Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Polen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Warszava

Etniske grupper

polsk 96.7%, tysk 0.4%, hviterussland 0.1%, ukrainsk 0.1%, andre 2.7%

Språk

polsk 97.8%, andre 2.2%

Religion

romerskatolsk 89.8%, ortodokse 1.3%, protestanter 0.3%, andre 8.6%

Innbyggertall

38.3 millioner

Styreform

Demokratisk republikk

BNI pr innbygger

26 135 PPP$

Nasjonaldag

11.november

Andre landsider

Geografi

Polen er et flatt land. Det eneste høye landskapet finnes i sør, ved Karpatene, på grensa til Slovakia og Ukraina. Klimaet i Polen varierer med årstidene, men man kan si at det generelt er tørrere i øst og mer regn i vest. I størrelse er Polen verdens 69. største land og Europas niende største. Det bor mange mennesker i Polen, hele 38,1 millioner. Vannressursene i landet fordeles med elvene Wisla (Polens lengste elv) og Odra nordover til Østersjøen.

En av de største naturressursene Polen har, er tømmer. Nesten en tredel av landet er dekket av skog, barskog og løvskog.

Polens miljøsituasjon har blitt mye bedre siden 1980-tallet, da Sovjetunionen falt. Luftforurensing fra energiproduksjon hvor det fyres med kull, sur nedbør og alt for mye hogst av skogen er de tre største problemene. 

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Polen ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For riktig lenge siden, på 900-tallet, ble Polen et eget land. Senere, på 1200-tallet, ble Polen stykket opp og delt inn i mindre, nærmest uavhengige stater. På denne tida ble de flere ganger angrepet av hærstyrker fra Mongolia. Fra 1385 gikk Polen i personalunion med Litauen, noe som betydde at de hadde samme statsoverhode i en felles konge. Unionen ble kalt Lublin-unionen. Over en periode på 300 år ble Polen et mektig land. Flere kriger med Russland og uenigheter med Litauen skulle sette en stopper for storhetstida. Nå ble Polen kastet ut i kaos. Landet ble delt i tre i henholdsvis 1772, 1793 og 1795, og delt mellom Russland, Preussen og Østerrike. Frem til slutten av 1. verdenskrig var det ikke noe som het Polen.

På grunn av at Polen er så flatt, har Polen vært et strategisk sted å utkjempe kamper og slag. I tillegg til landets plassering mellom Russland og Vest-Europa. Polen var det første landet som ble angrepet av Hitler under 2. verdenskrig. En krig som skulle utvikle seg til en katastrofe for Polen. Seks millioner polakker, de fleste av dem jøder, ble drept og hovedstaden Warsawa ble lagt i ruiner. Flere av nazistenes konsentrasjonsleirer lå på polsk jord, okkupert av nazistene. Da 2. verdenskrig var over endret Polens grenser seg igjen. Store områder forble russisk territorium, men som erstatning tok Polen over områder fra det østlige Tyskland.

Etter 2. verdenskrig følger en periode hvor Polen i all praktisk politikk styres fra Sovjetunionen. Landet gjøres om til et kommunistdiktatur fra 1948. Polen styres med hard hånd av det kommunistiske partiet PZPR, sammen med politiet.

Lech Walesa blir en viktig mann for Polen. I løpet av 1980-årene kjemper han sammen med den første frie fagforeningen Solidaritet for økt selvstendighet og rettigheter for det polske folk. På det meste har Solidaritet 10 millioner medlemmer. Polen er det første kommunistlandet som holder frie valg og kvitter seg med kommuniststyret i 1989. Hvem andre enn Lech Walesa vinner valget i 1990.

På 1990-tallet går Polen gjennom et skifte fra sterk statlig styring av penger, makt, arbeid og varehandel, til en markedsøkonomisk økonomi med privat eierskap. 

Samfunn og politikk

Polen er en demokratisk republikk. Presidenten velges gjennom frie valg for en periode på fem år. Det politiske livet i dagens Polen er låst mellom to partier: det liberale og EU vennlige Medborger plattformen (PO) og det mer nasjonalistisk orienterte partiet Lov og Rettferdighet (PiS). Det politiske systemet har de seneste årene vært preget av krangler i partiene, mellom partiene, og korrupsjon. Dette har gjort at mange polakker har liten tillit til politikerne i landet. Liten tro på at hver enkelt kan skape forandring gjør at mange lar være å stemme ved valg. 

Bronislaw Komorowski ble valgt til president i 2010. Donald Tusk ble valgt første gang i 2007, og valgt på ny i 2011. Både presidenten og statsministeren kommer fra samme parti; Borgerplattformen. Partiet har en klar og positiv holdning til EU, og partiets popularitet har en klar sammenheng med den økonomiske fremgangen landet har hatt siden 2007. 

Økonomi og handel

Etter Sovjetunionen sluttet å bestemme over hva og hvordan landets økonomi skulle være, falt Polens bruttonasjonalprodukt (BNP) mye på kort tid. I løpet av perioden mellom 2. verdenskrig og Sovjetunionens fall hadde produksjonen av varer i landet blitt lite effektiv. Det var mangel på varer, -korrupsjon og ulovlig handel, såkalt svartebørs, fikk utvikle seg. Dette er en arv fra sovjetperioden som fortsatt finnes i det polske systemet. Det meste av den større industrien, som tidligere var statsstøttet, konkurrerer nå fritt i en åpen markedsøkonomi. 

Selv om flertallet av polakker er ansatt i servicebransjen er Polen fortsatt et jordbruksland. Som eneste land under Sovjetunionen eide bønder i Polen sin egen jord. Selveid jord gir trygghet for eget livsgrunnlag. Polen har store ressurser i kull og svovel. Strøm produseres av kull. Polen er en viktig handelspartner for Norge, særlig på fisk og skipsbygging. Polakker er nå den største innvandrergruppen i Norge. Som en følge av Polens medlemskap i EU og EØS er det enklere for polske arbeidstakere å reise ut av landet for å ta seg arbeid. 

Fra 1992 økonomien økt jevnt og trutt hvert år. Forskjellene mellom rike og fattige er stor, samtidig som stadig flere løftes over den nasjonale fattigdomsgrensa. Høy arbeidsledighet har vært en hodepine for myndighetene i landet. At det er vanskelig å få seg jobb og at jobbene er dårlig betalt har gjort at mange polakker flytter fra landet.

En vanlig polakks levekår regnet i kjøpekraft er omtrent halvparten av gjennomsnittet i Europa.  

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Polen er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Gjennom de siste 30 årene har Polen gått fra østlig til vestlig orientering i sin europapolitikk. De er i dag medlem av både EU og NATO. Landet ligger utsatt plassert geografisk, og i utenrikspolitikken søker de et tett forhold til en sterk alliert som kan hjelpe dem militært. De har derfor et veldig tett forhold til USA, og vil nødig risikere dette forholdet. På den annen side har de et anstrengt forhold til Russland.

Tips

Det er viktig for Polen å ikke komme på kant med sine viktigste allierte. Det er derfor mest sannsynlig at de vil gå inn for noen av de mer nøytrale handlingsalternativene, som humanitær adgang eller at FN skal ta over ansvaret for havna i Houdeida.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Polen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,2
  Prosent
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  64
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  312 680
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  35,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  30,8
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  38 171
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,006
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,137
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,855
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  8,46
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  62
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  27,39
  Prosent
  Global lykkeindeks
  27,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  39,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  11
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 938
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 685
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 297
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  14 065
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,524
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,9
  Prosent av BNP
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  3
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  21
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  36,4
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  26,47
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,95
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,44
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  97
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  477 066 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  12 494
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,33