[[suggestion]]
Niue

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Alofi

Etniske grupper

Niuer 66.5%, delvis- niuer 13.4%, ikke- niuer 20.1% (inkludert 12% europeere og asiater, og polynesiere 8%) (2011)

Språk

Niueisk, engelsk

Religion

Protestanter 70%, mormonere 10%, katolikker 10%, Jehovas vitner 2%, annet/uspesifisert 8% (2011)

Styreform

Parlamentarisk monarki

Areal

260 km²

Myntenhet

Newzealandsk Dollar

Nasjonaldag

6. februar (som New Zealand)

Andre landsider

Geografi

Niue er en av verdens største koralløyer. Landskapet består av bratte kalksteinsklipper langs kysten, med ett sentralt platå som stiger til omtrent 60 meter over havet. Øya omkranses av et korallrev og den eneste store åpningen er på midten av vestkysten i nærheten av hovedstaden Alofi, hvor mesteparten av befolkningen bor. I landets havområder ligger tre andre korallrev. Kystområdene til Niue har utallige kalksteingrotter. Noe av jordsmonnet er svært uvanlig på grunn av høye nivåer av naturlig radioaktivitet og det finnes lite dyrkbar jord. Tidsforskjellen mellom Niue og fastlandet på New Zealand er 23 timer om vinteren og 24 timer om sommeren. Klimaet på Niue er tropisk, og det regner mest fra november til april.

Historie

Niue ble befolket på 900-tallet av polynesiere som kom fra Salomonøyene. Man antar at mennesker fra Tonga kom til øya på 1500-tallet. Da den britiske sjøkapteinen James Cook kom til øya i 1774, kastet øyas beboere steiner på mannskapet og kapteinen klarte ikke å legge til land. Øya Niue fikk derfor navnet ”Savage Island”, de villes øy. Britiske misjonærer begynte å komme i 1846. De kidnappet en av de lokale og utdannet ham til prest. Kristendommen spredte seg langsomt fra landsby til landsby. Da kolonier begynte å spre seg i området, kom også slavehandel og tvangsarbeid til øya. Niues konge Fata-a-iki ville i 1887 overgi makten til Storbritannia fordi han fryktet andre mer nådeløse koloniherrer. Søknaden ble godkjent først i 1900, men allerede året etter annekterte New Zealand øya. New Zealands grunnlov fra 1974 ga Niue selvstyre og samme år stemte øyas befolkning for uavhengighet. Flertallet valgte at øya skulle forbli en assosiert stat til New Zealand.

Samfunn og politikk

Ifølge landets grunnlov er statens overhode Storbritannias dronning Elisabet II, slik som i New Zealand. Dronningen representeres på øya av New Zealands stedlige representant. Parlamentet har 20 medlemmer. Den utøvende myndighet er lagt til statsministeren og regjeringen. Niue er delt i 14 landsbyer, som alle har sitt eget råd. Innbyggerne i landet har newzealandsk statsborgerskap. Ansvaret for forsvaret og utenrikstjenester ligger hos New Zealand som også har forpliktet seg til å yte administrativ assistanse. Niues utenrikspolitikk har tradisjonelt vært styrt av New Zealand, men siden 1994 har Niue opprettet flere formelle diplomatiske forhold med andre stater. Over de siste 20 årene er folketallet på øya halvert på grunn av utvandring til New Zealand og synkende fødselstall.

Økonomi og handel

Niue har en liten økonomi og er avhengig av støtte fra New Zealand. Det lave folketallet og dårlige kommunikasjoner med omverdenen gjør økonomien lite utviklet. Mange av innbyggerne er sysselsatt i den offentlige administrasjonen. Husholdningene praktiserer ofte selvbergingsjordbruk. Honning, vanilje, kokos og taro (rotgrønnsak) produseres for eksport. Andre inntekter kommer fra turisme, banklisenser, utlån av telefonnettet for spesielle internasjonale telefontjenester og salg av internettdomenet '.nu'. Niue fikk i 2003 det første fullstendig trådløse nasjonale internettsystemet i verden. Turisme er en næring i vekst, men hovedstadens havn er liten, noe som gjør hindrer adgangen for store turistskip. Turistene blir derfor flydd inn fra Vest- Samoa.  Syklonen Heta forårsaket i 2004 katastrofale ødeleggelser på øyas bygninger, infrastruktur, matforråd og korallrev. Gjenoppbygningen ble en stor kostnad for det lille landet og forsinket mange andre utviklingsprosjekter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Niue på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  69,6
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 624
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  23
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  0
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,00
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Niue

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data