[[suggestion]]
Monaco

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monaco

Etniske grupper

Monegaskere 32.1%, franske 19.9%, italienere 15.3%, briter 5%, belgiere 2.3%, sveitsere 2%, tyskere 1.9%, russere 1.8%, amerikanere 1.1%, nederlendere 1.1%, marokkanere 1%, andre 16.6% (2016)

Språk

Fransk (offisiell), engelsk, italiensk, monegaskisk

Religion

Romersk katolske (offisielt) 90%, andre 10%

Innbyggertall

38 897 (2018)

Styreform

Fyrstedømme

Areal

2 km²

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

19. november

Andre landsider

Geografi

Monaco er verdens nest minste land, med et areal på bare 1, 95 kvadratkilometer. Landet har en knapt fem kilometer lang grense mot Frankrike, og en like lang kystlinje mot Middelhavet. Terrenget er kupert og det høyeste punktet er 162 moh. Kystlinjen er bratt, med flere lavereliggende viker. Med unntak fra de anlagte parkene er nesten hele området utbygd. Landet består hovedsakelig av et sammenhengende byområde inndelt i fire områder. Monaco-Ville er den opprinnelige gamlebyen, og fungerer som landets hovedstad. La Condamine ligger ved havneområdet, Monte-Carlo ligger i byens nordre del og Fontvieille er et nytt område bygget på en kunstig halvøy i Middelhavet. Siden landet begynte å lage kunstige halvøyer i Middelhavet har arealet økt med rundt 20 prosent.  

Monaco har et typisk middelhavsklima med varme tørre somre og milde fuktige vintre. Mesteparten av nedbøren kommer om høsten. Kalde fallvinder fra det europeiske innlandet kan noen ganger bringe med seg frost om vinteren.

Historie

Monaco ble grunnlagt i 1215 som en koloni for den italienske byen Genova, og slekten Grimaldi har hatt makten siden år 1297. I årene 1789–1814 var byen under fransk herredømme. Etter å ha vært Sardinias protektorat inntil 1860, ble landets selvstyre anerkjent gjennom en avtale mellom Frankrike og Monaco i 1861. Monacos fyrste regjerte som enehersker inntil en ny grunnlov ble vedtatt i 1911. Syv år senere ble det gjort en avtale om at Monaco skulle være under Frankrikes beskyttelse og at det skulle følge franske politiske, militære og økonomiske interesser.

En ny grunnlov fra 1962 fjernet dødsstraffen, ga kvinner stemmerett og grunnla en høyesterett for å sikre innbyggernes grunnleggende rettigheter. I 2002 ble det bestemt at landet forblir selvstendig dersom Grimaldi-slekten ikke skulle produsere arvtakere til tronen. For å minske sjansen for at slektens arvelinje skal bli brutt, ble det i 2005 bestemt at også kvinner har arverett på Grimaldi-slektens fyrstetittel i landet.

Samfunn og politikk

Monaco har vært et konstitusjonelt monarki siden 1911. Fyrsten er statens overhode og fyrstestatusen går i arv i familien. Regjeringen er ledet av en statsminister og er den utøvende myndigheten i landet. Den lovgivende makten er delt mellom fyrsten og et folkevalgt nasjonalråd. Bestemmelser som er godkjent av nasjonalrådet sendes til regjeringen for godkjennelse, og deretter undertegnes de av fyrsten. Monaco har ikke vanlige partier, men kandidater grupperes på lister. Den nåværende fyrsten er Albert 2.

Fyrstedømmet har tollunion og andre spesielle ordninger med Frankrike. Blant annet har Frankrike ansvaret for landets forsvar. Monaco ble medlem av FN i 1993 og Europarådet i 2004. Fyrstedømmet er i dag et fasjonabelt feriested, og er berømt for kasinoet i Monte Carlo, og billøpet Monaco Grand Prix.

Monacos lover sier at kvinner og menn skal være likestilte. Likevel forekommer visse former for diskriminering av kvinner. Blant annet er det vanskeligere å arve et monegaskisk statsborgerskap fra en kvinne enn fra en mann. Diskriminering av seksuelle minoriteter er ikke tillat, men landet forbyr likekjønnet ekteskap og adopsjon.

Økonomi og handel

Monaco er et sentrum for finans og bankvirksomhet på grunn av gunstige skatteordninger. Innbyggerne betaler ingen skatt på inntekter og formue, og selskaper registrert i landet har veldig lave skatter. På grunn av disse ordningene velger mange rike personer å bosette seg i landet. Ettersom Monaco krever lite økonomisk åpenhet fra selskaper registrert i landet, velger også mange virksomheter med kriminell bakgrunn å etablere seg der. For å kvitte seg med sitt dårlige rykte som et skatteparadis og et fristed for kriminelle økonomiske aktiviteter, har Monaco nylig begynt å utlevere mer økonomisk informasjon om kriminelle virksomheter og personer til EU.

Turismen er landets viktigste inntektskilde. Staten er største eier av Société des Bains de Mer, som driver kasinoet, restauranter og hoteller, operaen samt arrangerer Monte Carlo Rally og Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille finnes en del lettindustri. Staten og Grimaldi-slekten eier en betydelig del av landets eiendommer. Telefon- og posttjenestene samt tobakksindustrien er statsmonopoler.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Monaco på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet