[[suggestion]]
Øst-Timor

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dili

Etniske grupper

Austronesisk (malay-polynesisk), papuisk og en liten kinesisk minoritet

Språk

Tetum (offisielt), portugisisk (offisielt), indonesisk, engelsk. Det finnes 16 urfolksspråk. De største er tetum, galole, mambae og kemak

Religion

Katolikker 96,9 %, protestanter/evangelikere 2,2 %, muslimer 0,3 %, andre 0,6 % (2005)

Styreform

Republikk

Areal

14 870 km2

Myntenhet

Amerikansk dollar

BNI pr innbygger

2 140 PPP$

Nasjonaldag

20. mai

Andre landsider

Geografi

Øst-Timor er den østlige delen av øya Timor. Landskapet domineres av en fjellkjede med flere slukkede vulkaner. Fra fjellene renner det mange elver ned mot kysten og lavlandet, som hovedsakelig består av gressletter og savanner. I regntiden flommer ofte elvene over. Klimaet er tropisk med vekselvise regn- og tørkeperioder. Det er kjøligere i fjellområdene på grunn av høyden. Tørke er et stort problem, og landet rammes av omfattende tørkeperioder hvert tredje eller fjerde år. Øst-Timor har store problemer med avskoging. Hovedårsaken til dette er den utbredte bruken av svibruk i jordbruket. Den opprinnelige skogen har blitt kraftig redusert, og tett skog finnes i dag kun i mindre tilgjengelige områder. Nedhugging av skogen har ført til kraftig jorderosjon, og landet er svært utsatt for flom

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Øst-Timor ville vi trenge 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Opprinnelig var det flere små kongedømmer på Timorøya. Portugiserne kom på 1500-tallet, men påvirket landet lite før midten av 1600-tallet, da de etablerte formell makt. I 1859 ble øya delt i to: den østlige portugisiske delen og den vestlige nederlandske delen. Den vestlige delen er i dag indonesisk. Etter andre verdenskrig vokste motstanden mot portugiserne i Øst-Timor, samtidig som det nylig selvstendige Indonesia gjorde krav på hele øya. I 1975 erklærte Øst-Timor seg uavhengige fra Portugal, men etter ni dager okkuperte Indonesia landet. De første fem årene av okkupasjonen var svært brutale. Øst-timorene ga uventet hard motstand, mens Indonesia drev en knallhard integreringspolitikk for å bryte ned den interne motstanden. Rundt en tredjedel av befolkningen døde som direkte eller indirekte følge av okkupasjonen. Mot slutten av 1990-tallet fikk landet et visst indre selvstyre. I 1999 løsrev Øst-Timor seg fra Indonesia etter en folkeavstemning. Dette førte til et voldsomt opprør av den indonesisk-støttede militsen i landet. 80 prosent av skoler, veier og sykehus ble ødelagt, hundrevis av mennesker ble drept og opp mot en halv million flyktet fra hjemmene sine. Fra 1999 til 2002 styrte FN Øst-Timor med mandat fra Sikkerhetsrådet. Landet ble først selvstendig 20. mai 2002. Årene etter selvstendigheten var preget av politisk og sosial uro. I 2006 var Øst-Timor på randen av borgerkrig, og FN sendte en fredsbevarende styrke til landet. Etter et mislykket attentatforsøk mot presidenten og statsministeren i 2008 har landet vært politisk stabilt.

Samfunn og politikk

Øst-Timor er en republikk med presidenten som øverste leder. Den utøvende makten er delt mellom presidenten og regjeringen. Det er parlamentet som velger statsministeren, som leder regjeringen. Landets politikk og samfunnsliv er sterkt påvirket av at det nylig fikk sin selvstendighet, og i en overgangsperiode ble styrt av FN.  Politikken preges av en maktkamp mellom partiene FRETILIN, som ledet kampen mot den indonesiske okkupasjonen, og CNRT, som ønsker forsoning med Indonesia. Så langt har alle landets tre presidenter vært tidligere lederfigurer i motstandskampen. Øst-Timor har fått hjelp av FN til å bygge opp et rettssystem. Arbeidet har gått langsomt, og mangel på utdannet arbeidskraft gjør at det fungerer dårlig. Levealderen i landet er lav og barnedødeligheten er høy. Regjeringens hovedoppgaver er gjenoppbygging, spesielt av infrastruktur, utdannings- og helsesektoren. I tillegg forsøker myndighetene å opprette gode relasjoner med de andre landene i regionen. Forholdet til Indonesia har bedret seg etter at Øst-Timor ble selvstendig, mens landet har et anstrengt forhold til Australia.

Økonomi og handel

Øst-Timor har mye penger, men mange av innbyggerne er svært fattige. Under opptøyene i 1999 ble økonomien ødelagt, og bruttonasjonalproduktet (BNP) ble kraftig redusert. Internasjonale aktører som FN, og Den asiatiske utviklingsbanken har hjulpet til å bygge opp økonomien igjen. I løpet av 2000-tallet begynte Øst-Timor å utvinne olje og gass, noe som ga god inntekt til statskassen. Omtrent 80 prosent av inntektene i statsbudsjettet kommer fra olje- og gassindustrien. I tillegg er eksport av kaffe en viktig inntektskilde. Likevel er Øst-Timor fortsatt et jordbruksland. Størstedelen av befolkningen lever av å dyrke mat til eget forbruk, og har ikke lønnet arbeid. Omtrent halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det er en utfordring at oljesektoren drives av utenlandske selskaper, og i liten grad skaper arbeidsplasser i Øst-Timor. Korrupsjon og lavt utdanningsnivå er et annet hinder for utvikling. Etter selvstendigheten var Øst-Timor blant landene som mottok mest bistand per innbygger. Etterhvert som inntektene fra olje- og gassindustrien har vokst, har flere land faset ut sin bistand til landet. Likevel er Øst-Timor fortsatt avhengig av støtte - blant annet fra Norge. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Øst-Timor på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  231 960 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  30,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,211
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  41,80
  prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,452
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  28,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  469
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,39
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,7
  Prosent
  Marine verneområder
  8
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  14 870
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,88
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  45,4
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,6
  Hektar per person
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,895
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  60,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,78
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,93
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  88,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  1 216
  Antall
  Hjemsendte penger
  5
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  27,2
  Prosent
  Undervektige barn
  11,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  50,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  48
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,3
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  63
  År
  Malariatilfeller
  0,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  300
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  50
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  498
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  79,5
  Prosent
  Alfabetisme
  58,3
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  78,7
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  31,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  32,31
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  19
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  8
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  63,4
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  16,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 954 621 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 279
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -9,96
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  27,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Øst-Timor

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  1 324 094
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  22
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,625
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  900
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)