Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mauritania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Noukachott

Etniske grupper

Mauriske og andre afrikanske folkeslag

Språk

Arabisk (offisielt), pulaar, soninke, wolof, fransk, hassaniya

Religion

Islam (statsreligion) 100%

Innbyggertall

3,596,702

Styreform

Republikk

Areal

1 030 700 km2

Myntenhet

Ouguiya à 5 khoum

BNI pr innbygger

3 886 PPP$

Nasjonaldag

28.november

Andre landsider

Geografi

Mauritania er et tørt land med svært mye ørken og få fjellområder. To tredjedeler av landet dekkes av Saharaørkenen, hvor det nesten aldri regner og bare spredte busker kan overleve. Dette området er svært tynt befolket, og opplever ekstreme temperatursvingninger; fra 0 grader midt på natten og opp mot 50 varmegrader på dagtid. Lenger sør i landet ligger Sahelørkenen og Senegalelven, som er litt mer fruktbare enn den enorme ørkenen i nord. Langs den langstrakte kysten er klimaet mer temperert, men også her er det svært lite nedbør, og tynt befolket. Mauritanias største miljøproblem har siden tørkeperiodene på 1960- og 70-tallet vært ørkenspredningen, hvor stadig mer fruktbar mark dekkes av golde sandsletter. Manglende kontroll med hogsten av den sparsomme skogen fører til at jordsmonnet utarmes, og jorda blåser vekk. Landet sliter også med manglende tilgang til rent vann, både på grunn av sviktende nedbør og på grunn av manglende rensing av kloakk og utslipp fra industrien.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritania ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For omkring 3500 år siden var Saharaørkenen fruktbart slettelandskap, med rikt dyre- og planteliv og spredte bosettinger. Rundt år 200 e.Kr. begynte berbere fra Nord-Afrika å slå seg ned i området. De sørlige områdene av dagens Mauritania ble fra 800-tallet dominert av imperier i Mali og Ghana, mens nordområdene ble innlemmet i det muslimske Almoravid-riket. På 1500-tallet erobret marokkanske styrker store deler av landet, og innførte arabisk språk, kultur og samfunnsorganisering. Omtrent samtidig begynte europeiske stormakter å etablere midlertidige handelsstasjoner langs hele den vestafrikanske kyststripen. Under Wienkonferansen i 1815 ble Frankrike tilkjent full kontroll over kyststripen i dagens Mauritania og Senegal. Mauritania ble del av den franske Vest-Afrikaføderasjonen AOF i 1920, og selvstendig i 1960. I 1975 gikk Mauritania inn i Vest-Sahara for å forhindre at Marokko skulle utvide sitt område sørover. Etter langvarige kamper mot den vestsahariske frigjøringsbevegelsen Polisario og et militærkupp i 1978, trakk landet seg ut av Vest-Sahara. De neste tiårene ble landet styrt udemokratisk av skiftende regjeringer, som avsatte hverandre med militærkupp. Først i 1991 ble flere partier tillatt, og de første demokratiske valgene ble holdt i 2006 og 2007. Etter tre år med sivilt styre ble den valgte presidenten ble avsatt i et nytt kupp i 2008, og general Mohammed ould Abdelaziz tok makten.

Samfunn og politikk

Mauritania er en republikk der presidenten har mye makt. Presidenten velges for fem år om gangen, og kan sitte i to perioder. President Mohammed ould Abdelaziz fikk flertall i et valg som ble avholdt etter at han hadde tatt makten i 2008-kuppet, men ble anklagd for omfattende valgfusk. Mauritansk politikk er sterkt personfokusert, og handler lite om hvilket av de over 70 partiene man tilhører. Det er langt viktigere hvilken folkegruppe man kommer fra. Det mauritanske samfunnet er splittet mellom de arabiske folkeslagene i nord og de afrikanske i sør. Tradisjonelt har araberne undertrykket folkeslagene i sør, og i flere århundrer holdt de dem som slaver. Slaveri er fortsatt vanlig i flere områder, selv om regjeringen forbød denne praksisen i 1981. Landet er underutviklet, og befolkningen mangler tillit til politikerne etter mange tiår med udemokratiske styrer. Under den arabiske våren i 2011 demonstrerte også mauritanere mot sine myndigheter. De siste årene har regjeringen slått hardt ned på islamistiske grupper, og flere organisasjoner har kritisert landet for grove brudd på menneskerettighetene.

Økonomi og handel

Utover 2000-tallet har Mauritanias økonomi gradvis vokst seg sterkere, takket være eksport av olje, gull, jernmalm og kopper, og økonomiske reformer. Likevel er flertallet av befolkningen fortsatt svært fattige, og livnærer seg på enkelt jordbruk og dyrehold. Selv om deler av utenlandsgjelden har blitt slettet går fortsatt over halvparten av BNP til nedbetaling av gjeld (2008). Landet er avhengig av bistand fra utlandet. Militærkuppet i 2008 førte til at Det internasjonale pengefondet og flere andre internasjonale donorer kuttet pengestøtten, samtidig som den internasjonale finanskrisen rammet fiskeri-, gruve- og byggenæringen. Dette fikk alvorlige konsekvenser for økonomien i landet. I årene siden har økonomien stabilisert seg, og begynt å vokse igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mauritania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  29,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  47,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  31,0
  Prosent
  Primærnæring
  23
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 030 700
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,2
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 420
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  59
  År
  Forventet levealder for kvinner
  61
  År
  Forventet levealder for menn
  57
  År
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  14,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  11
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  58,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,818
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,627
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,513
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  27
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  25,17
  Prosent
  Global lykkeindeks
  18,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  94,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  33
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  21,8
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  10,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  79,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  5,6
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  413
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  34 664
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  77 394
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  8
  Fredsindeksen
  2,301
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,9
  Prosent av BNP
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  85
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  71
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  602
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  111
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  34
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  26,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,68
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,43
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  62,6
  Prosent
  Alfabetisme
  52,1
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  40
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  5 442 297 174
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 371
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,80