[[suggestion]]
Oman
Flagget til Oman

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Muscat

Etniske grupper

Arabere og baluchier. Fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh og afrikanske land.

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk, baluchi, swahili, urdu og indiske dialekter

Religion

Muslimer (de fleste ibadi- eller sunnimuslimer) 85,9 %, kristne 6,5%, hinduer 5,5%, buddhister 0,8%, jøder 0,1%, ingen 0,2% (2010)

Innbyggertall

4 829 946 (2018)

Styreform

Monarki (sultanat)

Areal

309 500 km2

Myntenhet

Rial

Nasjonaldag

18. november

Andre landsider

Geografi

Oman er et karrig ørkenland med en fruktbar kyststripe i nordøst og sørvest. Kystlandskapet veksler mellom sletteland og bratte fjell som stuper ned i havet. Langs kysten i nord ligger fjellkjeden al-Hajar med landets høyeste fjell Jabal ash-Sham på 3035 m.o.h. Det eneste skogområdet er et fjellparti i sør. Oman kontrollerer også to små separate enklaver totalt omsluttet av De Forente Arabiske Emirater. Klimaet er subtropisk med varme tørre somrer og milde vintre med noe nedbør. Ved kysten er somrene veldig varme og fuktige.  Størstedelen av landets nedbør faller langs kysten og i det sørlige fjellpartiet.

Den største miljøutfordringen i Oman er mangel på ferskvann. 97 prosent av alt ferskvannet i landet blir brukt til jordbruk. Vannet kommer hovedsakelig fra reservoarer under ørkenen eller avsaltet havvann. På grunn av et høyt mineralinnhold i vannet har jorden fått et økt saltinnhold og dermed blitt mindre fruktbart. Et annet miljøproblem er oljesøl og forurensning av kyststrøkene fra skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Oman ville vi trenge 3.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Oman ble en muslimsk stat allerede på midten av 600-tallet med en imam som den øverste religiøse og politiske lederen. På 1400-tallet utviklet landet seg til å bli en viktig handelsnasjon med handelsforbindelser til India og Kina. Etter langvarige konflikter med europeiske sjøfartsnasjoner kom grunnlaget for dagens regjerende dynasti til makten i 1749. Det nye dynastiet flyttet hovedstaden til kysten, noe innlandsbefolkningen ikke godtok. Landet ble splittet i en imamstyrt innlandsstat og en sultanstyrt kyststat.

Kyststaten vokste raskt gjennom handel med afrikanske slaver, militær makt og vennskapsavtaler med Storbritannia. På starten av 1800-tallet strakte det omanske imperiet seg over hele det nordvestlige indiske hav. Da slavehandelen ble forbudt på midten av 1800-tallet forsvant det økonomiske grunnlaget for imperiet, og en langvarig krig mellom innlandsstaten og den svekkede kyststaten begynte. Krigen varte til 1930-tallet, da sultanen (som regjerte ved kysten) tok kontroll over hele dagens Oman.

I 1965 brøt det ut borgerkrig da Dhofar-området sør i Oman krevde selvstendighet med støtte fra Kina, Sovjetunionen og Sør-Jemen. Krigen varte til 1975, da opprøret ble slått ned med militær hjelp fra Storbritannia, Jordan og Irak.

Samfunn og politikk

Etter borgerkrigen på 1970-tallet ble den sittende sultanen kastet. Den nye sultanen startet en moderniseringsprosess og åpnet det lukkede og konservative landet til omverdenen. I dag er Oman et sultanat (et slags monarki), der all makt er samlet hos sultanen og regjeringen som er utpekt av sultanen. Landet har ikke demokrati, og innbyggerne har ingen reell mulighet til påvirke politikken. Det finnes ingen politiske partier. Det finnes et underhus (valgt av folket) og et overhus (valgt av sultanen) med rådgivende roller for sultanen. Hvis sultanen dør skal etterfølgeren velges av Said-familien innen tre dager. Hvis dette ikke skjer skal forsvarsrådet utnevne den etterfølgeren sultanen selv ville ha. Oman er det eneste landet i verden der ibadi-islam er statsreligion. Ibadismen er en konservativ retning, som skiller seg fra både sunni- og sjiaislam.

Landet har et utviklet velferdssystem med pensjoner, barnebidrag og avgiftsfri helse og sykeomsorg. Til tross moderniseringsprosessen er politikken og samfunnet påvirket av gamle tradisjoner. Kvinner skal i følge loven få lik lønn som menn, men diskriminering i arbeidslivet og i samfunnet er fremdeles utbredt.

Økonomi og handel

Oman har hatt stor økonomisk vekst siden 1970-tallet takket være oppdagelsen av olje og moderniseringen av samfunnet. I dag er økonomien basert på utvinning og eksport av olje og gass. Denne næringen utgjør rundt halvparten av landets bruttonasjonalprodukt, og over 70 prosent av de samlede eksportinntektene. Inntektene fra olje og gass har i stor grad blitt brukt på å utvikle infrastruktur, industri og andre næringer som kan balansere økonomien når olje- og gassforekomstene er brukt opp. Spesielt har industrien vokst kraftig siden 1990-tallet. Sement- og byggevare, petroleumsraffinering, aluminium og kobber er de viktigste industrigrenene.

Landet har også satset på å utvikle jordbruket, husdyrholdet og fisket. I de senere årene har det blitt et viktig politisk tema å gjøre landet mindre avhengig av matvareimport. Selv om kun 0,1 prosent av arealet er dyrkbar mark har jordbruksnæringen vokst kraftig. Turisme er en annen næring i vekst, som man satser mer på i tiden som kommer. For å tiltrekke seg flere utenlandsinvesteringer har spesielle økonomiske soner blitt opprettet der utenlandske selskaper kan få opptil 30-års skattefritak.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Oman på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet