[[suggestion]]
Marokko
Flagget til Marokko

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Rabat

Etniske grupper

Araber-berbere 99%, andre 1%

Språk

Offisielt språk er arabisk. Arabiske dialekter snakkes av ca. 60 % av befolkningen imens ca. 40 % snakker berberspråk.

Religion

Muslimer 99%, kristne 1%, jøder omtrent 6000 (2010)

Innbyggertall

36 191 805

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

446 550 km²

Myntenhet

Marokkansk dirham (MAD)

BNI pr innbygger

7 857 PPP$

Nasjonaldag

30. juli

Andre landsider

Geografi

Marokko er det eneste landet i Afrika som ligger både ved Middelhavet og Atlanterhavet. Nord for Marokko ligger det viktige Gibraltar-stredet, som forbinder de to havene med hverandre. Marokko er et fjellrikt land der Atlasfjellene strekker seg gjennom hele landet. Store deler av befolkningen bor nord for disse fjellene. Sør for fjellene finner vi Sahara-ørkenen som er tynt befolket. Lenger sør ligger også det omstridte området Vest-Sahara.

Marokko har varmt og temperert klima langs kysten, mens man i fjellene har innlandsklima med kalde vintre og varme somrer. Av miljøproblemer er tørke, vannmangel og jorderosjon store utfordringer, i tillegg til forurensning fra industrivirksomhet.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Marokko ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Marokkos historie strekker seg tilbake ca. 400 000 år, det er funnet gamle fossiler fra menneskelige forfedre fra den tid. Berberne (selv kaller de seg Imazighen) anses å være urbefolkningen i landet, som bosatte seg i regionen for mer enn 5000 år siden. Rundt år 700 ble hele den nord-afrikanske regionen erobret av arabiske muslimer, som la området inn under sitt kalifat.

De europeiske stormaktenes interesse for Marokko begynte på 1400-tallet, og Portugal og Spania okkuperte flere byer ved Atlanterhavets kystområder for å kontrollere sjøhandelen. Marokko forble likevel et selvstendig Sultanat, og har vært styrt av det arabiske Alawi-dynastiet siden 1600-tallet, som sies at sporer sine røtter tilbake til profeten Mohammed.

Et stadig sterkere Frankrike truet landet utover 1800-tallet og i 1912 inngikk sultanen og Frankrike en avtale som gjorde deler av landet til et fransk protektorat hvor kongen ble sittende. En nasjonalistbevegelse vokste frem på 1930- tallet, men Marokko ble ikke et uavhengig kongedømme før i 1956. I 1979 okkuperte Marokko området kjent som Vest-Sahara, og har siden motsatt seg den tidligere spanske koloniens selvstendighet.

Samfunn og politikk

Marokko er ifølge grunnloven et konstitusjonelt monarki med et parlament. Kongen har mye makt. Han er øverstkommanderende for de militære styrkene, landets religiøse leder og har plikt til å utnevne statsministeren. Landet består av 16 regioner med hver sin guvernør. Landet regnes som relativt demokratisk samfunn i dag, med flere partier og valg.

I 2011 under den arabiske våren, oppstod det demonstrasjoner med krav om demokratisering ulike steder i Marokko. I tillegg protesterte folk mot begrensede sivile rettigheter, utbredt korrupsjon, økonomiske utfordringer og økende sosiale skiller. Som et resultat ble det gjennomført reformer og vedtatt endringer i grunnloven som ga parlamentet litt mer makt på kongens bekostning.

Marokkos utenrikspolitikk preges av konflikten med Vest-Sahara og den nasjonalistiske bevegelsen Polisario. Konflikten har ført til delvis isolasjon fra en rekke stater i Afrika og Midtøsten. Marokko har tradisjonelt gode forbindelser til Vesten og et nært samarbeid med EU.

Les mer om konflikten i Vest-Sahara

Les mer om den arabiske våren

Økonomi og handel

Den marokkanske økonomien er stabil, men med liten vekst. Landet har gjennomført reformer blant annet for å skaffe nye arbeidsplasser. Særlig i byene er arbeidsledighet et stort økonomisk og sosialt problem.

Viktige sektorer for økonomien i Marokko er jordbruk, gruvedrift, fiske, turisme og tekstil. Fordi jordbruket utgjør en stor del av økonomien er Marokko avhengig av mye nedbør. Gruvedriften består hovedsakelig av utvinning av fosfater, og Marokko er en av verdens største eksportør av fosfater.

Tjenestesektoren utgjør halvparten av BNP og er ekstra viktig i byer og steder som besøkes hyppig av turister. I tillegg er valutaoverføringer (remisser) fra marokkanere i utlandet viktige inntektskilder.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Marokko på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet