[[suggestion]]
Portugal

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lisboa

Etniske grupper

Portugisere

Språk

Portugisisk, mirandesisk

Religion

Katolikker 81%, andre kristne 3.3% andre 0.6%, ingen 6.8%, uspesifisert 8.3% (2011)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

92 210 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

30 659 PPP$

Nasjonaldag

10. juni

Andre landsider

Geografi

De nordlige delene av Portugal består av fjellområder som dekker hele den iberiske halvøy og går over til Nord-Spania. Lenger sør preges landskapet av åsrygger og sletter. Høyfjellet og lavlandet deles av elven Tejo som renner fra Spania på tvers av Portugal og renner ut ved Lisboa. Landet har et typisk middelhavsklima med noen av de høyeste gjennomsnittstemperaturene i Europa. I de sørlige kyststrøkene er det mye varmere enn i de nordlige fjellområdene, hvor temperaturene kan komme ned i ti minusgrader. Oppimot en tredjedel av landet er dekket av skog som mye er plantet for hogst og eksport til utlandet. Som i mange andre europeiske land som kom sent i gang med industriutvikling, er både drikkevannet og luften i flere deler av Portugal sterkt forurenset. Dette er fordi det ikke fantes skikkelig miljøvernlovgivning før militærdiktaturet ble styrtet i 1974. Siden den gang har flere miljøverntiltak kommet i gang, og situasjonen er i ferd med å bedre seg på flere områder.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Portugal ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Portugal ble befolket omtrent 500 år f.Kr., og ble etter harde kamper innlemmet i Romerriket ca. 200 år f.Kr. Etter Romerrikets fall ble landet underlagt mange ulike kongedømmer fram til slaget ved São Mamede i 1128, da adelsmannen Afonso utropte seg selv til Portugals første konge. De neste århundrene vokste Portugal til et av Europas rikeste land, verdensledende på vitenskap og sjøfart. Portugisiske sjøfarere etablerte kolonier og handelsstasjoner i fjerne verdenshjørner og brakte enorme rikdommer hjem. På midten av 1500-tallet styrte landet et av verdens største imperier. Nedgangstiden begynte i 1580, da Spania invaderte Portugal og de neste årene ble flere portugisiske kolonier erobret. Etter ny selvstendighet i 1668 fortsatte landet å tape kolonier (som Brazil) og i 1822 sto Portugal med langt færre kolonier. Monarkiet ble styrtet i 1910 og år preget av kupp og Antonió Salazars diktatur fulgte. I 1975 oppga Portugal sine siste kolonier i Afrika, og landet har siden den gang vært et relativt stabilt demokrati.

Samfunn og politikk

Etter revolusjonen i 1974 fikk Portugal ny grunnlov. Makten deles mellom presidenten, som velges hvert femte år og statsministeren, som leder regjeringen. Presidenten er statens overhode, men i realiteten er maktfordelingen mellom de to jevn.Til tross for at Portugal har et flerpartisystem, domineres politikken av det mildt venstreorienterte Sosialistpartiet og det moderat høyrevridde sosialdemokratiske partiet, koalisjonsregjeringer er vanlig.Portugal sliter fremdeles med underutvikling etter mange tiår med undertrykkende diktatur. Da ble industrien holdt tilbake for å unngå «sosial uro» blant arbeidere og fagforeninger, men hadde formidabel vekst i BNP per person etter medlemskapsinngåelse i EU i 1986. Landet har lav likestilling, store forskjeller mellom det fattige nord og det rike sør, og har dårlige velferdsordninger sammenlignet med andre vesteuropeiske land. I 2008 ble landet hardt rammet av finanskrisa og arbeidsledigheten økte dramatisk.

Økonomi og handel

Til tross for at Portugal rådet over et gigantisk handelsimperium for få hundre år siden, er landet nå blant de fattigste i Vest-Europa. Under Salazars diktatur overtok staten mye av næringslivet og skapte et tungrodd, gammeldags byråkrati som fortsatt preger økonomien. Store deler av befolkningen mangler høyere utdannelse. Landet har siden 1970-tallet utviklet et moderne næringsliv, der jordbruket har gått kraftig tilbake til fordel for voksende handels- og tjenestenæring. Særlig turismen har vokst kraftig og står for en stor andel av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). På begynnelsen av 2000-tallet endte Portugal opp med et budsjettunderskudd på mer enn 3 prosent av BNP, noe som er i strid med reglene i den europeiske valutaunionen, som landet er med i. Regjeringens økonomiske innstramminger førte til protester og streiker i landet. Portugal er ett av euro-landene som ble hardest rammet av den økonomiske krisen, og våren 2011 måtte de be EU og IMF om et nødlån. Kutt i offentlige kostnader gjorde at de kunne slutte med lånene i 2014.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Portugal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,3
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  10 291 196
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,091
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  344
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  193
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 668
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,318
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  25
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,33
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  22,00
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,96
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,980
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  16,76
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  64
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,78
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,69
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  27,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  95,4
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  27,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,3
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  76
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data