[[suggestion]]
Mauritius

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Louis

Etniske grupper

Indo-mauritiere 68%, kreoler 27%, sino-mauritiere 3%, fransk-mauritiere 2%

Språk

Kreolsk 86,5%, bhojpuri 5,6%, fransk 4,1%, tospråklige 1,4%, andre 2,6% (inkludert engelsk (offisielt) som snakkes av mindre enn 1% av befolkningen), uspesifisert 0.1% (2011)

Religion

Hinduer 48,5%, romersk-katolske 26,3%, muslimer 17,3%, andre kristne 6,4%, andre 0,6%, uspesifisert 0.1%, ingen 0.7% (2011)

Innbyggertall

1 254 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

2 040 km2

Myntenhet

Mauritisk rupi

BNI pr innbygger

21 103 PPP$

Nasjonaldag

12. mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Mauritius består av hovedøya Mauritius, den lille vulkanøya Rodrigues, de to Alega-øyene og St.Brandon øyene. Øystaten er en del av øygruppen Maskarenene i det Indiske hav. Den ligger 900 km øst for Madagaskar. Mauritius ble dannet for omtrent 10 millioner år siden av undersjøiske vulkanutbrudd. Øyenes høyeste punkt er 828 meter høye Piton de la Rivière. Landets hovedstad Port Louis ligger nordvest på øya Mauritius. Mauritius sliter med miljøproblemer som er typiske for en øystat; avskogning og erosjon, samt mangel på ferskvann. Mauritius var på 1990-tallet nummer tre på FNs liste over de landene med flest utrydningstruede arter.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritius ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Portugisiske sjøfarere besøkte øyene på 1500-tallet, men slo seg ikke ned. Den første europeiske koloniseringen kom med nederlenderne fra 1598. De ga øya navnet Mauritius, og etablerte handelssenter der. I 1710 forlot de kolonien, og 5 år senere okkuperte franskmenn øya. Den ble en velstående koloni under det franske Østindiske kompani. Franskmennene bygde ut en plantasjeøkonomi med sukker som det viktigste produktet og med slaver fra Øst-Afrika og Madagaskar som arbeidskraft. Mauritius ble okkupert av Storbritannia i 1810, ble formelt en britisk koloni i 1814 og ble ombygget til en marinebase under Napoleonskrigene. Mauritius fikk økt selvstyre i 1961 og ble selvstendig innen det britiske samveldet i 1968. I 1992 ble landet en republikk.

Samfunn og politikk

Endringen til republikk betydde at Mauritius fikk sin egen president som statsoverhode, istedenfor å være underlagt den britiske trone. Presidenten har hovedsakelig seremonielle oppgaver. Makten ligger hos parlamentet og statsministeren. Parlamentet har ett kammer og valg avholdes hvert femte år. Mauritius er et av de få landene i Afrika som har et fungerende flerpartisystem. Landets politikk er preget av koalisjoner og alliansebygging. De fleste partiene konsentrerer seg rundt sentrum av politikken. Det er bred enighet om demokratiske verdier. Demokratiske rettigheter er godt utviklet, og valgsystemet sikrer at de forskjellige etniske gruppene blir representert i parlamentet. Kreoler i Mauritius er etterkommere etter tidligere sukkerplantasjeeiere og slaver. Indo-mauritiere stammer fra indiske immigranter, som ankom øyene på 1800-tallet for å arbeide etter at slavehandelen var blitt forbudt i 1835.

Økonomi og handel

Mauritius har i lang tid hatt en av Afrikas sterkeste økonomier. Mauritius har gått fra å være en landbruksøkonomi med fokus på eksport av sukker, til en mer allsidig økonomi med vekst innen industri, finans og turisme. De siste par tiår har landets økonomiske vekst vært forholdsvis stabil. Dette har fordoblet landets inntekter per innbygger og økt velstanden. Mauritius har en sterk privat sektor grunnet solide tradisjoner innen privat næringsvirksomhet. Fra begynnelsen av 2000-tallet er det satset mye på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sukker er sammen med industrivarer fortsatt det viktigste eksportproduktet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mauritius på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  11 640 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  7,90
  prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,8
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  53
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  24
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  93,2
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,8
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  30,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,59
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  93
  Prosent
  Tilgang til strøm
  98,8
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 491
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  11 288 438 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  3,63
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 040
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  36,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,2
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 268 315
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,380
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,790
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  362
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,548
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,40
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,35
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,68
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,5
  Hektar per person
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,82
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,954
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  42,97
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  51
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  40,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  93
  Prosent