[[suggestion]]
Monaco

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monaco

Etniske grupper

Monegaskere 32.1%, franske 19.9%, italienere 15.3%, briter 5%, belgiere 2.3%, sveitsere 2%, tyskere 1.9%, russere 1.8%, amerikanere 1.1%, nederlendere 1.1%, marokkanere 1%, andre 16.6% (2016)

Språk

Fransk (offisiell), engelsk, italiensk, monegaskisk

Religion

Romersk katolske (offisielt) 90%, andre 10%

Innbyggertall

38 897 (2018)

Styreform

Fyrstedømme

Areal

2 km²

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

19. november

Andre landsider

Geografi

Monaco er verdens nest minste land, med et areal på bare 1, 95 kvadratkilometer. Landet har en knapt fem kilometer lang grense mot Frankrike, og en like lang kystlinje mot Middelhavet. Terrenget er kupert og det høyeste punktet er 162 moh. Kystlinjen er bratt, med flere lavereliggende viker. Med unntak fra de anlagte parkene er nesten hele området utbygd. Landet består hovedsakelig av et sammenhengende byområde inndelt i fire områder. Monaco-Ville er den opprinnelige gamlebyen, og fungerer som landets hovedstad. La Condamine ligger ved havneområdet, Monte-Carlo ligger i byens nordre del og Fontvieille er et nytt område bygget på en kunstig halvøy i Middelhavet. Siden landet begynte å lage kunstige halvøyer i Middelhavet har arealet økt med rundt 20 prosent.  

Monaco har et typisk middelhavsklima med varme tørre somre og milde fuktige vintre. Mesteparten av nedbøren kommer om høsten. Kalde fallvinder fra det europeiske innlandet kan noen ganger bringe med seg frost om vinteren.

Historie

Monaco ble grunnlagt i 1215 som en koloni for den italienske byen Genova, og slekten Grimaldi har hatt makten siden år 1297. I årene 1789–1814 var byen under fransk herredømme. Etter å ha vært Sardinias protektorat inntil 1860, ble landets selvstyre anerkjent gjennom en avtale mellom Frankrike og Monaco i 1861. Monacos fyrste regjerte som enehersker inntil en ny grunnlov ble vedtatt i 1911. Syv år senere ble det gjort en avtale om at Monaco skulle være under Frankrikes beskyttelse og at det skulle følge franske politiske, militære og økonomiske interesser.

En ny grunnlov fra 1962 fjernet dødsstraffen, ga kvinner stemmerett og grunnla en høyesterett for å sikre innbyggernes grunnleggende rettigheter. I 2002 ble det bestemt at landet forblir selvstendig dersom Grimaldi-slekten ikke skulle produsere arvtakere til tronen. For å minske sjansen for at slektens arvelinje skal bli brutt, ble det i 2005 bestemt at også kvinner har arverett på Grimaldi-slektens fyrstetittel i landet.

Samfunn og politikk

Monaco har vært et konstitusjonelt monarki siden 1911. Fyrsten er statens overhode og fyrstestatusen går i arv i familien. Regjeringen er ledet av en statsminister og er den utøvende myndigheten i landet. Den lovgivende makten er delt mellom fyrsten og et folkevalgt nasjonalråd. Bestemmelser som er godkjent av nasjonalrådet sendes til regjeringen for godkjennelse, og deretter undertegnes de av fyrsten. Monaco har ikke vanlige partier, men kandidater grupperes på lister. Den nåværende fyrsten er Albert 2.

Fyrstedømmet har tollunion og andre spesielle ordninger med Frankrike. Blant annet har Frankrike ansvaret for landets forsvar. Monaco ble medlem av FN i 1993 og Europarådet i 2004. Fyrstedømmet er i dag et fasjonabelt feriested, og er berømt for kasinoet i Monte Carlo, og billøpet Monaco Grand Prix.

Monacos lover sier at kvinner og menn skal være likestilte. Likevel forekommer visse former for diskriminering av kvinner. Blant annet er det vanskeligere å arve et monegaskisk statsborgerskap fra en kvinne enn fra en mann. Diskriminering av seksuelle minoriteter er ikke tillat, men landet forbyr likekjønnet ekteskap og adopsjon.

Økonomi og handel

Monaco er et sentrum for finans og bankvirksomhet på grunn av gunstige skatteordninger. Innbyggerne betaler ingen skatt på inntekter og formue, og selskaper registrert i landet har veldig lave skatter. På grunn av disse ordningene velger mange rike personer å bosette seg i landet. Ettersom Monaco krever lite økonomisk åpenhet fra selskaper registrert i landet, velger også mange virksomheter med kriminell bakgrunn å etablere seg der. For å kvitte seg med sitt dårlige rykte som et skatteparadis og et fristed for kriminelle økonomiske aktiviteter, har Monaco nylig begynt å utlevere mer økonomisk informasjon om kriminelle virksomheter og personer til EU.

Turismen er landets viktigste inntektskilde. Staten er største eier av Société des Bains de Mer, som driver kasinoet, restauranter og hoteller, operaen samt arrangerer Monte Carlo Rally og Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille finnes en del lettindustri. Staten og Grimaldi-slekten eier en betydelig del av landets eiendommer. Telefon- og posttjenestene samt tobakksindustrien er statsmonopoler.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Monaco på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  25 970
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  25,3
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  25
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  33,85
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  0
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,83
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  100
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  6 468 252 212
  US Dollar
  BNP per innbygger
  168 011
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,50
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  97,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  38 897
  tall