[[suggestion]]
Makedonia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Skopje

Etniske grupper

Makedonere 64.2%, albanere 25.2%, tyrkere 3.9%, rom-folk (sigøynere) 2.7%, serbere 1.8%, andre 2.2% (2002)

Språk

Makedonsk (offisielt) 66.5%, albansk (offisielt) 25.1%, tyrkisk 3.5%, romani 1.9%, serbisk 1.2%, annet 1.8% (2002)

Religion

Makedonsk ortodokse 64.7%, muslimer 33.3%, andre kristne 0.37%, andre/uspesifisert 1.63% (2002)

Innbyggertall

2 109 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

25 710

Myntenhet

Makedonsk denar

BNI pr innbygger

14 942 PPP$

Nasjonaldag

8. september

Andre landsider

Geografi

Makedonia er en innlandsstat midt på Balkanhalvøya. Det består av et fjellrikt landskap, med dype elvedaler. Landet har tre store innsjøer som grenser med nabolandene: Ohrid, Prespa og Dojran. Ohridsjøen er en av verdens eldste innsjøer. Landet har tre naturvernområder, som ligger i ubebodde områder. Industribyene har fabrikker fra det tidligere Jugoslavias tid, som fremdeles er i drift. Landets største miljøproblemer er luftforurensing og avfall. Om sommeren har Makedonia også lokale vannforsyningsproblemer på grunn av sitt varme middelshavsklima, og begrensning av vannbruken er vanlig i varme perioder.

Historie

Gjennom historien har mange folk slåss om makten i Makedonia. Området har blant annet vært en del av Aleksander den stores rike, Bysants og Det osmanske riket. Etter Balkan-krigen i 1912-13 ble Makedonia delt mellom Hellas, Bulgaria og Serbia. Under andre verdenskrig var området okkupert av Bulgaria og Italia. Etter krigen ble Makedonia en av seks delrepublikker i Jugoslavia, som ble ledet av Josip Broz Tito. På slutten av 1980-tallet førte kommunismens fall i Øst-Europa, og Titos død, til at flere av delrepublikkene erklærte seg selvstendige. Makedonia gjorde det i 1991, og var den eneste som greide overgangen til selvstendighet på fredelig vis. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid nesten borgerkrig mellom mellom slavisktalende makedoniere og albanere. Den albanske minoriteten identifiserte seg ikke som makedonere da området var en del av Jugoslavia, og mente de hadde krav på større innflytelse. I 2001 ble det inngått en fredsavtale som ga landets minoriteter bedre rettigheter.

Samfunn og politikk

Makedonia er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet velges hvert fjerde år, og presidenten velges hvert femte år. Konflikten mellom makedonerne og albanere har lenge preget politikken. Etter fredsavtalen i 2001 ble grunnloven endret for å gi albernerne flere rettigheter og større innflytelse. I dag går den politiske skillelinjen først og fremst mellom det makedonsk-nasjonalistiske regjeringspartiet VMRO-DPMNE, og opposisjonen med det sosialdemokratiske SDSM i spissen. Makedonia ønsker å bli medlem i NATO og EU. Begge deler har blitt stanset av Hellas, som mener "Makedonia" er navnet på en gresk provins, og at landet burde hete noe annet. 

Økonomi og handel

Selv om Makedonia hadde en relativt god vekst på begynnelsen av 2000-tallet er landet fortsatt på et lavere økonomisk nivå enn da det var en del av Jugoslavia. Økonomien er sårbar for svingninger i resten av verden. Veksten i Makedonia stanset for eksempel opp under Eurokrisen i 2012. Landbruket og industrien var lenge de viktigste næringsveiene, men de siste årene har tjenestesektoren vokst. Arbeidsledigheten er blant de største i Europa, og rammer særlig ungdom hardt. Nærmere en tredjedel av befolkningen regnes som fattige av Verdensbanken (2013). Mange av innbyggerne er avhengige av penger fra slektninger som jobber i utlandet, eller av inntekter fra svart arbeid. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Makedonia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  5,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,50
  prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,6
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 085 051
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,160
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 551
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 708
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  446
  Personer
  Internt fordrevne
  140
  Internt fordrevne
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  72
  Fredsindeksen
  2,058
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  15
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,61
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  10,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  7
  Drapsrate
  1,59
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,947
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  12,99
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  25,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,50
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,27
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  64,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,6
  Prosent
  Alfabetisme
  97,8
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  52,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  22,3
  Prosent
  Barnearbeid
  7,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  7 241 004 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data