[[suggestion]]
Nord-Makedonia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Skopje

Etniske grupper

Makedonere 64,2%, albanere 25,2%, tyrkere 3,9%, rom-folk 2,7%, serbere 1,8%, andre 2,2% (2002)

Språk

Makedonsk (offisielt) 66,5%, albansk (offisielt) 25,1%, tyrkisk 3,5%, romani 1,9%, serbisk 1,2%, annet 1,8% (2002)

Religion

Makedonsk ortodokse 64,8%, muslimer 33,3%, andre kristne 0,4%, andre/uspesifisert 1,5% (2002)

Innbyggertall

2 085 051 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

25 710 km2

Myntenhet

Makedonsk denar

BNI pr innbygger

14 942 PPP$

Nasjonaldag

8. september

Andre landsider

Geografi

Nord-Makedonia er en innlandsstat midt på Balkanhalvøya. Det består av et fjellrikt landskap, med dype elvedaler. Landet har tre store innsjøer som grenser med nabolandene: Ohrid, Prespa og Dojran. Ohridsjøen er en av verdens eldste innsjøer. Landet har et varmt middelhavsklima med lite nedbør.

Nord-Makedonia ligger i en seismisk aktiv region og mindre jordskjelv forekommer regelmessig. I 1963 ble hovedstaden Skopje hardt rammet av et stort jordskjelv der over 1000 mennesker omkom. Luft- og vannforurensing, grunnet utslipp fra gamle fabrikker, utgjør de største miljøproblemene. Tilgang på rent vann kan være et regionalt problem i varme perioder.

Historie

Gjennom historien har mange riker kjempet om makten i Makedonia. Området har blant annet vært en del av Romerriket, Aleksander den stores rike, Bysants og Det osmanske riket. Etter Balkan-krigen i 1912-13 ble Makedonia delt mellom Hellas, Bulgaria og Serbia. Under andre verdenskrig var området okkupert av Bulgaria og Italia. Etter krigen ble Makedonia en del av Jugoslavia, som ble ledet av den kommunistiske diktatoren Josip Broz Tito.

Under kommunismens svekkelse i Øst-Europa på 1980-tallet vokste det frem en selvstendighetsbevegelse. I 1991 var Makedonia den eneste av de tidligere jugoslaviske statene som oppnådde selvstendighet på fredelig vis. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid nesten borgerkrig mellom slavisktalende makedoniere og albanere. Den albanske minoriteten mente de hadde krav på større innflytelse. I 2001 ble det inngått en fredsavtale som ga landets minoriteter bedre rettigheter. Siden fredsavtalen har spenninger mellom de forskjellige etniske gruppene innad i landet fortsatt. I 2019 ble det vedtatt at landet skulle skifte navn til Nord-Makedonia etter en langvarig konflikt med Hellas om retten til å bruke navnet, ettersom det også er navnet på en region i Hellas.  

Samfunn og politikk

Nord-Makedonia er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet velges hvert fjerde år, og presidenten velges hvert femte år. Presidenten kan kun gjenvelges en gang.

Nord-Makedonias politikk er preget av spørsmål om identitet og nasjonalisme. Den etniske konflikten mellom den albanske minoriteten og makedonere er et vedvarende betent tema. Landets navn har også vært et viktig politisk tema. Makedonia er det geografiske navnet på et større område som omfatter en provins i Hellas, et område i Bulgaria samt landet Makedonia. Hellas har brukt navnekonflikten som et ultimatum mot at landet Makedonia kunne bli medlem av NATO og EU. Etter navnebyttet til Nord-Makedonia i 2019 har det greske ultimatumet blitt fjernet.

Etter at Nord-Makedonia ble selvstendig har det nasjonale helsevesenet hatt store problemer. Stigende arbeidsledighet og dårlig nasjonal økonomi har ført til at vedlikehold av helsevesenet har sviktet. Dette går spesielt utover den fattige befolkningen som ikke kan betale for private helsetjenester.

Kvinner er dårlig likestilt i Nord-Makedonia og underrepresentert i arbeidsmarkedet. Vold mot kvinner er relativt utbredt. Seksuelle minoriteter blir ofte undertrykket og trakassert, og vold mot LHBTI+ personer forekommer.  

Økonomi og handel

Nord-Makedonia er blant Europas fattigste land. Landet har veldig høy arbeidsledighet, og over 20 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Landet sliter med at en stor andel av befolkningen står utenfor den formelle økonomien (de betaler ikke skatt på det de tjener, og staten får derfor ikke noe inntekt).

De viktigste næringene i Nord-Makedonia er servise og industrisektorene. Manglende investeringer og vedlikehold av landets fabrikker har imidlertid ført til en nedgang i landets industrisektor etter selvstendigheten. Jordbruket utgjør litt over ti prosent av landets økonomi.

Siden selvstendigheten har Nord-Makedonias økonomi vært sårbar for svingninger i resten av verden. Landet sliter med å tiltrekke seg investeringer fra utlandet grunnet utbredt korrupsjon. Politikken har stabilisert seg noe i de senere årene, og økonomien har hatt en svak vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nord-Makedonia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  149 950 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  5,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,010
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,50
  prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,661
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  59,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  7 510
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,61
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  25 710
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  72
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,058
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,70
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,66
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  64,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,1
  Prosent
  Undervektige barn
  1,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  4,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  16
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  13
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,6
  Prosent
  Alfabetisme
  97,8
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,7
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,160
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  24,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,50
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  83,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  66
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 497
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  52,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  21,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  11 279 509 014
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 415
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,15
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  76,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Nord-Makedonia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 551
  Personer
  Befolkningstall
  2 085 051
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 708
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  446
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  140
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  5,27
  Skala: 1-10 (der 10 er best)