Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Peru

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lima

Etniske grupper

Amerindianere 45%, mestizo 37%, europeisk opprinnelse 15%, andre 3%

Språk

Spansk (offisielt) 84,1%, quechua (offisielt) 13%, aymara (offisielt) 1,7%, andre, inkl. amazonske språk 1,2% (2007)

Religion

Katolikker 81,3%, evangelikanske kristne 12,5%, andre/uspesifisert/ingen 6,2% (2007)

Innbyggertall

31 161 167

Styreform

Republikansk demokrati

Areal

1 285 220 km2

Myntenhet

Peruansk nuevo sol (PEN)

BNI pr innbygger

12 402 PPP$

Nasjonaldag

28 juli

Andre landsider

Geografi

Andesfjellene deler Peru i tre forskjellige regioner. De tørre kystområdene på vestsiden av fjellkjeden består av en smal slette med lite nedbør og få variasjoner mellom sesongene. Høylandet er fuktig, med hyppige regnskyll og kjøligere værtyper enn resten av landet. På østsiden av Andesfjellene er klimaet tropisk, med høye temperaturer og mye nedbør i regntiden. Perus klima påvirkes til en viss grad av den kalde Humboldtstrømmen, noe som gjør landet særlig sårbart for klimafenomenet El Niño, som fører til endringer i havtemperaturene. Disse endringene får konsekvenser både for fiskerinæringen og fastlandsklimaet. Landet er rikt på ressurser, og den hurtige industrielle utviklingen i etterkrigstiden har gjort luft- og vannforurensning til en betydelig miljøutfordring, og nedhugging av regnskogen er et vedvarende problem. Peru har signert en avtale med Norge og Tyskland for å bremse avskoging og minske CO2-utslippene. I desember 2014 var Peru vert for det årlige klimatoppmøtet, den viktigste miljøbegivenheten i verden. 

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Peru ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Peru er minst 12 000 år gamle. De første rike funnet etter organiserte samfunn i Latin-Amerika er blitt funnet ved kysten av Peru og er fra ca 3000-1800 år før kr.f. Ulike kulturer og samfunn vi kjenner til utviklet seg og blomstret utover århundrene, og høyt avanserte bystater ble etablert i Andesfjellene. På 800-tallet anla Mochica-sivilisasjonen bl.a. terrasser og vanningsanlegg i fjellene som fortsatt er i bruk. Så på 1100-tallet vokste Inkariket frem rundt byen Cuzco, og i løpet av de neste 300 årene erobret inkaene nærmere en tredjedel av Sør-Amerika. I 1532 erobret spanjolene Cuzco og la under seg hele riket i løpet av kort tid. I de følgende århundrene ble det bygget gruver og plantasjer i området hvor de innfødte arbeidet som slaver. Etter en serie opprør mot kolonistyret ble landet selvstendig i 1821, som et av de siste i Sør-Amerika. På 1800-tallet var Peru involvert i grensekriger med både Ecuador og Chile. Store deler av 1900-tallet var preget av undertrykkende regimer, før demokratiet ble innført i 1980.

Samfunn og politikk

Peru er en demokratisk republikk med flerpartisystem, og presidenten utnevner statsministeren og regjeringen. Både presidenten og nasjonalforsamlingen velges for fem år av gangen. I etterkrigstiden vekslet Peru mellom å ha militærjuntaer og demokratisk valgte regjeringer. Det siste militære styret ble kastet i 1979. Gjennom hele 1980- og 90-tallet led landet under politisk ustabilitet, særlig i tilknytning til narkotikahandel og framstøt fra de venstreradikale geriljagruppene Lysende sti og Túpac Amaru. Man regner med at rundt 70 000 mennesker mistet livet i konflikten. Dette gikk spesielt ut over bøndene i Andesfjellene. President Alberto Fujimoris ti år lange styre gjennom hele 1990-tallet ga stor økonomisk fremgang og en viss nedgang i narkotikatrafikken. Hans stadig mer autoritære styresett førte imidlertid til at han ble avsatt til tross for valgseier ved valget i 2000. Etter skiftende styre og arbeid for å styrke demokratiet igjen, ble Ollanta Humala ble valgt som president i 2011, med lovnader om å redusere sosial ulikhet og ta vare på landet.  I dag sliter landet fremdeles med en høy arbeidsledighet og stor sosial ulikhet. En liten elite med spansk opphav sitter med makten og rikdommen i landet, mens en stor andel av innbyggerne, spesielt urbefolkningen, lever i fattigdom.

Økonomi og handel

Hovedeksportvarene er fiskemel, bomull, sukker, kaffe og mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull. Landets økonomi har vært utsatt for store svingninger i etterkrigstiden. Etter stor vekst i mineralutvinning og fiskeri på 1960-tallet gikk Peru gjennom en økonomisk krise på 1980-tallet, da markedsprisene på landets eksportvarer falt dramatisk. Etter omfattende økonomiske reformer på begynnelsen av 1990-tallet gikk den galopperende inflasjonen noe ned, og de siste 15 årene har Peru hatt en betydelig økonomisk vekst, mye ved gruvedrift og eksport av råvarer som først og fremst gagner eliten i byene. De siste årene har indianerne både i Andes og i Amazonas protestert mot det grove utnyttelsen av naturressurser, land og ødeleggelsen av miljøet. 

Landet har nå et av Latin-Amerikas raskest voksende økonomier, og de inngikk en frihandelsavtale med USA i 2006. De viktigste handelspartnerne er USA, Kina, Brasil og Chile.

Store deler av den økonomiske aktiviteten foregår likevel fortsatt utenfor det formelle økonomiske systemet, særlig innenfor narkotikatrafikken, og Peru er verdens største produsent av koka-blader til produksjon av kokain. 

Den rike kulturarven fra gamle sivilisasjoner som Machu Pichu, og storslagen natur i Andesfjellene og Amazonas utgjør en stadig økende mål for turister.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Peru er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Under tidligere president Fujimori fikk Peru et anstrengt forhold til både Europa, og mange land i Sør-Amerika. Utover på 2000-tallet har disse forholdene bedret seg betraktelig.

Tips

Peru er et land som sjelden er i Sikkerhetsrådet. Derfor er det viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at rådet klarer å vedta en resolusjon. De vil derfor være en pådriver for å få nok land til å bli enige om en resolusjonstekst. Da er det lurt å snakke mye med de andre delegasjonene for å finne ut hvilke saker som kan tenkes å ha stort nok flertall. Bruk den uformelle debatten godt!

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Peru på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,2
  Prosent
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 285 220
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  57,8
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  32 165
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  33,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  7
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,959
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,385
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,740
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  54,51
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  35
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  22,31
  Prosent
  Global lykkeindeks
  34,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  71,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  28
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 270
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  91,2
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  34,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,5
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  387
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 599
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 488
  Personer
  Internt fordrevne
  150 000
  Internt fordrevne
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  28
  Fredsindeksen
  1,995
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  65
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  68
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  120
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  19
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,98
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,72
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,17
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  91
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,9
  Prosent
  Alfabetisme
  94,4
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  86,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  76
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  189 111 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 122
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,02