[[suggestion]]
Mauritania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Noukachott

Etniske grupper

"Svarte maurere" (harattin) 40 %, "hvite maurere" (bidan) 30 %, folkegrupper fra sør for Sahara (inkludert tukolor, halpulaar, soninke, wolof) 30 %

Språk

Arabisk (offisielt), fulani, soninke, wolof, fransk

Religion

Muslimer (offisielt) 100 %

Innbyggertall

4 420 000

Styreform

Republikk

Areal

1 030 700 km²

Myntenhet

Ouguiya à 5 khoum

BNI pr innbygger

3 853 PPP$

Nasjonaldag

28.november

Andre landsider

Geografi

Mauritania er et tørt land med svært mye ørken og få fjellområder. To tredjedeler av landet dekkes av Saharaørkenen, hvor det nesten aldri regner og bare spredte buskvekster kan overleve. Dette området er svært tynt befolket, og opplever ekstreme temperatursvingninger - fra 0 grader midt på natten og opp mot 50 varmegrader på dagtid. Lenger sør i landet ligger Sahelørkenen og Senegalelven, som er litt mer fruktbare enn den enorme ørkenen i nord. Langs den langstrakte kysten er klimaet mer temperert, men også her er det svært lite nedbør og tynt befolket.

Mauritanias største miljøproblem har siden tørkeperiodene på 1960- og 70-tallet vært ørkenspredningen. Manglende kontroll med hogsten av den sparsomme skogen fører til at jordsmonnet utarmes, og jorda blåser vekk. Dette har også ført til at flere dyrearter er utrydningstruet. Landet sliter også med manglende tilgang på rent vann, både på grunn av sviktende nedbør og på grunn av manglende rensing av kloakk og utslipp fra industrien.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritania ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I flere tusen år levde jegere og fiskere i området som er Mauritania. Rundt år 200 e.Kr. begynte berbere fra Nord-Afrika å slå seg ned i området, og fordrev den opprinnelige befolkningen. De sørlige områdene av dagens Mauritania ble fra 800-tallet dominert av imperier i Mali og Ghana, mens nordområdene ble innlemmet i det muslimske Almoravid-riket.

På 1500-tallet erobret marokkanske styrker store deler av landet, og innførte arabisk språk, kultur og samfunnsorganisering. Omtrent samtidig begynte europeiske stormakter å etablere midlertidige handelsstasjoner langs hele den vestafrikanske kyststripen. Franske styrker begynte å ta kontroll over området fra midten av 1800-tallet, og Mauritania var underlagt Frankrike fram til 1960.

Mauritania ble formelt en ettpartistat i 1964. Etter en mislykket krig i Vest-Sahara og et militærkupp i 1978 gikk landet inn i en periode med skiftende udemokratiske regjeringer. Først i 1991 ble flere partier tillatt og grunnloven reformert. Likevel er valgene fortsatt omstridte og det forekom statskupp i både 2005 og 2008.

Samfunn og politikk

Mauritania er en republikk med semipresidentstyre. Det betyr at presidenten har mange fullmakter, men deler regjeringsmakten med statsministeren. Presidenten velges for fem år om gangen. Den lovgivende forsamlingen var delt i to frem til 2017, da presidenten avskaffet senatet.

Mauritansk politikk er sentrert rundt person og partiene styres mer av hvilken folkegruppe man kommer fra, enn ideologi. Det mauritanske samfunnet er splittet mellom de arabiske folkeslagene i nord og de afrikanske i sør. Tradisjonelt har araberne undertrykket folkeslagene i sør, og i flere århundrer holdt de dem som slaver. Slaveri er fortsatt vanlig i flere områder, selv om regjeringen forbød denne praksisen i 1981.

President Mohammed Ould Abdelaziz har dominert politikken etter at han tok makten i et kupp i 2008. Landet har holdt valg siden, men presidenten anklages for omfattende valgfusk. Hans regjering har slått hardt ned på islamistiske grupper, og flere organisasjoner har kritisert landet for grove brudd på menneskerettighetene. Kvinner blir diskriminert gjennom den delvis innførte sharialovgivningen.

Mauritania er et lite utviklet land, med et dårlig utbygd helsesystem, lavt utdanningsnivå, lite tilgang på rent vann eller sosiale tjenester.

Økonomi og handel

Utover 2000-tallet har Mauritanias økonomi gradvis vokst seg sterkere, takket være eksport av olje, gull, jernmalm og kopper, fiske og økonomiske reformer. Økonomien er likevel sårbar, siden landet er så avhengig av svinginger i prisen på råvarer på verdensmarkedet. Bedret økonomi kommer bare et fåtall av innbyggerne til gode. Flertallet av befolkningen fortsatt svært fattige, og livnærer seg på enkelt jordbruk og dyrehold.

Landet er avhengig av bistand. Militærkuppet i 2008 førte til at Det internasjonale pengefondet og flere andre internasjonale donorer kuttet pengestøtten, samtidig som den internasjonale finanskrisen rammet fiskeri-, gruve- og byggenæringen. Dette fikk alvorlige konsekvenser for økonomien i landet. I årene siden har økonomien stabilisert seg, og begynt å vokse igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mauritania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  6,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,291
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  31,00
  prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,2
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 540 068
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,627
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,520
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  59
  År
  Forventet levealder for kvinner
  61
  År
  Forventet levealder for menn
  57
  År
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  79,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  5,6
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  413
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  44 074
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  78 183
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  8
  Fredsindeksen
  2,355
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  79
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  111
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,67
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,43
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  34
  Drapsrate
  9,94
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  58,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,818
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,17
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,49
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  92,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  62,6
  Prosent
  Alfabetisme
  52,1
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  40
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  47,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,9
  Prosent
  Barnearbeid
  17,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  23
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  3 521 909 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data