Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Namibia
Namibias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Windhoek

Etniske grupper

Ovambo 50%, kavango 9%, herero 7%, damara 7%, nama 5%, caprivi 4%, baster 2%, tswana 0,5%, europeisk opprinnelse 6%, annet 6,5%

Språk

Oshiwambo 48.9%, Nama/Damara 11.3%, Afrikaans 10.4%, Otjiherero 8.6%, Kavango 8.5%, Caprivi 4.8%, Engelsk (offisielt språk) 3.4%, andre stamme språk 4%

Religion

Kristne 80-90%, andre/uspesifisert/ingen 10-20%

Styreform

Republikk

Areal

824 290 km2

Myntenhet

Dollar à 100 cents

BNI pr innbygger

10 414 PPP$

Nasjonaldag

21. mars

Andre landsider

Geografi

Namibia er et stort land med en langstrakt kyststripe på mer enn 160 mil. Den tørre Namib-ørkenen strekker seg i et tynt belte langs hele kysten. Lenger øst går landskapet over i høyereliggende platåer. Noen få elver gjennomskjærer det ellers tørre landskapet og danner fruktbare områder hvor mesteparten av befolkningen bor. Langs landets østlige grense mot Botswana begynner den enorme Kalahariørkenen, og i de nordlige områdene strekker det seg langstrakte sletter med sparsomme buskvekster. Mer enn en tredjedel av Namibia består av ørkenområder, og det er høye temperaturer og lite nedbør gjennom hele året. Landet rammes ofte av tørkeperioder, og det kan gå mange måneder helt uten regn. Mangelen på rent drikkevann er også et av landets største miljøproblemer. Det tørre klimaet gjør også at den sparsomme dyrkbare jorden som finnes er svært utsatt for erosjon og utarming.

Historie

Inntil for ca 1000 år siden var Namibia bebodd av det nomadiske san-folket. Utover 1000-tallet begynte andre folkegrupper som khoikhoi og ulike bantufolk å slå seg ned i området, og det vokste fram små kongedømmer langs elvebreddene. Portugisiske sjøfarere landet flere ganger på kysten på 1400-tallet, men reiste ikke innover i landet. Først på 1800-tallet begynte Namibia å bli utforsket av folkeslag utenfra. Boere på flukt fra det britiske styret i Kappkolonien (dagens Sør-Afrika), handelsmenn og misjonærer begynte å slå seg ned i området, og brukte i mange tilfeller de innfødte som slaver. Under Berlinkonferansen i 1885 ble området tysk koloni under navnet Tysk Sørvest-Afrika. Kolonimakten fordelte mesteparten av landets ressurser på de mer enn 10 000 tyske innflytterne, noe som førte til at herero- og namafolkene gjorde opprør. Tyskerne slo hardt ned på opprøret, og mer enn 65 000 hereroer og 20 000 namaer ble drept. Under første verdenskrig ble Namibia okkupert av Sør-Afrika, en okkupasjon som i realiteten varte frem til landet ble selvstendig i 1990. På slutten av 90-tallet slo myndighetene hardt ned på et opprør i Caprivi-regionen nordøst i landet, der mange ønsket å løsrive seg fra Namibia. Etter dét har landet vært politisk stabilt.

Samfunn og politikk

Namibia styres av en president som både leder regjeringen, er statens overhode og hærens øverstkommanderende. Både parlament og president velges for fem år av gangen. Namibisk politikk domineres av den marxistiske frigjøringsbevegelsen SWAPO, som kjempet mot det sørafrikanske apartheidstyret i landet fra 1966 til 1989. SWAPO har mistet noe av populariteten på grunn av innblanding i borgerkrigene i Angola og Den demokratiske republikken Kongo, men nyter fortsatt rent flertall i parlamentet. Opposisjonen har anklaget SWAPO for valgfusk, og mener partiet har for mye makt, men internasjonale valgobservatører godkjente det siste valget. Landets myndigheter respekterer i all hovedsak innbyggernes menneskerettigheter. I likhet med flere naboland i det sørlige Afrika sliter Namibia med å omfordele landområdene som ble eid av det hvite mindretallsstyret under kolonitiden. Landet er også hardt rammet av hiv/aids-epidemien, og har noen av de største inntektsforskjellene i verden.

Økonomi og handel

Namibia er rikt på mineraler og fiskeressurser, og disse to næringene dominerer økonomien. Landet er blant verdens ledende på eksklusive diamanter, sølv og sink. Inntektene fra mineralindustrien fordeles imidlertid svært ujevnt i befolkningen, som fortsatt har skarpe skiller mellom hvite og svarte. Mesteparten av den fattige, svarte landsbybefolkningen arbeider innenfor jordbruket, og produserer for eget forbruk. Namibia har høyere kredittverdighet og lavere korrupsjon enn mange andre land i regionen. Likevel går den økonomiske utviklingen sakte. En av grunnene er et lite hjemmemarked, og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Landet sliter med å skape nye arbeidsplasser, og i 2010 var 51 prosent av befolkningen arbeidsledige. De siste årene har regjeringen forsøkt å få utenlandske investorer til landet, og enkelte industriforetak innenfor tekstil har blitt etablert. Under finanskrisen i 2008-2009 ble inntektene fra diamantindustrien halvert, men i årene etter har økonomien begynt å vokse igjen. Namibias økonomi er sterkt knyttet til sørafrikansk økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Namibia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  20,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  48,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  18,6
  Prosent
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  32
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  824 290
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  8,4
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 534
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  63
  År
  Forventet levealder for kvinner
  63
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  17
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  87,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,986
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,474
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,640
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  52
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  41,35
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  70,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  33
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 611
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  47,3
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  22,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  33,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  42,3
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  821
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 476
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 737
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  5
  Fredsindeksen
  1,804
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,1
  Prosent av BNP
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  45
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  82
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  265
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  561
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  7
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  17,08
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,26
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  6,11
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  37
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,9
  Prosent
  Alfabetisme
  90,8
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  34
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  11 491 507 356
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 696
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,03