[[suggestion]]
Peru

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lima

Etniske grupper

Amerindianere 45 %, mestiser (både amerindiansk- og europeisk opphav) 37 %, europeer 15 %, andre 3 % (2007)

Språk

Spansk (offisielt) 84 %, quechua (offisielt) 13 %, aymara (offisielt) 2 %, andre 1 % (2007)

Religion

Katolikker 81 %, evangelisk kristne 13 %, andre/uspesifisert/ingen 6 % (2007)

Innbyggertall

32 165 000 (2017)

Styreform

Republikansk demokrati

Areal

1 285 220 km²

Myntenhet

Peruansk nuevo sol (PEN)

BNI pr innbygger

13 019 PPP$

Nasjonaldag

28 juli

Andre landsider

Geografi

Andesfjellene deler Peru i tre forskjellige regioner. De tørre kystområdene på vestsiden av fjellkjeden består av en smal slette med lite nedbør og få variasjoner mellom sesongene. Høylandet er fuktig med hyppige regnskyll og kjøligere vær enn resten av landet. På østsiden av Andesfjellene er klimaet tropisk med høye temperaturer og mye nedbør i regntiden. De siste tiårene har Perus klima blitt påvirket unormalt mye av værfenomenet El Niño: varme havstrømmene fra Stillehavet endrer retning, og går langs ekvator mot kysten av Sør-Amerika. Vannet presser tilbake den kalde Humboldtstrømmen utenfor Peru, og skaper tørke og problemer for fiskerinæringen.

Landet er rikt på ressurser, og den hurtige industrielle utviklingen i etterkrigstiden har gjort luft- og vannforurensning til en betydelig miljøutfordring. Et annet problem er skader på landskapet og miljøskadelig utslipp i forbindelse med gruvedrift. Nedhugging av regnskogen er et vedvarende problem.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Peru ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Peru er minst 12 000 år gamle. På 1100-tallet vokste Inkariket frem i området rundt byen Cuzco, som ligger i den sørlige delen av dagens Peru. Riket vokste, og på 1400-tallet begynte erobringene som førte til at Inkariket omfattet en tredjedel av Sør-Amerika. I 1532 begynte den spanske erobringen av Inkariket. I århundrene som fulgte ble det bygget gruver og plantasjer hvor de innfødte arbeidet som slaver. For urbefolkningen var det spanske koloniveldet en katastrofe. Kombinasjonen av krig, nye sykdommer og tvangsarbeid førte til at svært mange døde.

Etter en serie opprør mot kolonistyret ble Peru selvstendig i 1821, som det siste landet i Sør-Amerika. Den nye staten ble preget av konflikter mellom ulike opprørsgrupper og kriger mot nabolandene Ecuador og Chile. Gjennom 1900-tallet vekslet makten mellom militærdiktaturer og demokratisk valgte ledere. Det siste militærregimet gikk av i 1980. 1980- og 90-tallet ble preget av voksende narkotikahandel, økonomiske kriser og sosial misnøye. Det oppstod venstreradikale geriljagrupper, og i den brutale konflikten med hæren ble over 69 000 mennesker drept.

Samfunn og politikk

Peru er en republikk, der presidenten er stats-, militær- og regjeringssjef. Presidenten velges for en femårsperiode, men kan ikke velges to ganger på rad. Kongressen er den lovgivende forsamlingen.

På 2000 og 2010-tallet har politikken vært preget av korrupsjonsskandaler og store demonstrasjoner. Det er ofte urbefolkningen som protesterer mot hvordan naturressursene blir utnyttet, og hvordan industrien ødelegger miljøet. Andre viktige politiske spørsmål handler om den økende kriminaliteten og narkotikahandelen. Peru kritiseres også for å praktisere dødsstraff, og politiet og sikkerhetsstyrkene anklages regelmessig for vilkårlig fengsling, tortur og andre overgrep.

Det er fortsatt store økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av landet, og mellom sosiale klasser. De spansktalende og etterkommerne av europeere utgjør eliten, mens den svarte minoriteten blir mest diskriminert. Urbefolkningen, og til en viss grad de med asiatisk opphav, har også lavere status i samfunnet.

 

Økonomi og handel

Perus økonomi har svingt mye i etterkrigstiden. Etter stor vekst i mineralutvinning og fiskeri på 1960-tallet oppstod en økonomisk krise på 1980-tallet. Markedsprisene på landets eksportvarer falt dramatisk. Etter omfattende økonomiske reformer på begynnelsen av 1990-tallet gikk den høye inflasjonen ned. De siste 15 årene har gruvedrift og eksport av råvarer ført til en betydelig økonomisk vekst, som først og fremst gagner eliten i byene. Store deler av befolkningen lever i fattigdom, særlig på landsbygda i byenes slumområder.

Hovedeksportvarene er fiskemel, bomull, sukker, kaffe og mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull. I tillegg er turistnæringen viktig på grunn av den rike kulturarven; Machu Pichu og den storslagne naturen i Andesfjellene og Amazonas.

På tross av at Peru lenge har hatt en sterk økonomi, har de problemer med en stor svart økonomi. Denne er særlig knyttet til narkotika, og landet er verdens største produsent av kokain.

Peru fører en frihandelsvennlig økonomisk politikk. Den viktigste handelspartneren er Kina, etterfulgt av EU og USA.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Peru er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Under tidligere president Fujimori fikk Peru et anstrengt forhold til både Europa, og mange land i Sør-Amerika. Utover på 2000-tallet har disse forholdene bedret seg betraktelig.

I utenrikspolitikken samarbeider Peru mye med USA.

Tips

Peru er et land som sjelden er i Sikkerhetsrådet. Derfor er det viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at rådet klarer å vedta en resolusjon. De vil være en pådriver for å få nok land til å bli enige om en resolusjonstekst. Da er det lurt å snakke mye med de andre delegasjonene for å finne ut hvilke saker som kan tenkes å ha stort nok flertall. Bruk den uformelle debatten godt!

I et møte om Jemen i Sikkerhetsrådet 17. april 2018 uttrykte Peru bekymring for at partene i konflikten fortsetter å bryte internasjonal humanitær lov. De fordømte houthi-bevegelsens luftangrep inn i Saudi-Arabia, men la samtidig vekt på at eventuelle reaksjoner fra Saudi-Arabia ikke måtte være uproporsjonalt kraftige.

Det er viktig for Peru at alle havner holdes åpne slik at nødhjelp kan komme inn i landet raskt og effektivt. De vil med andre ord ikke være tilhenger av noen havneblokade.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Peru på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  -7 600 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  3,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,052
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  20,70
  prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,750
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,606
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  5,70
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  76,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  34,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  25
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  61 745
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,99
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,3
  Prosent
  Marine verneområder
  50
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 285 220
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  57,7
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  28
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 497
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  233 400
  Personer
  Fredsindeksen
  1,986
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  97,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  48,46
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  59 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,22
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  70,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  8,8
  Prosent
  Undervektige barn
  1,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  13,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  5,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  68
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  65
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  116
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,1
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,6
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,385
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  27,69
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  50,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  30
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  25
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  76
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 308
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  94,9
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  211 389 272 242
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 572
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,28
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  48,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  74
  Prosent
 •  

  Peru

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  387
  Personer
  Befolkningstall
  32 551 815
  tall