[[suggestion]]
Papua Ny-Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Språk

Pidgin (offisielt), engelsk (offisielt), Hiri Motu (offisielt), og minst 860 stammespråk.

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspesifisert/ingen 4% (2000)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840

Myntenhet

Papuansk kina

BNI pr innbygger

4 183 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Papua Ny-Guinea består av flere hundre øyer med vidt forskjellig landskap. Hovedøya Papua er dekket av tett skog, som gjennomskjæres av en bratt og utilgjengelig fjellkjede langs hele øyas lengde. Flesteparten av de mindre øyene består av vulkanske fjellformasjoner som har steget opp av havet, og har liten eller ingen kystlinje, og svært lite skog. Papua Ny-Guinea ligger langs den såkalte Ildringen, som er en kjede aktive vulkanske topper på øyene i denne delen av Stillehavet. På grunn av denne plasseringen opplever landet ofte jordskjelv og mindre flodbølger. Det varierte landskapet gjør at Papua Ny-Guinea har flere forskjellige klimatyper. Den tette regnskogen har mye nedbør og høye temperaturer, mens høyfjellet på mer enn 4000 meter over havet har større temperatursvingninger og opplever snøfall med jevne mellomrom. Dyrelivet er blant de mest varierte på hele kloden, og har flere fellestrekk med australsk dyreliv, på grunn av en tidligere landbro. Uregulert hogst fører til at avskoging er et alvorlig problem på Papua Ny-Guinea. Urent drikkevann og jorderosjon som følge av avskogingen er andre betydelige miljøproblemer.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny-Guinea ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Papua Ny-Guinea ble befolket fra det asiatiske fastlandet for mange tusen år siden. Fast bebyggelse oppsto trolig for omkring 8000 år siden, i spredte småsamfunn i de trange fjelldalene. De første europeerne kom til området på 1500-tallet, og begynte handel med de innfødte i mindre skala. De neste århundrene vekslet nederlendere, engelskmenn, spanjoler og tyskere på å dominere hele eller deler av dagens Papua Ny-Guinea. Etter første verdenskrig fikk Australia ansvaret for området etter mandat fra Folkeforbundet. Landet ble selvstendig i 1975, etter flere år som del av FNs avkoloniseringsprogram. De første årene etter selvstendigheten var relativt rolige, til tross for at regjeringer kom og gikk nokså ofte. Utover på 1980-tallet begynte spenningen å stige på øyen Bougainville, som ville løsrive seg fra Papua Ny-Guinea. Fra 1990-1997 var det ren krig mellom myndighetene og separatistene, noe som bidro til å øke politisk uro og utarme en allerede svak økonomi. I 2001 ble det inngått en fredsavtale, som førte til en foreløpig selvstendighet for Bouganinville i 2005.

Samfunn og politikk

Landets 20 provinser styres av regionale organer. Det formelle statsoverhodet for Papua Ny-Guinea er den britiske regenten, men i realiteten styres landet av en statsminister som velges av nasjonalforsamlingen. Politikken preges av personfokus og løse koalisjoner, og landet har lenge opplevd stor politisk urolighet. Maktkampen mellom Michael Somare og Peter O'Neill førte til politisk krise og voldsepisoder. Etter at Somare trakk seg fra politikken da han tapte valget i 2012, har situasjonen vært mer stabil. I 2011 brøt det ut voldsomme opptøyer mellom ulike etniske grupper i landets nest største by Lae. Også andre steder er det konflikt mellom forskjellige etniske grupperinger. Korrupsjon blant politikere og politi er et voksende problem. Papua Ny-Guinea er et av Asias minst utviklede land, og nærmere en tredjedel av befolkningen lever på samme måte som for flere tusen år siden, i stammesamfunn isolert fra omverdenen. Det finnes få asfalterte veier, og store områder er bare tilgjengelige ved hjelp av fly eller helikopter. Utdanningsnivået er lavt, og landet sliter med svært mye kriminalitet. De siste årene har HIV/AIDS-epidemien begynt å spre seg på øyene, og landet er nå blant de hardest rammede i Asia.

Økonomi og handel

Mineraler, naturgass, olje, skog og fiskevann fører til at Papua Ny-Guinea har høye eksportinntekter. Landets økonomi er blant de raskest voksende i hele Stillehavsregionen. Inntektene fra eksporten er imidlertid sårbar for svingninger i verdensmarkedet, og landet er fortsatt avhengig av bistand. Dårlig infrastruktur, mangel på utdannet arbeidskraft, korrupsjon, sosial uro og naturkatastrofer er de største hindrene for økonomisk utvikling. Jordbruket er den klart største yrkesveien. Størstedelen av innbyggerne driver enkelt landbruk og fiske som dekker eget forbruk, uten å delta i den øvrige økonomien. Den viktigste økonomiske partneren til Papua Ny-Guinea er Australia, som både bidrar med bistand og investeringer. Kina, USA og Malaysia er andre viktige handelspartnere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Papua Ny-Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  462 840
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,5
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  8 418 346
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,595
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,544
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  63
  År
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  61
  År
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  38,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  400
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  778
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 022
  Personer
  Internt fordrevne
  12 000
  Internt fordrevne
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  78
  Fredsindeksen
  2,109
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  42
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  417
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,81
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,65
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  21
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,855
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  32,51
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  18,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  84,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  66,7
  Prosent
  Alfabetisme
  63,4
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  40,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  19
  Prosent
 •  

  Papua Ny-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  23
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  20 920 347 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data