[[suggestion]]
Oman

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Muscat

Etniske grupper

Arabere og baluchier. Fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh og afrikanske land.

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk, baluchi, urdu og indiske dialekter

Religion

Muslimer (de fleste ibadhi-muslimer) 85,9 %, kristne 6,5%, hinduister 5,5%, buddhister 0,8%, jøder <1%, ingen 0,2% (2013)

Styreform

Monarki (sultanat)

Areal

309 500

Myntenhet

Rial

Nasjonaldag

18. november

Andre landsider

Geografi

Oman er et ørkenland med en fruktbar kyststripe i nordøst og sørvest. Kystlandskapet veksler mellom sletteland og bratte fjell som stuper i havet. Høyeste fjell er Jabal ash-Sham på 3035 meter. Landet har et varmt og tørt ørkenklima, med middeltemperaturer mellom 20 og 35 °C, og er nesten uten vegetasjon. I oasene og langs kysten vokser klynger av daddelpalmer. De fleste av Omans pattedyrarter er små dyr som spissmus, pinnsvin, flaggermus og rødrev. Store rovdyr som leopard, stripehyene og ørkengaupe er nesten utryddet på grunn av jakt. Det er et rikt fugleliv og enorme mengder fugler raster i Oman på vår- og høsttrekk eller overvintrer. Landet har liten tilgang til ferskvann, og avsaltet havvann dekker i dag store deler av vannforbruket. Miljøproblemer i Oman er forsalting av jordsmonnet, samt forurensing av kysten på grunn av oljeutslipp.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Oman ville vi trenge 3.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Oman var bebodd allerede fra 3000 år f.Kr. Fra rundt 500 f.Kr og tusen år fremover var landet en del av det persiske riket. Oman var et av de første land som gikk over til islam. På 700-tallet ble det dannet et eget imamat. Imamen var politisk og religiøs leder i landet. Den store ørkenen gjorde Oman isolert, noe som fremmet sjøfarten. Omanske sjøfarere seilte til Kina på 1400-tallet, og landet ble tidlig et handelssenter på Den arabiske halvøy. Da portugiserne kom til Oman i 1507 fant de travle handelsbyer langs kysten. Portugiserne kontrollerte området helt til de ble kastet ut 150 år senere. I 1749 tok Ahman ibn Said over makten, og siden da har Said-dynastiet hatt makten i Oman. I 1965 brøt det ut borgerkrig da Popular Front for the Liberation of Oman, støttet av Kina, Sovjetunionen og Sør-Jemen, krevde selvstendighet for det omstridte Dhofar-området. Krigen varte til 1975, da opprøret ble slått ned med militær hjelp fra Storbritannia, Jordan og Irak. Fram til 1970 var Oman isolert fra omverden på grunn av den erkekonservative sultanen Said bin Taimour. Han ble avsatt av sin egen sønn, Qabous bin Said, i et kupp i 1970. Qabous hadde studert i Storbritannia. Han åpnet for kontakt mellom Oman og andre land, og startet en omfattende moderniseringsprosess.

Samfunn og politikk

Oman er et sultanat (et slags monarki), og all makt er samlet hos sultanen. Selv om Qabous bin Said i løpet av 1990-tallet opprettet et parlament og vedtok en grunnlov har innbyggerne i Oman ingen reell mulighet til å påvirke politikken i landet. Parlamentet har to kamre: Underhuset som velges av folket, og overhuset som pekes ut av sultanen for en fireårsperiode. Parlamentet er imidlertid bare et rådgivende organ. All makt ligger hos sultanen og regjeringen, som er utpekt av sultanen. Det fins ingen politiske partier i landet. Oman er det eneste landet i verden som har ibadisk islam som statsreligion. Ibadismen er en konservativ retning, som skiller seg fra både sunni- og shiaislam. I grunnloven står det at sultanens etterfølger skal pekes ut av Said-familien senest tre dager etter den gamle sultanens død. Hvis dette ikke skjer skal Forsvarsrådet utnevne den etterfølgeren sultanen selv ville ha. Det er knyttet spenning til hvem som skal overta tronen fra sultan Qabous bin Said, fordi han ikke har noen egne barn.Under den arabiske våren i 2011 brøt det ut protester i Oman. Demonstrantene klaget på høy arbeidsledighet og korrupsjon, og krevde at underhuset skulle få mer reell makt over politikken i landet. Sultanen og regjeringen svarte med å imøtekomme noen av kravene, og Qabous bin Said er fortsatt en relativt populær leder.

Økonomi og handel

Tidligere var Omans økonomi dominert av jordbrukssektoren. En kombinasjon av lån fra Saudi-Arabia, oljefunn og Qabous moderniseringsprosjekt har imidlertid ført til stor økonomisk vekst etter 1970. Landets økonomi er nå avhengig av olje og gass-industrien. I 2013 sto den for rundt halvparten av BNP, og mer en 80 prosent av inntektene til statskassen. Imidlertid er det ventet at Omans oljelagre vil tømmes i løpet av de neste tiårene. Derfor bruker Oman nå store deler av budsjettet sitt på å bygge ut alternative sektorer som kan skape inntekter i fremtiden, som turisme og annen industri. I tillegg planlegger landet å øke utvinningen av naturgass, og å avregulere økonomien. Målet er å tiltrekke seg investorer. Det har derfor blitt opprettet økonomiske frisoner, der selskaper kan få opp til 30 års skattefritak.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Oman på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  309 500
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 829 946
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,281
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,821
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  231
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  65
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  708
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,984
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  10
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  15,44
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,27
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,3
  Hektar per person
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,66
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,927
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  44
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  9,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  52,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,0
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  97
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  65
  Prosent
  Tertiærnæring
  33
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data