[[suggestion]]
Mosambik

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Maputo

Etniske grupper

Afrikanere 99.66% (makhuwa, tsonga, lomwe, sena, og andre), europeere 0.06%, blandet (afro-europeere) 0.2%, indere 0.08%

Språk

Makua 25.3%, portugisisk (offisiell) 10.7%, xichangana 10.3%, cisena 7.5%, elomwe 7%, echuwabo 5.1%, andre mosambiske språk 30.1%, andre 4% (2007)

Religion

Katolikker 28.4%, muslimer 17.9%,kristen sionister 15.5%, protestanter 12.2%, andre 7.4%, ingen 18.7% (2007)

Styreform

Republikk, enhetsstat

Areal

799 380 km²

Myntenhet

Mosambikisk metical

BNI pr innbygger

1 217 PPP$

Nasjonaldag

25. juni

Andre landsider

Geografi

Nesten halvparten av Mosambik er lavt kystlandskap, som mot vest stiger oppover og blir til et høyplatå. De høyeste fjellene er Namuli, 2419 moh, og Binga, 2436 moh, som ligger ved grensen til Zimbabwe. De viktigste elvene er Zambezi, som munner ut i Indiahavet, Limpopo i sør, Save i innlandet og Lugenda i nord. Landets største innsjø er Njassa-sjøen ved vestgrensen. Jordsmonnet rundt elvene er svært fruktbart og passer til jordbruk. De sørlige og sentrale delene av Mosambik består hovedsakelig av tørr savanne. Landet har vært utsatt for både tørke og oversvømmelser. Avskoging er også et miljøproblem, men med omfattende nyplantingsprosjekter har man greid å bremse denne utviklingen. Bare 47 prosent av befolkningen hadde tilgang til rent vann i 2008.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mosambik ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første innbyggere i Mosambik var sannsynligvis sanfolk, men dagens befolkning er hovedsakelig etterkommere fra innvandrede bantufolk. Da den portugisiske sjøfareren Vasco da Gamas skip nådde Mosambik i 1498, hadde arabiske handelsbosetninger eksistert langs kysten og på øyene utenfor i flere århundrer. Portugal etablerte gradvis kontroll over Mosambik og gullhandelen der, først gjennom opprettelse av handelsstasjoner, befestninger på kysten og langs Zambezi-floden. Hele Mosambik var underlagt Portugal nærmere 1920. Etter 2.verdenskrig ble mange europeiske kolonier frigjort, men Portugal beholdt sine. Krav om selvstendighet vokste i Mosambik og motstandsbevegelsen «Frelimo» oppsto. I 1964 begynte en væpnet frigjøringskamp. Etter ti år med krig og politiske endringer i Portugal, ble Mosambik en selvstendig stat i 1975. Frelimo grunnla et sosialistisk ettpartisystem og allierte seg med Sovjetunionen. Renamo ble dannet i 1975 som en militær motstandsgruppe mot Frelimo og fikk støtte fra Rhodesia (dagens Zimbabwe) og apartheidregimet i Sør-Afrika, nabolandene fryktet en spredning av den kommunismen. En borgerkrig brøt ut i 1977 og sluttet først i 1990, da apartheidregimet i Sør-Afrika ble svekket og en fredsavtale ble undertegnet to år senere.

Samfunn og politikk

Etter grunnloven fra 1990 er Mosambik en demokratisk republikk med flerpartisystem. Øverste utøvende myndighet er lagt til en president, valgt i allmenne valg for fem år og med mulighet for gjenvalg én gang. Presidenten er også militær øverstkommanderende og utnevner statsministeren. Lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, som har 250 medlemmer. Siden 1994 har landet gjennomført frie og demokratiske valg. Landets politikk preges av de politiske partiene Frelimo og Renamo. Frelimo har hatt den politiske makten siden landet ble uavhengig. Det politiske miljøet regnes for å være stabilt og landet har bedret sin økonomiske situasjon. Selv om utviklingen har gått i riktig retning, er det mye som gjenstår. De største samfunnsmessige utfordringene i Mosambik er fattigdom, korrupsjon og sykdommen hiv/aids.

Økonomi og handel

Mosambik er blant verdens aller fattigste land, men økonomien har innhentet seg betydelig siden begynnelsen av 1990-tallet. Mosambik har hatt noen av de høyeste vekstratene i Afrika og har samtidig kunnet vise til betydelige fremskritt innen flere sektorer, som utdanning og helse. Myndighetene prøver å sikre veksten med nye økonomiske reformer, utenlandske investeringer, samt ved å stimulere sektorer som landbruk, transport og turisme. Rundt 80 prosent av landets befolkning livnærer seg av landbruk. Til tross for en vedvarende økonomisk vekst er Mosambik fremdeles rangert blant de aller nederste landene på FNs indeks for menneskelig utvikling. Andelen fattige i landet minsket fra 69 prosent i 1997 til 54 prosent i 2008, men fremdeles lever over halvparten av befolkningen i fattigdom. Landet er avhengig av økonomisk bistand fra andre land.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mosambik på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  786 380
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  48,3
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  30 528 673
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,574
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,437
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  51
  År
  Forventet levealder for kvinner
  52
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  62,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  80,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  25,3
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  13 322
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12 729
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  23 676
  Personer
  Internt fordrevne
  10 000
  Internt fordrevne
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  26
  Fredsindeksen
  2,056
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  72
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  551
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,31
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,55
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,9
  Hektar per person
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  48
  Drapsrate
  3,40
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  47,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,879
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  32,45
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  23
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  39,60
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,42
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  88,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  50
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  76,8
  Prosent
  Alfabetisme
  58,8
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  51,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  21
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  37,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  24,9
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  22
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  7 792 576 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data