[[suggestion]]
Malaysia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kuala Lumpur

Etniske grupper

Malayer 50,1%, kinesere 22,6%, urfolk 11,8%, indere 6,7%, andre 0,7%, utenlandske statsborgere 8,2 (2010)

Språk

Bahasa malaysisk, engelsk, kinesisk, tamil og en rekke mindre språk, særlig mange på Borneo

Religion

Muslimer 61,3% (offisiell), buddhister 19,8%, kristne 9,2%, hinduer 6,3%, andre/uspesifisert/ingen 3,5% (2010)

Innbyggertall

30 651 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

330 800 km2

Myntenhet

Malaysisk ringgit

BNI pr innbygger

27 683 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

Malaysia er geografisk delt i vest og øst. Den vestlige delen av landet strekker seg over den sørlige spissen av Malayhalvøya. Den østlige delen befinner seg på øya Borneo. På Malayhalvøya preges landskapet av fjellkjeder med topper opp mot 2 100 meter over havet. Hele kysten består av lavlandsområder som strekker seg et stykke innover mot fjellene. De to provinsene på Borneo består av fruktbart lavland i de nordlige kystområdene, som går over i åser og høylandsområder lenger inne i landet. Lengst sør danner høye fjellkjeder en naturlig grense mot de indonesiske delene av øya. Klimaet er tropisk, med avgrenset monsuntid, høye temperaturer og høy luftfuktighet året rundt. Malaysia har mye tropisk regnskog, som dekker nær to tredjedeler av landet. Avskogning av store områder for å bygge palmeoljeplantasjer truer naturmangfoldet, spesielt på Borneo. Et annet miljøproblem er forurenset drikkevann, og uregulerte utslipp fra biler og tungindustri som ødelegger luftkvaliteten i de store byene.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malaysia ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Malaysia ligger i et område som i mange århundrer har vært et sentralt knutepunkt for handelsvirksomhet i det sørøstlige Asia. I løpet av 1000-tallet e.kr. ble det stiftet en rekke mindre kongedømmer. På 1300-tallet vokste det fram et betydelig kraftsentrum rundt kystbyen Malakka. Byen ble styrt av en muslimsk sultan, noe som sikret sterke forbindelser til andre muslimske stater i området. Malakka ble erobret av portugiserne på 1500-tallet, før nederlenderne og britene gjorde sine inntog i området noen århundrer senere. På 1800-tallet ble mesteparten av dagens Malaysia gjort til britisk koloni. Under andre verdenskrig ble landet okkupert av Japan, før det fikk sin endelige selvstendighet i 1957.

Samfunn og politikk

Malaysia har et symbolsk monarki. En av sultanene, som leder de tretten delstatene i landet, velges til konge for fem år av gangen. Den reelle makten ligger imidlertid hos regjeringen, som dannes med utgangspunkt i representantene i underhuset, og ledes av statsministeren. De politiske partiene i landet er i all hovedsak organisert etter etnisitet eller religion, og det eksisterer ingen etablert høyre/venstre-akse i politikken. Det nasjonale samlingspartiet, UMNO, har vært det største partiet i alle regjeringskoalisjoner siden uavhengigheten, og dominerer også store deler av næringslivet. De siste årene har opposisjonen vokst seg sterkere. Blant annet har det islamske partiet, PAS, fått makten i en av delstatene og, innført sharia-lovgivning. Islams innflytelse i samfunnet er, i tillegg til etniske motsetninger, blant de viktigste politiske spørsmålene i Malaysia. Rettssystemet er ikke uavhengig, og landets myndigheter anklages for brudd på ytringsfriheten.

Økonomi og handel

Malaysia har en sterkt eksportrettet økonomi. Landet eksporterer store mengder gummi, råolje, treverk og planteolje. Gunstige reguleringer og et åpent marked gjør landet attraktivt for utenlandske investeringer, som vokser jevnt. Malaysia ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen i 1997, men med hjelp fra Valutafondet (IMF) kom økonomien seg raskt på beina igjen. Landet er i dag blant de mest velstående i regionen. Til tross for at Malaysia har en velutbygget markedsøkonomi, har staten betydelige interesser innenfor flere sektorer. Regjeringspartiet UMNO har mange og tette bånd til næringslivet. På 1970-tallet innførte regjeringen reformer for å utjevne den unaturlig høye andelen kinesere og andre minoriteter i næringslivet. Reformene ga innfødte malayer bestemte fordeler i utdanning og offentlig sektor. Dette går under navnet bumiputrapolitikk. Til tross for at situasjonen i dag er en helt annen, er reformene fortsatt i kraft, og kinesere og andre minoriteter diskrimineres kraftig i deler av arbeidslivet. Regjeringen har satt som mål at landet skal være på høyde med vestlige industrinasjoner innen 2020

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malaysia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  330 800
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  67,6
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  32 042 458
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,291
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,802
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  51 240
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  10 028
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  151 370
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  70
  Fredsindeksen
  1,619
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  103
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,70
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,03
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  17,35
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,4
  Hektar per person
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  2,11
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  9
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,40
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  47
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  20,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  30,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  63,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,4
  Prosent
  Alfabetisme
  94,6
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  40
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  210 820 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data