[[suggestion]]
Mongolia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ulaanbaatar/Ulan Bator

Etniske grupper

Mongoler (hovedsaklig khalk) 94.9%, tyrkere (hovedsaklig kasakher) 5%, andre (inkluderer kinesere og russere) 0.1% (2000)

Språk

Khalkha- mongolsk 90% (offisielle språket), tyrkisk (kasakhisk), russisk (1999)

Religion

Lamaisme (buddhisme) 53%, muslimer 3%, sjamanisme 2.9%, og kristne 2.2%, andre 0.4% , ingen 38.6% (2010)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

1 564 120 km2

Myntenhet

Mongolsk Tugrik

BNI pr innbygger

12 252 PPP$

Nasjonaldag

11. juli

Andre landsider

Geografi

Mongolia er verdens største innlandsstat (uten kyst) og består for det meste av steppelandskap. Det er et av de høyest beliggende land i verden og halvparten av arealet ligger over 1400 meter over havet. Det høyeste punktet ligger i de snødekkede mongolske Altajfjellene og er 4374 meter over havet. Landets sørlige del dekkes av Gobi-sandørkenen, hvor man noen meter under bakken har funnet store vannreserver. Mongolia har et tørt, kontinentalt klima, med store temperaturforskjeller og liten nedbørsmengde. Landets miljøproblemer er forurensing og erosjon. En lite miljøvennlig industri og bruk av kullkraft har forurenset mye av hovedstadens omgivelser. Den ukontrollerte gruvevirksomheten bruker noen steder giftig kvikksølv, som også forurenser. Siden 1998 har en voksende oljepumping foregått. Mongolias vannreserver er meget begrensede og derfor er vannforurensing et alvorlig problem. Ørkenspredning er også et alvorlig miljøproblem. Regjeringen har begynt å satse på bærekraftig energi for at landet ikke skal være avhengig av energien fra russiske kraftverk.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mongolia ville vi trenge 5.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før landet ble ett, levde mongolene i spredte stammesamfunn. En militær leder kalt Temüjin forente disse til en stat i 1206. Han ble Dsjengis Khan og under hans ledelse vokste riket til et imperium som strakte seg fra Gulehavet til Kaspihavet. Hans etterkommere utvidet riket og det spant over store deler av Øst-Asia og Russland. Mongolriket er det største sammenhengende imperiet i verdenshistorien. Fra 1400-tallet var de mongolske steppefolkene undertvunget av Kina, med herskerdynastiene Ming og Ching. I 1686 ble riket delt i to: Indre og Ytre Mongolia. På 1800-tallet fikk russerne økt innflytelse i området. Ytre Mongolia erklærte seg uavhengig da det kinesiske keiserdømmet gikk i oppløsning i 1911. Fra 1919 ble det igjen en del av Kina. En revolusjonær bevegelse oppstod og var støttet av russerne. Et revolusjonært styre kom til makten i 1921, og landet ble erklært som folkerepublikk i 1924. Landet var da verdens andre kommunistiske stat, etter Sovjetunionen.

Samfunn og politikk

Frem til 1990 var Mongolia en kommunistisk ettpartistat.  Etter de mange revolusjonene i Øst-Europa høsten 1989 opplevde Mongolia en egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimets fall og etableringen av en ny grunnlov i 1992. Landet ble ikke lenger kalt folkerepublikk og den kommunistiske stjernen ble strøket fra flagget. Ifølge grunnloven fra 1992 er Mongolia en uavhengig, demokratisk enhetsrepublikk. Statsoverhode og militær øverstkommanderende er presidenten som er valgt i allmenne valg for fire år. Lovgivende myndighet er lagt til den store Khural, valgt i allmenne valg for fire år. Forsamlingen har 76 medlemmer. Den store Khural anerkjenner presidenten når denne er valgt og utnevner statsministeren og de øvrige ministere. Mye av det nomadiske livets gamle tradisjoner og strukturer er bevart i Mongolia i dag, til tross for modernisering og urbanisering. Fattigdom er utbredt og innføring av markedsøkonomi har bidratt til et store forskjeller mellom fattig og rik.

Økonomi og handel

Økonomisk virksomhet i Mongolia har tradisjonelt bygget på nomadeliv og landbruk. Landet har mange mineralforekomster, som kobber, kull, molybden, tinn, wolfram og gull. Industrien baserer seg i stor grad på bearbeiding av mineralressursene og landbruksproduktene. Sovjetunionens fall hadde en svært negativ innvirkning på økonomien, men i Mongolia har man fått økonomien tilbake på riktig spor gjennom markedsøkonomiske reformer. Da landet økte utnyttelsen av landets mineralressurser på 2000- tallet, vokste økonomien med nesten ti prosent. Kvegproduksjonen svekkes av kalde vintre. Den veldig kalde vinteren i 2009 til 2010 førte til at landet mistet 22 prosent av kvegbestanden sin. Nabolandenes økonomiske virksomhet har også en sterk innvirkning på Mongolias økonomi. Siden landet eksporterer råoljen sin, kjøper de alle sine nødvendige oljeprodukter fra Russland og Kina er Mongolias viktigste eksportland. Fra Kina kommer det også mye arbeidskraft for å jobbe svart og det anslås at den svarte sektoren utgjør en tredel av landets verdiskaping. Turismen er en voksende inntektskilde i Mongolia.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mongolia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 564 120
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  8,1
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  3 121 772
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,278
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,741
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  42,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  20,5
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 403
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,821
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  170
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  10,21
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  9,5
  Hektar per person
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  5
  Drapsrate
  5,66
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,026
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  15,59
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  40,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,11
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,13
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  54,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,5
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  64,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  60
  Prosent
 •  

  Mongolia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,7
  Prosent
  Barnearbeid
  16,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  47
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  20 826 128 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data