[[suggestion]]
Niger
Nigers flagg: Tre like horisontale striper i oransje, hvitt og grønt med en oransje sirkel i midten. Den oransje øverste delen symboliserer den tørre nordlige delen av landet og Sahara. Det hvite symboliserer renhet og uskyldighet, det grønne håp og den fruktbare sørlige delen samt Nigerelven. Den oransje sirkelen representerer solen og folkets offer.

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Niamey

Etniske grupper

Hausaer 53 %, djermaer/songhaier 21 %, tuareger 11 %, fulanier 7 %, kanurier 6 % andre (inkludert gurmaer, arabere og tubuer) 3 % (2006)

Språk

Fransk (offisielt) hausa, djerma

Religion

Muslimer 80 %, andre (inkluder stammereligioner og kristne) 20 %

Innbyggertall

21 477 000

Styreform

Republikk

Areal

1 267 000 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

986 PPP$

Nasjonaldag

18. desember

Andre landsider

Geografi

Niger er et varmt og flatt land som mangler kyst. Saharaørkenen strekker seg inn i den nordlige delen av landet, og tre fjerdedeler av Niger er ørken eller halvørken. Områdene i sørvest er mer fruktbare, og ligger inntil elven Niger.

Klimaet i landet er varm og tørt, og landet rammes av tilbakevendende tørke. I sørvest faller det en del regn, men i ørkenområdene er det så varmt at regnet fordamper før det treffer bakken.

Vannmangel er et stort problem, og vannmengden i elva Niger har minket på grunn av befolkningsøkning og klimaendringer. På grensen mellom Tsjad, Niger, Nigeria og Kamerun ligger Tsjadsjøen. Innsjøen sørger for vann til mer enn 20 millioner mennesker i områdene rundt. På grunn av overforbruk og tørke minker også Tsjadsjøen gradvis.

Niger har liten tilgang på energi, bare syv prosent har strøm. Ved er den vanligste energikilden, og hogst av ved til fyring fører til avskoging og jorderosjon. Landet har gruvedrift som skaper miljøproblemer, og flere områder og vann har blitt ødelagt av radioaktivitet som følge av gruvedriften.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Niger ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det nordlige Niger har vært bebodd i 40 000 år. Fra omkring år 600 oppsto det ulike kongedømmer i området rundt Nigerelven. Blant disse var Kanem-riket og Songhai-riket, begge riker som vart til utover 1500-tallet.

Frankrike begynte sin kolonialisering av området på 1880-tallet, og i 1904 opprettet de kolonien Franske Vest-Afrika, hvor dagens Niger inngikk. Frankrikes erobringer skjedde raskt og brutalt, men franskmennene viste ingen større interesse for landet før det ble funnet uran i 1959.

Niger ble en selvstyrt republikk innen det franske samveldet i 1958. Da Niger ble selvstendig i 1960 ble Dior den første presidenten. Landet lyktes aldri i å etablere et stabilt demokrati. I flere perioder har det selvstendige Niger vært styrt av militære kuppregimer, og politikken har vært preget av sterke motsetninger og mislykkede forsøk på forsoning. Det siste militærkuppet fant sted i 2010.

Samfunn og politikk

Etter militærkuppet i 2010 ble det raskt vedtatt en ny grunnlov og gjennomført demokratiske valg. I følge den nye grunnloven er Niger en republikk med flerpartisystem. Presidenten er statssjef og øverstbefalhaver, men den utøvende makten ligger hos regjeringen. Presidenten utnevner statsministeren, som utpeker resten av regjeringen. Den lovgivende makten ligger hos en folkevalgt generalforsamling. En fjerdedel av alle ministre og parlamentsmedlemmer må være kvinner.

Alle Nigers regjeringer står overfor store utfordringer. Statens makt er begrenset til byene, og store områder er lovløse. Kriminelle gjenger, narkotikasmuglere og muslimske ekstremistgrupper beveger seg fritt over landegrensene. Problemene forverres av statens ressursmangel og den utbredte korrupsjonen.

Niger er fra gammelt av delt i to, med hver sin historie og kultur. I nord lever tuaregene som nomader, i sør er det en jordbrukskultur. Uenigheter og konflikter mellom ulike stammer og etniske grupper, om land, vann og beiteområder, preger fortsatt landet. Ørkenfolket Tuaregene har til tider vært i væpnet opprør mot staten for å øke sine politiske og sosiale rettigheter, men utover 2010-tallet har islamistiske ekstremister som gruppen Boko Haram skapt størst problemer.

Befolkningen lever stor sett i sør, og Niger er et av de landene i verden som er minst urbanisert. Halvparten av befolkningen er under 15 år.

Les mer om konflikten rundt Boko Haram her

Økonomi og handel

Nigers økonomi baseres på landbruk, kveghold, og uran. Åtti prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruket. Uran står for halvparten av landets eksportinntekter. Ved siden av uran er olje, gull og grønnsaker viktige handelsvarer. Det betyr at den økonomiske utviklingen er avhengig av priser på verdensmarkedet og været. Landet har en stor svart sektor som omfatter 70 prosent av all økonomisk aktivitet.

Niger har som regel underskudd på både budsjetter og handelsbalansen. Landet er svært avhengig av bistand og internasjonale lån. Den viktigste giveren er Frankrike, etterfulgt av EU, Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken. Den Den økonomiske utviklingen hemmes av politiske konflikter, landets isolerte posisjon, høye transportkostnader, ufruktbar jord, ugjestmildt klima og mangel på kvalifisert arbeidskraft.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Niger på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 267 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,9
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  22 311 375
  tall
  Fruktbarhetstall
  7,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,695
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,354
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  56
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  44,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  70,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  9,5
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  106
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 801
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  166 021
  Personer
  Internt fordrevne
  144 000
  Internt fordrevne
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  274
  Fredsindeksen
  2,359
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  85
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  98
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,11
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,33
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  76
  Drapsrate
  4,44
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  63,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,732
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  34
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,96
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,17
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  96,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  26,6
  Prosent
  Alfabetisme
  19,1
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  58,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  11
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  4,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,4
  Prosent
  Barnearbeid
  34,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  40
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  2 584 639 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data