[[suggestion]]
Panama

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Panama City

Etniske grupper

Mestiser (europeisk og indiansk opprinnelse) 65%, amerindianere 12,3%, afrikansk opprinnelse 9,2, europeisk opprinnelse 6,7%,, blanding av afrikansk og europeisk opprinnelse 6,8% (2010)

Språk

Spansk (offisielt), indianske språk, panama-kreolsk, engelsk.

Religion

Katolikker 85%, protestanter 15%

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

75 420 km2

Myntenhet

Panamansk balboa

BNI pr innbygger

23 009 PPP$

Nasjonaldag

3. november

Andre landsider

Geografi

Panama forbinder Nord- og Sør-Amerika, og er på sitt smaleste bare 55 km bredt. Landskapet preges av jungel i lavlandet mot kystene og fjellkjeder med topper oppimot 3500 meter over havet midt i landet. Et smalt belte med lavereliggende land mellom fjellkjedene danner et ideelt utgangspunkt for ferdsel mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk, med høy luftfuktighet, lang regntid og gjennomgående høye temperaturer. Plasseringen midt mellom to verdenshav har gitt opphav til et betydelig artsmangfold i jungelen, som i flere år har vært truet av omfattende avskoging. Andre miljøutfordringer er jorderosjon, forurenset drikkevann og høy luftforurensning i byområdene.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Panama ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets plassering gjorde Panama til et naturlig møtepunkt mellom flere av de største mellomamerikanske sivilisasjonene, som mayaene og aztekerne fra nord og cihbchaene fra sør. Da spanjolene ankom i 1502 erobret de Panama i løpet av kort tid. Flesteparten av stammene som bodde i området døde ut, hovedsakelig grunnet slaveri og nye sykdommer. Landets ideelle strategiske posisjon gjorde det til et knutepunkt for det spanske imperiet i Latin-Amerika i mer enn 300 år. I 1821 ble Panama innlemmet i republikken Stor-Colombia, før landet ble selvstendig i 1903. Landet har slitt med ustabile politiske forhold gjennom hele 1900-tallet, og ble styrt av diverse militærdiktaturer fra 1968 til 1989, da landet ble invadert av USA og demokratiet gjeninnført. Amerikanerne har hatt stor innflytelse helt siden selvstendigheten, og eide frem til årtusenskiftet Panamakanalen, som ble bygget med amerikansk hjelp i 1914.

Samfunn og politikk

Panama er et republikansk demokrati, hvor presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode. Presidenten har vide fullmakter, velges for fem år av gangen, og kan ikke velges for mer enn en periode. Politikken preges av personfokus og kortvarige allianser mellom de ulike partiene, og landet sliter fortsatt med omfattende korrupsjon og dertil hørende politikerforakt. To partier har tradisjonelt kjempet om makten: Det revolusjonære demokratiske partiet og Panamistpartiet. De siste årene har et tredje parti, Demokratisk forandring, også vunnet noen av valgene. Militæret har historisk hatt en svært sterk rolle, og øver fortsatt stor innflytelse på politikken. Landet står overfor store politiske utfordringer i tilknytning til narkotikadyrking og –smugling, og illegal innvandring mellom Sør- og Nord-Amerika. Andre utfordringer knytter seg til den dårlige behandlingen av indianerbefolkningen, høy arbeidsledighet og økende forskjeller mellom fattig og rik.

Økonomi og handel

Panama har svært lite industri, og en stor del av landets BNP skapes i form av tjenesteytelser av ulike slag. Landet har høyere BNP per innbygger enn mange andre land i regionen. Panamas særegne beliggenhet og urørte natur gjør det til et ettertraktet turistmål, og turistnæringen er i betydelig vekst. Liberale etablerings- og skatteordninger har gitt landet en betydelig internasjonal bank- og forsikringsvirksomhet. Økonomisk aktivitet er sterkt konsentrert rundt Panamakanalen, særlig i byene Colón og Panama City. Colón er den nest største frihandelssonen i verden. Nasjonaliseringen av Panamakanalen i 2000, og det amerikanske militære nærværet, har i en viss grad ført til økt byggeaktivitet i områdene rundt. Arbeidsledigheten er og forblir høy, til tross for omfattende sosiale reformer de siste tiårene. Mange av innbyggerne jobber i industrien og jordbruket, der produksjonen er liten og inntektene små. Det er derfor store interne forskjeller mellom fattig og rik i Panama. Landet greide seg gjennom finanskrisen i 2008-2009 uten store underskudd.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Panama på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  75 420
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  62,1
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 162 618
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,457
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,789
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  9,5
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 402
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  167
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 729
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  920
  Fredsindeksen
  1,826
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  46
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,74
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,25
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,63
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  15,50
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  95,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,997
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  63,92
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  42,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  39,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  49,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  79
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  95,0
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  75
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  2,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  19 342 926 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data