[[suggestion]]
Portugal

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lisboa

Etniske grupper

Portugisere, etterkommere av portugisiske kolonier i Afrika tilsvarer under 100.000 personer, østeuropeere

Språk

Portugisisk (offisielt), mirandesisk (offisielt men bare brukt i noen områder)

Religion

Katolikker 81%, andre kristne 3,3%, andre 0,6%, ingen 6,8%, uspesifisert 8,3% (2011)

Innbyggertall

10 291 196 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

92 210 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

30 659 PPP$

Nasjonaldag

10. juni

Andre landsider

Geografi

De nordlige områdene av Portugal er preget av fjellområder og kupert terreng. De høyeste toppene av fjellkjeden Serra da Estrela når opp mot 2000 moh. Lenger sør i landet er landskapet preget av åsrygger og sletter. Disse to ulike landskapene er adskilt av elven Tejo som renner fra Spania i øst, mot Atlanterhavet i vest. Portugal har et typisk middelhavsklima med varme, tørre somre, og fuktige, kaldere vintre. Landet har noen av de høyeste gjennomsnittstemperaturene i Europa i de sørlige kyststrøkene, mens det i de nordlige fjellområdene kan bli ned mot ti minusgrader om vinteren.

De største miljøutfordringene i Portugal er forurensning av vann og luft fra industrialisering. Opprydning og utbedringen av forurensede områder har vært tidkrevende for landet.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Portugal ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Keltiske stammer bosatte seg i Portugal omtrent 500 fvt. Området ble videre innlemmet i Romerriket ca. 200 fvt. Etter Romerrikets fall ble landet underlagt svebere og visigotere frem til starten av 700-tallet evt, da arabere okkuperte den Iberiske halvøya. Det arabiske styret varte frem til 1128, da Portugal kronet sin første konge. De neste århundrene vokste Portugal til et av Europas rikeste land, verdensledende på vitenskap og sjøfart. Portugisiske sjøfarere etablerte kolonier og handelsstasjoner i fjerne verdenshjørner og brakte enorme rikdommer hjem. På midten av 1500-tallet styrte landet et av verdens største imperier. Nedgangstiden begynte i 1580, da Spania invaderte Portugal og de neste årene ble flere portugisiske kolonier erobret. Etter ny selvstendighet i 1668 fortsatte landet å tape kolonier. 

Gjennom 1800 tallet var Portugal preget av politiske uroligheter, kupp og økonomiske nedgangstider. Protester og opptøyer førte til at monarkiet ble styrtet i 1910. Urolighetene fortsatte da republikken ble utropt, og etter et militærkupp i 1926 gikk landet inn i et diktatur som varte frem til revolusjonen i 1975 . Samtidig som demokratiet ble innført, mistet landet sine siste kolonier i Afrika. Siden har Portugal hatt et relativt stabilt demokrati. 

Samfunn og politikk

Portugal er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Makten deles mellom presidenten, som velges hvert femte år, og statsministeren, som leder regjeringen. Presidenten er statens overhode, men deler makten jevnt med statsministeren.

Det er to partier som dominerer i politikken: Sosialistpartiet og Det sosialdemokratiske partiet, som på tross av navnet er et borgerligt parti.

Landets politikk er sterkt preget av ettervirkningene av den globale finanskrisen i 2008. Arbeidsløsheten steg kraftig, noe som satt stort press på staten og den offentlige sektoren. De sosiale omveltningene førte til at store deler av befolkningen ble dyttet ut i fattigdom, uten mulighet til å betale tilbake gjeld eller lån. Offentlige tjenester som helse, eldreomsorg og utdanningsektorene måtte også ty til store kutt, noe som økte befolkningens misnøye.   

Portugal har noen av verdens mest liberale narkotikalover. Siden 2001 har bruk av narkotika vært avkriminalisert, isteden blir det satset stort på rus-avvenning, omsorg og preventive tiltak. Landet har også gode rettigheter for seksuelle minoriteter. Siden 2010 kan likekjønnede inngå ekteskap. Portugal sliter imidlertid med å oppnå likestilling i samfunnet. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet, og tjener i gjennomsnitt mindre enn menn.

Økonomi og handel

Siden diktaturet endte på 1970-tallet har Portugals økonomi gjennomgått en moderniseringsprosess der jordbruket har gått kraftig tilbake til fordel for voksende handels- og tjenestenæring. Til tross for dette er landet fremdeles et av de minst konkurransedyktige innad i EU. Portugal har store havområder, og samarbeider tett med EU om forvaltningen av landets maritime økonomiske sone.

Portugal var et av landene i euro-sonen som ble hardest rammet av den globale finanskrisen i 2008. I 2011 måtte landet ta opp store lån fra Det internasjonale pengefondet, EU og Den europeiske sentralbanken. Sparetiltakene som ble gjennomført var lite populære blant befolkningen, men bidro til at landets økonomi ikke brøt helt sammen. Siden 2014 har arbeidsledigheten gått ned, budsjettunderskuddet minsket, og statsgjelden sunket. De sosiale og økonomiske forskjellene har imidlertid økt. Den rikeste femtedelen av befolkningen tjener nesten seks ganger så mye som den fattigste femtedelen. Forskjellene mellom den rike sørlige regionen, og den fattigere nordlige regionen har også økt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Portugal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,732
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  60,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  45 053
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,33
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,4
  Prosent
  Marine verneområder
  22
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  92 226
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,85
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,318
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  15,89
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  64
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  12,63
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  27,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,7
  Prosent av BNP
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,3
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  13
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  14,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  20
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,3
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,091
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  34,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,78
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  62
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  29
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  4 663
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  27,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  219 308 128 887
  US Dollar
  BNP per innbygger
  21 291
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  76
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,30
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  73,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  344
  Personer
  Befolkningstall
  10 291 196
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  193
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 668
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
  Lykkeindeks
  5,69
  Skala: 1-10 (der 10 er best)