[[suggestion]]
Marokko

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Rabat

Etniske grupper

Araber-berbere 99%, andre 1%

Språk

Offisielt språk er arabisk. Arabiske dialekter snakkes av ca. 60 % av befolkningen imens ca. 40 % snakker berberspråk.

Religion

Muslimer 99%, kristne 1%, jøder omtrent 6000 (2010)

Innbyggertall

35 740 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

446 550 km²

Myntenhet

Marokkansk dirham (MAD)

BNI pr innbygger

7 857 PPP$

Nasjonaldag

30. juli

Andre landsider

Geografi

Marokko er det eneste landet i Afrika som ligger både ved Middelhavet og Atlanterhavet. Nord for Marokko ligger det viktige Gibraltar-stredet, som forbinder de to havene med hverandre.

Marokko er et fjellrikt land og Atlasfjellene strekker seg gjennom landet i retning sørvest–nordøst. Det meste av befolkningen bor nord for disse fjellene. Sør for fjellene og i den sørøstlige delen av landet finner vi Sahara-ørkenen. Den er tynt befolket og ikke produktiv økonomisk sett. I sør ligger også det omstridte området Vest-Sahara, en tidligere spansk koloni, som ble okkupert av Marokko i 1975.

Marokko har varmt og temperert kystklima, mens man i fjellene har innlandsklima med kalde vintre og varme somre.

Tørke, vannmangel og jorderosjon en stor utfordring. Forurensning fra industrivirksomhet er også et miljøproblem.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Marokko ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På grunn av sin strategiske beliggenhet har Marokko igjennom historien vært et ettertraktet område, og berbere har bodd i området siden forhistorisk tid. Senere styrte fønikere, romere, vestgotere, vandaler og grekerne før arabere erobret det på 600-tallet og omdannet det til et islamsk samfunn.

Området ble splittet opp i små provinser og flere dynastier vokste frem. De europeiske stormakters interesse for Marokko begynte på 1400-tallet, og Portugal og Spania okkuperte flere byer ved Atlanterhavets kystområder for å kontrollere sjøhandelen. Samtidig ble landet også truet av det osmanske riket. Marokko har likevel vært et selvstendig Sultanat , og styrt av det arabisk Alawi-dynastiet siden 1600-tallet. 

Et stadig sterkere Frankriket truet landet utover 1800-tallet og i 1912 inngikk sultanen og Frankrike en avtale som gjorde deler av landet til et fransk protektorat. Spania beholdt sine okkuperte områder og Marokko ble dermed delt i et fransk og et spansk protektorat, 

En nasjonalistbevegelse vokste frem på 1930- tallet og et selvstendighetsparti; Istiqlal-partiet, ble dannet. Frankrike sendte sultan Muhammed V i eksil til Madagaskar i 1953. Han ble etterfulgt av den upopulære Muhammed Ben Aarafa. Dette utløste aktiv opposisjon mot det franske protektoratet og Frankrike ble tvunget til å la Muhammed V returnere i 1955. Marokko ble et uavhengig kongedømme i 1956.

Samfunn og politikk

Marokko er ifølge grunnloven et konstitusjonelt monarki. Kongen har mye makt. Han er øverstkommanderende for de militære styrkene, og utnevner statsministeren. Marokko er delt i 16 forvaltningsområder, som ledes av kongelig utnevnte embetsmenn. Helt siden selvstendighet har politiske partier vært lovlig, og det har blitt avholdt valg til parlamentet. Imidlertid har parlamentet liten makt i forhold til kongen. Det er forbudt å danne partier på bakgrunn av religion, språk, etnisitet eller geografisk plassering. Det innebærer at den største opprørsbevegelsen, som er en islamistisk bevegelse, ikke har lov til å stille til valg.

Etter at Den arabiske våren førte til demonstrasjoner med krav om demokratisering ble det vedtatt endringer i grunnloven som ga parlamentet litt mer makt på kongens bekostning. Likevel er det liten tvil om hvem som styrer landet.  Den nåværende kongen har prøvd å ta Landet har mange brudd på menneskerettighetene 

Marokkos utenrikspolitikk preges av konflikten med Vest-Sahara. Den nasjonalistiske bevegelsen Polisario har erklært området selvstendig med støtte fra Algerie, noe som har gjort Marokkos forhold til nabolandet anspent. Til tross for flere runder med forhandlinger har man ikke funnet en politisk løsning på konflikten.

Les mer om konflikten i Vest-Sahara her

Les mer om den arabiske våren her.

Økonomi og handel

Den marokkanske økonomien er stabil, men med liten vekst. Landet har gjennomført reformer blant annet for å skaffe nye arbeidsplasser. Særlig i byene er arbeidsledighet et stort økonomisk og sosialt problem.

Landbruk og fiske utgjør en stor del av økonomien. Dette gjør landet avhengig av gode nedbørsforhold.

Tjenestesektoren utgjør halvparten av BNP. I tillegg er turisme og valutaoverføringer fra marokkanere i utlandet viktige inntektskilder. 

Marokko er verdens største eksportør av fosfater.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Marokko på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 884 890 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,085
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  8,90
  prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,9
  Prosent
  Undervektige barn
  2,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  14,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  23
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  93
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  32
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  99
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,2
  Prosent
  Alfabetisme
  69,4
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,8
  Prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  12,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  26,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,51
  Prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  68,8
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  38
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  11
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 007
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  42 771 806 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  4,23
  Prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  446 550
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  18,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  12,6
  Prosent
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  36 191 805
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,494
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,667
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  13,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 832
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  9 982
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  6 779
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  207
  Fredsindeksen
  1,979
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,74
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,7
  Hektar per person
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,24
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  94,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,826
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  43,04
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,21
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Marokko

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  80
  Prosent