[[suggestion]]
Mosambik

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Maputo

Etniske grupper

Afrikanere 99.66% (makhuwa, tsonga, lomwe, sena, og andre), europeere 0.06%, blandet (afro-europeere) 0.2%, indere 0.08%

Språk

Makua 25.3%, portugisisk (offisiell) 10.7%, xichangana 10.3%, cisena 7.5%, elomwe 7%, echuwabo 5.1%, andre mosambiske språk 30.1%, andre 4% (2007)

Religion

Katolikker 28.4%, muslimer 17.9%,kristen sionister 15.5%, protestanter 12.2%, andre 7.4%, ingen 18.7% (2007)

Styreform

Enhetsstatlig republikk

Areal

799 380 km²

Myntenhet

Mosambikisk metical

BNI pr innbygger

1 217 PPP$

Nasjonaldag

25. juni

Andre landsider

Geografi

Nesten halvparten av Mosambik er lavt kystlandskap, som stiger opp i et høyt platå i vest. De høyeste fjellene ligger her, ved grensen til Zimbabwe: Namuli (2419 moh.) og Binga (2436 moh.). De viktigste elvene er Zambezi, som munner ut i Indiahavet, Limpopo i sør, Save i innlandet og Lugenda i nord. Landets største innsjø er Njassa-sjøen ved vestgrensen. Jordsmonnet rundt elvene er fruktbart og passer til jordbruk.

De sørlige og sentrale delene av Mosambik består hovedsakelig av tørr savanne. Landet har vært utsatt for både tørke og oversvømmelser. Avskoging er også et miljøproblem, som forverrer flom fordi vannet ikke blir tatt opp av bakken. Omfattende nyplantingsprosjekter har bidratt til å bremse avskogingen. Bare 47 prosent av befolkningen hadde tilgang til rent vann i 2008.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mosambik ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første innbyggere i Mosambik var sannsynligvis sanfolk, men dagens befolkning er hovedsakelig etterkommere fra innvandrede bantufolk. Da den portugisiske sjøfareren Vasco da Gamas skip nådde Mosambik i 1498, hadde arabiske handelsbosetninger eksistert langs kysten og på øyene utenfor i flere århundrer. Portugal fikk gradvis kontroll over Mosambik og gullhandelen der, og hele landet var underlagt Portugal nærmere 1920.

Etter andre verdenskrig ble mange kolonier frigjort, men Portugal beholdt sine. Motstandsbevegelsen «Frelimo» oppstod i Mosambik, og i 1964 begynte en væpnet frigjøringskrig. Etter politiske endringer i Portugal og ti år med krig, ble Mosambik en selvstendig stat i 1975.

Frelimo grunnla et sosialistisk ettpartisystem og allierte seg med Sovjetunionen. Renamo ble dannet i 1975 som en militær motstandsgruppe mot Frelimo og fikk støtte fra Rhodesia (dagens Zimbabwe) og apartheidregimet i Sør-Afrika, fordi nabolandene fryktet spredning av kommunismen. En borgerkrig pågikk fra 1977 til 1990, da apartheidregimet i Sør-Afrika ble svekket. En fredsavtale ble undertegnet to år senere.

Samfunn og politikk

Mosambik er en enhetsstatlig republikk etter grunnloven av 1990. Presidenten er statssjef, valgt for fem år og med mulighet for gjenvalg én gang. Presidenten er også militærets øverstkommanderende og utnevner statsministeren. Lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, som har 250 medlemmer. Siden 1994 har landet gjennomført frie valg, men valgfusk har vært svært problematisk, og Mosambik er ikke et demokrati.

Landets politikk preges av de politiske partiene Frelimo og Renamo. Frelimo har regjert siden staten ble uavhengig. Den politiske situasjonen regnes for å være stabil, og landet har bedret sin økonomiske situasjon.

Under uavhengighetskrigen (1964-75) og borgerkrigen som fulgte, ble mange landminer plantet i Mosambik. Flom og storm spredde minene over nærmere 70 prosent av landet, slik at flere tusen ble drept. I 2015 ble den siste av de 170 000 minene endelig fjernet. De største samfunnsmessige utfordringene i Mosambik er i dag fattigdom, korrupsjon og sykdommen hiv/aids.

Økonomi og handel

Mosambik er blant verdens aller fattigste land, men økonomien har innhentet seg betydelig siden begynnelsen av 1990-tallet. Mosambik har hatt en av de høyeste vekstratene i Afrika, og har samtidig kunnet vise til utvikling innen flere sektorer, som utdanning og helse. Myndighetene prøver å sikre veksten med nye økonomiske reformer, utenlandske investeringer, samt ved å stimulere sektorer som landbruk, transport og turisme.

Rundt 80 prosent av landets befolkning livnærer seg av landbruk, og Mosambik er blant de frodigste landene i verden – 63 prosent av landet er dyrkbar mark, noe som er enormt mye sammenlignet med Norges to prosent.

Til tross for stabil økonomisk vekst er Mosambik fremdeles et av landene som kommer aller dårligst ut på FNs indeks for menneskelig utvikling. Andelen fattige i landet sank fra 69 prosent i 1997 til 54 prosent i 2008, men fremdeles lever altså over halvparten av befolkningen i fattigdom. Mosambik er avhengig av bistand fra andre land.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mosambik på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 775 660 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  62,9
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,412
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,10
  prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,294
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  31,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  80,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  8 427
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,31
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,3
  Prosent
  Marine verneområder
  100
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  786 380
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  48,0
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,9
  Hektar per person
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  26
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,056
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  55,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  32,31
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  23
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,66
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  88,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,8
  Prosent av BNP
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  30,5
  Prosent
  Undervektige barn
  6,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  43,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  72
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  5,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  51
  År
  Malariatilfeller
  337,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  489
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  27
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  167
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  551
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  70,5
  Prosent
  Alfabetisme
  56,0
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  87,5
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,574
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  24,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  51,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  39,60
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  1,8
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  80
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  463
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  24,2
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  37,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  12 645 508 634
  US Dollar
  BNP per innbygger
  426
  US Dollar
  Primærnæring
  22
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,80
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  20,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  40
  Prosent
 •  

  Mosambik

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  13 322
  Personer
  Befolkningstall
  30 528 673
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12 729
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  23 676
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,437
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  10 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  52
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
  Lykkeindeks
  4,47
  Skala: 1-10 (der 10 er best)