[[suggestion]]
Monaco

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monaco

Etniske grupper

Franske 47%, monegaskere 16%, italienere 16%, andre 21%

Språk

Fransk (offisiell), engelsk, italiensk, monegaskisk

Religion

Romersk katolske 90%, andre 10%

Styreform

Fyrstedømme

Areal

2 km²

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

19. november

Andre landsider

Geografi

Fyrstedømmet Monaco ligger 15 kilometer øst for den franske kystbyen Nice. Landet er verdens nest minste etter Vatikanstaten, med et areal på bare 1,95 kvadratkilometer. Monaco ligger på de nederste skråningene av Alpes-Maritimes. Fyrstedømmet har et typisk middelhavsklima med milde, fuktige vintrer og varme, tørre somrer. Landet har et kupert terreng og det høyeste punktet er 162 meter over havet. Med unntak fra de anlagte parkene er omtrent hele området utbygd. Kystlinjen er en blanding av klipper og lave bukter. Landet består hovedsakelig av et byområde og byen er delt i fire områder. Monaco-Ville er den opprinnelige gamlebyen, hvor hovedstaden ligger. La Condamine ligger ved havneområdet, Monte-Carlo ligger i byens nordre del og Fontvieille er et nytt område som er innvunnet fra havet.

Historie

Monaco ble grunnlagt i 1215 som en koloni for den italienske byen Genova, og slekten Grimaldi har hatt makten siden år 1297. I årene 1789–1814 var byen under fransk herredømme. Etter å ha vært Sardinias protektorat inntil 1860, ble landets selvstyre anerkjent i en avtale mellom Frankrike og Monaco i 1861. Monacos fyrste regjerte landet som enehersker, inntil en ny grunnlov ble vedtatt i 1911. Syv år senere gjorde man en avtale om at Monaco skulle overføres under Frankrikes beskyttelse og at landet skulle følge Frankrikes politiske, militære og økonomiske interesser. Grunnloven fra 1962 fjernet dødsstraffen, ga kvinnene stemmerett og grunnla høyesterett for å garantere grunnleggende friheter for innbyggerne.

Samfunn og politikk

Monaco har vært et konstitusjonelt monarki siden 1911. Fyrsten er statens overhode og fyrstestatusen går i arv i familien. Den utøvende myndighet innehas av regjeringen, som er på fem medlemmer og ledes av statsministeren. Den lovgivende myndighet er delt mellom fyrsten og et folkevalgt nasjonalråd. Nasjonalrådet har 24 medlemmer. Bestemmelser som er godkjent av nasjonalrådet sendes til regjeringen til godkjennelse, og deretter undertegnes de av fyrsten. Monaco har ikke vanlige partier, men kandidater grupperes på lister. Den nåværende fyrsten er Albert 2.  Fyrstedømmet har tollunion og andre spesielle tilknytningsordninger med Frankrike. Frankrike har blant annet ansvaret for landets forsvar. Monaco ble medlem av FN i 1993 og Europarådet i 2004. Fyrstedømmet er i dag et fasjonabelt ferie- og forlystelsessted, og er berømt blant annet for spillekasinoet i Monte Carlo.

Økonomi og handel

Monacos innbyggere betaler ikke skatt på inntekter og formue. Turismen er landets viktigste inntektskilde. Monaco er også et viktig bank- og finanssentrum. Staten er største eier av Société des Bains de Mer, som driver kasinoet, restauranter og hoteller, operaen samt arrangerer Monte Carlo Rally og Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille finnes en del lettindustri. Staten og Grimaldi-slekten eier en betydelig del av landets eiendommer og annen kapital. Telefon- og posttjenestene samt tobakkindustrien er statsmonopoler. Fyrstedømmet Monaco utgir ingen økonomisk statistikk, men har i senere til gitt innsyn til EU i kriminelles økonomi og åpnet for beskatning av EU-borgeres renter. Landet var på OECDs svarteliste over skatteparadiser på 2000-tallet, men ble strøket derfra i 2009 etter mer samarbeid med for eksempel EU.

Prins Albert har makten og han utever regjeringen, men det holdes folkevalg til nasjonalrådet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Monaco på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  38 897
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  25
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,00
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,00
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  52,38
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data