[[suggestion]]
Nederland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amsterdam

Etniske grupper

Nederlendere 77 %, EU-innbyggere 6 %, tyrkere 2 %, marokkanere 2%, indonesiere 2 %, surinamesere 2 %, andre 8 % (2017)

Språk

Nederlandsk (offisielt), frisisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 24 %, protestanter 16 %, muslimer 5 %, andre 6 %, ingen 50 % (2015)

Innbyggertall

17 036 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

41 500 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

50 539 PPP$

Nasjonaldag

27. april

Andre landsider

Geografi

Nederland og de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten, utgjør Kongeriket Nederland. Landet er et usedvanlig flatt, og en tredjedel av landområdene ligger under havnivået. Den vestlige halvdelen av landet ligger i gjennomsnitt én meter over havet. Diker og demninger langs kysten, og langs de mange elvene og kanalene, forhindrer oversvømmelser. Det høyeste punktet, Vaalsberg, ligger på grensen mot Tyskland og Belgia og er 322,7 meter over havet. Landet har kystklima, noe som medfører at vinteren ikke er særlig kald og at sommeren ikke er spesielt varm. Mange blomster trives i et slikt klima og Nederland er kjent for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Det veldig tettbefolkete landet med sitt intensive jordbruk har mange miljøproblemer, særlig med overgjødsling, utslipp av tungmetaller og sur nedbør. Nederland bruker mye ressurser på å løse disse problemene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nederland ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag er Nederland har vært bebodd siden steinalderen, og har vært en del av mange riker og imperier. Området ble innlemmet i Romerriket 50 år f.Kr. Etter Romerrikets fall ble landet en del av Karl den stores imperium, og senere Det tysk-romerske riket, frem til det kom under Spania på 1500-tallet.

Spania var katolsk, og mange i Nederland hadde blitt protestanter etter reformasjonen. Under religionskrigene på 1500- og 1600-tallet gjorde Nederland opprør mot Spania, og ble anerkjent som selvstendig stat under fredsforhandlingen i 1648. Nederland ble okkupert av Napoleon, men under fredsoppgjøret i 1815 ble Nederland igjen en selvstendig stat.

Under første og andre verdenskrig holdt Nederland seg nøytralt. I 1940 ble landet likevel okkupert av Tyskland og kongehuset og regjeringen flyktet til Storbritannia.

Landet har vært en viktig sjøfarts- og handelsnasjon, som skaffet seg kolonier i Sørøst-Asia, Vestindia og Afrika. De aller fleste koloniene fikk selvstendighet i etterkrigstiden.  

Samfunn og politikk

Nederland er et konstitusjonelt monarki. Landet er parlamentarisk, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Parlamentet i Nederland har to kamre: Underhuset og Senatet. Nederlandsk politikk har tradisjonelt vært preget av sterke religiøse skillelinjer mellom katolikker og protestanter, Det er ingen sperrer mot at småpartier kan representeres i parlamentet. Dette har gjort at Nederland har usedvanlig mange partier, og at regjeringene har vært store koalisjoner.

Nederland er kjent for en liberal politikk: De har liberale narkotika- og sexkjøpslover, de var et de første landene i verden som ga kvinner stemmerett, og det første landet i verden som godkjente samkjønnet ekteskap og aktiv dødshjelp. Landet har tradisjonelt vært tolerant for ulike religioner og fritenkere, men fra 2000-tallet har toleransen for islam blitt svekket. Befolkningens støtte til EU har også blitt svakere de senere årene. I 2017-valget ble det innvandrings-, EU-kritiske og islamfiendtlige partiet Partij voor de Vrijheid (PVV), landets nest største.

Nederlands medlemskap i Den europeiske union (EU) og NATO er viktig for landets utenrikspolitikk. Landet er aktive i arbeidet for økonomisk utvikling og menneskerettigheter, og er blant landene i verden som gir mest bistand. Flere viktige internasjonale organer har sitt hovedsete i Nederland, som Den internasjonale domstolen (ICJ) og FNs organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Økonomi og handel

Nederland er en handels- og eksportnasjon med en godt utviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad basert på import av råmaterialer som foredles til ferdige produkter og selges videre. De tradisjonelt viktigste industrigruppene er maskiner og metall, elektronikk, kjemiske produkter og tekstiler. Nederland var på 1950-tallet med på å etablere Det europeiske kull- og stålfellesskap, som etter hvert ble EU. Jordbruk er viktig og landet er verdens ledende innen hagebruk. Landets viktigste naturressurser er olje og gass, som finnes i sjøområder utenfor Nederlands kyst.

Nederlands beliggenhet gjør det til en viktig del av Europas handelsveier. Mye av handelen inn og ut av EU går gjennom landet og havnen i Rotterdam er Europas største. Nederland har en åpen økonomi som nesten er uten tollmurer. Økonomien bygger i stor grad på internasjonal handel. Dette gjør at landet er sårbart for svingninger i verdensøkonomien. Landet ble hardt rammet av finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Nederland er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Nederland prioriterer det europeiske samholdet høyt, og vil nok forsøke å danne en blokk med andre land fra NATO og EU. De har tett forbindelse med USA, og har blitt med på flere amerikanskledede militære operasjoner.

Tips

I flere innlegg i Sikkerhetsrådet har Nederland lagt stor vekt på den humanitære situasjonen i konfliktområder som Jemen. De vil nok derfor prioritere beskyttelse av nødhjelpsarbeidere og sykehus, for at konflikten skal ramme sivile minst mulig.

Nederland har vært tydelige på at det hviler et stort ansvar på de mest aktive partene for å sørge for våpenhvile. Nederland er tydelige på at det ikke finnes noen militær løsning på denne konflikten, og er sterkt kritiske til land som selger våpen til aktører på koalisjonens side i konflikten. Mange av Nederlands allierte gjøre dette, for eksempel USA, Storbritannia og Frankrike. Dette er land som Nederland normalt ikke ønsker å kritisere, men dersom spørsmålet om våpensalg kommer opp i debatten vil nok Nederland støtte kritikken mot land som selger våpen.

På et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018 uttrykte Nederland veldig sterkt at alle havner måtte åpnes for å kunne slippe inn nødhjelp og varer. De var også veldig bekymret for at betalingsevnen til jemenittene har gått veldig ned, ettersom offentlige lønninger ikke har blitt utbetalt, og inflasjon har gjort alt dyrere. For Nederland kan det derfor være aktuelt å foreslå en form for økonomisk bistand til jemenittene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nederland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,931
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,857
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  7,49
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  82,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  505
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  167 303
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  9,92
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  55,6
  Prosent
  Marine verneområder
  45
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  41 540
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  30,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,2
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  139
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  114 140
  Personer
  Fredsindeksen
  1,574
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,68
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  82
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  8,63
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  26,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,3
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,044
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  26,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  36,00
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  97
  Prosent
  Vannuttak
  16,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  4 091
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  6
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  6 713
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  8,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  830 572 618 850
  US Dollar
  BNP per innbygger
  48 483
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,87
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  93,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 940
  Personer
  Befolkningstall
  17 084 459
  tall