[[suggestion]]
Marshalløyene
Flagget til Marshalløyene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Majuro

Etniske grupper

Marshallesere 92,1%, blandede marshallesere 5,9%, andre 2% (2006)

Språk

Marshallesisk (offisiell) 98,2%, andre språk 1,8% (engelsk (offisielt) er mye brukt som et andrespråk) (1999)

Religion

Protestanter 80,5% (ulike grupper) romersk katolske 8,5%, mormonere 7%, jehovas vitner 1,7%, andre/ingen 3,2% (2011)

Innbyggertall

53 167

Styreform

Konstitusjonelle myndigheter i fri forbindelse med USA

Areal

180 km2

Myntenhet

Amerikanske dollar

BNI pr innbygger

4 023 PPP$

Nasjonaldag

1. mai

Andre landsider

Geografi

Marshalløyene består av 29 atoller og fem større øyer i Stillehavet. Øyene danner to kjeder, den ene kalt Ratak (soloppgang), og den andre Ralik (solnedgang). To tredjedeler av befolkningen bor på atollen Majuro og på øya Ebebe i Kwajalein-atollen. Hele landet ligger under 10 moh. og miljøet er tropisk varmt og fuktig hele året. De nordligste øyene og atollene får ofte mindre nedbør enn resten av landet, noe som kan føre til ekstrem tørke. Fra mars til april, og oktober til november forekommer ofte store tropiske sykloner.

På grunn av Marshalløyenes lave topograf er havstigning, oversvømmelse og tropiske stormer de største miljøutfordringene for landet. Dersom havstigningen fortsetter som den gjør i dag, risikerer hele landet å ligge under vann innen 2030. Radioaktivitet fra prøvesprengninger av kjernefysiske våpen på 50-tallet utgjør også en betydelig miljørisiko. Både naturen og menneskene i landet er utsatt for høy radioaktivitet, noe som har ført til mange krefttilfeller blant landets innbyggere.

Historie

Marshalløyene ble først befolket av mikronesiske folkeslag rundt 2000 fvt. Lite er kjent om kulturen til øyenes tidlige sivilisasjon. I 1526 ble øyene oppdaget, men ikke kolonisert, av spanske sjøfarer. De første europeerne til å kolonisere øyene var britiske sjøfarere i 1788, men i 1884 ble de en del av det tyske imperiet. Under første verdenskrig okkuperte Japan området, og øyene forble under japansk kontroll frem til amerikanske styrker okkuperte øyene under andre verdenskrig. I 1947 bestemte FN at øyene skulle bli forvaltet av USA, og at amerikanerne fikk lov til å opprette militærbaser der. Frem til 1958 brukte USA øyene til å prøvesprenge kjernefysiske våpen. Det radioaktive nedfallet fra prøvesprengningene førte til at flere av øyene ble ubeboelige.

I 1986 oppnådde Marshalløyene selvstendighet. En avtale om fri forbindelse med USA ble undertegnet. Avtalen slår fast at USA kan ha militærbaser i landet, mot at de har ansvaret for landets forsvar og at de årlig gir økonomisk bistand. Siden selvstendigheten har spørsmål rundt erstatningskrav for ødeleggelsene etter de kjernefysiske prøvesprengningene vært et viktig politisk spørsmål.

Samfunn og politikk

Marshalløyene er en demokratisk republikk. Presidenten er både statens overhode og statsminister, og blir bestemt av et folkevalgt parlament. Til tross for at styresettet er demokratisk, er den tradisjonelle klankulturen viktig. Nesten alle presidentene har vært tradisjonelle høvdinger. Det finnes ingen formelle politiske partier, i stedet dannes det politiske grupperinger basert på enkeltsaker eller klantilhørighet.

Marshalløyenes samfunn er preget av overgangen fra det tradisjonelle hierarkiske klansystemet til et moderne samfunn. Tradisjonelt var landet strukturert rundt matri-lineære klaner (der klanens jord og titler går i arv på morens side av familien). I overgangen til et moderne samfunn, har kvinnenes mulighet til å arve jord minsket. I tillegg er kvinner underrepresentert i politikken og i andre maktposisjoner. Til tross for at landet er relativt fattig og underutviklet, har amerikansk bistand bidratt til at helse– og utdanningssystemet er velfungerende. Innførselen av vestlige produkter og matvaner har ført til at helse og livsstilssykdommer som overvekt, diabetes, og alkoholmisbruk er utbredt i hele landet.

Økonomi og handel

Marshalløyenes økonomi er helt avhengig av bistand fra USA. Over halvparten av landets inntekt kommer i form av bistand. Sett bort i fra den amerikanske støtten har landets økonomi vært svak siden 1980-tallet. Arbeidsledighet er et utbredt problem, spesielt på de mer avsidesliggende øyene.

Staten er den viktigste arbeidsgiveren i landet, og sysselsetter rundt 40 prosent av befolkningen. De viktigste næringene er fiske og salg av fiskelisenser til andre stater. Fisk utgjør også landets viktigste eksportvare. Fordi nesten all mat og en rekke andre produkter blir importert, har landet et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Turistindustrien er den viktigste kilden til utenlandsinvesteringer. Manglende infrastruktur har imidlertid gjort videre utvikling av denne sektoren vanskelig. I tillegg er den økonomiske utviklingen i landet langsom og problematisk, ettersom øystaten har manglende infrastruktur, et begrenset indre marked, og få arbeidsplasser.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Marshalløyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  72 500 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,708
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  71,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  295
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  103
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,94
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  43,8
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  180
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,83
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  70,2
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  83,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  13
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  85
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  480
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,5
  Prosent
  Alfabetisme
  98,3
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  77,1
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,09
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  12
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  66
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  93,1
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  204 173 430
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 843
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,38
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  38,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  53 167
  tall