[[suggestion]]
Namibia
Namibias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Windhoek

Etniske grupper

Ovambo 50 %, kavangoer 9 %, herero 7 %, damara 7 %, europeisk og afrikansk herkomst 7 %, europeisk herkomst 6 %, nama 5 % caprivisk 4 %, san 3 %, baster 2 % og tswana 0.5 % (2011)

Språk

Oshiwambo 49 %, nama/damara 11 %, afrikaans (fellesspråk for flertallet av befolkningen) 10 %, herero 9 %, kwangeli 9 %, caprivi 5 %, engelsk (offisielt) 3,4 %, andre 4 % (2011)

Religion

Kristne 80-90 % (minst 50 % lutheranere), lokale religioner 10-20 %

Innbyggertall

2 534 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

824 290 km²

Myntenhet

Dollar (NAD)

BNI pr innbygger

10 625 PPP$

Nasjonaldag

21. mars

Andre landsider

Geografi

Namibia er et stort land med en langstrakt kyststripe på mer enn 160 mil. I øst går landskapet over i høyereliggende platåer. Mer enn en tredjedel av Namibia består av ørkenområder. Den tørre Namibiørkenen strekker seg i et tynt belte langs hele kysten. Langs landets østlige grense mot Botswana begynner den enorme Kalahariørkenen, og i de nordlige områdene strekker det seg langstrakte sletter med sparsommelig buskvekst.

Noen få elver gjennomskjærer det ellers tørre landskapet og skaper fruktbare områder. Her bor mesteparten av befolkningen. Namibia har et svært tørt klima. Det er stort sett varmt hele året. På kysten skaper kalde havstrømmer et noe kjøligere klima, mens temperaturene i innlandet varierer mye.

Landet rammes ofte av tørkeperioder, og det kan gå mange måneder helt uten regn. Mangelen på rent drikkevann er et av landets største miljøproblemer. Problemet forsterkes av innflytting til byene og utbygging av en vannkrevende gruveindustri. Det tørre klimaet gjør at den sparsomme dyrkbare jorden som finnes er svært utsatt for erosjon og utarming.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Namibia ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området har vært bebodd av det nomadiske Sanfolket siden førhistorisk tid. Fra omkring år 0 begynte andre folkegrupper fra regionen å slå seg ned i området. Først khoikhoi og namafolkene, og senere damarene og bantuene.

I 1885 ble området tysk koloni under navnet Tysk Sørvest-Afrika. Kolonimakten fordelte mesteparten av landets ressurser på de tyske innflytterne, mens den svarte befolkningen ble forvist til reservater og måtte bo på mindre enn en fjerdedel av koloniens areal. Dette førte til at Herero- og namafolkene gjorde opprør. I 1904 slo tyskerne hardt ned på opprøret, og mer enn 65 000 hereroer og 20 000 namaer ble drept. Dette er kjent som 1900-tallets første folkemord.

Under første verdenskrig ble Namibia okkupert av Sør-Afrika, som fikk mandat til å styre landet av Folkeforbundet. De samme apartheid-lovene som gjaldt i Sør-Afrika ble innført i Namibia. Den svarte befolkningen organiserte seg, og South West Africa People's Organization (SWAPO) førte i 24 år en frigjøringskrig mot Sør-Afrika med FNs støtte. I 1990 kunne landet endelig vedta en egen grunnlov, SWAPOs leder ble valgt til president, og landet fikk sin selvstendighet.

Samfunn og politikk

Namibia er et demokrati og en republikk med flerpartisystem. President leder regjeringen, er statsoverhode og militær øverstkommanderende. Både parlament og president velges for fem år av gangen.

SWAPO dominerer politikken, og har vunnet alle valg siden selvstendigheten med god margin. Valgene regnes som frie og rettferdige. Opprinnelig var partiet en sosialistisk frigjøringsbevegelse, men står nå for nasjonal forsoning og gjenoppbygning, med mål om å skape en namibisk nasjon hvor de etniske skillelinjene spiller en mindre rolle. Andre viktige satsningsområder er å forbedre skolevesenet og helsetjenestene.

Landets myndigheter respekterer i all hovedsak innbyggernes menneskerettigheter, og rettsvesenet er uavhengig av den politiske makten. I likhet med flere naboland i det sørlige Afrika sliter Namibia med å omfordele landområdene som ble eid av det hvite mindretallsstyret under kolonitiden. Landet har noen av de største inntektsforskjellene i verden. Andelen fattige har gått ned de seneste årene, men hver fjerde innbygger regnes fremdeles som fattig. Namibia er også hardt rammet av hiv/aids-epidemien.

Økonomi og handel

Namibia er rikt på mineraler og fiskeressurser, og disse to næringene dominerer økonomien. Landet er blant verdens ledende eksportør av eksklusive diamanter, sølv og sink. Inntektene fra mineralindustrien fordeles imidlertid svært ujevnt i befolkningen, som fortsatt har skarpe skiller mellom hvite og svarte. Mesteparten av den fattige, svarte landsbybefolkningen arbeider innenfor jordbruket, og produserer for eget forbruk.

Namibias økonomi har hentet seg godt inn etter den internasjonale finanskrisen (2008-09), og har vokst bra de seneste årene. Landet har mindre gjeld og lavere korrupsjon enn mange andre land i regionen, men flere utfordringer hemmer den økonomiske utviklingen. To grunner er et lite hjemmemarked og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Landet sliter med å skape nye arbeidsplasser, og det er høy arbeidsledighet, særlig blant unge.

Namibia har en åpen økonomi. Den viktigste handelspartneren er Sør-Afrika. De siste årene har regjeringen forsøkt å få utenlandske investorer til landet, og enkelte industriforetak innenfor tekstil har blitt etablert.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Namibia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  186 690 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  13,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,183
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  28,70
  prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  25,4
  Prosent
  Undervektige barn
  7,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  23,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  44
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  3,9
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  63
  År
  Malariatilfeller
  44,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  265
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  82
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  423
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,4
  Prosent
  Alfabetisme
  88,3
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,0
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  39,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  46,15
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  27
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  43
  Prosent
  Tilgang til strøm
  51,8
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  48,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  23,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 231
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  32
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  -2,89
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  824 290
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  8,4
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 587 801
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,474
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,647
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  63
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  39,4
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  821
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 586
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  4 096
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  5
  Fredsindeksen
  1,806
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,58
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  6,11
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  17,14
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  87,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,986
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  53
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,64
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  37
  Prosent