[[suggestion]]
Nederland
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amsterdam

Etniske grupper

Nederlendere 77 %, EU-innbyggere 6 %, tyrkere 2 %, marokkanere 2%, indonesiere 2 %, surinamesere 2 %, andre 8 % (2017)

Språk

Nederlandsk (offisielt), frisisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 24 %, protestanter 16 %, muslimer 5 %, andre 6 %, ingen 50 % (2015)

Innbyggertall

17 036 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

41 500 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

50 539 PPP$

Nasjonaldag

27. april

Andre landsider

Geografi

Nederland og de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten, utgjør Kongeriket Nederland. Landet er et usedvanlig flatt, og en tredjedel av landområdene ligger under havnivået. Den vestlige halvdelen av landet ligger i gjennomsnitt én meter over havet. Diker og demninger langs kysten, og langs de mange elvene og kanalene, forhindrer oversvømmelser. Det høyeste punktet, Vaalsberg, ligger på grensen mot Tyskland og Belgia og er 322,7 meter over havet. Landet har kystklima, noe som medfører at vinteren ikke er særlig kald og at sommeren ikke er spesielt varm. Mange blomster trives i et slikt klima og Nederland er kjent for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Det veldig tettbefolkete landet med sitt intensive jordbruk har mange miljøproblemer, særlig med overgjødsling, utslipp av tungmetaller og sur nedbør. Nederland bruker mye ressurser på å løse disse problemene.

Historie

Området som i dag er Nederland har vært bebodd siden steinalderen, og har vært en del av mange riker og imperier. Området ble innlemmet i Romerriket 50 år f.Kr. Etter Romerrikets fall ble landet en del av Karl den stores imperium, og senere Det tysk-romerske riket, frem til det kom under Spania på 1500-tallet.

Spania var katolsk, og mange i Nederland hadde blitt protestanter etter reformasjonen. Under religionskrigene på 1500- og 1600-tallet gjorde Nederland opprør mot Spania, og ble anerkjent som selvstendig stat under fredsforhandlingen i 1648. Nederland ble okkupert av Napoleon, men under fredsoppgjøret i 1815 ble Nederland igjen en selvstendig stat.

Under første og andre verdenskrig holdt Nederland seg nøytralt. I 1940 ble landet likevel okkupert av Tyskland og kongehuset og regjeringen flyktet til Storbritannia.

Landet har vært en viktig sjøfarts- og handelsnasjon, som skaffet seg kolonier i Sørøst-Asia, Vestindia og Afrika. De aller fleste koloniene fikk selvstendighet i etterkrigstiden.  

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nederland ville vi trenge 3,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Nederland er et konstitusjonelt monarki. Landet er parlamentarisk, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Parlamentet i Nederland har to kamre: Underhuset og Senatet. Nederlandsk politikk har tradisjonelt vært preget av sterke religiøse skillelinjer mellom katolikker og protestanter, Det er ingen sperrer mot at småpartier kan representeres i parlamentet. Dette har gjort at Nederland har usedvanlig mange partier, og at regjeringene har vært store koalisjoner.

Nederland er kjent for en liberal politikk: De har liberale narkotika- og sexkjøpslover, de var et de første landene i verden som ga kvinner stemmerett, og det første landet i verden som godkjente samkjønnet ekteskap og aktiv dødshjelp. Landet har tradisjonelt vært tolerant for ulike religioner og fritenkere, men fra 2000-tallet har toleransen for islam blitt svekket. Befolkningens støtte til EU har også blitt svakere de senere årene. I 2017-valget ble det innvandrings-, EU-kritiske og islamfiendtlige partiet Partij voor de Vrijheid (PVV), landets nest største.

Nederlands medlemskap i Den europeiske union (EU) og NATO er viktig for landets utenrikspolitikk. Landet er aktive i arbeidet for økonomisk utvikling og menneskerettigheter, og er blant landene i verden som gir mest bistand. Flere viktige internasjonale organer har sitt hovedsete i Nederland, som Den internasjonale domstolen (ICJ) og FNs organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Menneskelig utvikling

18

9 av 186

Nederland er nummer 9 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Nederland er en handels- og eksportnasjon med en godt utviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad basert på import av råmaterialer som foredles til ferdige produkter og selges videre. De tradisjonelt viktigste industrigruppene er maskiner og metall, elektronikk, kjemiske produkter og tekstiler. Nederland var på 1950-tallet med på å etablere Det europeiske kull- og stålfellesskap, som etter hvert ble EU. Jordbruk er viktig og landet er verdens ledende innen hagebruk. Landets viktigste naturressurser er olje og gass, som finnes i sjøområder utenfor Nederlands kyst.

Nederlands beliggenhet gjør det til en viktig del av Europas handelsveier. Mye av handelen inn og ut av EU går gjennom landet og havnen i Rotterdam er Europas største. Nederland har en åpen økonomi som nesten er uten tollmurer. Økonomien bygger i stor grad på internasjonal handel. Dette gjør at landet er sårbart for svingninger i verdensøkonomien. Landet ble hardt rammet av finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Nederland er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Nederland prioriterer det europeiske samholdet høyt, og vil nok forsøke å danne en blokk med andre land fra NATO og EU. De har tett forbindelse med USA, og har blitt med på flere amerikanskledede militære operasjoner.

Tips

I flere innlegg i Sikkerhetsrådet har Nederland lagt stor vekt på den humanitære situasjonen i konfliktområder som Jemen. De vil nok derfor prioritere beskyttelse av nødhjelpsarbeidere og sykehus, for at konflikten skal ramme sivile minst mulig.

Nederland har vært tydelige på at det hviler et stort ansvar på de mest aktive partene for å sørge for våpenhvile. Nederland er tydelige på at det ikke finnes noen militær løsning på denne konflikten, og er sterkt kritiske til land som selger våpen til aktører på koalisjonens side i konflikten. Mange av Nederlands allierte gjøre dette, for eksempel USA, Storbritannia og Frankrike. Dette er land som Nederland normalt ikke ønsker å kritisere, men dersom spørsmålet om våpensalg kommer opp i debatten vil nok Nederland støtte kritikken mot land som selger våpen.

På et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018 uttrykte Nederland veldig sterkt at alle havner måtte åpnes for å kunne slippe inn nødhjelp og varer. De var også veldig bekymret for at betalingsevnen til jemenittene har gått veldig ned, ettersom offentlige lønninger ikke har blitt utbetalt, og inflasjon har gjort alt dyrere. For Nederland kan det derfor være aktuelt å foreslå en form for økonomisk bistand til jemenittene.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Nederland på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet