[[suggestion]]
Malta

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Valletta

Etniske grupper

Maltesere

Språk

Maltesesisk (offisielt) 90.1%, engelsk (offisielt) 6%, flerspråklige 3%, andre 0.8% (2005)

Religion

Romersk katolske over 90% (2011)

Innbyggertall

431 000

Styreform

Republikk

Areal

320 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

37 928 PPP$

Andre landsider

Geografi

Øygruppen består av øyene Malta, Gozo, Camino og flere ubebodde klipper. Øyene ligger i Middelhavet, 93 kilometer sør for Sicilia. De ligger på en sokkel som utgjør restene av den landbroen som en gang forbandt Sicilia og Afrika. Øyenes forrevne klippekyst er ypperlige steder for havner og på grunn av sin sentrale beliggenhet har Malta gjennom historien vært et viktig sted for handel og sjøfart. Landskapet er preget av lave åser med terrassejordbruk. Vannforsyning er et problem i de tørre sommermånedene. Landet har et utpreget middelhavsklima. Flere fuglearter, som tilbringer sine somre i Nord-Europa, trekker over Malta.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malta ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Malta har vært bebodd siden ca. år 3000 f.kr. De første erobrerne som kom til området var fønikere, og etter dem kom kartagenerne, som etablerte handelssentre og havner. Malta ble en del av romerriket i 218 f.kr, og det bysantinske riket i 534. I år 870 ble Malta erobret av araberne. Arabere hadde stor innvirkning på maltesisk kultur, inntil normannere erobret øyene i 1090. De og innlemmet dem i Sør-Italia og Sicilia, som en del av kongedømmet de hadde grunnlagt. Mellom 1530 og 1798 var Malta okkupert av johannitterridderne (Malteserordenen). De reiste mange kirker, klostre, palasser og festninger. Napoleon erobret Malta i 1798. Malteserne gjorde opprør, og ved hjelp av britene jaget de franskmennene fra øya. Malta ble frivillig en del av det britiske imperium, og utgjorde en viktig base for britene i Middelhavet. Under andre verdenskrig ble øystaten omringet av tyskere og italienere, men de allierte brøt blokaden for å levere drivstoff og mat til maltesere. Denne dagen huskes som et viktig vendepunkt i landets historie. Malta fikk fullstendig selvstendighet i 1964, og de siste britiske tropper forlot landet i 1979.

Samfunn og politikk

Malta er et parlamentarisk demokrati innenfor det britiske samveldet. Grunnloven fra uavhengigheten i 1964 ble endret ti år senere, og landet ble republikk. Tidligere var den britiske dronningen statsoverhode. Landets statsoverhode er i dag presidenten, som utnevnes av parlamentet. Presidenten har primært formelle oppgaver. Utøvende makt er lagt til regjeringen, som utgår fra parlamentet. Parlamentet har 65–69 representanter, som velges hvert femte år. Politikken har siden uavhengigheten vært preget av to nokså jevnstore partier; arbeiderpartiet MLP, og det kristeligdemokratiske nasjonalistpartiet PN. Konservativ katolsk religion spiller en viktig rolle i maltesisk politikk, og skilsmisse og abort er ulovlig. Landet har lenge fulgt et nøytralitetsprinsipp i sin utenrikspolitikk, selv om det ble medlem i EU i 2004. Beliggenheten mellom Nord-Afrika og Europa gjør landet til en naturlig inngangsport til EU, og landet har hatt en del problemer knyttet til illegal innvandring. Malta får regelmessig støtte fra EU for å håndtere den uberegnelige innvandringsstrømmen.

Økonomi og handel

Malta har begrensede naturressurser og er avhengig av handel med andre land. Malta importerer mat og råvarer og eksporterer industrivarer. Turisme er en svært viktig del av Maltas økonomi og landet besøkes årlig av rundt en million turister. I 2007 stod turismen for omlag en tredjedel av landets BNP. Maltas økonomi var tidligere i stor grad avhengig av britiske marineanlegg. I dag brukes militærverftene til bygging og vedlikehold av båter. Finans og forsikring er også en viktig sektor i landets økonomi. Malta ble med i eurosamarbeidet i begynnelsen av 2008. Økonomien er avhengig av utenrikshandel, og derfor har de siste årenes finanskriser ført til utfordringer for landets økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malta på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  320
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  28,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,1
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  432 089
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,217
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,878
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  178
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 378
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,49
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  19,82
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,9
  Hektar per person
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,94
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,923
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  26,06
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  54
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  28,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  29,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  36,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  94,1
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data