[[suggestion]]
Papua Ny-Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Språk

Pidgin (offisielt), engelsk (offisielt), Hiri Motu (offisielt), og minst 860 stammespråk.

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspesifisert/ingen 4% (2000)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840

Myntenhet

Papuansk kina

BNI pr innbygger

4 183 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Papua Ny-Guinea består av flere hundre øyer med vidt forskjellig landskap. Hovedøya Papua er dekket av tett skog, som gjennomskjæres av en bratt og utilgjengelig fjellkjede langs hele øyas lengde. Flesteparten av de mindre øyene består av vulkanske fjellformasjoner som har steget opp av havet, og har liten eller ingen kystlinje, og svært lite skog. Papua Ny-Guinea ligger langs den såkalte Ildringen, som er en kjede aktive vulkanske topper på øyene i denne delen av Stillehavet. På grunn av denne plasseringen opplever landet ofte jordskjelv og mindre flodbølger. Det varierte landskapet gjør at Papua Ny-Guinea har flere forskjellige klimatyper. Den tette regnskogen har mye nedbør og høye temperaturer, mens høyfjellet på mer enn 4000 meter over havet har større temperatursvingninger og opplever snøfall med jevne mellomrom. Dyrelivet er blant de mest varierte på hele kloden, og har flere fellestrekk med australsk dyreliv, på grunn av en tidligere landbro. Uregulert hogst fører til at avskoging er et alvorlig problem på Papua Ny-Guinea. Urent drikkevann og jorderosjon som følge av avskogingen er andre betydelige miljøproblemer.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny-Guinea ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Papua Ny-Guinea ble befolket fra det asiatiske fastlandet for mange tusen år siden. Fast bebyggelse oppsto trolig for omkring 8000 år siden, i spredte småsamfunn i de trange fjelldalene. De første europeerne kom til området på 1500-tallet, og begynte handel med de innfødte i mindre skala. De neste århundrene vekslet nederlendere, engelskmenn, spanjoler og tyskere på å dominere hele eller deler av dagens Papua Ny-Guinea. Etter første verdenskrig fikk Australia ansvaret for området etter mandat fra Folkeforbundet. Landet ble selvstendig i 1975, etter flere år som del av FNs avkoloniseringsprogram. De første årene etter selvstendigheten var relativt rolige, til tross for at regjeringer kom og gikk nokså ofte. Utover på 1980-tallet begynte spenningen å stige på øyen Bougainville, som ville løsrive seg fra Papua Ny-Guinea. Fra 1990-1997 var det ren krig mellom myndighetene og separatistene, noe som bidro til å øke politisk uro og utarme en allerede svak økonomi. I 2001 ble det inngått en fredsavtale, som førte til en foreløpig selvstendighet for Bouganinville i 2005.

Samfunn og politikk

Landets 20 provinser styres av regionale organer. Det formelle statsoverhodet for Papua Ny-Guinea er den britiske regenten, men i realiteten styres landet av en statsminister som velges av nasjonalforsamlingen. Politikken preges av personfokus og løse koalisjoner, og landet har lenge opplevd stor politisk urolighet. Maktkampen mellom Michael Somare og Peter O'Neill førte til politisk krise og voldsepisoder. Etter at Somare trakk seg fra politikken da han tapte valget i 2012, har situasjonen vært mer stabil. I 2011 brøt det ut voldsomme opptøyer mellom ulike etniske grupper i landets nest største by Lae. Også andre steder er det konflikt mellom forskjellige etniske grupperinger. Korrupsjon blant politikere og politi er et voksende problem. Papua Ny-Guinea er et av Asias minst utviklede land, og nærmere en tredjedel av befolkningen lever på samme måte som for flere tusen år siden, i stammesamfunn isolert fra omverdenen. Det finnes få asfalterte veier, og store områder er bare tilgjengelige ved hjelp av fly eller helikopter. Utdanningsnivået er lavt, og landet sliter med svært mye kriminalitet. De siste årene har HIV/AIDS-epidemien begynt å spre seg på øyene, og landet er nå blant de hardest rammede i Asia.

Økonomi og handel

Mineraler, naturgass, olje, skog og fiskevann fører til at Papua Ny-Guinea har høye eksportinntekter. Landets økonomi er blant de raskest voksende i hele Stillehavsregionen. Inntektene fra eksporten er imidlertid sårbar for svingninger i verdensmarkedet, og landet er fortsatt avhengig av bistand. Dårlig infrastruktur, mangel på utdannet arbeidskraft, korrupsjon, sosial uro og naturkatastrofer er de største hindrene for økonomisk utvikling. Jordbruket er den klart største yrkesveien. Størstedelen av innbyggerne driver enkelt landbruk og fiske som dekker eget forbruk, uten å delta i den øvrige økonomien. Den viktigste økonomiske partneren til Papua Ny-Guinea er Australia, som både bidrar med bistand og investeringer. Kina, USA og Malaysia er andre viktige handelspartnere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Papua Ny-Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  532 010 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  38,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  39,90
  prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  12,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  6 318
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,81
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,5
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  462 840
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  74,1
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  78
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,109
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  38,99
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  28
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,70
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  84,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  14,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  49,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  53
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  63
  År
  Malariatilfeller
  181,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  98
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  65
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  432
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  67,9
  Prosent
  Alfabetisme
  61,6
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  75,8
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,595
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  18,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  0,00
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  50
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  12
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  22,9
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  6,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  20 536 314 601
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 489
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  23
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -3,46
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  11,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  64
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  400
  Personer
  Befolkningstall
  8 418 346
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  778
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 022
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,544
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  12 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  61
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)