[[suggestion]]
Marshalløyene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Majuro

Etniske grupper

Marshallesere 92.1%, blandede marshallesere 5.9%, andre 2% (2006)

Språk

Marshallesisk (offisiell) 98.2%, andre språk 1.8% (1999)

Religion

Protestanter 54.8%, Assembly of God 25.8%, romersk katolske 8.4%, bukot nan jesus 2.8%, mormonere 2.1%, andre kristne 3.6%, andre 1%, ingen 1.5% (1999)

Innbyggertall

53 000

Styreform

Konstitusjonelle myndigheter i fri forbindelse med USA

Areal

180 km2

Myntenhet

Amerikanske dollar

BNI pr innbygger

4 023 PPP$

Nasjonaldag

1. mai

Andre landsider

Geografi

Marshalløyene ligger i Stillehavet, omtrent 4000 kilometer nordøst for Australia. Øystaten består av 29 atoller og fem større øyer. Øyene danner to kjeder: Ratak (soloppgang) og Ralik (solnedgang). To tredjedeler av befolkningen bor på atollen Majuro, hvor hovedstaden ligger, og øya Ebebe i Kwajalein-atollen. De ytre øyene er tynt befolket på grunn av få muligheter for sysselsetting og økonomisk utvikling. Marshalløyene ligger i en tropisk sone og har et meget hett og fuktig klima. Regntiden er mellom mai og november. Øyene har i perioder problemer med tilgang til ferskvann, fordi det samles fra regnvann. Ingen av atollenes koralløyer hever seg over 10 meter over havet. Derfor er landet sårbart for klimaendringer, som medfører havstigning og tropiske orkaner.

Historie

Marshalløyene er oppkalt etter den engelske oppdagelsesreisende John Marshall. Historikerne antar at Marshalløyene ble befolket av mikronesiske folkeslag for ca. 4000 år siden. Før europeernes ankomst på 1500-tallet ble øyene styrt av små høvdingdømmer. De neste århundrene lå landet under spansk, tysk og japansk herredømme, før USA erobret det i 1944. I 1947 vedtok FNs sikkerhetsråd at USA skulle forvalte Marshalløyene. USA brukte Bikini- og Eniwetokatollene til atomprøvesprengninger, og opprettet en militærbase på Kwajalein-atollen. I 1986 ble Marshalløyene en selvstendig stat. Samme år inngikk Marshalløyene en avtale om "fri forbindelse" med USA. (Compact of Free Association).

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1979 er Marshalløyene en demokratisk republikk. Den tradisjonelle hierarkiske kulturen på øyene står likevel sterkt. Nesten alle presidentene har vært tradisjonelle høvdinger. Presidenten velges av parlamentet for en fireårsperiode. Det finnes ingen formelle politiske partier. I stedet dannes det politiske grupperinger basert på enkeltsaker eller klantilhørighet. USA har ansvar for Marshaløyenes forsvar, som følge av avtalen om fri forbindelse. USA har rett til å opprette militærbaser på øya, og hindre andre stater å gjøre det samme. De forplikter seg til å gi et årlig økonomisk bidrag til Marshalløyene. I tillegg får marshallene rett til å studere, jobbe og bo i USA. Forholdet til USA er blant de viktigste politiske temaene i landet. Marshalløyene har krevd erstatning for alle som ble rammet av atomprøvesprengningene å 1940- og 50-tallet.

Økonomi og handel

Marshalløyenes økonomi består av to deler. Den tradisjonelle delen er basert på jordbruk og selvberging. Den moderne delen er tjenestesektoren på de store øyene Majuro og Ebeye. Tjenestesektoren utgjør en stor del av BNP. En betydelig del av tjenestene er statlige arbeidsplasser og den offentlige sektoren på øyene er stor. Øyene har de senere år satset på fiske og turisme. Det gjøres forsøk på å tiltrekke utenlandske investeringer, blant annet gjennom et internasjonalt skipsfartsregister. Marshalløyene må importere det meste de trenger og har få eksportprodukter. Økonomien er avhengig av bistand fra USA, som står for 60 prosent av landets budsjett.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Marshalløyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  180
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  70,2
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  53 167
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,708
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  29
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  335
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,94
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  95,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,5
  Prosent
  Alfabetisme
  98,3
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  77
  Prosent
 •  

  Marshalløyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  11
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data