[[suggestion]]
Niue

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Alofi

Etniske grupper

Niuer 66.5%, delvis- niuer 13.4%, ikke- niuer 20.1% (inkludert 12% europeere og asiater, og polynesiere 8%) (2011)

Språk

Niueisk (offisielt) 46%, niueisk og engelsk 32%, engelsk (offisielt) 11%, niueisk og andre 5%, andre 6% (2011)

Religion

Ekalesia Niue (protestanter) 67%, andre protestanter 3% , mormonere 10%, romersk-katolske 10%, jehovas vitner 2%, andre 6%, ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 624 (2018)

Styreform

Parlamentarisk monarki

Areal

260 km²

Myntenhet

Newzealandsk Dollar

Nasjonaldag

6. februar (som New Zealand)

Andre landsider

Geografi

Niue er en liten øystat i Stillehavet øst for den internasjonale datolinjen. Til tross for at øystaten er et selvstyrt territorium som tilhører New Zealand, er tidsforskjellen mellom de to statene 23 timer om vinteren, og 24 timer om sommeren, ettersom de ligger på hver sin side av datolinjen.

Niue er en av verdens største koralløyer. Landskapet består av bratte kalksteinsklipper langs kysten, med ett sentralt platå som stiger til rundt 60 meter over havet. Kystområdene har utallige kalksteingrotter. Det finnes lite dyrkbar jord, ettersom mye av jordsmonnet har høye nivåer av naturlig radioaktivitet. Øya er omkranset av et sammenhengende korallrev, med en større åpning for skipstrafikk på vestkysten. Klimaet på Niue er tropisk varmt og fuktig hele året, og det regner mest fra november til april. På grunn av sin tropiske beliggenhet er øya svært utsatt for sykloner. I 2004 ruinerte stormen ‘Heta’ mesteparten av øyas infrastruktur, bygninger, matlager, dyrkbar jord og korallrev.

Historie

Niue ble befolket på 900-tallet av samoanske sjøfarere. På 1500-tallet antar man at krigere fra Tonga også slo seg ned på øya. Tradisjonelt ble øya administrert av forskjellige klaner og høvdinger. Et samlende kongestyre ble først introdusert på 1700-tallet, etter innflytelse fra Samoa. Den første europeer til å oppdage øya var den britiske sjøkapteinen James Cook i 1774. Etter å ha blitt angrepet av øyas innbyggere klarte ikke Cook å legge til land, og ga derfor øya navnet ‘Savage Island’, de villes øy. Takket være navnet turte veldig få europeere å besøke øya i årene som fulgte.  

På midten av 1800 tallet begynte britiske misjonærer å komme til øya, og med deres tilstedeværelse økte den europeiske innflytelsen. I 1887 søkte Niues konge Fata-a-iki om å overgi makten til Storbritannia, ettersom han fryktet andre mer nådeløse koloniherrer. Søknaden ble godkjent først i 1900, men allerede året etter annekterte New Zealand øya. New Zealands grunnlov fra 1974 ga Niue selvstyre og samme år stemte øyas befolkning for uavhengighet. Flertallet valgte at øya skulle forbli en selvstendig assosiert stat til New Zealand.

Samfunn og politikk

Niue har et parlamentarisk politisk system, der en regjering ledet av en statsminister har den utøvende makten. Statsministeren og regjeringen blir bestemt av et folkevalgt parlament. Landet har ingen politiske partier, og kandidater stiller til valg som uavhengige representanter. Øystaten har en assosiasjonsavtale med New Zealand, som bygger på at landet selv bestemmer over interne spørsmål, mens New Zealand håndterer utenriksspørsmål og landets forsvar. Alle Niues innbyggere har automatisk statsborgerskap i New Zealand. Gjennom assosiasjonsavtalen med New Zealand er det formelle statsoverhodet i Niue den britiske monarken, som er representert på øya gjennom New Zealands stedlige representant.  

Det viktigste politiske spørsmålet i Niue er den store fraflyttingen fra øya. I løpet av de siste 20 årene har folketallet blitt halvert på grunn av utvandring til New Zealand og synkende fødselstall. Det er fryktet at landet skal miste sin selvstendighet, sitt språk og sin kultur dersom utvandringen fortsetter. 

Landet er ikke medlem av FN.

Økonomi og handel

Niue har en liten økonomi og er helt avhengig av støtte fra New Zealand. Det lave folketallet og den manglende kommunikasjonen med omverdenen gjør økonomien lite utviklet. Mange av innbyggerne er sysselsatt i den offentlige administrasjonen. Husholdningene driver ofte jordbruk for eget forbruk, men noe honning, vanilje, kokos og taro (rotgrønnsak) produseres for eksport. Andre inntekter kommer fra turisme, banklisenser, og salg av internettdomenet '.nu'. Turisme er en næring i vekst, men hovedstadens havn er for liten til å ta imot store cruiseskip. Turistene blir derfor flydd inn fra Samoa, noe som gjør det dyrt og vanskelig for turister å komme til landet.

Niues allerede svake økonomi har siden syklonen ‘Hetas’ herjinger i 2004 slitt med å hente seg inn igjen. Gjenoppbyggingsarbeidet forsinket andre sårt tiltrengte utviklingsprosjekter. Ødeleggelsene på bygninger og hus førte også til at mange innbyggere valgte å flytte til New Zealand istedenfor å gjenoppbygge husene sine. Til tross for den svake økonomien og den synkende befolkningen ble Niue i 2003 det første landet i verden med et fullstendig trådløst nasjonalt internettsystem.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Niue på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  37,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  20
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  71
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  93
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  79,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  1 624
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  23
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)