Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Niger

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Niamey

Etniske grupper

Haoussa 55.4%, djerma sonrai 21%, tuareg 9.3%, peuhl 8.5%, kanouri manga 4.7%, andre 1.2% (2001)

Språk

Fransk (offisielt) hausa, djerma

Religion

Muslimer 80%, andre 20%

Innbyggertall

17,5 million

Styreform

Republikk

BNI pr innbygger

954 PPP$

Nasjonaldag

18. desember

Andre landsider

Geografi

Niger er et flatt land, nesten fire ganger så stort som Norge. Landskapet er ensformig og består for det meste av sanddyner og enorme områder med stein. Over halvparten av Nigers areal er en del av ørkenen Sahara. Det er egentlig bare i områdene som ligger inntil elven Niger, i vest, at det er mulig å dyrke jorda. Elven er Afrikas tredje lengste. Vannmangel er et stort problem og vannmengden i elva Niger har minket på grunn av befolkningsøkning og klimaendringer. Der hvor Tsjad, Niger, Nigeria og Kamerun grenser til hverandre, ligger Tsjadsjøen, en av Afrikas største innsjøer. Tsjadsjøen sørger for vann til mer enn 20 millioner mennesker som bor i områdene rundt. Men også i Tsjadsjøen brukes det for mye vann, og innsjøen har minket på grunn av overforbruk og tørke. Landet er såkalt «landlocked», det vil si at landet ikke har kystlinje og tilgang til havet. 

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Niger ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Niger er fra gammelt av delt i to, med hver sin historie og kultur – tuaregnomadene i nord og jordbrukere i sør – med grupper som songhai-sarma i vest, hausa i midten og kanuri i øst. Det har og er fortsatt uenigheter og konflikter mellom disse gruppene, om land, vann og beiteområder. Motsetningene preger fortsatt landet.

Mot slutten av 1800-tallet tok Frankrike delvis kontroll over Niger. Bare tuaregene holdt stand, men når motstanden fra nord ble slått i 1918, betydde det slutten på både tuaregenes og Nigers selvstendighet. Niger ble en fransk koloni, selv om franskmennene nok var mest interessert i å beskytte andre og mer verdifulle kolonier fra Storbritannia, gjennom å bruke Niger som en slags buffer.

Niger fikk sin selvstendighet i 1960, med Hamani Diori som president. Diori og hans parti var vennlig innstilt til å samarbeide med Frankrike. Dioris makt ble flere ganger forsøkt kuppet av et militærråd ledet av løytnant Kountché, og Kountché lyktes i 1974. Løytnant Kountché forbød politiske partier og satt med makten frem til sin død i 1987. På hele 1990-tallet ble Niger utsatt for en bølge av politisk kaos, og regjeringer med ulik grad av støtte i folket. Det ble holdt valg, men det var vanskelig å oppnå politisk flertall, og regjeringer og presidenter ble avsatt ved militærkupp. 1990-årene var også preget av at tuaregene ønsket seg et eget tuaregland på et område som inkluderte både Malisisk og Nigersk territorium. Myndighetene måtte hele tiden nedkjempe uroligheter i nord. I 1999 vant en pensjonert offiser Mamadou Tandja valget. Han ble gjenvalgt i frie valg i 2004, men ble kuppet i 2010, etter at han forsøkte å forlenge sin egen maktperiode ved å endre grunnloven. 

Samfunn og politikk

Niger er en republikk som på papiret er demokratisk. Men uenigheter om beiteressurser, vann og matkriser gjør sitt til at konfliktene mellom ulike folkegrupper hele tiden blusser opp. Tandja blir sterkt kritisert i 2005-2006 når han nekter for at folket hans sulter, og nekter internasjonal presse å rapportere om tilstanden i landet.

Mens FNs utviklingsprogram (UNDP) flere ganger har kåret Norge til verdens beste land å bo i, har Niger ofte havnet på siste plass. Niger har en ung befolkning hvor nesten halvparten er under 15 år. Gjennomsnittsalderen i Niger er 44 år, kvinner blir systematisk diskriminert og ca. 1 av 5 kvinner er kjønnslemlestet. I følge UNESCOs bregninger er 8 av 10 voksne i Niger analfabeter.

I Nigers grunnlov står det at politikk og religion skal være skilt fra hverandre, men i 2000 krever deler av befolkningen at samfunnet skal innføre Sharia, islamske lover. Det fører til politiske spenninger i landet. 90% av befolkningen hører til sunni-islam.

Den 18. februar 2010 blir det gjennomført et militærkupp i Niger etter lang tid med politisk krise. Militærrådet holder sitt løfte om nyvalg av president i 2011. Blant dem som stiller til valg er den tidligere statsministeren Seyni Oumarou, Hama Amadou og opposisjonslederen Mahamadou Issoufou, som tapte valget mot Tandja i 2004. Issoufou vinner valget med 58% av stemmene. I 2012 står Niger igjen på randen av sultkatastrofe, hvor en tredjedel av befolkningen risikerer å stå uten nok mat. Regjeringen ønsker denne gang hjelp fra verden.

I tillegg til matsikkerhet er det en utfordring for regjeringen å beholde freden med tuaregene i nord og å bekjempe trusselen fra Al-Quaidas lokale gruppe Aqim. Mange av opprørerne i nord har fortsatt mye våpen. Det er dårlig vakthold ved grenseovergangene og Niger opplever at medlemmer av terrorgrupper i Mali og Nigeria kan forflytte seg fritt mellom landene. I 2013 opplever også Niger å måtte ta imot 40 000 flyktninger fra Nigeria, som har blitt drevet ut av islamistgruppen Boko Haram. Issoufou blir sterkt kritisert for korrupsjon og mediesensur. Det skal avholdes presidentvalg i 2016. Den sterkeste kandidaten, Amadou, ble i 2014 mistenkt for å være med på å smugle nigerianske spedbarn til Niger og Benin.  

Økonomi og handel

Nigers økonomi er grunnleggende basert på tre ting; landbruk, kveghold, og uran. Folk flest livnærer seg av jordbruk. Tørke, ørkenspredning og en sterk befolkningsvekst har gjort økonomisk utvikling ekstremt vanskelig. Sultkatastrofer er et problem som kommer igjen og igjen. Når tørke, gresshoppesvermer rammer, eller avlingene slår feil, vippes den skjøre balansen i feil retning.

Nesten halvparten av statsbudsjettet kommer fra bistand. Niger har en betydelig mengde gull og olje. I 2009 inngikk Kina en avtale med Niger om oljeutvinning og salg av olje. Det var forventet at inntektene til landet ville øke. Disse spådommene har ikke helt slått til. Niger er lite utbygd og det mangler veier, elektrisitet, flyplasser, ledningsnett til å riktig kunne utnytte disse ressursene. Det som allikevel foregår i Niger er ulovlig og uregistrert handel med nabolandene, særlig Nigeria. De sterke forbindelsene til Nigeria gjør at økonomien i Niger er veldig avhengig av hvordan situasjonen er i nabolandet, som er områdets stormakt.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Niger på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  4,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,1
  Prosent
  Primærnæring
  37
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 267 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,9
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  21 477
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  7,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  56
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  30,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  4
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  63,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,732
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,695
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,353
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  35
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  13,27
  Prosent
  Global lykkeindeks
  16,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  97,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  81
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  49
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  14,4
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  50,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  70,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  9,5
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  106
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 390
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  124 721
  Personer
  Internt fordrevne
  50 000
  Internt fordrevne
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  31
  Fredsindeksen
  2,241
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  96
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  206
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  553
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  98
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  76
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,21
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,11
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,33
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,7
  Hektar per person
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  26,6
  Prosent
  Alfabetisme
  19,1
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  58,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  11
  Prosent
 •  

  Niger

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  7 142 951 342
  US Dollar
  BNP per innbygger
  359
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,68