[[suggestion]]
Mauritius
Flagget til Mauritius. Fra nederst en grønn stripe som symboliserer øyas frodige vegetasjon, gul stripe symboliserer en lys fremtid, blå stripe er det indiske havs farger og rød stripe symboliserer selvstendighet

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Louis

Etniske grupper

Indo-mauritiere (rundt to tredjedeler av befolkningen) , kreoler, sino-mauritiere, fransk-mauritiere (Mauritius har ikke målt etnisitet på offisielle folketellinger siden 1972)

Språk

Kreolsk 86,5%, bhojpuri 5,3%, fransk 4,1%, tospråklige 1,4%, andre 2.7% (inkludert engelsk (offisielt) som snakkes av mindre enn 1% av befolkningen) (2011)

Religion

Hinduer 48,5%, romersk-katolske 26,3%, muslimer 17,3%, andre kristne 6,4%, andre/ingen/uspesifisert 1,4 % (2011)

Innbyggertall

1 268 315 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

2 040 km2

Myntenhet

Mauritisk rupi

BNI pr innbygger

21 103 PPP$

Nasjonaldag

12. mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Mauritius består av hovedøya Mauritius, den lille vulkanøya Rodrigues, de to Alega-øyene og St. Brandon øyene. Øystaten er en del av øygruppen Maskarenene i det Indiske hav. Øyene har vulkansk opprinnelse, og det høyeste punktet, Piton de la Rivière, er 828 moh. Landets hovedstad Port Louis ligger nordvest på øya Mauritius. Klimaet er subtropisk, med varme og høy fuktighet hele året. På høyplatået i innlandet er det noe kjøligere og mer nedbør enn ved kysten. Fra september til mai kan det komme store tropiske sykloner.

De største miljøproblemene i Mauritius er avskoging, forurensing av vann og ødeleggelse av korallrevene. Avskogingen har ført til jorderosjon og at landets rike naturflora er truet. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å forhindre landets miljøødeleggelser. Blant annet har renseanlegg og søppelhåndtering blitt forbedret. I tillegg har det blitt fremmet nye retningslinjer for bærekraftig utvikling, med hensyn til landets natur.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritius ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Øya Mauritius var ubebodd da den ble oppdaget av arabiske og malaysiske sjøfarer på 900-tallet. Da portugisiske sjøfarere, som de første europeerne, oppdaget øya på 1500-tallet var den fortsatt ikke bebodd. Den første koloniseringen av øya skjedde i 1598, da nederlandske sjøfarere slo seg ned. Nederlenderne ga øya navnet ‘Mauritius’ etter den nederlandske prins Maurits av Oranien. I 1710 forlot nederlenderne kolonien, og 5 år senere ble øya okkupert av franskmenn. Den ble en velstående koloni under det franske Ostindiske kompani. Franskmennene bygde ut en plantasjeøkonomi med sukker som det viktigste produktet, og med slaver fra Øst-Afrika og Madagaskar som arbeidskraft. Mauritius ble okkupert av Storbritannia i 1810, og ble formelt en britisk koloni i 1814.

Mauritius fikk økt selvstyre i 1961 og ble selvstendig i 1968. Landet beholdt den britiske monarken som statens overhode frem til 1992, da det ble en republikk. Siden selvstendigheten i 1968, har landet hatt et stabilt demokratisk styre og en sterk økonomi.

Samfunn og politikk

Mauritius er en parlamentarisk demokratisk republikk, der presidenten er statens overhode. Presidenten har i hovedsak en seremoniell rolle, og har lite politisk makt. Den reelle makten i landet ligger hos parlamentet som blir ledet av statsministeren. Både statsministeren og parlamentet blir valgt hvert femte år. Mauritius er et av få land i Afrika med et fungerende flerpartisystem. Landets politikk er preget av koalisjoner og alliansebygging. Det er bred enighet blant de politiske partiene om landets demokratiske verdier. De demokratiske rettighetene er godt utviklet, og valgsystemet sikrer at de forskjellige etniske gruppene blir representert i parlamentet.

Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet og i politikken, og har ofte betydelig lavere lønn enn menn. I tillegg er vold mot kvinner i hjemmet et stort problem, og blir sjeldent rapportert til politiet. Diskriminering i arbeidsmarkedet på bakgrunn av seksualitet er ulovlig, men mannlig homoseksualitet er kriminalisert og tabubelagt.

Økonomi og handel

Mauritius har i lang tid hatt en av Afrikas sterkeste økonomier. Landet har gått fra å være en landbruksøkonomi med fokus på eksport av sukker, til en mer allsidig økonomi med vekst innen industri, finans og turisme. De siste tiårene har landets økonomiske vekst vært forholdsvis stabil. Dette har fordoblet landets inntekter per innbygger og økt velstanden. Fra begynnelsen av 2000-tallet har det blitt satset mye på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sukker er sammen med industrivarer fortsatt det viktigste eksportproduktet.

Til tross for den sterke og stabile økonomien, lever rundt syv prosent av landets befolkning under den nasjonale fattigdomsgrensen. Levestandarden varierer også mye mellom de forskjellige øyene. Selv om landets ulike etniske folkegrupper er godt integrert og representert i politikken, er det en overvekt av kreoler med afrikansk bakgrunn blant landets fattigste befolkning.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mauritius på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  11 640 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  7,90
  prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,790
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,683
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  41,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  623
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,5
  Hektar per person
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  4 228
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,35
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,3
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 040
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,39
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  36,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,0
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  458
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  15
  Personer
  Fredsindeksen
  1,548
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  38,79
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  51
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  28,46
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  40,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,2
  Prosent av BNP
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,8
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  53
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  24
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  93,2
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,8
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,380
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  30,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,59
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 183
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,8
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  13 266 427 697
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 491
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,63
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  55,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  1 268 315
  tall