Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mauritius

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Louis

Etniske grupper

Indo-mauritiere 68%, kreoler 27%, sino-mauritiere 3%, fransk-mauritiere 2%

Språk

Kreolsk 86,5%, bhojpuri 5,6%, fransk 4,1%, tospråklige 1,4%, andre 2,6% (inkludert engelsk (offisielt) som snakkes av mindre enn 1% av befolkningen), uspesifisert 0.1% (2011)

Religion

Hinduer 48,5%, romersk-katolske 26,3%, muslimer 17,3%, andre kristne 6,4%, andre 0,6%, uspesifisert 0.1%, ingen 0.7% (2011)

Innbyggertall

1 254 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

2 040 km2

Myntenhet

Mauritisk rupi

BNI pr innbygger

19 480 PPP$

Nasjonaldag

12. mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Mauritius består av hovedøya Mauritius, den lille vulkanøya Rodrigues, de to Alega-øyene og St.Brandon øyene. Øystaten er en del av øygruppen Maskarenene i det Indiske hav. Den ligger 900 km øst for Madagaskar. Mauritius ble dannet for omtrent 10 millioner år siden av undersjøiske vulkanutbrudd. Øyenes høyeste punkt er 828 meter høye Piton de la Rivière. Landets hovedstad Port Louis ligger nordvest på øya Mauritius. Mauritius sliter med miljøproblemer som er typiske for en øystat; avskogning og erosjon, samt mangel på ferskvann. Mauritius var på 1990-tallet nummer tre på FNs liste over de landene med flest utrydningstruede arter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritius ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Portugisiske sjøfarere besøkte øyene på 1500-tallet, men slo seg ikke ned. Den første europeiske koloniseringen kom med nederlenderne fra 1598. De ga øya navnet Mauritius, og etablerte handelssenter der. I 1710 forlot de kolonien, og 5 år senere okkuperte franskmenn øya. Den ble en velstående koloni under det franske Østindiske kompani. Franskmennene bygde ut en plantasjeøkonomi med sukker som det viktigste produktet og med slaver fra Øst-Afrika og Madagaskar som arbeidskraft. Mauritius ble okkupert av Storbritannia i 1810, ble formelt en britisk koloni i 1814 og ble ombygget til en marinebase under Napoleonskrigene. Mauritius fikk økt selvstyre i 1961 og ble selvstendig innen det britiske samveldet i 1968. I 1992 ble landet en republikk.

Samfunn og politikk

Endringen til republikk betydde at Mauritius fikk sin egen president som statsoverhode, istedenfor å være underlagt den britiske trone. Presidenten har hovedsakelig seremonielle oppgaver. Makten ligger hos parlamentet og statsministeren. Parlamentet har ett kammer og valg avholdes hvert femte år. Mauritius er et av de få landene i Afrika som har et fungerende flerpartisystem. Landets politikk er preget av koalisjoner og alliansebygging. De fleste partiene konsentrerer seg rundt sentrum av politikken. Det er bred enighet om demokratiske verdier. Demokratiske rettigheter er godt utviklet, og valgsystemet sikrer at de forskjellige etniske gruppene blir representert i parlamentet. Kreoler i Mauritius er etterkommere etter tidligere sukkerplantasjeeiere og slaver. Indo-mauritiere stammer fra indiske immigranter, som ankom øyene på 1800-tallet for å arbeide etter at slavehandelen var blitt forbudt i 1835.

Økonomi og handel

Mauritius har i lang tid hatt en av Afrikas sterkeste økonomier. Mauritius har gått fra å være en landbruksøkonomi med fokus på eksport av sukker, til en mer allsidig økonomi med vekst innen industri, finans og turisme. De siste par tiår har landets økonomiske vekst vært forholdsvis stabil. Dette har fordoblet landets inntekter per innbygger og økt velstanden. Mauritius har en sterk privat sektor grunnet solide tradisjoner innen privat næringsvirksomhet. Fra begynnelsen av 2000-tallet er det satset mye på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sukker er sammen med industrivarer fortsatt det viktigste eksportproduktet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mauritius på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  12,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,7
  Prosent
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 040
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  36,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,2
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 265
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,954
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,380
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,781
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  37,56
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  54
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  11,59
  Prosent
  Global lykkeindeks
  27,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  45,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  7
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  2 148
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  103
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,487
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,3
  Prosent av BNP
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  29
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  53
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  22
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  23,2
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  26,67
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,40
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,96
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,68
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,7
  Prosent
  Alfabetisme
  90,6
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  93
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  11 681 761 261
  US Dollar
  BNP per innbygger
  9 117
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,22