[[suggestion]]
Malta

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Valletta

Etniske grupper

Maltesere (etterkommere av kartagere og fønikere med innslag av italienere og andre middelhavsfolk)

Språk

Maltesesisk (offisielt) 90.1%, engelsk (offisielt) 6%, flerspråklige 3%, andre 0.9% (2005)

Religion

Romersk katolske (offisielt) over 90% (2006)

Innbyggertall

432 089 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

320 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

37 928 PPP$

Andre landsider

Geografi

Øygruppen består av øyene Malta, Gozo, Camino og flere ubebodde klipper. De ligger på en sokkel som utgjør restene av den landbroen som en gang forbandt Sicilia og Afrika. Landet har ingen permanente innsjøer eller elver. Landskapet er preget av lave åser med buskvekster og det finnes ingen skogområder. Landet har et utpreget middelhavsklima med varme tørre somre og milde vintre. Det har aldri blitt målt minusgrader i landet.

Tilgang på rent ferskvann er en stor utfordring i Malta. Landets befolkning og jordbruk er helt avhengig av avsaltet havvann for å få ferskvann. Dette gjør landet sårbart dersom noe skulle skje med fabrikkene der denne prosessen finner sted.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malta ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Malta har vært bebodd siden 5000 fvt. På grunn av sin strategiske posisjon mellom Nord-Afrika, Midtøsten og Sør-Europa har øygruppen vært okkupert og kolonisert av en rekke store sivilisasjoner og riker.  Blant annet har øyriket vært knyttet til megalittkulturen, Kartago, Romerriket, vandalene, østgoterne, bysantinerne, araberne og normannerne. I 1530 kom johanitterridderne til øyene, og etablerte store forsvarsverker, kirker og palasser rundt den viktigste byen, Valletta. Ridderordenen ble etter hvert anerkjent som Malteserordenen, og styrte øyriket frem til 1798 da Napoleon erobret øyene. Malteserne fikk hjelp av den britiske kolonimakten til å bekjempe Napoleons armé, og fikk status som en britisk koloni frem til 1964. Under andre verdenskrig ble Malta hardt bombet på grunn av sin strategiske beliggenhet.

Etter selvstendigheten fra Storbritannia i 1964 ble politikken basert på samarbeid med Sovjetunionen og deres allierte i Øst-Europa. Mot slutten av 1980-tallet ble politikken og økonomien liberalisert, og landet knyttet seg sterkere til USA og Vest-Europa. Malta inngikk en ‘partnerskap for fred-avtale’ med NATO i 1995, og ble medlem av EU i 2004. Landet er fortsatt knyttet til Storbritannia gjennom det britiske samveldet av nasjoner som består av tidligere britiske kolonier.

Samfunn og politikk

Malta er et parlamentarisk demokrati innenfor det britiske samveldet. Grunnloven fra uavhengigheten i 1964 ble endret ti år senere, og landet ble en republikk. Tidligere var den britiske dronningen statsoverhode. Landets statsoverhode er i dag presidenten, som utnevnes av parlamentet. Presidenten har primært formelle oppgaver, og utøvende makt er lagt til regjeringen.

Landet har lenge fulgt et nøytralitetsprinsipp i sin utenrikspolitikk, selv etter det ble medlem i EU i 2004. Beliggenheten mellom Nord-Afrika og Europa gjør landet til en naturlig inngangsport til EU, og landet har problemer med illegal innvandring. Malta får regelmessig støtte fra EU for å håndtere ulovlig innvandring fra Nord-Afrika.

Øystaten har et godt utbygget helsevesen og levestandarden er høy. Konservativ katolsk religion spiller en viktig rolle i maltesisk politikk og samfunn. Abort er ulovlig og kan straffes med fengsel både for kvinnen og den som utfører aborten. Skilsmisser ble lovlig først etter en lovendring i 2011. Til tross for den katolske kirkens innflytelse har LHBTI+ personer siden 2017 rett til å inngå ekteskap.

Økonomi og handel

Maltas økonomi er helt avhengig av handel med utlandet. Landet har begrensede naturressurser og jordbruket er ubetydelig. De viktigste eksportvarene er klær og sko, men sammenlignet med alle varene landet må importere eksisterer det et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Den viktigste næringen på Malta er turisme, som utgjør rundt en tredjedel av landets bruttonasjonalprodukt. Finans og forsikring er andre viktige industrier for landet.

Malta ble med i eurosamarbeidet i begynnelsen av 2008. Ettersom økonomien i stor grad er avhengig av handel med omverdenen hadde den globale finanskrisen i 2008 stor effekt på landet. Etter nedgangsårene på slutten av 2010-tallet har økonomien steget de senere årene. Blant annet har arbeidsledigheten sunket betraktelig og landets utenlandsgjeld har minsket.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malta på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  11 040 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,878
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,805
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  6,73
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  94,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  1 346
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,9
  Hektar per person
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 347
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,40
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,7
  Prosent
  Marine verneområder
  25
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  320
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,88
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  28,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,1
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  13
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 450
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,95
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  54
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  36,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  11
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,9
  Prosent
  Alfabetisme
  93,3
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,6
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,217
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  28,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,94
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  93
  Prosent
  Vannuttak
  52,3
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  4 925
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  12 518 134 319
  US Dollar
  BNP per innbygger
  26 748
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Økonomisk vekst
  6,32
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  80,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  178
  Personer
  Befolkningstall
  432 089
  tall