Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Nederland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amsterdam

Etniske grupper

Nederlendere 80.7%, EU-innbyggere 5%, indonesere 2.4%, tyrkere 2.2%, surinamesere 2%, marokkanere 2%, karibiere 0.8%, andre 4.8% (2008)

Språk

Nederlandsk (offisielt), frisisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 28%, protestanter 19%, muslimer 5%, andre 6%, ingen 42% (2009)

Styreform

Monarki

Areal

41 500 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

48 459 PPP$

Nasjonaldag

27. april

Andre landsider

Geografi

Nederland ligger på Europas vestkyst og er et usedvanlig flatt land. En tredjedel av landets areal ligger under havnivået og den vestlige halvdelen av landet ligger i gjennomsnitt én meter over havet. Diker og demninger langs kysten og langs de mange elvene og kanalene forhindrer oversvømmelser. Landets høyeste område er i sørøst og det høyeste punktet på 322,7 meter over havet, heter Vaalserberg og er på grensen mot Tyskland og Belgia. Nederland tilhører løvtresonen, selv om det riktignok er få skoger i landet. De er blitt hogget ned for å gi plass til landbruket. Landet har kystklima, noe som medfører at vinteren ikke er særlig kald og sommeren ikke spesielt varm. Mange blomstrer trives i et slikt klima og Nederland er kjent for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nederland ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Germanere kom 100 år før vår tidsregning til det nåværende Nederland. 50 år før vår tidsregning ble landet innlemmet i Romerriket. Da frankernes rike ble delt, ble området splittet i ulike kongedømmer og noen av dem ble gitt som gave til Spania. Andre kongedømmer førte gjennom årene kriger mot Frankrike og England. De nordlige regionene grunnla i 1581 republikken Nederland. Landet ble senere en viktig sjøfarts- og handelsnasjon, som skaffet seg kolonier blant annet i India og ulike steder i Afrika. Kongeriket Nederland ble etablert i Wien- kongressen i 1815. Belgia og Luxemburg ble også innlemmet i landet, men disse statene erklærte seg selvstendig i samme århundre. Både under første og andre verdenskrig holdt Nederland seg nøytralt. I 1940 ble landet likevel okkupert av Tyskland og kongehuset og regjeringen flyktet til Storbritannia. Nederland ble frigjort fem år senere og kongefamilien vendte tilbake til landet.

Samfunn og politikk

Kongeriket Nederland er ifølge grunnloven fra 1815 et konstitusjonelt monarki. Regjeringen ledes av en statsminister som utnevnes av monarken. Parlamentet i Nederland har to kamre: Underhuset og Senatet. Nederland hadde tidligere flere kolonier, i dag hører de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten til Kongeriket Nederland. Nederland er kjent for å ha en liberal lovgivning med tanke på lettere narkotiske stoffer og prostitusjon. De godkjente ekteskap mellom samme kjønn som første land i verden og var et av de første landene med stemmerett for kvinner.

Flere viktige internasjonale organer har sitt hovedsete i Nederland, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og FNs organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Økonomi og handel

Nederland er en handels- og eksport nasjon, med en godt utviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad basert på import av råmaterialer som foredles til ferdige produkter og selges videre. Industrien står for 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt og de tradisjonelt viktigste industrigruppene er maskin- og metallindustri, elektrisk, kjemisk og tekstilindustri. Nederland var på 1950- tallet med på å etablere Det europeiske kull- og stålfellesskap, som etter hvert ble Den Europeiske Union (EU). Jordbruk er viktig og landet er verdens ledende innen hagebruk. Landets viktigste naturressurser er olje og gass, som finnes i sjøområder utenfor Nederlands kyst. Nederlands beliggenhet på Europas vestkyst gjorde det mulig å åpne handelsruter som landet benyttet seg av allerede i tidligere århundrer. Fordi Nederlands handel i stor grad bygger på internasjonal handel, ble landet rammet hardt av den globale finanskrisen. Arbeidsledigheten har gått ned de siste tiårene og forble lav også under finanskrisen.  

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Nederland er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Nederland prioriterer det europeiske samholdet høyt, og vil nok forsøke å danne en blokk med andre land fra NATO og EU. De har tett forbindelse med USA, og har blitt med på flere amerikanskledede militære operasjoner.

Tips

I flere innlegg i Sikkerhetsrådet har Nederland lagt stor vekt på den humanitære situasjonen i konfliktområder som Jemen. De vil nok derfor prioritere beskyttelse av nødhjelpsarbeidere og sykehus, for at konflikten skal ramme sivile i minst mulig grad.

De har vært tydelige på at det hviler et stort ansvar på de mest aktive partene for å sørge for våpenhvile.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nederland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  11
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  41 500
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  31,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,1
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17 036
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,8
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,946
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,044
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,924
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  26,65
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  83
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  37,33
  Prosent
  Global lykkeindeks
  35,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  26,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  4 091
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  5
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  6 821
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 940
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  69
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  88 536
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  1,606
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  5
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  24,3
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  11,28
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  10,11
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  23,49
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,5
  Hektar per person
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Nederland

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  750 284 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  44 433
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,66