øya var trolig ubebodd før sjøfolk fra Sørøst-Asia kom dit på 100-tallet. På 600-tallet etablerte arabere et handelssenter på øya. Merina-kongedømmet hadde i en lang periode kontroll over mesteparten av øyas areal. I 1885 ble Madagaskar et fransk protektorat. Elleve år senere koloniserte Frankrike øya, og avsatte Merina-kongedømmet.

Under begge verdenskrigene deltok madagassiske styrker i kamper sammen med franskmennene i Frankrike, Marokko og Syria. Etter andre verdenskrig begynte en nasjonalistisk bevegelse å vokse frem, og den gjorde opprør mot kolonimakten Frankrike i 1947. Opprøret krevde flere titalls tusen madagassiske liv. Madagaskar ble en selvstendig republikk i 1960, etter fredelige forhandlinger med Frankrike.

Etter selvstendigheten har landet vært preget av kupp, opprør, korrupsjon og diktatur. I 1990 ble et flerpartisystem innført etter store demonstrasjoner for mer demokrati. Det har likevel vært politiske uroligheter og flere kuppforsøk også etter flerpartisystemet ble innført.

Samfunn og politikk

Madagaskar er en republikk der den formelle makten ligger hos av en president som blir valgt for fem år av gangen. Presidenten kan bli gjenvalgt to ganger. Den utøvende makten ligger hos regjeringen og et parlament styrt av en statsminister. Ettersom presidenten velger statsministeren og også kan kaste hen, innehar i realiteten den madagassiske presidenten både den formelle og den utøvende makten i landet.

Selv om Madagaskar har gått fra å være en ettpartistat og diktatur til et demokrati, preges landet fortsatt av politisk uro. Nesten alle maktskifter har skjedd etter kupp, og hvert maktskifte har vært preget av at den nye presidenten har gjort endringer i grunnloven for å styrke sin egen stilling.

Grunnet den lange historien med politisk ustabilitet og mangelen på et fungerende styre, er infrastruktur, helsevesen og utdanningssystemet dårlig utbygget. Dette gjør livssituasjonen til de fleste madagasser svært vanskelig.

Økonomi og handel

Til tross for at Madagaskar er rikt på naturressurser, er landets innbyggere blant verdens fattigste. Det er anslått at over 75 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landets økonomiske vekst har vært langsom helt siden 1980-tallet. Den politiske uroen har hindret utvikling og gjort det vanskelig for landet å tiltrekke seg investeringer fra utlandet.

Rundt 80 prosent av befolkningen er sysselsatt innen landbruk, skogbruk eller fiskeriindustri. De viktigste eksportvarene er kaffe, vanilje og reker. Turistnæring ansees for å kunne bli en viktig industri for landet på sikt. Den politiske ustabiliteten hindrer imidlertid landet fra å tiltrekke seg turister i dag. Mangel på økonomiske retningslinjer og politisk kontroll har gjort at en stor andel av befolkningen arbeider svart (uten å betale skatt).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Madagaskar på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  779 590 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  77,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,453
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  70,70
  prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,519
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,385
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
  Lykkeindeks
  3,93
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  31,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  77,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  44
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  3 077
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,7
  Prosent
  Marine verneområder
  10
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  587 295
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,78
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  21,4
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  417
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  150
  Personer
  Fredsindeksen
  1,766
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  83,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  53,20
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  2 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  25
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,76
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  83,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,6
  Prosent av BNP
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  43,1
  Prosent
  Undervektige barn
  15,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  49,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  44
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  67
  År
  Malariatilfeller
  90,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  353
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  152
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  238
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  76,8
  Prosent
  Alfabetisme
  71,6
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  77,7
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  31,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,21
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  68
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  22,9
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  3,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  11 499 803 807
  US Dollar
  BNP per innbygger
  450
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,47
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  9,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  64
  Prosent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8
  Personer
  Befolkningstall
  26 262 810
  tall